Media no image

Ny entreprenörssatsning ska ge fler visualiseringsbolag i Norrköping

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 07:00 CET

Företagsinkubatorn LEAD startar ett traineeprogram för att stärka entreprenörskap och skapa fler startupbolag initialt inom styrkeområdet visualisering, tillsammans med Visual Sweden och Näringslivskontoret i Norrköping. Målet är att skapa flera bolag i Norrköping som kan utveckla nya produkter och tjänster för att ytterligare profilera regionen inom visualisering och inte minst – skapa nya och attraktiva arbetstillfällen.

En av de mest avgörande faktorerna för att det ska etableras nya företag är att det finns entreprenörer som driver och skapar förutsättningar för en affär som kan bära företaget. Nu ska entreprenörer identifieras och under sex månader utbildas inom det program som kallas ”LEAD Entrepreneurs in Residence”, som en del i att skapa bolag som bygger på forskning och utveckling.

– Vi har under flera år sett att det finns väldigt många tidiga idéer eller tekniska lösningar som har stor potential men aldrig når marknaden, just för att de saknar en entreprenör som kan driva de första stegen, säger Maria Bolin, VD på LEAD. Vi ser också att det är ett gap där vi i vår region måste bli mycket bättre för vi har så goda förutsättningar med samarbeten mellan akademi och näringsliv. Om man tittar på andra regioner som har jobbat med dessa frågor i flera år, vet vi att det ger stor utväxling att göra denna typen av satsningar, fortsätter hon.

Visual Sweden arbetar i dag med att bl.a. skapa matchningsaktiviteter mellan problemägare och potentiella lösningsgivare. Vissa av de idéer som kommer fram fångas dock inte upp av näringslivet och det finns också idéer från forskningsmiljön som inte kommer vidare. Dessa kan istället utgöra grunden för nya företag förutsatt att någon tar entreprenörsrollen.

– Vi har konstaterat att det inte finns någon brist på idéer, men däremot människor som kan jobba med dem, förädla dem och få dem att spira till framgångsrika och växande företag. Vi välkomnar därför LEADs satsning och genom den finansiering vi bidrar med får vi även ett tydligt fokus på visualiseringsområdet från starten, där det finns många bra idéer och en marknad med mycket goda framtidsutsikter, säger Anders Carlsson, processledare för Visual Sweden.

Projektet, som beviljats 300,000 kronor i stöd av Visual Sweden och 300,000 kronor av Norrköpings kommun, kommer att pågå under oktober 2017 – juni 2018. Till en början handlar det om att fånga upp 6–8 idéer och utbilda fyra entreprenörer. Detta ska sedan leda till minst 2 nya startbolag som kan fortsätta att drivas av de utbildade entreprenörerna och utvecklas vidare i den inkubatormiljö som LEAD tillhandahåller.

För mer information, kontakta:

Maria Bolin, VD LEAD, maria.bolin@lead.se, 076 - 231 27 12

Anders Carlsson, processledare Visual Sweden, 070 - 538 89 08

Bakom Visual Sweden står Linköpings universitet, Region Östergötland, Linköpings och Norrköpings kommuner, ett 50-tal företag och ett flertal statliga verk och myndigheter med säte i regionen. Initiativet är långsiktigt finansierat av Vinnovas Vinnväxt-program från och med 2016 och tio år framåt. http://www.visualsweden.se

Läs vidare »
Media no image

Visualiseringsprojekt vill tackla missuppfattningar om kvinnans kön - med jämställdhet i fokus

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 07:00 CEST

Det östgötska innovationsinitiativet Visual Sweden har beslutat stödja utvecklingsprojektet “Är jag normal?”, som ska ta fram en ny visualiseringslösning för medicinska bilder. Den ska i form av interaktiva 3D-modeller visa variationer av såväl inre som yttre delar av kvinnans kön. Bakom projektet, som har stark koppling till Norrköping, står forskningsinstitutet RISE Interactive, hållbarhetsföretaget Sibship med eldsjälen Louise Berg och Petra Blom Andersson, samordnare mot hedersrelaterat våld och könsstympning vid Norrköpings kommun.

Inom sexualundervisning och vården råder det brist på tydliga och tillgängliga bilder på hur kvinnans kön ser ut och kan förändras. När människokroppen visualiseras är det oftast i form av en manskropp, när väl den kvinnliga kroppen visualiseras så är könsdelarna ofta förenklade. Detta leder till att viktig information om faktiska variationen som finns kring färg, form och storlek uteblir. En av de vanligaste frågorna som kvinnor ställer till barnmorskor och gynekologer är om deras underliv ser normalt ut. Bilder och modeller som tar större hänsyn till variation har potential att motarbeta missuppfattningar om kvinnokroppen i samhället och behöver göras tillgängliga för flera olika aktörer.

ー Det finns kulturella tabun kring kvinnans kön som vi ser har långtgående effekter. Skambeläggning av kvinnokroppen begränsar och ibland till och med skadar kvinnor fysiskt och/eller psykiskt, säger Louise Berg, Sibship, som är initiativtagare till projektet.

Kvinnans kön varierar mycket i utseende, vilket både kvinnor och män har dålig kännedom om. Den idag dominerande källan som påverkar attityder om utseendet är media, i stor utsträckning även pornografiska bilder och filmer som inte kan anses vara representativa för verklighetens variation. Det finns en dokumenterad ökning av plastikkirurgiska ingrepp. Kvinnor väljer att operera sitt underliv för att uppnå - enligt dem själva - ett normalt utseende. Forskning varnar om att vi vet för lite om vilka långsiktiga följder ingreppen kan få, samt att det uppstår en gråzon mellan plastikkirurgi och könsstympning.

ー Vi vill utveckla visualisering utifrån nya perspektiv så som jämställdhet. När man ser tekniken med ”nya glasögon” så kan helt nya lösningar ta form. Vi tror projektet har god potential genom sin unika vinkel, den tvärvetenskapliga arbetsgruppen och närheten till användarna, säger Madeleine Kusoffsky på forskningsinstitutet RISE Interactive i Norrköping.

ー Visual Sweden ser mycket positivt på detta projekt då det inte bara innebär att en ny lösning tas fram, utan även tar sikte på de globala målen avseende jämställdhet, jämlikhet och en god hälsa för alla, säger Pia Lindström, ansvarig för området medicin inom Visual Sweden.

För ytterligare information:


Louise Berg, Sibship AB, 0703-56 77 36
Pia Lindström, områdesansvarig medicin, Visual Sweden, 0725-74 00 33
Madeleine Kusoffsky, RISE Interactive Institute AB, 0703-04 11 18
Petra Blom Andersson, Norrköpings kommun, 0727-24 42 92

Bakom Visual Sweden står Linköpings universitet, Region Östergötland, Linköpings och Norrköpings kommuner, ett 50-tal företag och ett flertal statliga verk och myndigheter med säte i regionen. Initiativet är långsiktigt finansierat av Vinnovas Vinnväxt-program från och med 2016 och tio år framåt. http://www.visualsweden.se

Läs vidare »
Lw51bouvkpknxurvnhik

Städarna ska ta ytterligare steg med Växtzon

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 08:00 CEST

Media no image

Kick Out LiU Impact Factory

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 09:41 CEST

Träffa Linköpings universitets mest innovativa samhällsförändrare! Under hösten 2016 antogs tio drivna studenter till LiU Impact Factory. LiU Impact Factory, som stöttar innovativa idéer som skapar samhällsnytta, drivs av Linköpings universitets innovationskontor, LiU Innovation. Nu ska projekten ”kickas ut” och ta nästa steg på idéresan.

– Vi står inför stora samhällsproblem, gamla lösningar måste utmanas och utvecklas. Genom att samla innovativa krafter och våga tänka kreativt kan vi bidra till positiv förändring på riktigt, säger Peter Gahnström, innovationsrådgivare vid LiU Innovation.

Genom LiU Impact Factory vill LiU Innovation lyfta fram bra exempel på innovativa idéer som stöttar social innovation och bredda uppfattningen om vad som kan vara en social innovation. De antagna projekten har fått rådgivning, utökat nätverk och utbildning inom bland annat finansiering, marknadsföring och hållbarhet. I gensvar har projekten ställt upp med likvärdigt engagemang. Nu har de gjort sex månader på LiU Impact Factory och är redo att ta nästa steg.

– Vårt främsta fokus vid LiU Innovation är att fler ska våga pröva sina idéer och att kunskapen vid LiU kommer samhället till nytta. LiU Impact Factory blir nu en regelbunden del i LiU Innovations verksamhet, där nya studenter antas varje halvår, avslutar Peter.

____________________________________________________

Välkommen till Kick Out 27 april

Meet and great med teamen 9.00 – 10.00

Linköping, DoSpace, Teknikringen 10, Mjärdevi

Presentationer från teamen 14.00 – 17.00

Norrköping, Coffice, Laxholmstorget 3

_____________________________________________________________

Om LiU Impact Factury

Totalt har fem projekt som drivs av studenter vid LiU antagits. LiU Impact Factory är ett förinkubatorsprogram där studenterna ska lägga minst 12 h/vecka utöver sina studier för att utveckla sin idé. Projekten behöver visa på utveckling, potential och engagemang för att ta sig genom programmets fyra faser.

Om LiU Innovation

LiU Innovation har uppdraget att stötta studenter, forskare och anställda vid Linköpings universitet med idéutveckling. LiU Innovation ägs till 100 procent av LiU.

www.liuinnovation.se

För mer information kontakta Peter Gahnström på 013-28 11 13 eller peter.gahnstrom@liu.se

Årets team

Bred Blick är teamet som tillsammans med nya svenskar höjer blicken och berättar engagerande historier för alla, av alla.

Bred Blick vill ge plats åt nyanlända att berätta sina egna berättelser - på deras villkor. Bred Blick har idag ett stort nätverk kring projektet som består av en utställning som ska stå på Norrköpings Stadsmuseum från den 5 Maj till 1 oktober. Här får nyanlända sätta agendan i ett betydelsefullt rum i centrum av Norrköping. De förskjuts inte till periferin, utan blir härmed aktiva aktörer i bygget av vårt samhälle. Bred Blick drivs som en ideell förening med avsikt att bli en paraplyorganisation för liknande projekt i framtiden. För att engagera journalister i inkluderingsarbetet har Bred Blick också sökt finansiering för att jobba med utvecklingsarbete på nyhetsredaktioner i landet.

Edvira har redan hjälpt tusentals lärare komma igång med programmering. Nu ger de lärare och kommuner verktyg för att själva utveckla eleverna vidare.

Det pågår en implementation av programmering i svenska skolan. Denna kräver att lärare till hösten 2018 lär sig programmera samt att de kan skapa en inkluderande miljö där alla får samma möjligheter för lärande. Edvira jobbar med fullskalig kompetensutveckling av lärare i programmering och strategier för kommuner och huvudmän. Fysiskt och digitalt kan lärare ges kompetensutveckling så att de kvalitetssäkert och inkluderande kan använda programmering i undervisningen – som stärker ämnesundervisningen istället för att bli ett ansträngande och tidskrävande extramoment. Edvira är ett företag sprunget ur Linköpings universitet. Grundare och VD av Edvira är Linnea Rothin, och Marcus Nygren är medgrundare och chefsdesigner.

Lingonkollektivet sätter mens i centrum för skolans samtal om jämställdhet och rätten till sin egen kropp, oavsett om du är hen, hon eller han.

Det är ju bara menskligt är idag ett utbildningsprojekt som vänder sig till elever och lärare i årskurs 7-8 med syfte att skapa en tryggare miljö för menstruerande, tryggare sexualupplysning för lärare och bättre menskunskap hos alla. Lingonkollektivet gör detta genom en vandrande utställning och en värderingsbaserad workshop med fokus på fysiologi, sociala och kulturella värderingar och förutsättningar. Projektet kommer att resa runt på skolor i Norrköping och Östergötland under 2,5 år. Under tiden kommer kreativa metoder testas, utvärderas och utvecklas i samråd med elever, lärare och forskare från LiU därefter ska Lingonkollektivet ta fram ett hållbart metodmaterial om mens. Lingonkollektivet drivs som en ideell förening av två studenter från KSM – Kultur, Samhälle och Mediegestaltning.

SIOS utvecklar framtidens autonoma växthus som bidrar till minskat matsvinn, ökad lokal produktion och ett snyggare IoT-baserat hem.

Med en kombination av Internet of Things och skandinavisk möbeldesign vill SIOS göra odling av kryddor och grönsaker mainstream i städerna. SIOS har utvecklat teknologi som möjliggör att odlingsprocessen - bevattning och belysning - kan skötas på distans i mobilen eller helt automatiskt baserat på sensorer. SIOS första produkt levereras till betalkunder i maj och är ett uppkopplat miniväxthus med plats för sex olika plantor - perfekt för vardagsrummet, kontoret eller restaurangen. Teknologin är skalbar och kan appliceras i allt från små krukor till storskaliga lösningar. Grundarna Erik Söderby och Josefin Persson kommer från Design & Produktutvecklings-programmet samt teknikchefen Tobias Hultqvist från Datateknik.

Worldish vill bryta språkbarriärer och skapar därför nästa generations översättningslösning för akutsjukvården.

Du är i Japan och helt plötsligt känner du dig sjuk och måste konsultera en doktor. Du kan inte japanska och doktorn talar inte ditt språk. Worldish har en vision om en värld där språket inte särskiljer människor. Worldish första steg mot att uppnå denna vision är HELEN. En kommunikationsmjukvara som hjälper doktorer och patienter som talar olika språk att förstå varandra. Med HELEN vill man minska gapet mellan hälsovården och patienten. Systemet utvecklas i nära samarbete med universitetssjukhuset och Test & Innovation vid Region Östergötland. Teamet består av studenter från LiU med kunskap inom affärsutveckling, mjukvaruutveckling och språkteknologi. Teamet har tekniskt stöd från Datavetenskap vid LiU.

Norrköping Science Park möjliggör entreprenörskap och innovation för hållbar tillväxt. 

Träffa Linköpings universitets mest innovativa samhällsförändrare

Läs vidare »
Dgnv6aqljzbnam5exgvd
Ba3jmnsa1ixv4sxiwmfa

Framtidens robotar och 3D-teknik till Norrköping!

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 14:05 CEST

Fredagen den 28:e oktober anländer en 35 ton tung lastbil till Norrköping, fullproppad med de mest intressanta innovationerna från världens största elektronik- och underhållsdistributör, RS Components.

Media no image

Pressinbjudan - Lättare för nyanlända att starta eget företag i Norrköping

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2016 13:34 CEST

Nu ska det bli lättare att starta eget företag i Norrköping för personer som precis kommit till Sverige. Detta via Itzinya, som är en utbildning med syfte att hjälpa personer att komma igång med ett fungerande företag så snabbt som möjligt. Tack vare ett samarbete med Norrköpings kommun och några ytterligare sponsorer planerar Itzinya att göra kursen kostnadsfri.

Utbildningen, som startar i oktober, kommer att ledas av personer med erfarenhet och passion för företagande. Även de som ännu inte hunnit få uppehållstillstånd i Sverige kan söka till kursen där det samtidigt fungerar att studera SFI på halvtid.

Detta projekt är ett samarbete mellan Itzinya, Norrköpings kommun, Norrköping Science Park, Nyföretagarcentrum Norrköping, Portalen och Idéfabriken.

Deltagare på pressträffen:

Mattias Josephson, huvudansvarig Itzinya i Norrköping
Ingela Gullstrand, verksamhetsansvarig Nyföretagarcentrum Norrköping
Jonas Jalvér, vd Norrköping Science Park
Nina Lindahl, ansvarig Start Up Norrköping Science Park

Datum och tid: Onsdag den 31/8 kl. 09.00

Plats: Coffice, Laxholmstorget 3, Norrköping

För mer information, kontakta:

Jonas Jalvér, vd Norrköping Science Park, 0706 – 77 45 67

Norrköping Science Park möjliggör entreprenörskap och innovation för hållbar tillväxt. 

Nu ska det bli lättare att starta eget företag i Norrköping för personer som precis kommit till Sverige. Detta via Itzinya, som är en utbildning med syfte att hjälpa personer att komma igång med ett fungerande företag så snabbt som möjligt. Tack vare ett samarbete med Norrköpings kommun och några ytterligare sponsorer planerar Itzinya att göra kursen kostnadsfri.

Läs vidare »
Dvyzhn67xycgn0q5qtgl

Significant Bit släpper sin första produktlösning: Media Booth!

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 15:26 CEST

Under Bråvalla Festival i år kunde man för första gången testa på Media Booth i Norrköpings kommuns gula spårvagn, mitt ute bland 52.000 besökare. Fotobåset blev en riktig besöksmagnet med glada festivalbesökare i Bråvallamyllret som köade för att få sitt egna fotominne från festivalen.

Dnyao6gcthtab9gtfe8q

NORRKÖPINGSFÖRETAG I SAMARBETE MED FACEBOOK

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2016 16:37 CEST

Significant Bit jobbar i huvudsak med östgötska storkunder som Stadium, Kolmårdens djurpark, och Tekniska verken men också – sedan i tisdags – med Facebook.

Media no image

En halv miljon till fem Norrköpingsbolag

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2016 13:27 CEST

Imafor, Againity, Voysys, Rayspace och Sibship. Det är bolagen från Norrköping som nu får dela på ca 500,000 kronor från Norrköping Science Park i form av mjuka lån. Medlen kommer till en början från Sparbanksstiftelsen Alfa som delar ut pengar till innovativa miljöer med syfte att främja näringslivet.  

- Tack vare bidraget från Alfafonden fick vi chansen att visa vad vår mjukvara kunde leverera baserat på en professionell 360-kamera. Vi har också kunnat visa upp oss för branschen på NAB i Las Vegas där vår mjukvara gjorde stor succé, säger Magnus Persson, VD på Voysys.

Utöver Voysys har följande bolag fått del av pengarna:

 • Imafor - Utvecklar en teknik för att med hjälp av värmekameror och algoritmer automatiskt kunna identifiera personer med feber på flygplatser.
 • Againity - Har tagit fram och säljer en produkt som konverterar spillvärme till användbar värme.
 • Rayspace - Har utvecklat en teknik för att fånga in olika materials egenskaper och hur de reagerar i olika ljusförutsättningar. (Baserat på forskning från Linköpings universitet.)
 • Sibship – Arbetar med att ta fram ett miljövänligt och mer ergonomiskt mensskydd.

- Dessa bolag är i ett relativt tidigt skede med intressant teknikutveckling. Här finns en lucka i strukturen kring kapitalanskaffning då risken i bolagen är relativt hög fortfarande. Genom att använda dessa pengar till såddfinansiering så hjälper det bolagen att komma snabbare framåt, säger Jonas Jalvér, VD på Norrköping Science Park som i samarbete med Swedbank Norrköping delar ut pengarna.

För mer information:

Jonas Jalvér, VD Norrköping Science Park, 070 - 677 45 67

Stig-Göran Dennisson, VD Sparbanksstiftelsen Alfa, 070 - 643 68 53

Norrköping Science Park möjliggör entreprenörskap och innovation för hållbar tillväxt. 

Läs vidare »
Media no image

Nytt projekt i Östergötland där barn med sina mammor lär sig bygga 3Dskrivare

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2015 11:07 CET

Nytt projekt i Östergötland där barn med sina mammor lär sig bygga 3Dskrivare

”Mammorna och barnen ska komma hem med nya kunskaper och en egen 3Dskrivare som de byggt tillsammans av återvunnet material.” – Jimmy Alenius, Projektledare

Föreningarna Makers of Norrköping & Makerspace Linköping har fått medel från Vinnova, Näringslivskontoret i Norrköping samt Sparbankensstiftelsen Alfa för ett nytt projekt, ”Mamma-­‐‑barn-­‐‑3D-­‐‑skrivare”, som har syfte att introducera fler till makerkulturen och till ny teknik samt visa vad man klarar av att göra själv. Genom projektet vill föreningarna sprida kunskap om hur du bygger en egen 3D-­‐‑skrivare av återvunna delar och hur du kan använda den.

Föreningarna Makers of Norrköping & Makerspace Linköping vill genom detta projekt öka tillgängligheten, förståelsen och egenmakten i grupper av människor som vanligen är underrepresenterade bland medlemmar i makerrörelsen, nämligen grupperna barn/unga samt kvinnor.

”I projektet Mamma-­‐‑barn-­‐‑3D-­‐‑skrivaren är vår målsättning att lära ut möjligheterna med den nya 3D-­‐‑tekniken och ge en inblick i den växande ”Do it Yourself”-­‐‑rörelsen. Vi vill visa hur material och komponenter som vi lättillgängligt har runt omkring oss, kan utnyttjas för att skapa nya verktyg som kan användas på många olika sätt.” – Jimmy Alenius, projektledare

Under 3 månader kommer medlemmar ur de båda föreningarna ta fram en prototyp som sedan blir ett 3Dskrivar-­‐‑kit som alla deltagare får när de kommer till första workshopen. Det kommer vara 8 tillfällen på olika innovationsarenor i regionen där 10 mammor med 10 barn träffas under handledning från medlemmar i föreningarna.

Anmälan öppnar den 16:e december och stänger den 31:a december, en anmäler sig på www.makersnkpg.se. Workshoparna startar under mars 2016.

”Målet är först och främst att bjuda in och inkludera människor som inte självklart har kunskaper kring 3Dskrivare och 3Dprogram, i detta fallet mammor med respektive barn. Detta med en förhoppning att nya perspektiv och idéer kommer fram.” – Jimmy Alenius, projektledare

De som stöttar projektet: Vinnova, Sparbanksstiftelsen Alfa, Näringslivskontoret i Norrköping, Visualiseringscenter C, Mjärdevi Science Park samt Norrköping Science Park

För mer information kontakta:

Jimmy Alenius, projektledare, 0727421206, jimmy@alenius.nu
eller Peter Gahnström, sekreterare, 0732707711, p.gahnstrom@gmail.com 

Norrköping Science Park möjliggör entreprenörskap och innovation för hållbar tillväxt. 

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • Kommunikation/event
 • frutxfpydaedrik.lanooxrsqikslgson@mxnospxz.se
 • 0703-161170

Om Norrköping Science Park

Vi accelererar idékraft, innovation och entreprenörskap för hållbar tillväxt!

Flygande start eller fortsätta utvecklas? Var du än befinner dig i ditt företagande hittar du resurserna, kunskapen och nätverken i Norrköping Science Park - en av Sveriges mest kreativa miljöer för entreprenörskap och innovation. I vårt kluster för interaktiva och visuella medier möts näringsliv, akademi och samhälle. Där skapas nya innovationer och affärsmöjligheter!

Adress

 • Norrköping Science Park
 • Laxholmstorget 3
 • 602 21 Norrköping

Länkar