Media no image

​Prognosen visar att kommunen klarar överskottsmålet

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 08:10 CET

Norrköpings kommun klarar budget, inklusive överskottsmålet på 158,7 miljoner kronor. Det pekar den senaste prognosen för helåret 2017 på.

- Flera nämnder visar ett överskott och även skatter och utjämning visar på ett överskott med drygt 20 miljoner kronor, säger Petter Skill, ekonomidirektör.

Kommunen klarar målet trots beskedet om det förväntade underskottet för utbildningsnämnden.

- Vår viktigaste uppgift är att förbättra skolresultaten och därför måste vi komma i balans, utan att försämra för barn som är i behov av extra stöd. Trots det allvarliga underskott som utbildningsnämnden har uppvisat ska vi klara de ekonomiska målen för 2017. I grunden har vi en stark ekonomi säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktpersoner:
Lars Stjernkvist (S)
Titel: kommunstyrelsens ordförande.
Telefon: 070-527 26 27

Petter Skill
Titel: ekonomidirektör
Telefon: 011-15 10 16
___________________________________________________________
Avsändare: Louise Flygt, kommunikationsdirektör
Telefon: 011-15 11 94

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Norrköpings kommun klarar budget, inklusive överskottsmålet på 158,7 miljoner kronor. Det pekar den senaste prognosen för helåret 2017 på.

Läs vidare »
Media no image

Elevernas behov har medfört ökade kostnader

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 07:57 CET

Under 2017 har kostnaderna för att hjälpa elever som är i behov av extra stöd för att kunna delta i undervisningen ökat.

I budget för 2017 finns 67 miljoner kronor avsatt för ändamålet. Nu visar prognosen att denna kostnadspost vid årets slut landar på ca 110 miljoner kronor. Orsakerna till den stora kostnadsökningen kommer att utredas grundligt.

- Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för alla elever att klara skolan. Därför har vi behövt anställa mer personal. Eftersom kostnaderna ökat kraftigt på kort tid har omfattningen blivit tydlig först nu. Vi behöver skyndsamt se över budgetläget inför nästa år så att vi kan säkerställa att vi går in i 2018 med en korrekt bemanning och förutsättningar att hålla budget, säger Sofie Lindén utbildningsdirektör.

Utbildningsnämnden kommer vid sitt sammanträde i nästa vecka att diskutera den uppkomna situationen.

- Budgetförutsättningarna för skolan har försämrats i jämförelse med hur ramarna såg ut när kommunfullmäktige fattade beslut om budget för 2018. Förvaltningen måste nu skyndsamt ta fram åtgärdsplaner som redovisar hur vi ska klara av att ge alla elever en bra utbildning och goda förutsättningar - med de pengar som kommunfullmäktige anslagit, säger utbildningsnämndens ordförande Olle Johansson (S).

Kontaktpersoner:
Olle Johansson (S)
Titel: kommunalråd, utbildningsnämndens ordförande
Telefon: 073-020 17 20

Sofie Lindén
Titel: utbildningsdirektör
Telefon: 072-581 28 00
_____________________________________________________________________
Avsändare: Louise Flygt, kommunikationsdirektör
Telefon: 011-15 11 94

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Under 2017 har kostnaderna för att hjälpa elever som är i behov av extra stöd för att kunna delta i undervisningen ökat.

Läs vidare »
R5zasjqdbrewbkfe1j2p

Ny kultur- och fritidsdirektör till Norrköpings kommun!

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 11:16 CET

Det blir Maria Modig som blir ny kultur- och fritidsdirektör för Norrköpings kommun. Maria Modig tillträder tjänsten den 19 februari.

Fxttuiuiviwuwww86ooe

Årets stipendiater inom kultur och idrott är utsedda

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 08:00 CET

Den 15 november beslutade kultur- och fritidsnämnden vilka nio personer som tilldelas årets stipendier inom kultur- och idrottsområdet.

Jchpybd15bt8ho6h0op1

Norrköpings flygplats byter VD

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 16:10 CET

Norrköping flygplats utvecklas och går nu in i en ny fas med delvis andra möjligheter och utmaningar. För att möta detta är styrelsens bedömning att det är en lämplig tidpunkt för att göra en förändring och byta VD. Mari Torstensson ser också att det efter många år som VD för Norrköping Airport AB är dags för nya utmaningar. Därför slutar Mari Torstensson och rekrytering av ny vd påbörjas.

Kohtj8yn3wdulaihbcof

​ Vill du veta mer om kommunens nya kontaktcenter?

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 08:00 CET

Sommaren 2018 öppnar Norrköpings kommuns nya kontaktcenter. Nu bjuds alla som är intresserade av att arbeta i kontaktcentret in till ett seminarium. Under kvällen ges möjlighet till att få veta mer om tjänsterna och om hur kommunens nya kontaktcenter kommer att fungera.

D4xxfcayfhhdtbaflpti

Nyheter från stadsplaneringsnämnden

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 14:16 CET

Nedan följer en kort sammanställning över några av de punkter som behandlades på stadsplaneringsnämndens möte tisdagen den 14 november 2017.

Media no image

Inbjudan: pressträff i samband med byggnads- och miljöskyddsnämnden

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 10:21 CET

Med anledning av byggnads- och miljöskyddsnämndens sammanträde hålls en pressträff i samband med nämnden.

De ärenden som tas upp vid pressträffen gäller beslut i bygglovsärenden för

 • Västra Strömsholmen 1, uppförande av hotell
 • Tränaren 1, uppförande av moské

Datum: onsdagen den 15 november
Tid: klockan 14.30
Plats: Prövningen, plan 5 i förvaltningshuset Rosen 
Medverkande: Reidar Svedahl (L), ordförande byggnads- och miljöskyddsnämnden
Anna Amrén, chef bygg- och miljökontoret
Marita Eriksson, bygglovschef
Elin Lindqvist, bygglovshandläggare och samordnare bygglov
Representant från fysisk planering

Media hälsas välkommen. Vänligen anmäl närvaro i receptionen.

Kontaktperson:
Anna Amrén
Titel: chef bygg- och miljökontoret
Telefon: 011-15 13 01 eller 0730-20 13 01

__________________________________________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 072-598 66 75

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Med anledning av byggnads- och miljöskyddsnämndens sammanträde onsdagen den 15 november hålls en pressträff i samband med nämnden.

Läs vidare »
Lyowavmtvwe6edomjzaj

Invigning av Globala veckorna och Framtidsveckan

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 14:00 CET

Lördagen den 18 november invigs årets Globala veckor, ett samarrangemang med Framtidsveckan. Under två veckor läggs fokus på lokala och globala utvecklingsfrågor när ett femtiotal aktörer arrangerar allt från filmvisningar och musikfestivaler till syjuntor, sagostunder, utställningar och föreläsningar.

G7lj2k8v5k5aptxhnbqr

Kommuntjänstemän inspärrade i 72 timmar - testar MSB:s krisrekommendationer

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 11:00 CET

I 72 timmar kommer säkerhetschefen i Norrköpings kommun och beredskapssamordnaren i Finspångs kommun att vara strandsatta i ett hus utan el eller rinnande vatten. Där testar de om rekommendationerna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller i skarpt läge och delar i realtid med sig av sina erfarenheter till invånare i hela landet.

Kommande evenemang 1 evenemang

01 Dec 08:00

Norrköping Light Festival

2017-12-01 - 2018-01-07
Längs Strömmen och i Industrilandskapet i centrala Norrköping

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • louise.flygt@norrkoping.se
 • 011-15 11 94
 • 076-128 11 94

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • caroline.amneus@norrkoping.se
 • 011-15 62 23
 • 0730-20 17 18

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • irene.liden@norrkoping.se
 • 011-15 11 24
 • 0730-20 27 69

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör (föräldraledig 50 %)
 • maria.bjorkhummelgren@norrkoping.se
 • 011-15 18 81
 • 072-598 66 75

Om Norrköpings kommun

Norrköpings kommun

Norrköpings kommun har cirka 139 000 invånare, varav cirka 60 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2014-2018 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD.