Pywhurg8vedjpefr3z7y

Pressinbjudan: Welcoming Refugees - europeisk konferens i Norrköping

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 08:00 CET

​De senaste åren har ett stort antal flyktingar tagit sig till Europa. Att välkomna de nyanlända och ge dem de bästa förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i det nya landet är en utmaning. Norrköpings kommun har bjudit in kommuner, universitet och organisationer från hela Europa till en konferens för att utbyta kunskap och erfarenheter om arbetet med att ta emot flyktingar.

Jf9btiied8hgkxshtz6f

Ett interaktivt flerspråkigt digitalt läromedel

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2017 10:17 CET

​Genom att öka kvaliteten på studiehandledningen för nyanlända och ge eleven fler möjligheter att använda sitt modersmål som en resurs i undervisningen, kan det bidra till ökad motivation för lärandet för den enskilda eleven. Norrköpings kommun har därför tagit initiativet att medverka i Språkprojektet under 3 år.

Ew1tqioxrdl6hio7jlkl

​Sofie Lindén blir ny tillförordnad utbildningsdirektör

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 13:30 CET

Sofie Lindén har sedan februari 2016 arbetat som chef för forskning och utveckling inom utbildningskontoret med ansvar för att stärka utbildningskontorets arbete med kvalitetsutveckling och säkerställa rutiner för systematiskt kvalitetsarbete samt verkställa genomförandet av dessa.

Media no image

Sammanställning av betygsstatistiken för årskurs 9 för höstterminen 2016

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 13:30 CET

Nu är sammanställningen av betygsstatistiken för årskurs 9 för höstterminen 2016 klar för Norrköpings skolor. Sammantaget visar resultaten på en försämring jämfört med förra året. Det finns grundskolor som har höjt sina resultat betydligt och elever i nuvarande årskurs 9 visar på en mer positiv kunskapsutveckling från årskurs 8 jämfört med tidigare årskullar.

Statistiken som har analyserats omfattar kommunala skolor och visar att 68 procent av eleverna idag har betyg som gör dem behöriga för gymnasieskolans yrkesprogram. Motsvarande resultat under samma tid förra året var 70 procent. Meritvärdet ligger oförändrat på 194 poäng. Vanligtvis höjs betygsresultaten under vårterminen och därmed också behörighetsandelen fram till den definitiva gymnasieantagningen som sker efter slutbetygen i juni.

‑ Vårt fokus är glasklart att resultaten måste förbättras. Det är därför vi målmedvetet har tillfört resurser som på kort och lång sikt ska leda till att möjliggöra kunskapsutvecklingen för att stärka resurserna för eleverna, säger Olle Johansson (s) ordförande i utbildningsnämnden.

Resultaten kommer att fortsätta analyseras och åtgärder vidtas både hos utbildningskontoret och på skolorna bland annat med fokus på ökad måluppfyllelse i enskilda ämnen.

– Vi ser att behörigheten till gymnasieskolan har minskat i jämförelse med förra året. Nu kommer vårt fulla fokus att handla om att elevernas resultat ska bli betydligt bättre och detta ska vara allas högsta prioritet, säger nya tillförordnade utbildningsdirektören Sofie Lindén.

Upplysningar:
Olle Johansson (S)
Titel: ordförande utbildningsnämnden
Telefon: 073-020 17 20

Sofie Lindén
Titel: Tillförordnad utbildningsdirektör
Telefon: 011-15 33 02
_____________________________________________
Avsändare: Louise Flygt, kommunikationsdirektör
Telefon: 011-15 11 94

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

​Nu är sammanställningen av betygsstatistiken för årskurs 9 för höstterminen 2016 klar för Norrköpings skolor. Sammantaget visar resultaten på en försämring jämfört med förra året. Det finns grundskolor som har höjt sina resultat betydligt och elever i nuvarande årskurs 9 visar på en mer positiv kunskapsutveckling från årskurs 8 jämfört med tidigare årskullar.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: presentation av betygsstatistik och ny tillförordnad utbildningsdirektör

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 08:00 CET

Presentation av betygsstatistik för höstterminen samt ny tillförordnad utbildningsdirektör

Vid pressträffen kommer kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S), utbildningsnämndens ordförande Olle Johansson (S), kommundirektör Martin Andreae samt ny tillförordnad utbildningsdirektör att närvara.

Datum: torsdag 12 januari

Tid: klockan 13.00
Plats: lokal GullOlle, Rådhuset, Norrköping

Upplysningar:

Louise Flygt

Kommunikationsdirektör

076-128 11 94

louise.flygt@norrkoping.se

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Presentation av betygsstatistik för höstterminen samt ny tillförordnad utbildningsdirektör

Läs vidare »
H907lftl0r8agi1w2onj

​Mats Olsson lämnar sitt uppdrag som utbildningsdirektör

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2017 10:00 CET

Mats Olsson utbildningsdirektör meddelade i höstas att han inte önskade förlänga sitt förordnande och i överenskommelse väljer Mats att lämna sitt uppdrag redan nu. Mats kommer att fortsätta att arbeta inom Norrköpings kommun.

Media no image

Pressinbjudan: Ökade insatser för fler jobbmöjligheter

Pressmeddelanden   •   Jan 05, 2017 10:24 CET

Inbjudan till pressträff angående att Norrköpings kommun kraftigt ökar insatserna för att skapa fler jobbmöjligheter inom kommunen.

Datum: måndag den 9 januari
Tid: klockan 11.00
Plats: Rådhuset, GullOlle

Deltagare:
Inger Schröder, chef för Arbetsförmedlingen
Kommunalråd inom Kvartetten
Pernilla Thott Ljung, förvaltningschef arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Upplysningar:
Lars Stjernkvist
Titel: kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-527 26 27

Louise Flygt
Titel: kommunikationsdirektör
Telefon: 011-15 11 94
__________________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Inbjudan till pressträff angående att Norrköpings kommun kraftigt ökar insatserna för att skapa fler jobbmöjligheter inom kommunen.

Läs vidare »
Media no image

Katscha och Hörsalsparken nominerade till arkitekturpris

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 09:08 CET

Hörsalsparken och Katscha är nominerade till det prestigefyllda europeiska priset Mies van der Rohe Award för samtida arkitektur. Norrköpingsobjekten är två av endast sex nominerade objekt i Sverige. Totalt är 356 objekt nominerade i hela Europa, representerade av 36 länder.
– Det är roligt att våra projekt uppmärksammas även utanför Sveriges gränser, säger Karin Milles Beier, stadsarkitekt Norrköpings kommun.

Både Hörsalsparken och Katscha har tidigare vunnit pris. Hörsalsparken kammade 2015 hem Sienapriset för bästa landskapsarkitektur. Över Katscha har prisregnet fallit med Mipim-award och nu senast Sveriges arkitekters pris. 

Hörsalsparken nyinvigdes våren 2015 efter att samhällsbyggnadsföretaget Tyréns omvandlat parken och skapat en oas somär en viktig del av kommunens stadsplaneringsstrategi om att bättre binda samman innerstadens olika delar med hjälp av intressanta platser och trivsamma stråk. 

Katscha med ansvarig arkitekt Ingrid Reppen, Arkitektur + development och Kai Wartiainen, är ett lekfullt och unikt bostadshus mitt i Industrilandskapet som stod inflyttningsklart hösten 2015. Att två Norrköpingsobjekt återigen är nominerade till ett högt aktat arkitekturpris gör Norrköping till en ännu mer intressant stad att leva och bo i, men också att uppleva. 
– Mies van der Rohe award-nomineringen är en bekräftelse på att vi är rätt ute. Att vår satsning på god arkitektur börjar ge ringar på vattnet, säger Karin Milles Beier.

Om priset Mies van der Rohe awards:
Priset är den Europeiska unionens pris som delas ut för samtida arkitektur. Mies van der Rohe award delas ut vartannat år. Inom Norden har priset bland annat delats ut till operahuset i Oslo samt Harpa – konserthuset i Reykjavik.

Upplysningar:
Karin Milles Beier
Titel: stadsarkitekt, Norrköpings kommun
Telefon: 011-15 13 02

___________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

​Hörsalsparken och Katscha är nominerade till det prestigefyllda europeiska priset Mies van der Rohe Award för samtida arkitektur. Norrköpingsobjekten är två av endast sex nominerade objekt i Sverige. Totalt är 356 objekt nominerade i hela Europa, representerade av 36 länder.

Läs vidare »
Media no image

Positiva omdömen om Norrköpings fritidsgårdar

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2017 08:00 CET

Norrköpings kommun har en fritidsverksamhet av väldigt god kvalitet, både när det gäller verksamhet för besökare i 10-12-årsåldern och öppen fritidsverksamhet på kvällstid för äldre åldrar. Det visar den enkätundersökning som gjorts bland besökare och personal.

I november genomförde utbildningskontoret en enkätundersökning bland besökare och personal på fritidsgårdarna. Resultatet är genomgående mycket bra. Enkätsvaren visar att besökarna är mycket nöjda och att trivseln hos besökarna är mycket stor.

I svaren ser man till exempel att 93 procent av besökarna trivs på fritidsgården. Dessutom svarar 91 procent av besökarna på eftermiddagar respektive 92 procent av kvällsbesökarna att de känner sig trygga på fritidsgården.

– Något som jag tycker är viktigt att lyfta fram är att 90 respektive 93 procent av ungdomarna säger att personalen alltid reagerar om någon blir utsatt eller kränkt. Det är något vi tycker är mycket viktigt, säger verksamhetschef Anders Pantzar.

Undersökningen visar att besökarna är något mer nöjda än personalen, men även personalens svar visar på bra siffror. 91 procent av personalen anger att de är goda förebilder och det är en siffra som är likvärdig med besökarnas svar.

– Vi har under flera år arbetat med trivsel- och trygghetsfrågor i vår verksamhet. Utifrån flera olika undersökningar vet vi att dessa är mycket viktiga för besökarna men också alla andra som vi möter i vår verksamhet. Svaren i undersökningen är ett kvitto på att det vi gör ökar både trivseln och tryggheten i vår verksamhet, säger fritidsgårdschef Lars Zetterholm.

Undersökningen genomfördes under perioden 7 november till 27 november 2016. Det var 1 336 som svarade på besökarenkäten där 57 procent var besökare eftermiddagstid (verksamheten för årskurs 4-6) och 43 procent besökare kvällstid. Det var totalt 55 personer som svarade på personalenkäten.

Se hela enkätundersökningen i relaterat dokument.

Upplysningar:
Anders Pantzar
Titel: verksamhetschef årskurs F-9, särskola, fritidsgårdar
Telefon: 011-15 32 21, 0730-20 12 76

Lars Zetterholm
Titel: fritidsgårdschef
Telefon: 011-15 28 68
­_____________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Norrköpings kommun har en fritidsverksamhet av väldigt god kvalitet, både när det gäller verksamhet för besökare i 10-12-årsåldern och öppen fritidsverksamhet på kvällstid för äldre åldrar. Det visar den enkätundersökning som gjorts bland besökare och personal.

Läs vidare »
Iub6my5xy4m5iikvrzzb

Norrköpings kommun tar över driften av Lennings sjukhem och Mathildagården

Pressmeddelanden   •   Dec 30, 2016 08:00 CET

Den första januari 2017 tar Norrköpings kommun över driften av Lennings sjukhem och Mathildagården.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • lklouise.forvqxgrfaidqlygt@nzndborgarkopinntg.eigdse
 • 011-15 11 94
 • 076-128 11 94

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • qlvywmirene.jrlifauhwydefmn@evndnozmrrkomcpiitngta.scze
 • 011-15 11 24
 • 0730-20 27 69

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • faipnny.mincles@nofdrrkopixciqngdy.scmqthtdze
 • 011-15 21 95
 • 072-584 55 69

Om Norrköpings kommun

Norrköpings kommun

Norrköpings kommun har cirka 139 000 invånare, varav cirka 60 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2014-2018 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD.