Cumciqx59jecg3pe7irn

Det blir en ny bro över Motala ström

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 16:32 CET

Under tekniska nämndens sammanträde idag fattades enhälligt beslutet att Femöresbron kommer att ersättas med en ny bro. Nämnden beslutade också att den nya bron ska utformas så nära den gamla Femöresbrons utseende och utformning som möjligt.

S54ttqjnyftytdo3dljs

2018 väntas bli fantastiskt för Norrköpings flygplats

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 09:20 CET

2017 blev ett framgångsrikt år för Norrköpings flygplats. Trots oroligheter i världen och därmed minskat flyg till Turkiet så ökade antalet passagerare på flygplatsen med över 5 000 passagerare till nästan 105 000.

Nkzmehvdlzejqx842n8t

Ta spårvagnen till framtidens Norrköping

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 10:52 CET

Nu kan Norrköpings spårvagnsresenärer ta del av framtidsplanerna för staden ombord på en av spårvagnarna i linjetrafiken. Syftet är att skapa insyn och engagemang kring Norrköpings utveckling.

Gnl9ymazbdi4kx131hic

Dagar med fokus på civilkurage

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 08:00 CET

Den 21 januari startar årets Demokrati- och människovärdedagar. I år har dessa dagar fokus på civilkurage - att stå upp för människors lika värde och demokratiska rättigheter.

Fxttuiuiviwuwww86ooe

Pressinbjudan: Utdelning av kultur- och fritidskontorets stipendier

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 09:00 CET

​Den 16 januari delar kultur- och fritidskontoret ut sina årliga stipendier inom kultur- och idrottsområdet. Utmärkelserna Årets värdefulla idrottsförening och Årets värdefulla idrottsledare delas ut vid samma tillfälle.

Fxttuiuiviwuwww86ooe

Årets värdefulla idrottsförening och värdefulla idrottsledare 2017 har utsetts

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 09:00 CET

Kultur- och fritidskontoret i Norrköping och SISU Idrottsutbildarna har utsett Årets värdefulla idrottsförening och Årets värdefulla idrottsledare i Norrköping.

Cue2lhjwvmsjju5qjtxt

Pressinbjudan: Möjliga alternativ för Femöresbron

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 08:00 CET

Torsdagen den 18 januari ska tekniska nämnden fatta beslut om Femöresbrons framtid. Media är välkomna på pressträff där alternativen presenteras.

Dqqznhrzripfzkteh3ij

Information inför stadsplaneringsnämnd 16 januari: Utveckling av Arkösunds centrum

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 12:00 CET

Beslut gällande planbesked för fastigheterna Nordanskog 1:32, 2:1 och Gåsåker 2:1 med närområde inom centrala Arkösund planeras att tas på stadsplaneringsnämndens möte tisdagen den 16 januari 2018.

Media no image

Lyckat resultat på extratjänster i Norrköpings kommun

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 08:00 CET

Under 2017 har Norrköpings kommun gjort ett mycket gott resultat genom att få ut 200 personer i en extratjänst. Av de totalt 530 extratjänsterna i hela regionen står Norrköpings kommun för närmare 40 % av dessa.

Under 2017 fick arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret i uppdrag att göra det möjligt för fler personer att få en extratjänst inom kommunen. En extratjänst är en möjlighet för de som står längst bort ifrån arbetsmarknaden, det vill säga långtidsarbetslösa och nyanlända.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret har under året, tillsammans med övriga kontor i kommunen, jobbat för att få ut fler personer i en extratjänst och resultatet är mycket positivt. Under 2017 har 200 personer fått en extratjänst, vilket är cirka 40 % av regionens totala extratjänster. Även jämfört med likvärdiga kommuner på nationell nivå toppar Norrköping med antalet personer i extratjänster.

– Det är mycket glädjande att arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret, tillsammans med övriga kontor i kommunen, har lyckats ge 200 av de personer som står längst bort från arbetsmarknaden en möjlighet att närma sig egen försörjning genom en extratjänst, säger Matilda Johansson (S), ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Många olika verksamheter inom kommunen har tagit emot en person i en extratjänst. Det innebär att Norrköpings kommun får en bra spridning på arbetsplatser, både inom de så kallade mjuka och hårda sektorerna.

– I och med vår stora spridning och variation på arbetsplatser så kan vi erbjuda de personer, som har en extratjänst en mycket god möjlighet att hitta en ingång på arbetsmarknadensom passar dem, säger Pernilla Thott Ljung, kontorschef på arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret.

– Orsaken till att vi har lyckats så bra med extratjänster i Norrköpings kommun beror på en god samverkan och en gemensam kraft inom kommunen samt ett gott samarbete med arbetsförmedlingen, säger Lars Stjernkvist (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktperson:
Pernilla Thott-Ljung
Titel: kontorschef på arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret
Telefon: 011-15 10 88

Lars Stjernkvist (S)
Titel: kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-527 26 27

Matilda Jonsson (S)
Titel: ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Telefon: 070-404 97 81
______________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Under 2017 har Norrköpings kommun gjort ett mycket gott resultat genom att få ut 200 personer i en extratjänst. Av de totalt 530 extratjänsterna i hela regionen står Norrköpings kommun för närmare 40 % av dessa.

Läs vidare »
Media no image

Samverkansteam vid separation blir ordinarie verksamhet i Norrköping

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2017 10:24 CET

Norrköpings kommun har under tre år bedrivit ett utvecklingsarbete med Samverkansteam för separerade föräldrar i konflikt, och deras barn. Syftet är att separerade föräldrar ska få bättre stöd för att kunna klara omställningen som en separation ofta innebär, med målet att barnen ska få behålla trygga relationer till sina föräldrar så långt det är möjligt. Nu blir verksamheten permanent.

Utvecklingsarbetet har hittills bedrivits i projektform med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt medel från regeringen, och har även utförts i Nacka, Västerås, Malmö och Helsingborg. I grunden ligger ett regeringsuppdrag om att utveckla stödet vid separationer, då man sett ett nationellt behov av detta. Projektet är nu avslutat och resultatet kommer att redovisas i en forskningsrapport i mars 2018. I Norrköping drivs projektet istället vidare som en ordinarie verksamhet.

– Innan rapporten är klar är det svårt för oss att säga exakt hur stor betydelse de samordnande insatserna har, men vi upplever att vi idag kan erbjuda mer anpassat stöd, säger Ann Henriksson, verksamhetschef inom socialtjänsten. För de allra flesta familjer är en separation en stor kris i livet, och i konfliktfyllda separationer vet vi att både barn och föräldrar ofta far illa. Genom den samlade kompetens som finns i samverkansteamet kan vi erbjuda ett mer varierat stöd för att öka föräldrarnas förutsättningar att hitta lösningar.

Samverkansteamet ska kunna ge ett anpassat, lättillgängligt stöd och även samordna de insatser som behövs. En mycket viktig del av arbetet är att uppmärksamma barnen och låta dem komma till tals.

– Vad som är nytt och spännande i det här är att stödet är inriktat på just det som familjen behöver stöd med. Det vanliga tillvägagångssättet är stöd för att samarbeta, det vill säga samarbetssamtal. Nytt är att erbjuda det som behövs, i bred bemärkelse. Och då har det visat sig att hjälp att få till ett fungerande samarbete inte alltid är vad behövs för att familjen ska gå vidare med ett separerat föräldraskap, säger Marianne Gabrielsson, nationell projektledare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Från socialkontoret medverkar i Norrköping bland annat familjerättsenheten, Frideborg, utförarverksamheten för barn och ungdom, samt behandlingsteamet inom vuxenvården. Samverkansteamet omfattar även Elevhälsan inom utbildningskontoret och Barnhälsan, som drivs i samverkan med Region Östergötland.

– Jag är glad över att vi i Norrköping fortsätter samordna våra insatser för att gemensamt kunna erbjuda både barn och föräldrar stöd vid konfliktfyllda separationer. Det har stor betydelse för alla inblandade om man gemensamt kan lösa de konflikter som kan uppstå istället för att de förvärras och till slut kanske måste processas i domstol, säger Ann Henriksson

Kontakt:
Ann Henriksson
Titel: verksamhetschef barn- och ungdom – utförare
Telefon: 011-15 20 55

Marianne Gabrielsson
Titel: nationell projektledare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Telefon: 076-809 56 02


Mer om arbetet med samverkansteam

Film om samverkansteam

_____________________________________________________________________________

Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Norrköpings kommun har under tre år bedrivit ett utvecklingsarbete med Samverkansteam för separerade föräldrar i konflikt, och deras barn. Syftet är att separerade föräldrar ska få bättre stöd för att kunna klara omställningen som en separation ofta innebär, med målet att barnen ska få behålla trygga relationer till sina föräldrar så långt det är möjligt. Nu blir verksamheten permanent.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

09 Feb hela dagen

Where´s the Music?

2018-02-09 - 2018-02-10
Industrilandskapet, Norrköping

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • louivelzse.flygt@nweorrkoping.pqse
 • 011-15 11 94
 • 076-128 11 94

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • caroline.amneus@norrkoping.se
 • 011-15 62 23
 • 0730-20 17 18

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • fhirruykbbene.liubden@norbdeuwrrblkopiffngwlfxbmmqjroshc.snoe
 • 011-15 11 24
 • 0730-20 27 69

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör (föräldraledig 50 %)
 • malfria.bjorkhummelgzzarynrejfn@norrkopiamng.se
 • 011-15 18 81
 • 072-598 66 75

Om Norrköpings kommun

Norrköpings kommun

Norrköpings kommun har cirka 139 000 invånare, varav cirka 60 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2014-2018 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD.