Excit5ugwrdxbsvlpqrj

Parkeringsenkät ska ge underlag till ny riktlinje

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 08:00 CET

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny riktlinje för allmän parkering i Norrköpings kommun. För att få en så bra helhetsbild som möjligt av parkeringssituationen på allmänna bilparkeringar i centrala Norrköping, samlar nu kommunen in kommuninvånarnas synpunkter.

Media no image

Virtuellt kompetenscentrum ska drivas från Norrköping-Vinnova i spetsen för sammanlagd satsning om över 100 miljoner

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 16:31 CET

Norrköping berörs positivt i Vinnovas satsning på åtta nya kompetenscentrum, där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning i världsklass. RISE Acreo i Norrköping får tillsammans med LiU Campus Norrköping 36 miljoner fördelat över 5 år för forskning inom digital cellulosa. Därmed kommer ett kompetenscentren att drivas från Norrköping.

- Satsningen är oerhört betydelsefull för Norrköping, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S). Det är stort att vi får möjlighet att vara med i den här utvecklingen, och gör Norrköping ännu mer intressant för kunskapsintensiva företag.

Tanken med kompetenscentren är att forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer ska bedriva nära samarbeten inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Bland annat rör det sig om forskning inom biologiska läkemedel, resurseffektiva fordon och sensorteknik. Målet är att bidra till utveckling av produkter och tjänster genom ny kunskap och teknik.

Den forskning som kommer att bedrivas inom kompetenscentrumet i Norrköping rör digital cellulosa. Den går ut på att cellulosa kombineras med elektroaktiva material, vilket gör det möjligt att skapa miljömässigt hållbara produkter som kan kommunicera med den digitala världen.

- Det här är ett nytt sätt att använda cellulosa, som är ett fantastiskt material – och förnyelsebart, till skillnad från exempelvis plast, säger Göran Gustafsson, chef för avdelningen ”Tryckt Elektronik” på RISE Acreo. Bland annat kan man tänka sig smarta förpackningar som kan ändra egenskaper, eller rullar med papper som kan lagra energi från sol- och vindkraft.

- I dagarna fyller Campus Norrköping 20 år, så det här är verkligen en välkommen present som visar att Campus Norrköping på relativt kort tid blivit etablerad som forskningsinstitution, säger Lars Stjernkvist (S).

Vinnovas satsning omfattar åtta virtuella kompetenscentrum i landet och matchas av både akademi/universitet och näringsliv/offentlig sektor, vilket gör att den totala summan som rör Norrköping uppgår till 108 miljoner kronor. RISE Bioeconomy, KTH samt tio företag kommer också att ingå i det virtuella kompetenscentret som ska drivas från Norrköping. Att kompentenscentret bildas kring RISE Acreo och RISE AcreoBioeconomy (tidigare Innventia), LiU och KTH är ingen slump. Sedan tidigare har dessa akademiska parter bedrivit forskning kring digital cellulosa i andra stora forskningsprojekt med finansiering från Wallenbergstiftelsen, SSF och Energimyndigheten. 

Upplysningar:
Lars Stjernkvist (S)
Titel: kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-527 26 27

Göran Gustafsson
Titel: Avdelningschef, RISE Acreo i Norrköping
Telefon: 0705-82 29 04

_____________________________________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Norrköping berörs positivt i Vinnovas satsning på åtta nya kompetenscentrum, där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning i världsklass. RISE Acreo i Norrköping får tillsammans med LiU Campus Norrköping 36 miljoner fördelat över 5 år för forskning inom digital cellulosa. Därmed kommer ett kompetenscentren att drivas från Norrköping.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Inte bara tak över huvudet - föreläsning om familjehem med Lisbeth Pipping

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 08:00 CET

Familjehemsenheten i Norrköpings kommun har bjudit in alla uppdragstagare till en föreläsning med syftet att ge inspiration, aha-upplevelser och kunskapsspridning.

Lisbeth Pipping är föreläsare, författare, forskare och dotter till en mamma med utvecklingsstörning. I sin föreläsning ”Inte bara tak över huvudet” pratar hon om sina egna erfarenheter av att inte bli placerad, familjehemmens viktiga uppgift samt situationer man möter som familjehem och hur man kan tackla dem.

Media är välkomna att träffa och intervjua Lisbeth Pipping innan föreläsningen:

Datum: onsdagen den 22 mars 2017
Tid: klockan 17.00 - 17.45
Plats: Pronova konferens, S:t Persgatan 19, Norrköping

Mer information om Lisbeth Pipping finns på www.pipping.se.

Upplysningar:
Ingela Klint
Titel: enhetschef, socialkontoret
Telefon: 011-15 21 56

Lars Hansson
Titel: familjehemsenheten, socialkontoret
Telefon: 011-15 20 13
________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Familjehemsenheten i Norrköpings kommun har bjudit in alla uppdragstagare till en föreläsning med syftet att ge inspiration, aha-upplevelser och kunskapsspridning. I Lisbeth Pippings föreläsning ”Inte bara tak över huvudet” pratar hon om sina egna erfarenheter av att inte bli placerad, familjehemmens viktiga uppgift samt situationer man möter som familjehem och hur man kan tackla dem.

Läs vidare »
Media no image

​Pressträff: Nyheter från stadsplaneringsnämnden

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 15:30 CET

Välkommen till pressträff den 21 mars.
Stadsplaneringsnämndens ordförande Kikki Liljeblad, processansvarig Christian Wintenby och planingenjör Anita Johansson från fysisk planering, Stadsarkitekt Karin Milles Beier, mark- och exploateringsingenjör Ola Brånäs samt projektledare Magnus Jonsberg från mark- och exploatering finns på plats för att informera om beslut tagna under stadsplaneringsnämndens sammanträde den 21 mars.

Under nämndens sammanträde tas det beslut om markanvisning för Inre hamnen – centrumtomten, option gällande Sandtorps handelsområde (Borg 11:2) samt prioritering av detaljplaner 2017.

Datum: tisdagen den 21 mars
Tid: klockan 15:00
Plats: förvaltningshuset Rosen i lokal Rosen 2, Trädgårdsgatan 21

Upplysningar:
Pernilla Nilsson
Titel: Processansvarig nämnd- och dokumenteringsprocessen
Telefon: 011-15 16 38
_______________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Välkommen till pressträff den 21 mars. Under nämndens sammanträde tas det beslut om markanvisning för Inre hamnen – centrumtomten, option gällande Sandtorps handelsområde (Borg 11:2) samt prioritering av detaljplaner 2017.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Unik samverkan kring klimatanpassning mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet och SMHI

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 13:40 CET

Den 21 mars skriver Norrköpings kommun, Linköpings universitet och SMHI på en överenskommelse om samverkan kring kommunal klimatanpassning.

Det är första gången i Sverige som en sådan här överenskommelse undertecknas och syftet med samverkan är att arbeta fram en riktlinje för klimatanpassning för Norrköpings kommun. Förutom undertecknande av avtalet blir det miniseminarier som behandlar till exempel hur SMHI kan stödja Sveriges kommuner och hur forskningen kan stödja klimatanpassning.

Media är välkomna att delta.

Datum: 21 mars
Tid: klockan 13.00 – 15.00
Plats: Stadshuset, vid Karl Johans park

Deltar på undertecknande och miniseminarier gör:
Reidar Svedahl (L), kommunalråd
Karin Fälth Magnusson, prorektorLinköpings universitet
Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI
Merja Willman, Norrköpings kommun
Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI
Mattias Hjerpe och Erik Glaas, Linköpings universitet

Upplysningar:
Merja Willman
Titel: koordinator, kommunstyrelsens kontor, Norrköpings kommun
Telefon: 073-020 21 28
_____________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Den 21 mars skriver Norrköpings kommun, Linköpings universitet och SMHI på en överenskommelse om samverkan kring kommunal klimatanpassning.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Norrköping uppmärksammar Earth hour

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 08:00 CET

Media bjuds in till pressträff i St. Olai kyrka för att lyssna till hur Norrköpings kommun arbetar med Earth hour. Världens största miljömanifestation sker världen över den 25 mars. Mellan klockan 20.30-21.30 svensk tid släcker flertalet hushåll sina lampor som en symbolhandling för miljön. Nu vill Norrköpings kommun lyfta manifestationen ytterligare en nivå.

Norrköpings kommun har tillsammans med Svenska kyrkan, Hyresbostäder, Studiefrämjandet, Länsförsäkringar, Artister för miljön, Arbetets museum, NP33, Elite Grand hotel och Fossilfritt Sverige planerat för aktiviteter över hela staden den 25 mars för att uppmärksamma dagen ytterligare. Programmet under Earth hour innehåller bland annat framträdanden av Lisa Miskovsky, Edo Bumba och Jojje Wadenius.

Media bjuds in till pressträff för att höra mer om programmet och satsningen.

Medverkande under pressträffen: kommunalråd Karin Jonsson (C) samt representanter från de tio arrangörerna.

Datum: tisdagen den 21 mars
Plats: St. Olai kyrka
Tid: klockan 09.30

Upplysningar:
Karin Jonsson (C)
Titel: tekniska nämndens ordförande
Telefon: 073-205 42 60

Karin Faxér
Titel: miljöcontroller, ekonomi- och styrningskontoret
Telefon: 011-15 19 74
___________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Media bjuds in till pressträff i St. Olai kyrka för att lyssna till hur Norrköpings kommun arbetar med Earth hour.

Läs vidare »
Media no image

Peter Grönlund spelar in ny långfilm i Norrköping

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 15:43 CET

Norrköpings kommun har tagit beslut om att ge 1,5 miljoner kronor i produktionsstöd till Peter Grönlunds nya långfilm Goliat som ska spelas in i Norrköping i höst.

Peter Grönlund som 2015 gjorde den kritikerhyllade och femfaldigt Guldbaggebelönade Tjuvheder påbörjar inspelningen av sin nästa film i slutet av september. Filmen heter Goliat och handlar om en 16-årig pojke som är bosatt i en liten bruksort någonstans i Sverige. Han förväntas ta över försörjningsansvaret för familjen och även dess kriminella affärer när pappan hamnar i fängelse. Goliat är en film om relationen mellan son och pappa och om en pojkes inträde i vuxenlivet.

- Goliat-historien började jag arbeta med för fem år sedan, och sedan fortsatte jag direkt efter Tjuvheder var färdiginspelad. Jag vill göra en film om samtiden, om ett land som tar sin hand från folket, där människorna lämnas vind för våg. Jag har alltid intresserat mig för det sociala arvet, och för intima skildringar, säger regissören Peter Grönlund.

När Tjuvheder hade biopremiär 2015 väckte den stor uppmärksamhet, blev kritikerhyllad och nådde en stor publik. Det resulterade bland annat i fem guldbaggar. Goliat är Peter Grönlunds andra långfilm som regissör.

- Det känns otroligt kul att få göra film av den här nya historien tillsammans med folket på B-reel, som också producerade Tjuvheder. Och spännande att spela in i Norrköpingstrakten, säger Peter Grönlund.

Filmen börjar spelas in i september och får sin världs- och biopremiär hösten 2018. Platsen för inspelningen är Norrköping. Norrköpings filmfond har tagit ett produktionsbeslut om att stödja filmen med 1,5 miljoner kronor. Genom inspelningen kommer produktionen att spendera mer än den dubbla bidragssumman i kommunen.

- Oerhört roligt att Peter Grönlund väljer Norrköping! Det är ett bevis på att Norrköping har mycket att bidra med till svensk film. Genom inspelningen kommer många lokala produktionsbolag, filmarbetare och andra företag att engageras vilket precis är tanken med stödet, säger Johan Karlsson, Norrköpings filmfond.

Filmen produceras av B-reel films med av Svenska Filminstitutet, Film Capital Stockholm, Örebro läns filminvestering, Norrköpings Filmfond, samt Sveriges Television och Reel Ventures.

- Peter Grönlund har skrivit en fantastiskt stark historia om Sverige i dag, och det känns himla kul att åter igen arbeta med denna begåvning, säger producenterna Frida Bargo och Mattias Nohrborg.

Upplysningar:
Johan Karlsson
Titel: enhetschef, Cnema
Telefon: 011-15 26 50, 0708-13 99 79

Mattias Nohrborg
Titel: Producent, B-reel Films
Telefon: 0734-17 651

Norrköpings filmfond verkar för en växande och stark lokal filmbransch och kan ge stöd åt lokala, regionala och nationella film- och tv-produktioner som helt eller till stor del förlägger sin produktion i Norrköping. Syftet bakom fonden är att skapa ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat med stor lyskraft. Filmfonden ska berika näringsliv, utbildning och kulturliv samt förstärka Norrköpings roll som ledande i regionens filmliv.
_________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Norrköpings kommun har tagit beslut om att ge 1,5 miljoner kronor i produktionsstöd till Peter Grönlunds nya långfilm Goliat som ska spelas in i Norrköping i höst.

Läs vidare »
Zxkvbdt3jiiwydwr9fv0

Många anmälda till Vi Håller Norrköping Rent

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 08:00 CET

År 2016 blev Norrköpings kommun andra bästa kommun i Sverige på att plocka skräp, mycket tack vare de cirka 15 000 barn och vuxna som hjälptes åt att plocka skräp under aktiviteten Vi Håller Norrköping Rent. I år siktar Norrköpings kommun på en förstaplats och hoppas att ännu fler deltar på årets Vi Håller Norrköping Rent.

W3nofpiqkgauvxp5fjm3

Norrköping bland topp 10

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 10:27 CET

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nu för första gången tagit fram Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet och den visar att Norrköping är en av de tio kommuner som antagit flest detaljplaner under den undersökta tvåårsperioden.

Yongpl5z8ds1sjn5mmnc

Campus Norrköping fyller 20 år och det ska firas!

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 11:00 CET

För att hylla Campus Norrköpings 20-årsdag genomför Norrköpings kommun flera aktiviteter. Det handlar om allt ifrån musik och tårta till öppet hus och jubileumskonsert. Norrköpings kommun har dessutom nyligen skrivit ett samverkansavtal med Linköpings universitet samt gett en gåva till universitetets nya stiftelse.

Kommande evenemang 2 evenemang

28 Jun all day

Bråvalla Festival

2017-06-28 - 2017-07-01
Bråvalla, Norrköping

16 Aug all day

Augustifesten

2017-08-16 - 2017-08-20
Norrköping city

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • louise.flygt@norrkoping.se
 • 011-15 11 94
 • 076-128 11 94

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • irene.liden@norrkoping.se
 • 011-15 11 24
 • 0730-20 27 69

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • fanny.miles@norrkoping.se
 • 011-15 21 95
 • 072-584 55 69

Om Norrköpings kommun

Norrköpings kommun

Norrköpings kommun har cirka 139 000 invånare, varav cirka 60 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2014-2018 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD.