Skip to main content

Jag önskar dig en skön sommar!

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 16:27 CEST

I Luleå har vädret den sista veckan äntligen visat sommartecken. Det är inte enbart vädret som haft lågtryckstendens under våren och försommaren. Även världsekonomin har under en längre tid präglats av ett lägre tryckfrämst påverkat av en tilltagande osäkerhet om förmågan att hantera den europeiska skuldkrisen. För Norrlandsfondens del har det inneburit en minskad utlåning under det första halvåret. Vi kan hos många företag läsa av en återhållsamhet i att satsa framåt. Ett helt naturligt förhållningssätt i tider av oklara marknadsförutsättningar. Samtidigt gläds vi åt många intressanta utvecklingsplaner som väntar på att bli sjösatta när ”väderutsikterna” upplevs som de rätta.

För Norrlandsfondens del tar vi nu semester och hoppas att en skön sommar ger oss själva, våra kunder och partners välbehövlig rekreation. En annan förhoppning är de mörka molnen på den ekonomiska himlen börjar att skingras och att vi i augusti möts med en stärkt framtidstro.

Lars-Olov Söderström

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy