Skip to main content

Norrlandsoperan stärker den konstnärliga ledningen

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2018 07:10 CET

Norrlandsoperan kommer att rekrytera en operachef och en musik- och orkesterchef som tillsammans med danschef ska utgöra den konstnärliga ledningen. Ambitionen är att ytterligare stärka Norrlandsoperan som Sveriges ledande plattform för nytänkande scenkonst.

Under året har Norrlandsoperan analyserat verksamheten och nu genomförs det andra steget av organisationsförändringar. I första steget sågs stödfunktioner inom administration, marknad, fastighet och teknik över för att skapa en modernare och mer effektiv organisation. Nu presenteras en ny organisation för de konstnärliga verksamheterna. Förtydligat målarbete och renodling utifrån ägaruppdraget att utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella operan, musiken, dansen, konsten och scenkonsten i regionen liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet, blir grunden för Norrlandsoperans nya konstnärliga organisation.

I den nya organisationen delar Norrlandsoperan på ledarskapet och tillsätter en vd samt en konstnärlig ledning. Ny vd från och med 1 januari blir Anna Göransdotter Höög, idag tillförordnad vd för Norrlandsoperan. Den konstnärlig ledningen kommer att utgöras av musik- och orkesterchef, operachef samt danschef. Rekrytering av operachef samt musik- och orkesterchef inleds omgående. Norrlandsoperans konstnärliga verksamhet ska präglas av hög kvalitet med bekräftelse och utmaning som ledord, med en jämlik, varierad, tillgänglig och hållbar verksamhet som återspeglar den kulturella mångfalden som finns i Västerbotten. Stort fokus ligger även fortsättningsvis på att tillgängliggöra scenkonst för barn och unga. 

– Den nya organisationen stärker Norrlandsoperans identitet som modernt scenkonsthus för musik, opera, dans och konst. Vi vill utveckla operakonsten vad gäller både form, storlek och innehåll. Stimulera symfoniorkestern och nå ut med dem i regionen och stärka dans- och performancekonsten, kommenterar Anna Göransdotter Höög tf vd för Norrlandsoperan.

När Norrlandsoperans styrelse beslutat om budget för de kommande två åren konstateras att genomförandet av Umeå Jazzfestival inte ryms inom Norrlandsoperans huvuduppdrag. Norrlandsoperan får ett årligt tillskott från Umeå Kommun på 1,5 MSEK för genomförandet av Umeå Jazzfestival, och har utöver det skjutit till både faktiska medel och personella resurser. 

– Det innebär att vi säkerställer genomförandet av jazzfestivalen under övergångsåret 2019 medan Umeå kommun letar ny huvudman. Från och med 2020 kommer vi medverka med symfoniorkestern, med barn- och ungdomsverksamhet och som en möjlig arena för jazzen men Norrlandsoperan kommer inte inneha huvudmannaskapet avslutar Anna Göransdotter Höög.

För ytterligare information kontakta:

Anna Göransdotter Höög, tf vd för Norrlandsoperan, tel: 070-881 99 96

Läs mer: https://norrlandsoperan.se

Norrlandsoperan är ett scenkonsthus i Umeå som rymmer egen symfoniorkester,
opera, dans, musik och konst samt egna verkstäder och ateljéer. I verksamheten
ingår också MADE och Umeå Jazzfestival samt turnéer och samarbeten
på olika håll i regionen, nationellt och internationellt.