Skip to main content

Norrtälje kommun höjer ersättningen till deltidsbrandmän

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2017 12:50 CEST

Norrtälje kommun har tecknat ett lokalt kollektivavtal som innebär en satsning och en ökning av ersättningen till brandmännen på kommunens deltidsbrandstationer. Satsningen på kommunens räddningstjänst görs för att säkerställa tryggheten och säkerheten för alla invånare, i både tätorter och på landsbygden.

För att stärka och säkra kompetensförsörjningen på kommunens fyra deltidsbrandstationer i Rimbo, Hallstavik, Älmsta och på Blidö har Norrtälje kommun och fackliga parter tecknat ett lokalt kollektivavtal som ger brandmännen högre ersättning än det centrala avtalet RiB 17.

– Det är jätteviktigt att vi har en bra bemanning på alla våra brandstationer så att alla kommuninvånare kan känna en trygghet i att det finns hjälp om en olycka inträffar, oavsett om man bor på landsbygden eller i tätorten. Därför känns det bra att vi kan satsa på en höjd ersättning till deltidsbrandmännen, säger Ulrika Falk.

Det nya centrala avtalet som reglerar brandmännens ersättning trädde i kraft den 1 maj i år, och har uppfattats som negativt av många. På flera håll i landet har personal sagt upp sig och rekryteringen av deltidsbrandmän har försvårats. Norrtälje kommun väljer nu att satsa på deltidsbrandmännen i ett lokalt avtal värt cirka 800 000 kronor per år.

– Det här är något våra medarbetare och jag har jobbat för och något som jag verkligen välkomnar. Med tanke vad som skett på en del andra håll i Sverige känner jag verkligen en stolthet i att företräda en verksamhet där medarbetarna visat förtroende för den lokala processen och att våra politiker lyssnat till våra argument, säger Magnus Wallin, chef för räddningstjänsten i Norrtälje kommun.

– Det nya lokala avtalet är en satsning för att fortsätta säkra kompetensförsörjningen på våra deltidsbrandstationer, och det kommer göra det lättare att både behålla den fantastiska personal vi har i dag och att fortsätta rekrytera nya medarbetare som vill vara med och se till att våra invånare kan känna trygghet och säkerhet oavsett var de bor i kommunen, säger Magnus Wallin

För mer information, kontakta:
Lars Lindberger, kommunikationschef, 070-962 36 95
Ulrika Falk, kommunstyrelsens ordförande, 0176-713 19
Magnus Wallin, räddningschef, 0176-712 91

Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv
I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.