Skip to main content

Norrtälje kommun säger upp markanvisningsavtal med Concent

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 14:39 CET

På grund av att Concent Holding AB, en av de byggherrar som tecknat markanvisningsavtal i Norrtälje hamn, på kort tid förlorat stora delar avledningsfunktionen och oklara och större omstruktureringar väntas framöver, sägs ett markanvisningsavtal upp.

Norrtälje kommun har under senaste drygt 12 månaderna genomfört en markanvisningstävling för Norrtälje Hamn. Mer än 700 byggrätter har varit ute på marknaden för att på sikt försäljas och bebyggas av olika exploatörer. Höga krav har ställts på de byggherrar som varit intresserade av att bli en del av Norrtälje Hamns utveckling. Det har också från kommunens sida varit av väsentligt intresse att hitta långsiktiga aktörer och byggherrar som kan visa prov på en långsiktig stabilitet som krävs för ett samarbete som innebär stora investeringar för alla inblandade.

Under senaste tiden har Concent Holding AB, en av de byggherrar som tecknat markanvisningsavtal, på kort tid förlorat stora delar av ledningsfunktionen, oklara och större omstruktureringar väntas framöver. Detta innebär att den samarbetspartner som också under lång tid byggt upp förutsättningarna för att skapa reella värden i Norrtälje Hamn gått förlorad. Nya strukturer kommer förstås med tiden byggas upp men idag saknar Norrtälje kommun en långsiktig tydlig samarbetsform i aktuellt projekt vilket inneburit att Norrtälje kommun valt att träda ur markanvisningsavtalet med Concent Holding AB.

– Concent har varit lyhörda för vad vi vill uppnå i Norrtälje hamn, men vi måste vara beredda att ompröva tidigare beslut när verkligheten förändras. Därför väljer vi nu tyvärr att avbryta samarbetet med Concent för den här gången. Det handlar om att vi inte vill riskera vare sig invånarnas skattepengar eller vår uppsatta tidsplan för hamnenprojektet. Norrtälje Hamn är och förblir ett stabilt projekt med god planering och framförhållning, ett krav vi har på oss själva men också på andra aktörer, säger Ulrika Falk (s), kommunstyrelsens ordförande.

För ytterligare information om uppsägningen av markanvisningsavtalet kontakta:
Ulrika Falk (s), kommunstyrelsens ordförande, 0176-713 19, ulrika.falk@norrtalje.se
Lars Lindberger, kommunikationschef, 073-962 36 95, lars.lindberger@norrtalje.se

För ytterligare information om projektet Norrtälje hamn kontakta:
Roger Gustafsson, projektledare Norrtälje hamn, 0176-717 48, roger.gustafsson@norrtalje.se

Norrtälje kommun är hjärtat i Roslagen. Här hittar du en idyllisk stadskärna, öppet landskap och en fantastisk skärgård.

I Norrtälje finns 13 218 öar, 59 000 invånare och på sommaren blir vi dubbelt så många.
Norrtälje ligger bara en timme från Stockholm city och det är nära till både Uppsala och Arlanda.
Möjligheter, tillväxt och framtidstro hittar du hos oss.