Nu är visionsförslagen ute för omröstning

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2019 10:44 CET

Fem visionsförslag har tagits fram för Norsjöbygden. Förslagen har arbetats fram utifrån träffar med näringsliv, föreningsliv och privatpersoner. Dessutom ligger den 550 enkätsvaren från enkäten "Vad tycker du om Norsjöbygden" till grund.

Rörelse ska stimulera inlärning på Norsjöskolan

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 07:45 CET

Norsjö kommuns grundskolor i topp!

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 09:32 CET

Idag, torsdag 6 december, presenterar Sveriges kommuner och landsting (SKL) Öppna jämförelser – grundskola 2018. Statistiken speglar till största del läsåret 2017/18 och Norsjö kommuns grundskola hamnar på andra plats när det gäller skolresultat för årskurs 9.

– Min spontana reaktion är förstås att det är ett jätteroligt resultat. Det har varit ett gediget arbete och vi har kämpat för att motivera eleverna och sätta tydliga mål, främst för att de ska hålla fokus. Utöver arbetet i skolan har det varit en hel del samarbete med föräldrar och vårdnadshavare, säger Jenny Bergkvist, SO-lärare och mentor.

Det här gäller de elever som gick ut nian 2018, alltså de som är födda 2002. När samtliga skolor räknas in i den statistiken kommer Norsjö på en hedrande andraplats i landet. Om endast kommunala skolor räknas in blir det en fjärdeplacering.

– Det är roligt att se att det goda arbetet i klassrummet som ger resultat. Kvalitetsarbetet måste innehålla långsiktigt kloka prioriteringar och involvera alla som jobbar inom skolan. Resultatet i SKL:s öppna jämförelser är ett kvitto på att det vi gör fungerar, säger Magnus Eriksson, ordförande i utbildnings- och omsorgsutskottet.

– Det är alltid roligt att arbete ger resultat. Visst är det roligt att hamna högt i rankingen men det är våra elever och personal som gör det stora jobbet. Vi är ett bra team och arbetet påbörjas redan i förskola 1-5. Rankingen är bara en bonus, säger Anette Lidén, rektor F-9 Norsjöskolan.

Öppna jämförelser är en metod för att jämföra kvalitet, resultat och kostnader i de verksamheter kommuner och landsting ansvarar för. Syftet med öppna jämförelser är att skapa en insyn i verksamheterna och inspirera till förbättrings- och utvecklingsarbete. I Öppna jämförelser – Grundskola tittar SKL bland annat på elevers betyg i årskurs 9, terminsbetyg i årskurs 6 samt resultat nationella prov årskurs 3.

Ranking läsåret 2017/2018

Sammanvägt resultat för elever i årskurs 9, uppdelat på samtliga skolar samt kommunala skolor.

Samtliga skolor
Kommun Rangordning
Storfors 1
Norsjö 2
Vaxholm 3
Storuman 4
Torsby 5
Kommunala skolor
Kommun Rangordning
Storfors 1
Vaxholm 2
Nacka 3
Norsjö 4
Vellinge 5


Definition modellberäknat värde:

Uppgifterna baseras på en regressionsmodell framtagen av SCB på uppdrag av SKL. Syftet med modellen är att ta hänsyn till kommuners skilda förutsättningar avseende bakgrundsfaktorer hos eleverna. En positiv avvikelse från det modellberäknade värdet visar att det faktiska resultatet överstiger det förväntade, givet elevsammansättningen i kommunens skolor, medan en negativ avvikelse visar motsatsen. De förklarande variabler som ingår i modellen är elevens kön, föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever, andel elever med okänd bakgrund och behov av ekonomiskt bistånd.
Källa: SCB.

För mer information:

Anette Lidén, rektor F-9 Norsjöskolan

Tfn. 070-554 56 54

E-post: anette.liden@norsjo.se

Norsjö - En attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med!

 

Idag, torsdag 6 december, presenterar Sveriges kommuner och landsting (SKL) Öppna jämförelser – grundskola 2018. Statistiken speglar till största del läsåret 2017/18 och Norsjö kommuns grundskola hamnar på andra plats när det gäller skolresultat för årskurs 9.

Läs vidare »

Norsjö kommun har den tredje bästa tillväxten i Västerbottens län

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 10:22 CET

Priset Bästa Tillväxt tilldelas de kommuner i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Norsjö kommun hamnar i år på tredje plats i länet. På första plats kommer Sorsele och Vindeln är tvåa. Grattis till alla tre kommuner!

Noretområdet i Norsjö ska få nya möjligheter

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 11:11 CET

Tillväxtavdelningen utreder för närvarande förutsättningar för etablering av nya anläggningar och verksamheter i Norsjö samhälle. Noretområdet är av intresse då det finns initiativ till nya inslag i samhällsbilden, bland annat med koppling mot besöksnäring men även till andra typer av användande.

Tillväxt, generationsskifte och jämställdhetsarbete uppmärksammas

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 08:28 CEST

På en nationellt skoglig jämställdhetskonferens i Umeå den 23 oktober kommer Benitha Lindgren, Swedlist i Kvarnåsen - Norsjö kommun, att vara en av föreläsarna. Under konferensen ska man syna den skogliga normen och göra sektorn mer inkluderande och jämställd.

Bo och leva på landsbygden

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 12:56 CEST

Vid Landsbygdsdagen-Eldsjälsdagen i Bastuträsk 7 oktober medverkade Leader Skellefteå Älvdal. I samband med detta offentliggjorde Leader Skellefteå Älvdal att taket för projektstöd höjs till 1,2 miljoner kronor. Leaderområdet genomför just nu en kampanj där man söker projekt som vill utveckla potentialen i att bo och leva på landsbygden – att locka yngre och underlätta för äldre.

Norsjö kommun klättrar i rankingen

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 11:41 CEST

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor enkätundersökning av kommunernas företagsklimat. När Svenskt Näringsliv presenterade årets kommunranking visade den att Norsjö kommun stigit 25 placeringar sedan förra årets mätning.

Inger Johansson ny HR-chef

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 12:10 CEST

Inger Johansson tillträder rollen som HR-chef för Norsjö kommun 1 oktober 2018. Hon kommer närmast från uppdraget som Kommunstrateg. Inger har cirka 15 års erfarenhet av kvalitativt och kvantitativt HR-arbete inom privat marknad och det kombineras nu med dryga 12 år av olika uppdrag inom Norsjö kommun som arbetsgivare.

Uppdragen inom HR, med stort fokus på chefs- och medarbetarstöd, är mycket viktiga i alla organisationer anser Inger.
- ”Personalen är kommunens största investering” där arbetet med personalcentrerade processer som leder oss framåt, som skapar utrymme för utveckling och som värnar om service och arbetsmiljö med goda resultat, kan höja medarbetares status, funktioners effektivitet och förvaltningens servicegrad. Med detta kan vi bidra till att Norsjö kommun kan ses som ett attraktivt och naturligt val att verka och bo i, säger Inger Johansson.

Norsjö - En attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med!

 

Inger Johansson tillträder rollen som HR-chef för Norsjö kommun 1 oktober 2018. Hon kommer närmast från uppdraget som Kommunstrateg. Inger har cirka 15 års erfarenhet av kvalitativt och kvantitativt HR-arbete inom privat marknad och det kombineras nu med dryga 12 år av olika uppdrag inom Norsjö kommun som arbetsgivare.

Läs vidare »

Beatriz ny chef för tillväxtavdelningen

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 10:28 CEST

​Norsjö kommun har en ny chef för att leda tillväxtavdelningens arbete – Beatriz Axelsson efter en extern rekryteringsprocess där Beatriz vägdes mot ett 20-tal andra sökanden. Tillväxtavdelningen ansvarar för kommunens arbete med näringslivsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, besöksnäringsfrågor, projektkontor samt landsbygdsutveckling.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

Om Norsjö kommun

En attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med

I hjärtat av Västerbotten ligger Norsjö kommun. Vi säger att vi har världens bästa vardag med allt vad det innebär: arbete, förskola, skola, studier, hämta, lämna, lek, friluftsliv, biobesök, handla, föreningsliv, laga mat, umgås, sjunga, spela instrument, träna och mycket mer som ingår i livet. Näringslivet domineras av träindustrin, många jobbar också inom den offentliga sektorn. En vacker natur och en intressant kulturhistoria har skapat goda förutsättningar för den växande turistnäringen.

Adress

  • Norsjö kommun
  • Storgatan 67
  • 935 81 Norsjö
  • Sverige