Skip to main content

Taggar

Kommun och politik

Bygga, bo och miljö

Näringsliv och arbete

Utbildning och barnomsorg

Omsorg och hjälp

Kultur och fritid

Senaste nytt

Norsjö kommun bäst i Västerbotten

Norsjö kommun bäst i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 08:43 CET

I SKLs sammanställning av den totala sjukfrånvarotiden hos anställda i kommuner för år 2018 hamnar Norsjö kommun på en 11:e plats i landet samt har lägst sjukfrånvaro av all kommuner i Västerbotten.

Kraftsamling kring rekrytering

Kraftsamling kring rekrytering

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 08:54 CET

Storgatan i Norsjö får ett lyft

Storgatan i Norsjö får ett lyft

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2019 09:53 CET

Trafikverket kommer att göra vissa förändringar för att höja trafiksäkerheten längs Storgatan i Norsjö. Bland annat kommer den att smalnas av på vissa ställen för att de som går ska få en tryggare passage över vägen dessutom kommer kurvan vid Gästis att rätas ut.

Världens bästa vardag - ny vision för Norsjöbygden

Världens bästa vardag - ny vision för Norsjöbygden

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2019 18:30 CET

Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 4 februari tog politikerna beslut att anta den vision som i omröstningen hade fått flest röster. Visionsförslagen har legat ute för omröstning mellan den 8-20 januari 2019. Det förslag som fick flest röster, drygt 40 %, var förslag nummer fem: Världens bästa vardag.

Information kring klorhalten i dricksvattnet

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2019 10:50 CET

Torsdag den 24/1 åtgärdades ett skruvförband i en av kommunens vattenreservoarer. I samband med att reservoaren tömdes rengjordes den och klorerades.

Nu är visionsförslagen ute för omröstning

Nu är visionsförslagen ute för omröstning

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2019 10:44 CET

Fem visionsförslag har tagits fram för Norsjöbygden. Förslagen har arbetats fram utifrån träffar med näringsliv, föreningsliv och privatpersoner. Dessutom ligger den 550 enkätsvaren från enkäten "Vad tycker du om Norsjöbygden" till grund.

Rörelse ska stimulera inlärning på Norsjöskolan

Norsjö kommuns grundskolor i topp!

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 09:32 CET

Idag, torsdag 6 december, presenterar Sveriges kommuner och landsting (SKL) Öppna jämförelser – grundskola 2018. Statistiken speglar till största del läsåret 2017/18 och Norsjö kommuns grundskola hamnar på andra plats när det gäller skolresultat för årskurs 9.

Norsjö kommun har den tredje bästa tillväxten i Västerbottens län

Norsjö kommun har den tredje bästa tillväxten i Västerbottens län

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 10:22 CET

Priset Bästa Tillväxt tilldelas de kommuner i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Norsjö kommun hamnar i år på tredje plats i länet. På första plats kommer Sorsele och Vindeln är tvåa. Grattis till alla tre kommuner!

Noretområdet i Norsjö ska få nya möjligheter

Noretområdet i Norsjö ska få nya möjligheter

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 11:11 CET

Tillväxtavdelningen utreder för närvarande förutsättningar för etablering av nya anläggningar och verksamheter i Norsjö samhälle. Noretområdet är av intresse då det finns initiativ till nya inslag i samhällsbilden, bland annat med koppling mot besöksnäring men även till andra typer av användande.

Tillväxt, generationsskifte och jämställdhetsarbete uppmärksammas

Tillväxt, generationsskifte och jämställdhetsarbete uppmärksammas

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 08:28 CEST

På en nationellt skoglig jämställdhetskonferens i Umeå den 23 oktober kommer Benitha Lindgren, Swedlist i Kvarnåsen - Norsjö kommun, att vara en av föreläsarna. Under konferensen ska man syna den skogliga normen och göra sektorn mer inkluderande och jämställd.

Bo och leva på landsbygden

Bo och leva på landsbygden

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 12:56 CEST

Vid Landsbygdsdagen-Eldsjälsdagen i Bastuträsk 7 oktober medverkade Leader Skellefteå Älvdal. I samband med detta offentliggjorde Leader Skellefteå Älvdal att taket för projektstöd höjs till 1,2 miljoner kronor. Leaderområdet genomför just nu en kampanj där man söker projekt som vill utveckla potentialen i att bo och leva på landsbygden – att locka yngre och underlätta för äldre.

Norsjö kommun klättrar i rankingen

Norsjö kommun klättrar i rankingen

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 11:41 CEST

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor enkätundersökning av kommunernas företagsklimat. När Svenskt Näringsliv presenterade årets kommunranking visade den att Norsjö kommun stigit 25 placeringar sedan förra årets mätning.

Inger Johansson ny HR-chef

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 12:10 CEST

Inger Johansson tillträder rollen som HR-chef för Norsjö kommun 1 oktober 2018. Hon kommer närmast från uppdraget som Kommunstrateg. Inger har cirka 15 års erfarenhet av kvalitativt och kvantitativt HR-arbete inom privat marknad och det kombineras nu med dryga 12 år av olika uppdrag inom Norsjö kommun som arbetsgivare.

Beatriz ny chef för tillväxtavdelningen

Beatriz ny chef för tillväxtavdelningen

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 10:28 CEST

​Norsjö kommun har en ny chef för att leda tillväxtavdelningens arbete – Beatriz Axelsson efter en extern rekryteringsprocess där Beatriz vägdes mot ett 20-tal andra sökanden. Tillväxtavdelningen ansvarar för kommunens arbete med näringslivsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, besöksnäringsfrågor, projektkontor samt landsbygdsutveckling.

Världens längsta linbana – ny epok som besöksmål men utan persontrafik

Världens längsta linbana – ny epok som besöksmål men utan persontrafik

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 10:12 CEST

Under sommaren har en besiktning av linbanans betongdelar genomförts. Den visar på att det kommer att krävas mycket omfattande reparationer för att banan ska kunna godkännas för persontrafik. Därför inleds nu en ny epok där det ska satsas på linbanan som besöksmål med fokus på den mycket spännande industrihistorien men utan persontrafik.

Sandra tar chansen att utbilda sig

Sandra tar chansen att utbilda sig

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 13:54 CEST

Det var den 19 juni i år som kommunfullmäktige i Norsjö klubbade igenom en politisk satsning mot högre andel legitimerade lärare. Tack vare lärarsatsningen finns det bättre förutsättningar att attrahera pedagogisk personal utifrån samt stötta befintlig personal som saknar lärarutbildning, men som vill ta nästa steg och bli legitimerade.

Invigning samhällsrum

Invigning samhällsrum

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 06:00 CEST

Onsdag den 20 juni kl. 18:00 är det dags för invigning av samhällsrummet i Bastuträsk. Rummen är en satsning inom projektet ”Innovationskraft för glesbygd” som Glesbygdsmedicinskt Centrum (GMC) och Västerbottens läns landsting gör tillsammans med åtta kommuner i Norrbottens och Västerbottens inland.

39 nya projekt  i Norsjö, Malå och Skellefteå

39 nya projekt i Norsjö, Malå och Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 08:56 CEST

Styrelsen (LAG) i Skellefteå Älvdal kommer satsa 8 miljoner kronor på 39 projekt i Norsjö, Malå och Skellefteå.

Eleonore Hedman ny verksamhetschef

Eleonore Hedman ny verksamhetschef

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 14:05 CEST

Arbetet med tillsättning av ny verksamhetschef för kommunal utveckling är nu avslutat och Eleonore Hedman har fått tjänsten. Eleonore har sedan årsskiftet verkat som tillförordnad verksamhetschef och får nu fortsatt förtroende.