Skip to main content

Norsjö kommun bäst i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2019 08:43 CET

Norsjö kommun har bland annat en friskvårdstimme som anställda kan ta ut under arbetstid.

I SKLs sammanställning av den totala sjukfrånvarotiden hos anställda i kommuner för år 2018 hamnar Norsjö kommun på en 11:e plats i landet samt har  lägst sjukfrånvaro av  all kommuner i Västerbotten.

Snittet för landets kommuner ligger på 6,9 %. Norsjö kommun landar på en sjukfrånvaro på 5,03 % för 2018, det innebär att kommunen når målet på 5 %.

- Resultatet är jättebra och det visar en bra trend. Kommunen har flertalet personalförmåner redan nu som ger förutsättningar att förbättra hälsan och välbefinnandet. Alla chefer genomgår under 2018-2019 en utbildning inom Psykisk Hälsa Arbetsliv –ett Socialfondsfinansierat kompetensutvecklingsprojekt som på kort sikt kan ge ökad kompetens hos chefer om förebyggande hälsoarbete, och på lång sikt stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv med friska medarbetare på arbetsplatsen, säger Inger Johansson, HR-chef på Norsjö kommun.

Norsjö kommun har ett friskvårdsbidrag som har nyttjats av 155 medarbetare under 2018, en ordentlig ökning från föregående ersättningsstruktur för friskvård. Ett samarbete med Landstinget som innefattar ”Livsskolan – nu gäller det hälsan” har påbörjats, samt ett antal möjligheter till förebyggande och hälsofrämjande insatser har lanserats.

- Inför 2019 och framåt sätter vi hälsan och arbetsmiljön i framsätet genom tydliga övergripande mål. Uppföljning av andra indikatorer kommer också förhoppningsvis att ge tidiga signaler där kommunen som arbetsgivare kan sätta in lämpliga åtgärder och stöd, avslutar Inger Johansson.

Läs hela SKL:s sammanställning på:  
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/sjukfranvaroredovisningen.8837.html

Norsjöbygden - världens bästa vardag