Tags

 • Presskontakt
 • PR-ansvarig fakta och skönlitteratur
 • Ansvarar för Norstedts faktaböcker och skönlitteratur
 • hrkajsada.behvrglcielund@norstedts.snprjzne
 • 010-744 21 51
PR-ansvarig för utgivningen inom Norstedts fakta och skönlitteratur.

 • Presskontakt
 • PR-ansvarig fakta och skönlitteratur
 • Ansvarar för Norstedts faktaböckeroch skönlitteratur
 • ktkaxkbyrxtarilunaqnpzqlhfoe.lincbdell@niphbyforstedts.smse
 • 010-744 21 50
PR-ansvarig för utgivningen inom Norstedts fakta och skönlitteratur.

 • Presskontakt
 • PR-ansvarig - Skönlitteratur & Fakta
 • Skönlitteratur & Fakta
 • saraxq.hpdnudwjtzxenenesfiefrihoksonekwlud@norlxyystxredts.slmsse
 • 010-744 21 47
PR-ansvarig för utgivningen inom Norstedts skönlitteratur & Fakta.

 • Presskontakt
 • PR-chef
 • tulle.durling@norstedts.se
 • 010-744 21 46
 • 070-6 37 31 04

 • Presskontakt
 • PR-ansvarig
 • karl.thorson@norstedts.se
 • 010-744 21 32
 • 070-227 87 31

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.