Imvtbn8eams1o6nas1md

ASH 2016: Novartis presenterar framsteg på flera sjukdomsområden inom hematologi

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 07:20 CET

På årets upplaga av den internationella hematologikongressen, American Society of Hematology, ASH, som hålls i San Diego 3-6 december, publicerar Novartis ett antal spännande nyheter. Bland annat presenteras flera studier på Jakavi (ruxolitinib) som behandling vid myelofibros samt post hoc data på treatment free remission hos patienter med kronisk myeloid leukemi, KML.

Hctkruf24xrdaa85milh

Lovande resultat för ny kinashämmare mot spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 07:09 CEST

Kvinnor som behandlas med CDK4/6-kinashämmaren ribociclib i kombination med hormonhämmande standardbehandling lever signifikant längre innan sjukdomen förvärras, jämfört med kvinnor som fått enbart hormonhämmande standardbehandling, det visar data från fas III-studien MONALEESA-2 som presenteras som ”late breaker” på den Europeiska cancerkongressen ESMO i Köpenhamn 7-11 oktober.

Hctkruf24xrdaa85milh

TLV subventionerar Mekinist i kombination med Tafinlar, en ny målinriktad behandling mot metastaserat melanom

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 10:56 CEST

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att subventionera Mekinist(trametinib) för behandling i kombination med Tafinlar(dabrafenib)/. Det innebär att de svenska landstingen nu kan erbjuda patienter behandling med dabrafenib/trametinib inom ramen för den statliga läkemedelsförmånen.

Tagr0zxptnyqb2oapftw

Jakavi stabiliserar hematokritnivåerna hos sex av tio patienter med polycytemia vera

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 07:08 CEST

Data från Novartis studie RESPONSE-2 visar att Jakavi(ruxolitinib) stabiliserar hematokritnivåerna hos mer än 60 procent av patienter med polycytemia vera samt minskar symtombördan hos hälften. Fem gånger så många patienter fullständig hematologisk remission med ruxolitinib jämfört med bästa tillgängliga behandling (BAT). Det visar data som presenterades på EHA i Köpenhamn förra helgen.

Emy8j1og8lzdzjtocchaa

Afinitor får utökat EU-godkännande för behandling av spridda neuroendokrina tumörer, NET

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 09:35 CEST

Everolimus som sedan tidigare godkänts för spridd NET med ursprung i bukspottkörteln är nu även godkänd för behandling av vissa typer av spridda neuroendokrina tumörer med ursprung från magtarmkanalen eller lungan. Den utökade indikationen innebär nya behandlingsalternativ inom två områden med stora medicinska behov.

Eswo1f4zwrmi5iljz2mu

Resultat visar att patienter med kronisk blodcancer kan bli behandlingsfria

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 07:07 CEST

Nya data på Novartis läkemedel Tasigna (nilotinib) visar att mer än 51 procent av patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) som fått flerårig målinriktad behandling, kan bli behandlingsfria. Resultaten kommer från två av Novartis kliniska studier, ENESTFreedom och ENESTStop, och presenteras i helgen på den europeiska hematologikongressen, EHA i Köpenhamn.

Mzgpnklfnofg9yzj27rt

Novartis kombinationsbehandling Tafinlar/Mekinist visar förlängd överlevnad hos patienter med metastaserat melanom efter tre års behandling

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2016 07:43 CEST

Treårsdata från studien COMBI-d visar att 44 procent av patienterna som behandlats med Tafinlar(dabrafenib)/Mekinist (trametinib) fortfarande lever tre år efter det att de inlett behandlingen. Studien är den längsta fas III-studie på en målinriktad terapi som följt överlevnaden hos patienter med BRAF V600E/K-positivt melanom.

Mjivx1kfu03boopumbsh

Novartis släpper efterlängtade resultat inom kronisk myeloisk leukemi på EHA 2016 och visar bredd inom hematologi

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2016 06:23 CEST

På den europeiska hematologikongressen EHA i Köpenhamn 9-12 juni presenterar Novartis viktiga resultat inom flera olika terapiområden. En av höjdpunkterna är data från studier på patienter med kronisk myeloisk leukemi, KML som behandlats med Tasigna (nilotinib).

Qjsotc7hyjarj5d38sxu

Novartis presenterar framsteg inom icke småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2016 07:37 CEST

I samband med den internationella cancerkonferensen 52nd Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, ASCO i Chicago, presenterar Novartis data för två olika målinriktade terapier mot olika former av icke småcellig lungcancer, NSCLC.

J8iqkpsbszh28swwg8p4

Nu startar ASCO 2016: Novartis släpper viktiga data inom ett flertal prövningsområden

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2016 07:05 CEST

Novartis presenterar utvalda data från sin onkologi-pipeline på världens största cancerkongress, ASCO. Bland annat kommer resultat från studier inom lungcancer, melanom och bröstcancer att offentliggöras.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Novartis Sverige
  • plniuhyooscklacgs.gtrojnsendzdyiysal@novzmfjzearqzcnlvndtis.jucom
  • 0708-89 33 34
  • 08-732 33 61

Om Novartis Onkologi

Novartis onkologi är ett affärsområde inom Novartis. Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och ögonvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Nettoförsäljningen för hela företagsgruppen uppgick 2014 till 58 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,9 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 133 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Adress

  • Novartis Onkologi
  • Kemistvägen 1B, P.O. Box 1150
  • 183 11 Täby
  • Vår hemsida