Tiqopzz9seul4w8fxosy

Kisqali (ribociklib) ger förlängd progressionsfri överlevnad (PFS) hos pre/perimenopausala kvinnor med avancerad HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 06:35 CET

Hos kvinnor med avancerad HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer som ännu inte genomgått klimakteriet ger behandling med CDK4/6-hämmaren ribociklib i kombination med endokrin behandling (aromatashämmare eller tamoxifen + goserelin) en förlängd PFS på 23,8 månader i median, jämfört med 13 månader i median för kvinnor som enbart fick endokrin behandling.

Imvtbn8eams1o6nas1md

Novartis drug Rydapt (midostaurin) receives EU approval for newly diagnosed FLT3-mutated acute myeloid leukemia (AML) and three types of advanced systemic mastocytosis (SM)

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 16:20 CEST

Novartis drug Rydapt (midostaurin) receives EU approval for newly diagnosed FLT3-mutated acute myeloid leukemia (AML) and three types of advanced systemic mastocytosis (SM)

Tiqopzz9seul4w8fxosy

Adjuvant behandling med Tafinlar+Mekinist efter operation minskar signifikant risken för återfall hos patienter med BRAF-muterat melanom

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 11:41 CEST

Patienter med BRAF-muterat malignt melanom som behandlas med Tafinlar(dabrafenib)+Mekinist(trametinib) i anslutning till att tumören avlägsnats kirurgiskt löper 53 procents minskad risk för att drabbas av återfall under de närmaste tre åren jämfört med patienter som fått placebo. Det visar fas III-studien COMBI-AD som presenterades på den europeiska cancerkongressen ESMO 8-12 september i Madrid.

Tiqopzz9seul4w8fxosy

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA har godkänt Kisqali (ribociklib) som första linjens behandling av HR-positiv/HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 09:03 CEST

Två månader efter CHMPs positiva utlåtande har CDK4/6 hämmaren ribociklib godkänts som första linjens behandling i kombination med hormonhämmande standardbehandling för kvinnor med spridd HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer som genomgått klimakteriet.

Tiqopzz9seul4w8fxosy

Tasigna (nilotinib) godkänns för behandlingsfri remission (TFR)

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 12:05 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har godkänt att treatment free remission (TFR) inkluderas i produktresumén för nilotinib. Detta är en viktig milstolpe för patienter med Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi (Ph+ KML) eftersom nilotinib är den första tyrosinkinashämmaren (TKI) som inkluderar information om behandlingsuppehåll i sin europeiska produktresumé.

Tiqopzz9seul4w8fxosy

Novartis får positivt utlåtande för ribociklib som första linjens behandling mot spridd HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 09:19 CEST

Ribociklib tillhör en ny klass av läkemedel, så kallade CDK4/6-hämmare, som i kombination med hormonhämmande standardbehandling kan ges till kvinnor med spridd HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer som genomgått klimakteriet.

Tiqopzz9seul4w8fxosy

Uppdaterade studieresultat för ribociclib i kombination med letrozol som förstalinjesbehandling mot spridd HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 07:24 CEST

Analysen som är en elva månader lång uppföljning av den kliniska studien MONALEESA-2 visar att den progressionsfria överlevnaden hos patienter som fått ribociclib i kombination med letrozol är 25,3 månader i median jämfört med 16 månader för patienter som fått enbart letrozol.

Kt6co82rs0pmcoldd3jy

FDA godkänner ribociclib mot spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 13:36 CEST

USA:s läkemedelsmyndighet, FDA, har godkänt ribociclib i kombination med hormonhämmande läkemedel som första linjens behandling mot spridd HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer hos kvinnor som genomgått klimakteriet.

Tiqopzz9seul4w8fxosy

Första linjens behandling med Zykadia vid ALK+ lungcancer visar dubbelt så lång progressionsfri överlevnad jämfört med cytostatika

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 15:00 CET

Data från fas III-studien ASCEND-4 visar att behandling med ceritinib gav genomgående bättre effekt än cytostatikabehandling. Hos patienter där cancern inte spritt sig till hjärnan var den progressionsfria överlevnaden 26,3 månader, vilket är det längsta som observerats i en global fas III-studie på ALK+ icke småcellig lungcancer (NSCLC)1.

Xuya8b90wrzdiltmftji

Sju av tio patienter med myeloproliferativa neoplasmer, MPN, har minskad livskvalitet och nedsatt arbetskapacitet på grund av sin sjukdom

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 10:35 CET

Det visar den internationella tvärsnittsstudien MPN LANDMARK survey där 699 patienter från sex olika länder, på fyra kontinenter ingått. 71 procent av patienterna i studien upplevde att de hade reducerad livskvalitet. Dessutom minskade deras arbetskapacitet med i genomsnitt 35 procent, vilket tyder på att minskad livskvalitet även kan påverka arbetslivet.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Novartis Onkologi Norden
  • wenche.haegh@novartis.com
  • +47 95701193

Om Novartis Onkologi

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, kostnadsbesparande generiska produkter och ögonvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2015 till 49,4 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 8,9 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och har 118 000 anställda. Företagets produkter finns tillgängliga i över 180 länder. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Adress

  • Novartis Onkologi
  • Kemistvägen 1B, P.O. Box 1150
  • 183 11 Täby
  • Vår hemsida