Tiqopzz9seul4w8fxosy

Tasigna (nilotinib) godkänns för behandlingsfri remission (TFR)

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 12:05 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har godkänt att treatment free remission (TFR) inkluderas i produktresumén för nilotinib. Detta är en viktig milstolpe för patienter med Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi (Ph+ KML) eftersom nilotinib är den första tyrosinkinashämmaren (TKI) som inkluderar information om behandlingsuppehåll i sin europeiska produktresumé.

Tiqopzz9seul4w8fxosy

Novartis får positivt utlåtande för ribociklib som första linjens behandling mot spridd HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 09:19 CEST

Ribociklib tillhör en ny klass av läkemedel, så kallade CDK4/6-hämmare, som i kombination med hormonhämmande standardbehandling kan ges till kvinnor med spridd HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer som genomgått klimakteriet.

Tiqopzz9seul4w8fxosy

Uppdaterade studieresultat för ribociclib i kombination med letrozol som förstalinjesbehandling mot spridd HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 07:24 CEST

Analysen som är en elva månader lång uppföljning av den kliniska studien MONALEESA-2 visar att den progressionsfria överlevnaden hos patienter som fått ribociclib i kombination med letrozol är 25,3 månader i median jämfört med 16 månader för patienter som fått enbart letrozol.

Kt6co82rs0pmcoldd3jy

FDA godkänner ribociclib mot spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 13:36 CEST

USA:s läkemedelsmyndighet, FDA, har godkänt ribociclib i kombination med hormonhämmande läkemedel som första linjens behandling mot spridd HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer hos kvinnor som genomgått klimakteriet.

Tiqopzz9seul4w8fxosy

Första linjens behandling med Zykadia vid ALK+ lungcancer visar dubbelt så lång progressionsfri överlevnad jämfört med cytostatika

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 15:00 CET

Data från fas III-studien ASCEND-4 visar att behandling med ceritinib gav genomgående bättre effekt än cytostatikabehandling. Hos patienter där cancern inte spritt sig till hjärnan var den progressionsfria överlevnaden 26,3 månader, vilket är det längsta som observerats i en global fas III-studie på ALK+ icke småcellig lungcancer (NSCLC)1.

Xuya8b90wrzdiltmftji

Sju av tio patienter med myeloproliferativa neoplasmer, MPN, har minskad livskvalitet och nedsatt arbetskapacitet på grund av sin sjukdom

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 10:35 CET

Det visar den internationella tvärsnittsstudien MPN LANDMARK survey där 699 patienter från sex olika länder, på fyra kontinenter ingått. 71 procent av patienterna i studien upplevde att de hade reducerad livskvalitet. Dessutom minskade deras arbetskapacitet med i genomsnitt 35 procent, vilket tyder på att minskad livskvalitet även kan påverka arbetslivet.

Tiqopzz9seul4w8fxosy

Ribociclib (LEE011) i kombination med hormonhämmande läkemedel visar progressionsfri överlevnad för ett brett spektrum av patienter med HR+/HER2– spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 12:52 CET

Subgruppsanalyser från fas III-studien MONALEESA-2 visar att ribociclib i kombination med letrozol minskar risken för sjukdomsprogression eller död med 55 procent jämfört med enbart letrozol, hos nydiagnostiserade patienter med spridd bröstcancer, och med 54 procent hos patienter med den mest aggressiva formen av sjukdomen som hade tre eller flera metastaser.

Hibqf7xkh2fd299fwcaq

Mer än hälften av patienter med KML som tidigare bytt behandling kan bli behandlingsfria oberoende av orsak till bytet

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 07:47 CET

Över 50 procent av de KML-patienter som i ett tidigare skede bytt behandling från Glivec (imatinib) till Tasigna (nilotinib) kan förbli behandlingsfria, i så kallad ”treatment free remission” (TFR), 48 veckor efter avslutad behandling med nilotinib. Resultaten var genomgående för alla patientgrupper, oavsett orsak till behandlingsbytet. Det visar en post hoc-analys av studien ENESTop.

Imvtbn8eams1o6nas1md

ASH 2016: Novartis presenterar framsteg på flera sjukdomsområden inom hematologi

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 07:20 CET

På årets upplaga av den internationella hematologikongressen, American Society of Hematology, ASH, som hålls i San Diego 3-6 december, publicerar Novartis ett antal spännande nyheter. Bland annat presenteras flera studier på Jakavi (ruxolitinib) som behandling vid myelofibros samt post hoc data på treatment free remission hos patienter med kronisk myeloid leukemi, KML.

Hctkruf24xrdaa85milh

Lovande resultat för ny kinashämmare mot spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 07:09 CEST

Kvinnor som behandlas med CDK4/6-kinashämmaren ribociclib i kombination med hormonhämmande standardbehandling lever signifikant längre innan sjukdomen förvärras, jämfört med kvinnor som fått enbart hormonhämmande standardbehandling, det visar data från fas III-studien MONALEESA-2 som presenteras som ”late breaker” på den Europeiska cancerkongressen ESMO i Köpenhamn 7-11 oktober.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Novartis Sverige
  • mgnilxcklas.efzhroseclvvkrzwndmziqsvvtcsal@novzearimtwtizpgls.com
  • 0708-89 33 34
  • 08-732 33 61

Om Novartis Onkologi

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, kostnadsbesparande generiska produkter och ögonvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2015 till 49,4 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 8,9 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och har 118 000 anställda. Företagets produkter finns tillgängliga i över 180 länder. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Adress

  • Novartis Onkologi
  • Kemistvägen 1B, P.O. Box 1150
  • 183 11 Täby
  • Vår hemsida