X6j5qpm5bqzq7aflyx7s

Novartis bakom ett av de viktigaste framstegen i kampen mot cancer

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 09:02 CET

Leukemiläkemedlet Glivec (imatinib) hamnar på bronsplats när the American Society of Clinical Oncology, ASCO, rankar de senaste 50 årens största framsteg inom onkologi. – Det är väldigt hedrande, och framförallt glädjande för alla de patienter som fått nytta av framgången, säger Björn Paulsson, chef för den medicinska avdelningen vid Novartis Onkologi.

Ycydsqic8wevdtnontaw

Novartis visar stark pipeline på världens viktigaste bröstcancerkongress

Pressmeddelanden   •   2015-01-13 08:39 CET

Innovativa kombinationsterapier väcker allt starkare intresse bland forskarna. Det står klart när slutsatserna av San Antonio Breast Cancer Symposium nu summeras. – Modern bröstcancerbehandling går ut på att identifiera och blockera ännu fler av de signalvägar som cancern behöver för sin tillväxt, säger Björn Paulsson, chef för den medicinska avdelningen på Novartis Onkologi.

Zlbytncusa4737trmm5b

Stark samsyn bakom ny framgång: Nordiska riktlinjer på plats för neuroendokrina tumörer

Pressmeddelanden   •   2014-12-23 08:46 CET

Nu finns gemensamma nordiska riktlinjer för behandling av neuroendokrina tumörer, NET. – Vi har plockat det viktigaste från de olika nordiska länderna för att ta fram riktlinjer som ska säkerställa att NET-patienter ska få bästa tänkbara omhändertagande oavsett var i Norden de bor, säger professor Eva Tiensuu Janson, ordförande i Nordic Neuroendocrine Tumor Group.

Yulusbcv9iv56ohqlush

Största studien hittills bekräftar effekt och säkerhet av JAK-hämmare mot myelofibros

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 08:34 CET

Nya data visar att sju av tio som behandlas med JAK-hämmare uppnår minst en 50-procentig minskning av mjältens storlek, ett viktigt behandlingsmål vid myelofibros. – Det här visar på den avgörande roll som JAK-hämmare kommit att spela, säger överläkare Peter Johansson, expert på myelofibros och på plats i San Francisco där resultaten presenteras vid världens största blodcancerkongress, ASH.

Pxci3j23hm3wjpnuepxr

Innovativ immunterapi och målstyrda molekyler på världens största blodcancerkongress

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 08:18 CET

Novartis presenterar över hundra abstracts när ASH 2014, världens största hematologikongress, startar i San Francisco nu på lördag. På programmet står bland annat synnerligen lovande resultat med genetiskt modifierade T-celler, CTL019, mot svårbehandlad akut lymfatisk leukemi. Därutöver presenteras målstyrda behandlingskombinationer och långtidsdata för etablerade läkemedel.

Zrvrtcbyqxfr3j2bsvw26a

Signifor LAR godkänt i EU för behandling av akromegali

Pressmeddelanden   •   2014-12-03 08:17 CET

Europakommissionen har beslutat att godkänna Signifor LAR (pasireotide), ett långtidsverkande läkemedel för behandling av akromegali. – Det här är ett efterlängtat behandlingsalternativ för patienter som inte är tillräckligt hjälpta av standardbehandling, säger docent Britt Edén Engström, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och en av landets främsta experter på området.

Sq5jftjlwynqpa3qpf2u

Världsdagen för neuroendokrina tumörer – efterlängtat vårdprogram nu på gång

Pressmeddelanden   •   2014-11-10 08:15 CET

Idag, den 10 november, World Net Cancer Awareness Day då neuroendokrina tumörer uppmärksammas världen över, föreläser professor Eva Tiensuu Janson och berättar om det nya svenska vårdprogrammet för NET som hon är med och utformar. – NET är en komplex diagnos som ställer stora krav på vården, säger Eva Tiensuu Janson.

Gndfbpfcxyilt5zcgkcv

Prestigefyllt pris för livslångt engagemang för patienter med neuroendokrina tumörer

Pressmeddelanden   •   2014-11-06 10:31 CET

Kjell Öberg, professor emeritus i onkologisk endokrinologi, tilldelas det prestigefyllda priset ”Life Time Achievements Award” som delas ut av North American Neuroendocrine Tumor Society. Beskedet om utmärkelsen kommer inför den 10 november, World Net Cancer Awareness Day, då neuroendokrina tumörer uppmärksammas världen över.

Do6cun5ehfhp1sgmeqxj

Årets Bröstsjuksköterska finns i Gävle

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 13:12 CEST

Årets Bröstsjuksköterska finns på Gävle sjukhus. 2014 års mottagare av ett av bröstcancer-Sveriges finaste priser är Pia Stenberg vid den onkologiska kliniken på Gävle sjukhus. Hon får priset för sitt engagemang för de hårdast drabbade kvinnorna – de vars cancer spridit sig till andra delar av kroppen. Idag delas priset ut vid en ceremoni på Hotell Nordic Sea i Stockholm.

Igownhzcc2bceyd8ptie

Starka överlevnadsdata vid neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln

Pressmeddelanden   •   2014-10-03 08:39 CEST

Patienter som behandlades med läkemedlet Afinitor mot spridd pNET, neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln, överlevde i median 44 månader – den längsta totala överlevnad som någonsin uppmätts vid avancerad pNET. – Det här är ytterligare ett bevis för att målstyrda läkemedel har en viktig roll att spela vid denna svåra cancersjukdom, säger professor Kjell Öberg, världsledande expert på området.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Novartis Sverige
  • nilocklaxddetrkls.rowgjsiasejendvyal@novartis.cogjghm
  • 0708-89 33 34
  • 08-732 33 61

Om Novartis Onkologi

Novartis onkologi är ett affärsområde inom Novartis. Novartis erbjuder lösningar inom hälso- och sjukvård som tillgodoser föränderliga behov hos patienter och samhälle. Med tydligt fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. För mer information: www.novartis.se

Adress

  • Novartis Onkologi
  • Kemistvägen 1B, P.O. Box 1150
  • 183 11 Täby
  • Vår hemsida