Skip to main content

Taggar

asco 2011 15 asco 2010 14 cancer 13 kronisk myeloisk leukemi 13 karolinska universitetssjukhuset 12 hematologi 10 bröstcancer 10 kml 10 tyrosinkinashämmare 9 akademiska sjukhuset 9 Myelofibros 8 blodcancer 8 mtor-hämmare 8 myelom 7 neuroendokrina tumörer 7 njurcancer 6 asco 2012 6 leukemi 5 järnöverskott 5 hormonpositiv bröstcancer 5 sarkom 4 gist 4 hodgkins sjukdom 4 hjärntumör 4 her2-positiv bröstcancer 4 JAK-hämmare 4 kelering 4 lungcancer 4 äggstockscancer 3 blodtransfusioner 3 hormonkänslig bröstcancer 3 akut lymfatisk leukemi 3 malignt melanom 3 anemi 3 blastkris 3 huvud-halscancer 3 hodgkins lymfom 3 sickelcellanemi 3 skånes universitetssjukhus 3 mds 3 prostatacancer 3 ovarialcancer 3 hypofystumör 3 VEGF-hämmare 2 spridd bröstcancer 2 eltrombopag 2 kliniska prövningar 2 pnet 2 magtumör 2 deacetylashämmare 2 skelettmetastaser 2 tillväxthormon 2 barncancer 2 barnonkologi 2 blekingesjukhuset 2 överläkare gunnar wagenius 2 kliniska studier 2 bukspottskörtelcancer 2 biomarkörer 2 jan-erik frödin 2 pankreascancer 2 melanom 2 bromsmedicin 2 tarmcancer 2 njurcellscancer 2 särläkemedel 2 akromegali 2 hälsoekonomi 2 akut myeloisk leukemi 2 elisabet lidbrink 2 trippelnegativ bröstcancer 2 cushings 2 somatostatinanalog 2 gunnar wagenius 2 pasireotide 2 philadelphiakromosomen 2 kjell öberg 2 myelodysplastiska syndrom 2 talassemi 2 glioblastom 2 Polycytemia Vera 2 philadelphia-kromosomen 2 karin boman 2 magnus fovaeus 2 Tafinlar 2 norrlands universitetssjukhus 2 karolinska institutet 2 mikael eriksson 2 Mekinist 2 cancerforskning 2 prostatacancerscreeening 1 psa-test 1 överläkare leif stenke 1 professor susan pfiefer 1 överläkare mikael eriksson 1 överläkare jan-erik frödin 1 mag-tarmcancer 1 professor kjell öberg 1 linda marklund 1 hpv-status 1 hpv-vaccin 1 hpv-positiva tumörer 1 överläkare karin boman 1 cancer i livmoderkroppen 1 professor hans wadenvik 1 endokrinologi 1 bo björkstrand 1 svenska kml-gruppen 1 jak-stat-signalväg 1 BRAF 1 Cushings sjukdom 1 överproduktion av kortisol 1 ACTH 1 hormonsjukdom 1 endokrin sjukdom 1 hormonsjukdomar 1 cushing 1 morbus cushing 1 hemoglobin 1 erytrocyter 1 talassemi hemoglobin 1 endometriecancer 1 orofaryngeal cancer 1 eva munch-wikland 1 karolinska unversitetssjukhuset 1 hpv-infektion 1 hpv-virus 1 komplett molekylär respons 1 brian druker 1 nowell & hungerford 1 er+ 1 post essentiell thrombocytemi 1 myeloproliferativ 1 tyrosinkinas 1 Ceritinib 1 kinashämmare 1 Zykadia 1 MPN 1 ALK+ 1 dabrafenib 1 trametinib 1 SAA 1 svår aplastisk anemi 1 Idiopatisk/Immun trombocytopeni 1 kinas-hämmare 1 hudcancer 1 benmärgstransplantation 1 ITP 1 lymfom 1 hjärtsvikt 1 almedalen 1 läkemedelsprövning 1 gliom 1 palliativ vård 1 klinisk forskning 1 magcancer 1 cancerläkemedel 1 second opinion 1 sentinel node 1 bisfosfonat 1 tarmtumör 1 ändtarmscancer 1 rektalcancer 1 patientnytta 1 uppsala universitet 1 NET 1 blodbrist 1 läkemedelsutveckling 1 cancervård 1 aplastisk anemi 1 ventrikelcancer 1 metastaserad bröstcancer 1 ASCO 1 kolorektalcancer 1 kronisk lymfatisk leukemi 1 american society of hematology 1 gynekologisk cancer 1 livmodercancer 1 avancerad bröstcancer 1 humant papillomvirus 1 icke småcellig lungcancer 1 aromatashämmare 1 sjukvårdskostnader 1 bisfosfonater 1 blodcancersjukdom 1 sällsynta sjukdomar 1 sophiahemmet 1 bcr-abl 1 tuberös skleros 1 sahlgrenska universitetssjukhuset 1 multipelt myelom 1 kolorekalcancer 1 braf-mutation 1 levermetastaser 1 arne östman 1 benmetastaster 1 hedgehog-signalering 1 eva munck-wikland 1 asco 201 1 huvud- och halscancer 1 sällsynta tumörer 1 susan pfeifer 1 återfall i bröstcacner 1 alk-hämmare 1 antikropp mot ctla4 1 nils wilking 1 innovativa cancerläkemedel 1 äldre patienter 1 minoritetsfolk 1 Leif Stenke 1 follikulära lymfom 1 myelodysplatiskt syndrom 1 michael bergqvist 1 testikelcancer 1 blekingesjukhuset i karlskrona 1 gastrointestinala stromatumörer 1 mjukdelssarkom 1 christinakliniken 1 karolinska universitet 1 monoklonala antikroppar 1 tumörbiologi 1 radiant-3 1 epo 1 neuroblastom 1 PV 1 thomas hodgkin 1 her2 1 Ruxolitinib 1 ovanlig cancer 1 klinisk forkning 1 östrogenreceptorpositiv bröstcancer 1 professor arne östman 1 överläkare elisabet lidbrink 1 överläkare magnus fovaeus 1 Visa alla taggar
Fakta om Zykadia mot ALK+ icke småcellig lungcancer
Fakta om polycytemia vera, PV

Fakta om polycytemia vera, PV

Dokument   •   2016-05-30 16:23 CEST

Fakta om myelofibros, MF

Fakta om myelofibros, MF

Dokument   •   2016-05-30 16:22 CEST

Fakta om Novartis behandlingar vid spridd njurcancer
Fakta om spridd njurcancer

Fakta om spridd njurcancer

Dokument   •   2016-04-18 15:53 CEST

Fakta om Idiopatisk/Immun trombocytopeni, ITP
Fakta om svår aplastisk anemi, SAA

Fakta om svår aplastisk anemi, SAA

Dokument   •   2016-04-12 10:52 CEST

Fakta om metastaserat melanom

Fakta om metastaserat melanom

Dokument   •   2016-03-02 13:32 CET

Fakta om kombinationsbehandlingen Tafinlar/Mekinist mot metastaserat BRAF-positivt melanom
Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer

Dokument   •   2014-03-21 11:00 CET

Två av tio kvinnor med bröstcancer får så småningom spridd sjukdom. När bröstcancer sprider sig innebär det att cancerceller från den ursprungliga tumören har tagit sig till andra delar av kroppen och bildat nya tumörer – metastaser. De uppstår oftast i skelettet, levern eller lungorna. Då det idag saknas botande behandling är målet att bromsa sjukdomsutvecklingen och att lindra symtomen.

Fakta om hormonpositiv bröstcancer

Fakta om hormonpositiv bröstcancer

Dokument   •   2014-03-21 11:01 CET

I Sverige drabbas cirka 8 000 kvinnor per år av bröstcancer. Av dessa får ungefär sju av tio hormonpositiv bröstcancer, det vill säga att de får tumörer vars tillväxt är beroende av kvinnligt könshormon – östrogen och/eller progesteron. Hormonpositiv bröstcancer kan också kallas hormonkänslig, hormonreceptorpositiv eller östrogenreceptorpositiv bröstcancer.

Om att delta i kliniska studier

Om att delta i kliniska studier

Dokument   •   2014-03-21 11:00 CET

Kliniska studier är helt nödvändiga för att få fram bättre behandlingar. Det kan handla om nya läkemedel eller nya kombinationer av läkemedel, men det kan också gälla till exempel kirurgiska metoder Många som erbjuds möjlighet att medverka i en medicinsk studie tycker att det är positivt. Det kan ge hopp om att patienten själv kan dra nytta av en ny behandling – inte minst vid spridd bröstcancer.

Fakta om HER2-positiv bröstcancer

Fakta om HER2-positiv bröstcancer

Dokument   •   2014-03-21 10:59 CET

Mellan 10 och 15 procent av alla som insjuknar i bröstcancer har en så kallad HER2-positiv tumör. Studier har visat att HER2-positiv bröstcancer är en mer aggressiv form med ökad risk för spridning och återfall. Denna form av bröstcancer förekommer oftare bland yngre kvinnor. Sedan några år finns målstyrda behandlingar mot HER2, som påtagligt har förbättrat prognosen för denna bröstcancerform.

KML – förkortningar, definitioner och begrepp

Kronisk myeloisk leukemi är, som så många andra cancerformer, förknippad med en komplicerad och för lekmannen svårgenomtränglig terminologi. Därtill kommer en rad förkortningar som ofta dessutom betecknar engelska uttryck. Det här är en alfabetiskt ordnad lista över förkortningar som ofta förekommer i samband med KML samt övergripande förklaringar och beskrivningar av begreppens innebörd.

Historien om Philadelphia-kromosomen

Historien om Philadelphia-kromosomen

Dokument   •   2013-06-14 08:38 CEST

I slutet av 1950-talet begick Peter Nowell, en ung patolog vid University of Pennsylvania School of Medicine, ett misstag då han råkade använda vanligt kranvatten istället för destillerat vatten för att skölja odlade blodceller från patienter med en särskild sorts leukemi. Detta, skulle det visa sig, var upprinnelsen till en av de viktigaste upptäckterna i cancerforskningens historia.

Spridd bröstcancer – fakta om BOLERO3-studien

BOLERO3 (Breast cancer trials of OraL EveROlimus-3) är en pivotal fas III-studie om everolimus versus placebo i kombination med Herceptin och vinorelbin hos kvinnor med HER2-positiv spridd bröstcancer som tidigare behandlats med taxan och som utvecklat resistens mot Herceptin. Syftet är att studera den progressionsfria överlevnaden.

Kronisk myeloisk leukemi – Fakta om ENESTnd-studien

ENESTnd (Evaluating Nilotinib Efficacy and Safety in Clinical Trials – Newly Diagnosed Patients) är en fas III-studie som jämför effekt och säkerhet för två tablettbehandlingar, Tasigna och Glivec, hos vuxna patienter med nydiagnostiserad Philadelphiapositiv kronisk myeloisk leukemi (KML) i kronisk fas.

Kronisk myeloisk leukemi – fakta om ENESTcmr-studien

ENESTcmr (Evaluating Nilotinib Efficacy and Safety in Clinical Trials – Complete Molecular Response) är en fas III-studie där läkemedlen Tasigna jämförs med Glivec vid behandling av kronisk myeloisk leukemi, KML, med avseende på den utsträckning i vilken respektive behandling förmår reducera sjukdomstecknen i blodet till icke detekterbara nivåer, komplett molekylär respons.

Myelofibros – faktaunderlag till medicinjournalister

Myelofibros är en ovanlig form av blodcancer som drabbar omkring 50 personer per år i Sverige. I dokumentet "Myelofibros – faktaunderlag till medicinjournalister" presenteras övergripande fakta om vad som orsakar myelofibros, vilka symtom sjukdomen ger och hur den diagnostiseras och behandlas.

Docent Bo Björkstrand: Blodcancer – nya substanser och målriktad behandling, ASCO 2012

Årets tema inom hematologin var nya substanser och målriktad behandling för behandling av kronisk myeloisk leukemi, myelofibros, MDS, akut myeloisk leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, lymfom och myelom.