Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 6 träffar

Fas III-data visar: Afinitor fördröjer sjukdomsutveckling vid spridd GI- och lung-NET

Fas III-data visar: Afinitor fördröjer sjukdomsutveckling vid spridd GI- och lung-NET

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2015 08:51 CEST

Patienter med spridda neuroendokrina tumörer (NET) med ursprung i mag-tarmkanalen eller lungan kan leva signifikant längre tid utan att sjukdomen förvärras om de behandlas med Afinitor (everolimus) jämfört med placebo. – Det finns ett stort behov av effektiva behandlingsalternativ för de här patienterna, säger NET-experten Staffan Welin, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Nästa steg för patienter med blodcancer – hopp om att sluta med bromsmediciner

Nästa steg för patienter med blodcancer – hopp om att sluta med bromsmediciner

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2013 08:51 CEST

Nu inleder Novartis en ny fas i behandlingen av kronisk myeloisk leukemi. Dagens behandling är så effektiv att man i vissa fall inte ens kan påvisa några spår av sjukdomen. – För femton år sedan var dödligheten hög, nu är vi redo att testa om tablettbehandling kan leda ända fram till bot, säger docent Leif Stenke, en av de ansvariga läkarna när studierna nu inleds vid fyra sjukhus i Sverige.

Ny behandling för vuxna med akromegali

Ny behandling för vuxna med akromegali

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2012 09:49 CEST

Den hittills största studien för patienter med den ovanliga sjukdomen akromegali, visar att 63 procent fler som behandlades med pasireotide LAR uppnår full kontroll över sin sjukdom jämfört med de som fick standardbehandlingen Sandostatin LAR. Resultaten presenterades vid en internationell kongress för hormonrelaterade sjukdomar.

Media no image

Ny bromsmedicin mot spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2011 12:01 CEST

Cancerläkemedlet Afinitor mer än fördubblar tiden utan tumörtillväxt hos kvinnor med spridd hormonkänslig bröstcancer. Risken för att cancern skulle fortsätta sprida sig minskade med hela 57 procent. Det visar en studie som presenteras idag. Två svenska sjukhus har deltagit i studien, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska Universitetssjukhuset.

Dokument Visa alla 9 träffar

Professor Kjell Öberg: Neuroendokrina tumörer – nya behandlingsstrategier

För första gången sedan 1980-talet har två nya preparat godkänts för behandling av neuroendokrina tumörer i bukspottskörteln – everolimus och sunitinib. Traditionellt har patienterna behandlats med cytostatika. För patienter med överproduktion av hormoner används somatostatinanaloger med signifikant förbättrad livskvalitet. Under senaste decenniet har radioaktivt märkt oktreotid börjat användas.

Professor Susan Pfiefer – Barncancer, nya rön inom sarkom och neuroblastom

På ASCO 2011 presenterades nya rön om sarkom och neuroblastom hos barn. ALK-genen framstår som den nya genen för målriktade behandlingar vid olika cancerformer hos barn. Kunskap om den bakomliggande biologin och genetiska förändringar vid akut lymfatisk leukemi, den vanligaste cancersjukdomen hos barn, har resulterat i en riskstratifierad behandling, där även målriktade behandlingar kan ingå.

Överläkare Gunnar Wagenius – Genombrott i behandlingen av malignt melanom

Under ASCO presenterades två mycket intressanta studier av malignt melanom, som visade en klart ökad överlevnad jämfört med dagens standardbehandling. Den ena studien handlade om vemurafenib, ett läkemedel som hämmar BRAF-kinas, och gavs till patienter vars tumörer var V600EBRAF-muterade. Den andra studien handlade om ipilimumab, en antikropp mot CTLA-4, som är en av bromsarna i immunsystemet.

Överläkare Gunnar Wagenius – Klara överlevnadsvinster vid lungcancer efter test av tumör

Vid årets ASCO-möte visades data som betonade vikten av att tillräckligt med tumörmaterial för att kunna utföra de tester som krävs för att kunna skräddarsy behandling, till exempel test av EGFR, ALK och met. De studier som presenterades visade på klara överlevnadsvinster för patienterna som var positiva i dessa tester och sedan behandlades med rätt målsökande läkemedel.