Skip to main content

Pressmeddelanden 1 träff

Nya cancerresultat i rapport från svenska forskare

Nya cancerresultat i rapport från svenska forskare

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2010 09:10 CEST

Lovande resultat för behandling av malignt melanom och lungcancer, dålig följsamhet och överlevnadsvinster vid tidig palliativ vård, är några av de studier svenska forskare rapporterar om från den stora cancerkongressen ASCO i Chicago i juni. I rapporten ASCO 2010 sammanfattar 15 svenska cancerspecialister de viktigaste nyheterna vid årets möte.

Dokument Visa alla 14 träffar

Sarkom – docent Mikael Eriksson rapporterar från ASCO 2010

Gastrointestinala stromatumörer (GIST) fortsätter att locka till många kliniska studier och experimentella arbeten, totalt 35 vid årets ASCO. Detta kan jämföras med 47 för övriga typer av mjukdelssarkom och 11 om skelettsarkom. ASCO försvarar sin plats som ett av de viktigaste vetenskapliga mötena om sarkom. En hel del hoppingivande indikationer presenterades - och en del besvikelser.

Urologisk cancer – docent Magnus Fovaeus rapporterar från ASCO 2010

Vid prostatacancer i lokalt avancerat stadium kommer sannolikt kombinationsbehandling med extern strålning plus hormonterapi bli standard. Det kommer däremot att dröja innan det formuleras en självklar standard vid såväl aktiv monitorering av lågrisk prostatacancer som systemisk behandling av metastaserande njurcancer, liksom riktlinjer för att minska "the burden of treatment" vid prostatacancer.

Gynekologisk cancer - överläkare Karin Boman rapporterar från ASCO 2010

En uppsjö av målriktade terapier presenterades, undersökta i små studier. Mest spännande var GOG-218, estudie på ovarial-, primär peritoneal- och tubarcancer, för att utvärdera tillägg av bevacizumab till standardkemoterapi i första linjens behandling. Studien visade positiva data. Andra studier visar att PARP-inhibition kan bli ett intressant behandlingsalternativ vid sporadisk ovarialcancer.

CNS-tumörer - docent Michael Bergqvist rapporterar från ASCO 2010

Vid årets ASCO-möte hölls den svenska flaggan högt och svenska planeringsgruppen för hjärntumörers randomiserade fas III-studie om hur vi ska behandla äldre patienter med högmaligna gliom fick mycket uppmärksamhet. ASCO-mötet var även en väckarklocka i och med att molekylärbiologiska behandlingar nu på allvar har gjort intåg i vardagen. Behandlingarna blir mer komplicerade och komplexa.