Pressmeddelanden 2 träffar

Media-no-image

Cancerrapport – stora genombrott presenteras

Pressmeddelanden   •   2011-07-14 09:19 CEST

Svensk och skandinavisk forskning står i frontlinjen och får stor uppmärksamhet när svenska experter analyserar världens största cancerkongress ASCO i Chicago. Årets största cancernyheter gäller nya möjligheter att behandla malignt melanom och den ovanliga mag-tarmtumören GIST. I rapporten ASCO 2011 sammanfattar 14 svenska cancerspecialister de viktigaste nyheterna.

Genombrott för Glivec i behandlingen av magtumören GIST

Genombrott för Glivec i behandlingen av magtumören GIST

Pressmeddelanden   •   2011-06-06 09:44 CEST

Tre års behandling med Glivec förbättrar överlevnaden signifikant för patienter med GIST, en ovanlig form av cancer i mag- tarmkanalen. 66 procent av patienterna har inte fått återfall och 92 procent av patienterna lever fortfarande efter fem år. "Det är ett genombrott när det gäller behandling av GIST-patienter", säger Mikael Eriksson, överläkare och delaktig i en studie som nu presenteras.

Videor 2 träffar

Professor Heikki Joensuu kommenterar den skandinaviska GIST-studien

Professor Heikki Joensuu ...

Skandinaviska sarkomgruppen har tillsammans med tyska sarkomcentra genomfört en studie som omfattar 400 GIST-patienter. Professor Heikki ...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

21,7 MB • 640 x 360 px

Glivec blockerar aktiviteten hos c-Kit, ett enzym som stimulerar cancercellerna att dela sig ohämmat

Glivec blockerar aktivite...

Glivec verkar genom att blockera aktiviteten hos c-Kit, ett enzym som stimulerar cancercellerna vid GIST att dela sig ohämmat. Nu visar e...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

16,3 MB • 640 x 480 px

Dokument Visa alla 15 träffar

Professor Arne Östman – Nya läkemedel på ASCO 2011, fortsatta framsteg mot en fond av oroande tumörheterogenitet

Flera av fjolårets stora nyheter följdes i år upp med bekräftande positiva studier med raf-hämmare och T-cellsantikroppar för patienter med malignt melanom, och alk-hämmare vid lungcancer. En principiellt viktig studie undersökte nyttan av treårig förebyggande behandling med imatininb vid mag-tarmtumören GIST - en positiv utveckling.

Överläkare Elisabet Lidbrink – Aktuell forskning om HER2-positiv, hormonreceptorpositiv och trippelnegativ bröstcancer

En utmaning för vården är att flera studier visar att många patienter med hormonkänslig bröstcancer inte tar sina tabletter, vilket påverkar prognosen. För HER2-positiv bröstcancer är en av utmaningarna nu att kombinera olika läkemedel mot HER2 för bättre effekt. Trippelnegativ bröstcancer är problembarnet – parphämmarnas effekt gäller i huvudsak de BRCA-muterade trippelnegativa tumörerna.

Överläkare Magnus Fovaeus – Nya behandlingar av prostatacancer och nya rön avseende PSA-test

Flera nya behandlingsprinciper är under klinisk prövning vid spridd kastrationsrefraktär prostatacancer. En studie fick avbrytas tidigt tack vare snabb effekt hos män som fick cabozantinib, alla erbjöds då behandling. Riskstratifierad prostatacancerscreening är möjlig. Vid lågt PSA-värde kan man utan risk ha långa screeningintervall. För hälften av alla män räcker det med tre PSA-test under livet.

Överläkare Leif Stenke – Hematologi i cancerforskningens frontlinje med målstyrda behandlingar

En urskiljbar trend är att den målstyrda behandlingen, där hematologin länge legat i cancerområdets frontlinje, snabbt fortsätter att vinna mark. Frågan om vilken/vilka tyrosinkinashämmare som är bäst vid kronisk myeloisk leukemi diskuterades under ASCO. Två fas III-studier med JAK-hämmaren (ruxolitinib) vid myelofibros presenterades och kommer sannolikt att leda till ny standardbehandling.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.