Skip to main content

Dokument 1 träff

CNS-tumörer - docent Michael Bergqvist rapporterar från ASCO 2010

Vid årets ASCO-möte hölls den svenska flaggan högt och svenska planeringsgruppen för hjärntumörers randomiserade fas III-studie om hur vi ska behandla äldre patienter med högmaligna gliom fick mycket uppmärksamhet. ASCO-mötet var även en väckarklocka i och med att molekylärbiologiska behandlingar nu på allvar har gjort intåg i vardagen. Behandlingarna blir mer komplicerade och komplexa.