Skip to main content

Samhällets utmaningar för diabetes och obesitas på agendan för Novo Nordisk i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2019 11:02 CEST

Samhället står inför stora utmaningar kring diabetes och obesitas. Under Almedalsveckan arrangerar Novo Nordisk fem seminarier om diabetes och obesitas där fokus är att gemensamt hitta lösningar och kostnadsneutrala vägar framåt för de snabbt växande sjukvårdsproblemen. Vår viktigaste uppgift är att fortsätta utveckla nya behandlingsformer som skapar mervärde för individen, patienten, och sjukvården. Att få vara en del av lösningen och göra skillnad för patienten och framtidens vård.

Seminarierna genomförs i samarbete med Nationella Diabetesteamet, Riksförbundet HjärtLung, Diabetesorganisationen i Sverige - DiOS, och Riksförbundet HOBS – Hälsa Oberoende av Storlek.

På programmet:
1. Nästan en halv miljon svenskar lever med diagnostiserad typ 2-diabetes1. Forskning visar att ca 30 %2 av dessa även vårdats för hjärt-kärlsjukdomar och mer än varannan avlider i sviter av dessa3. Samtidigt visar ny forskning att tidiga insatser kan minska riskerna för hjärt-kärlsjukdom. Hur kan fler patienter få behandling enligt de nya riktlinjerna? Vem garanterar patienternas säkerhet?
2. Obesitas (fetma) är en kronisk sjukdom men endast 8 % av personer med svår fetma får någon form av specialistvård4. Hur kan vi avliva myten om att personer med obesitas är ”lata och dumma”?
3. På kort tid har antalet besök hos privata nätläkare ökat explosionsartat. Kritiken har stundtals varit hård. Men är vård på nätet ett hot mot patientsäkerheten eller ett sätt att uppnå god och nära vård?
4. Barn och unga med typ 1-diabetes måste lita till vuxna i sin närhet när de är utanför hemmet. Klarar skolan att axla detta ansvar? Och hur garanteras en säker diabetesvård för barn som är placerade i samhällsvård eller andra tillfälliga boenden?
5. Gruppen äldre ökar samtidigt som allt mer vård ska ske i patientens hem. Vilket stöd behövs för att den kommunala hemsjukvården ska kunna leverera en individanpassad diabetesvård enligt dagens riktlinjer?


Tid och plats:
måndag 1 juli kl. 09.30 – 17.15. Södra kyrkogatan 11 (vid Stora torg), Visby.

För mer information, vänligen kontakta:
Niels Abel Bonde, General Manager 
Novo Nordisk Scandinavia AB 
nsab@novonordisk.com

Ref.
1 https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_NDR_2018.pdf
2 Norhammar et al. Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose-lowering treatment, and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden, 2006–2013. Diabetologia. 2016 
3 Rawshani et al. Mortality and Cardiovascular Disease in Type 1 and Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2017 
4 Beräknat utifrån uppgifter ur Socialstyrelsens statistikdatabas och Andersson E, Welin K-O & Steen Carlsson K. Kostnader för fetma i Sverige idag och år 2030. IHE Rapport 2018:3, IHE: Lund


Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 95 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Novo Nordisk har mer än 40 000 medarbetare i närmare 80 länder, och marknadsför sina produkter i fler än 
170 länder.

För mer information, besök novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.