Skip to main content

General Electric och Novotek i strategiskt samarbetsavtal

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 18:34 CEST

Novotek blir distributör för GE Fanucs produktprogram inom Industriell IT och Automation.

GE Fanuc Automation har utsett Novotek som distributör för hela sitt produktprogram inom området Industriell IT och Automation. Detta innebär att Novotek blir en komplett leverantör inom detta område och att kunderna kan köpa industriell programvara, styrsystem, operatörspaneler och motorstyrningar från en leverantör med ett totalintegrerat produktsortiment.

GE Fanuc Automation är en av de ledande företagen i världen inom Industriell IT och Automation och omsätter worldwide ungefär 6 miljarder kronor.

Genom det nya samarbetsavtalet ökar Novoteks möjliga marknad i Norden med storleksordningen 1200 miljoner kronor. Konkurrenter är främst Siemens, ABB och Beijer Electronics. Bland GE´s stora kunder i Norden kan nämnas Tetra Pak.

GE Fanuc Automation omsätter idag ungefär 150 miljoner kronor i Norden vilket gör GE till en av de större leverantörerna på marknaden. Den 4 augusti i år köpte Novotek också Trimation i Holland som redan är distributör för GE Fanuc Automation.

Göran Andersson, VD Novotek AB:
För Novotek är samarbetsavtalet med General Electric strategiskt mycket viktig. Genom detta får våra kunder tillgång till ny teknologi med öppna integrerade lösningar kallad PACSystems™. En programvara för logikprogrammering, operatörspaneler och motorstyrningar väl integrerad med Novoteks lösningar för Plant Intelligence där Novotek sedan länge har ett samarbete med GE Intellution. Marknaden för styrsystem är på väg att ändras och det är därför vi nu valt att utöka vårt produktprogram. Genom PACSystems™ får användaren mycket bättre flexibilitet och lägre kostnader.
Vi bedömer att det nya distributörsavtalet kommer att bidra med en omsättningsökning på mer än 75 miljoner kronor för Novotek på några års sikt.

John Pritchard, President GE Fanuc Automation Europe:
Med våra nya kraftfulla produkter ser vi möjligheter att öka våra marknadsandelar betydligt och vi sökte en lösning som skulle täcka hela Norden. Novotek var helt klart det bästa alternativet med en väl utbyggd organisation i de fyra största nordiska länderna. Vi känner också Novotek väl genom Intellutionsamarbetet som nu är inne på sitt artonde år och vi är mycket nöjda med detta samarbete. Novotek har också en lång bakgrund i automation och detta gör att vi bedömer att Novotek snabbt kan komma igång inom det nya området. Genom Novoteks stora kunskap om programvara och lösningar för olika branscher kan vi nu erbjuda kompletta lösningar. One stop shopping när det gäller Industriell IT och Automation.

För ytterligare information kontakta:
Göran Andersson, VD Novotek AB: telefon 040-6718906, 073-6338906
John Pritchard, President GE Fanuc Automation Europe:+352-727979320,+352-91650875
Mats Ekström, Regional Mgr GE Fanuc Automation Nordic AB: 08-4445525, 070-6517891

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för Industriell IT och Automation, som effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla systemlösningar som integrerar kundens automationssystem och dennes övriga datorsystem i ett övergripande, integrerat informationssystem.

Novotek-aktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista.
Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Birka Energi, Ericsson, Korsnäs, Lego, Norsk Hydro, Novo Nordisk, Pharmacia, Saab, Stora Enzo, Tetra Pak,Volvo och VW.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
telefon 040-6718900
fax 040-947617
info@novotek.se, www.novotek.se