Skip to main content

Därför är det så svårt att spara långsiktigt

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2017 09:16 CET

Sparmarknadens stora utbud av placeringsalternativ såsom aktier och fonder, samt den låga kunskapen som oftast råder kring finansiella tjänster, gör det svårt att fatta kloka sparval för många. Resultatet blir då ofta att man inte gör något val alls; ett beteende som är tydligt på pensionsområdet.

När det kommer till sparandet i stort skriver bland andra SEB i en artikel om privatekonomi ‘Så mycket bör du spara till pensionen’ att många skulle behöva spara mer långsiktigt till sin pension. Detta inte minst till följd av att vi blir allt äldre vilket gör att pensionsutbetalningarna från staten och arbetsgivarna troligtvis inte kommer räcka i samma utsträckning som det tidigare gjort, och detta gäller framför allt gruppen med lägre inkomst.

- En starkt bidragande orsak till att många sparar för lite och på fel sätt är bristande självkontroll. Genom att integrera sparandet i vardagen tror vi att många fler kan börja bygga upp en bra grund för sin framtid - utan att de ska behöva kosta alltför mycket idag, säger Rutger Selin, vd på NOWO.

På grund av det låga intresset för sparande och de många val av placeringar har ickevalsalternativen visat sig vara avgörande för hur pensionssparandet utvecklas, och därför är det viktigt att dessa ickeval utformas på ett sådant sätt att sparandet ökar. En slutsats som kan dras är att grunden till ett lyckat sparande är att hitta ett system där man behöver ta så få aktiva sparval som möjligt men där pengar automatiskt avsätts regelbundet och kan öka i värde till ens framtid.

- Vi tror att många helst inte vill tänka på - eller ta beslut i - sitt sparande. Med NOWO får man en seriös aktör som ser till att kundernas sparpengar förvaltas till en låg avgift och med en långsiktig strategi för att ge så mycket avkastning som möjligt på sikt. Med NOWO MasterCard sparar man lite var gång kortet dras vilket kan bidra till en ansenlig summa på sikt, säger Rutger Selin.

NOWOs mission är hjälpa människor att mikrospara löpande för att på ett enklare sätt förbättra sin pension. Med NOWO appen kan du följa ditt sparande. Du kan Snabbspara från vilket bankkort som helst, microspara löpande med NOWO kortet eller få bonusar till ditt sparande genom erbjudanden som löpande kommer i appen. Dina pengar sätts in i NOWO fonden som är anpassad för ett långsiktigt sparande och har en förvaltningsavgift på f.n 0.3% och inga dolda avgifter i övrigt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera