Skip to main content

Dagens unga riskerar bli fattigpensionärer

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 09:39 CET

Pensionen för kommande generationer ser ut att minska om inget görs

Hög belåning på bostäder och lång startsträcka innan man kommer in på arbetsmarknaden bådar inte gott för dagens ungdom, detta skriver Anna Breman och Arturo Arques, Swedbank, i en gemensam debattartikel ‘Dagens skuldsatta unga riskerar pensionssmäll’ i SvD.

Det är mycket man som ung bör tänka på när man kliver in i vuxenlivet. Frågor som vilken utbildning man ska gå, hur ens karriär ska formas, och inte minst bostadsfrågan när det är dags att skaffa eget. Men en fråga många glömmer är hur alla dessa tidiga beslut påverkar ens pension. Tidiga livsval har stor inverkan på slutpensionen och så som trenden ser ut idag riskerar många 80-talister, och efterföljande generationer, att få ett betydligt mer sparsamt åldrande än sina föräldrar med både lägre pension och högre skuldsättning.

Snittpensionen för dem som går i pension idag är cirka 60 procent av slutlönen, men för dagens unga beräknas utbetalningarna gå ner till knappa 50 procent av slutlönen - samtidigt som denna grupp väntas vara mer skuldsatta till följd av de höga bostadspriserna och hög skuldsättning som kommer vara svår att betala av.

Enligt författarna har huspriserna de senaste 20 åren stigit mer än dubbelt så mycket som lönerna, ett konsekvens av ökad inflytt till städerna och ett otillräckligt bostadsbyggande för att möta efterfrågan. Resultatet är en hög skuldsättning på dagens unga som många kommer ha svårt att betala av under sin livstid.

Även inträdet på arbetsmarknaden samt val som att vara hemma med barn eller jobba deltid har stor inverkan på pensionen. Dagens unga väntar allt längre med att skaffa sitt första jobb vilket påverkar hur mycket som betalas in i pensionssystemet och slutligen vad samma individ senare kommer få ut i form av pension.

Livsvalen har alltså en stor inverkan på pensionen och unga av idag skulle behöva tänka mer på dessa samband för att inte riskera att bli förlorare vid ålderns höst. Att jobba heltid och se till att man har tjänstepension är en viktig bit. Att amortera på lånen är en annan. Men även ett privat långsiktigt sparande kan för många vara ett klokt val för att kompensera de sjunkande pensionerna.

Många upplever dock ett långsiktigt sparande som något komplicerat och svårmotiverat.

NOWO är en sparapp som är framtagen just för att underlätta sparandet i vardagen där en liten insats idag kan bli betydande belopp. Med NOWO växer sparandet på sikt och kan komma att göra stor skillnad när pensionen väl ska betalas ut. En lösning som unga av idag kan ha stor nytta av för att lösa sina framtida finanser.

NOWOs mission är hjälpa människor att mikrospara löpande för att på ett enklare sätt förbättra sin pension. Med NOWO appen kan du följa ditt sparande. Du kan Snabbspara från vilket bankkort som helst, microspara löpande med NOWO kortet eller få bonusar till ditt sparande genom erbjudanden som löpande kommer i appen. Dina pengar sätts in i NOWO fonden som är anpassad för ett långsiktigt sparande och har en förvaltningsavgift på f.n 0.3% och inga dolda avgifter i övrigt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.