Skip to main content

Kvinnor är pensionsstrutsar

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 09:11 CET

Kvinnor undviker pensionsfrågor och det kan stå henne dyrt.

Kvinnor väljer i betydligt mindre utsträckning än män att sätta sig in i sitt pensionssparande. Enligt våra siffror från självskattningstestet Livetut.se är det hela fyra gånger så många män som kvinnor som väljer att genomföra testet som visar på hur väl rustad man är för den kommande pensionen. Av samtliga som genomförde testet var knappa 20 procent kvinnor.

Samtidigt har kvinnor en ökad risk till lägre pension än män på grund av livsval som att stanna hemma med barn, jobba deltid och gå ur arbetslivet före pensionsåldern - den så kallade kvinnofällan. Det är därför inte minst viktigt att som kvinna vara medveten om hur valen mitt i livet kommer att påverka den slutliga pensionen, och därför också oroande att så pass få kvinnor i vår undersökning visade intresse för sin egna pension.

- De flesta av oss har goda möjligheter att få en ekonomiskt trygg pension genom att göra rätt val i livet. Det vill säga; se till att ha en anställning med tjänstepension och jobba heltid i största möjliga mån fram till pensionsåldern, men inte minst kan alla helt oavsett anställningsform sätta av pengar regelbundet i fondsparande som växer långsiktigt, säger Rutger Selin, VD på NOWO.

Enligt siffror från SCB för taxeringsåret 2014 var kvinnors pension i snitt 67 procent av männens. Kvinnor väljer också i större utsträckning än män att gå i pension i förtid, samt har i regel fler avbrott i sitt arbetsliv till följd av familjelivet.

- Det egna sparandet kan vara avgörande för gruppen kvinnor som riskerar en mindre utdelning från den inkomstgrundade pensionen. Kvinnor har mer att vinna på en ökad förståelse i pensionssystemet och det hade därför varit en mer önskvärd könsfördelning om kvinnor stod för majoriteten av pensionsintresset och inte som vi nu ser, det omvända, säger Rutger Selin.

NOWOs mission är hjälpa människor att mikrospara löpande för att på ett enklare sätt förbättra sin pension. Med NOWO appen kan du följa ditt sparande. Du kan Snabbspara från vilket bankkort som helst, microspara löpande med NOWO kortet eller få bonusar till ditt sparande genom erbjudanden som löpande kommer i appen. Dina pengar sätts in i NOWO fonden som är anpassad för ett långsiktigt sparande och har en förvaltningsavgift på f.n 0.3% och inga dolda avgifter i övrigt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy