Skip to main content

Lättare än någonsin att frilansa!

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 14:56 CET

NOX Consulting har vuxit fram mitt i denna Gig-förvandling av arbetsmarknaden. De driver idag ett nätverk bestående av mer än 1000 frilansare inom IT både i Stockholm och London. För egenföretagarna fungerar NOX som säljkanal, marknadsföring, kompetensutveckling och även ett sammanhang för social gemenskap. Nu tar NOX steget för att ytterligare möjliggöra för fler att bli frilansare inom IT, genom att lansera kompetensforumet Freelance Hub.

Gig Economy är den globala megatrend där fler och fler väljer att bli egenföretagare och ta kortare uppdrag/gig inom tjänstesektorn istället för traditionell anställning. Detta är en utveckling i stark tillväxt världen över och år 2020 spås nästa 40% av den arbetsföra befolkningen i USA arbeta som ”independent contractors”.

Freelance Hub blir ett forum för kompetens- och erfarenhetsutbyte för alla dem som funderar på att bli frilansande inom IT/Tech. Det kan handla om allt ifrån praktiska till mer strategisk frågor kopplat till att vara egenföretagare. Freelance Hub startar upp med en fristående programserie av meetups under våren där olika teman kopplat till entreprenörskap kommer lyftas.

NOX Consulting has been on the market for 6 years and is already a well-known brand in the IT industry. By challenging traditional patterns NOX has been known for its quality work as well as for the added value when it comes to being the “next generation resource provider”.

NOX focus on the full range of skills within the IT segment such as Management, Business development, Architecture, Requirements, System development, Test, Maintenance, Support, etc. Our focus is to offer the best skills available on the market by being the first choice for self-employed IT experts. NOX makes sure you as a customer have the right skills available so that you may focus on developing you core business.

NOX has no employed consultants. Instead we work with a network of around 3000 experts, which gives the unique combination of a large delivery capacity together with a close relationship with the customers and the consultants.

NOX put a lot of effort in understanding the customer need as well as understanding the consultant’s capabilities. NOX offers consultants but acts more as a recruiter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera