Skip to main content

Ännu enklare att lämna elavfall i Båstads kommun

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 14:11 CET

Nu kan du lämna ditt elavfall när du ska åka och handla. NSR AB har inlett ett samarbete med storhandeln Willys i Båstad, som innebär att kunderna kan lämna sitt elavfall i Samlaren i butiken.

I Båstads kommun har idag alla hushåll möjlighet att lämna smått elektronikavfall i den röda boxen som töms max sex gånger om året efter beställning utan extra kostnad.  Båstadborna sorterar ut stora mängder elektronikavfall varje år men trots det hamnar fortfarande en del småelektronik fel i restavfallet.

Nu har den röda boxen kompletterats med insamlingsskåpet Samlaren där hushållen kan lämna glödlampor, lågenergilampor, batterier och småelektronik när de ändå ska åka och handla. Samlaren finns på Willys i Båstad och står vid pantmaskinerna.

– Elavfall innehåller ämnen som är skadliga för miljön och som inte hör hemma i den blandade restavfallspåsen. Lågenergilampor innehåller till exempel kvicksilver. Vi vill därför underlätta ytterligare för hushållen att lämna ifrån sig elavfall på ett enkelt sätt. För en del kan det upplevas som krångligt att ringa och beställa hämtning av röda boxen och då kanske elavfall riskerar att hamna på fel ställe istället, säger Lotta Lewis-Jonsson, miljöingenjör på NSR.

Samlaren finns redan på ett flertal ställen i nordvästra Skåne, bland annat i Helsingborg och i Ängelholm, och insamlingsresultaten har varit positiva. Möjligheten att lämna elavfall i affären har varit uppskattad av kunderna och för butikerna är det en bra service att tillhandahålla för sina kunder. Samlaren på Willys i Båstad är den första i Båstads kommun.

– Är fler butiker intresserade är vi öppna för att sätta ut Samlaren på fler ställen i nordvästra Skåne, säger Lotta Lewis-Jonsson.


För mer information kontakta:

Lotta Lewis-Jonsson, miljöingenjör, NSR ABTel 042-400 13 97

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm ochI är idag i företagskoncernen inklusive partners i industriparken drygt 300 engagerade medarbetare som skapar miljönytta. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle samt att i verksamheten trygga en god arbetsmiljö för alla aktörer.NSR arbetar även med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. I Bjuv, Åstorp, Helsingborg och Båstad har vi renhållningsansvaret och hanterar kundservice för kommuninvånarna. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun.