Skip to main content

Cassandra Oil AB ingår avtal om etablering vid NSR:s industripark i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 16:24 CEST

Cassandra Oil AB och NSR Produktion AB , NSR, har ingått avtal om att Cassandra ska etablera verksamhet på NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg.

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot.

Grunden för samarbetet är NSR:s miljötillstånd, som bl a omfattar mottagning, behandling och återvinning av de avfallsslag som är intressanta för Cassandras nya teknik. Ett första steg i samarbetet blir att lägga fast de miljömässiga förutsättningarna för att kunna testa tekniken inom ramarna för gällande tillstånd, alternativt söka ett ändringstillstånd.

När tillstånden är på plats och Cassandra installerat och driftsatt en reaktor på NSR:s anläggning kommer Cassandra att återvinna avfallsråvara, som på sikt kommer belägga minst en reaktor. Cassandra kommer även kunna processa avfallsråvara från andra leverantörer och därmed lägga grunden för en större etablering med flera reaktorer på NSR:s anläggning.

”Etableringen av Cassandra Oil är ytterligare ett steg i NSR:s utveckling att förvandla en gammal deponi till en supermodern industripark med branschens spetsteknologi. För att satsningen med att tillverka olja av bl.a. återvunnen plast skall lyckas fullt ut behöver vi bli bättre på att källsortera plasten hemma och inte kasta det i restavfallet, där en stor del av plasten hamnar idag” säger Kim Olsson, VD, NSR AB.

”NSR:s anläggning i Helsingborg har den infrastruktur som Cassandra behöver och geografisk närhet till Danmark och kontinenten. NSR ligger i framkant i fråga om användning av nya tekniker och forskning samt har ett internationellt nätverk. NSR är kort och gott en idealisk samarbetspartner för Cassandra, både för vår kärnteknologi och för andra projekt inom energi och miljöteknik. Etableringen i Helsingborg är en milstolpe för Cassandra och jag räknar med att vi på sikt skall expandera och bli en stor aktör i regionen, både som oljeproducent från avfallsråvaror och arbetsgivare”, säger Cassandras grundare Anders Olsson.

För ytterligare information, kontakta

Kim Olsson. VD, NSR AB

Tel +46 42 4001310

Per Laine, VD, Cassandra Oil AB
tel: +46 76 8300099

Erik Nerpin, styrelseordförande, Cassandra Oil AB

tel +46 70 620 73 59

NSR arbetar med materialåtervinning, biologisk behandling och utvinning av biogas. Återvinningsanläggningen i Helsingborg är en ledande behandlingsanläggning i Sverige och världsledande inom biogasproduktion. NSR har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. NSR ägs av sex skånska kommuner med Helsingborgs kommun som störste ägare. För ytterligare information om NSR, se NSRs hemsida www.nsr.se.