Kraftig ökning av antalet olyckor med elrullstol

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 08:13 CEST

Antalet olyckor med elrullstolar har under en tioårsperiod blivit tre gånger så många. Vi har en åldrande befolkning som ställer allt högre krav på bibehållen mobilitet och med fler fordon i trafik kan vi befara fler olyckor. Genom dialog med kommunala väghållare och nytt informationsmaterial vill NTF nu motverka utvecklingen och säkerställa goda trafiksäkerhetskunskaper bland användarna.

NTF lanserar certifiering av cykelhandeln

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 07:39 CEST

NTF lanserar en ny webbutbildning som riktar sig till cykelhandlare. NTF har en unik ställning som opartisk aktör inom trafiksäkerhetsområdet och vill med hjälp av märkningen NTF Certifierad underlätta för konsumenter att göra ett trafiksäkert val. En kunnig och säkerhetsmedveten cykelhandel har stora förutsättningar att bidra till Nollvisionen genom god konsumentinformation kring säker cykling.

Förståelsen för skyltad hastighet för dålig i tätort

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 07:46 CEST

Det går för fort på genomfartsgator i tätort enligt NTF:s årliga nationella mätning. Mer än var tredje bilist kör för fort, framför allt på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim där mer än hälften överskrider skyltad hastighet. Trafikanterna behöver en ökad förståelse för riskerna med att köra för fort samtidigt som kommunerna behöver skapa fler gator utformade för låga hastigheter.

Nationell vinnare utsedd i tävlingen ”Min skolväg”

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2020 09:52 CET

För fjärde året i rad delar NTF ut 10 000 kronor till ”Klassens hjälte” i tävlingen ”Min skolväg”. Denna gång går priset till klass 5 på Slättenskolan i Jönköping. Den vinnande kartläggningen skickades in av Therese Danielsson med följande personliga reflektion - ”Man borde sätta upp en permanent "digital" hastighetsskylt utanför skolan.

3 700 dör varje dag – det är dags att agera…

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2020 07:54 CET

Nästa vecka står Sverige värd för världens tredje globala trafiksäkerhetskonferens. Där hoppas man besluta att det mål som Sverige antog igår om att halvera antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken fram till 2030 även ska komma att gälla globalt. NTF och andra icke statliga organisationer världen över uppmanar nu Sveriges och världens regeringar att visa handlingskraft.

Inte bara skyltad hastighet som påverkar farten

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2019 07:48 CET

Det går fort på genomfartsgator i tätort enligt NTF:s mätningar. Var tredje bilist kör för fort, framför allt på gator med hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen där nästan varannan överskrider skyltad hastighet. För att få fler att hålla skyltad hastighet måste kommunerna skapa fler gator som upplevs som gator med låg hastighet, detta kan göras med stensättningar och planteringar.

Nu använder fler passagerare bältet även i stan.

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2019 07:47 CET

Bältesanvändningen i tätort ökar från 95 till 96 procent visar NTF:s mätningar som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på över 350 000 observationer. Det är passagerarna som ökar sin användning. Bältesanvändningen bland manliga och kvinnliga förare ligger kvar på 94 respektive 98 procent. Trots den höga användningen har var tredje person som omkommer i personbil inget bälte på sig.

Allt färre på moped använder hjälmen

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2019 07:50 CEST

Antalet moped i trafik ökar kraftigt. Förra året omkom sju mopedister och cirka 230 skadades allvarligt. Hälften av de som omkommer på moped saknar eller tappar sin hjälm vid olyckstillfället. Nu visar NTF:s nationella cykelhjälm- och mopedhjälmsmätning att andelen som använder mopedhjälm sjunker.

Många nyblivna föräldrar får inte information för att säkert transporterar sina barn i bil

Pressmeddelanden   •   Jul 25, 2019 07:38 CEST

När NTF kontrollerade hur barn färdas i bil utanför 325 förskolor i 66 kommuner framkom stora kunskapsbrister bland föräldrar. Bältesanvändningen är sämre bland små barn än vad den är totalt i trafiken. 110 barn kortare än 135 cm färdades utan särskild skyddsutrustning och åtta barn satt i bakåtvända bilbarnskydd framför en aktiv krockkudde vilket medför livsfara om krockkudden skulle lösa ut.

NTF varnar – Livsfarliga hjälmar säljs varje dag

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 07:35 CEST

Efter en rad allvarliga olyckor och dödsfall introducerades cykelhjälmar för barn med ett grönt spänne som genom att lösa ut förhindrar att barn vid lek fastnar och kvävs till döds. Under de senaste åren har tre barn omkommit för att deras hjälm saknat grönt spänne. Trots rekommendationen om hjälm med grönt spänne för barn under sju år marknadsförs och säljs fortfarande de livsfarliga hjälmarna.

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ordförande
 • grcqeeion.ydmosvnioicaoj@ixrcluloubbd.xvcobamob
 • +46 (0)70-530 42 10

 • Presskontakt
 • Generalsekreterare
 • makfrisbe.mgnocdrdeeenpj@nartfkw.snnech
 • +46 (0)70–221 59 65

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • ridmckrcarjqd.qccouusizoninp@nletfmq.sjjetu
 • +46 (0)70-819 0150

Om NTF

Vi är med och påverkar...

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF. Är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik.

NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

Adress

 • NTF
 • Skytteholmsvägen 2
 • 171 44 Solna

Länkar