Skip to main content

Taggar

bilbälte

hastighet

cykling

yrkestrafik

trafikmiljö

Kommunal bältesanvändning 2018

Kommunal bältesanvändning 2018

Dokument   •   2018-12-06 07:22 CET

Totalt ligger bältesanvändningen i tätort kvar på 95 procentenheter visar NTF:s årliga bältesmätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på över 350 000 observationer. Här kan ni ta del av diagram som visar bältesanvändningen fördelat på län och kön samt jämföra användningen per kommun.

Cykel -och mopedhjälmsmätning 2018

Cykel -och mopedhjälmsmätning 2018

Dokument   •   2018-10-30 08:23 CET

NTF:s årliga cykelhjälmsmätning som består av över 100 000 observationer, genomförda i samtliga län, kan konstatera att användningen av cykelhjälm fortfarande varierar beroende på var du bor i landet men att den nationellt har ökat med 2 procentenheter sedan 2017.

NTF Rapport 2018:1 Norska insatser för ökad cykelhjälmsanvändning

Vilka åtgärder kan bidra till att öka cykelhjälmsanvändningen i Sverige? Observationer av cykelhjälmsanvändningen i Sverige visar på en användning på 44 procent. Detta ligger inte i linje med nödvändig utveckling för att nå Nollvisionens nationella etappmål år 2020. Vid en jämförelse med Norge har utvecklingen av cykelhjälmsanvändningen i Sverige varit sämre och ligger på en lägre nivå.

Hur säker är skolskjutsen i din kommun ?

Hur säker är skolskjutsen i din kommun ?

Dokument   •   2017-12-11 06:58 CET

2009 genomförde NTF en enkätundersökning bland landets kommuner för att ta reda på vilka krav man ställde på sin skolskjuts. När vi nu följer upp undersökningen kan vi konstatera att det har blivit säkrare för barnen. För den upphandlade skolskjutsen ställer 39 % av kommunerna högre krav idag än 2009 och när det gäller linjetrafiken ställer 47 % högre krav. Ladda ner svar från 171 kommuner.

NTF - Bältesmätning 2017

NTF - Bältesmätning 2017

Dokument   •   2017-11-20 06:40 CET

Totalt ökar bältesanvändningen i tätort från 94 till 95 procent visar NTF:s årliga bältesmätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på nästan 340 000 observationer av förare och framsätespassagerare. Här kan ni ta del av diagram som visar bältesanvändningen fördelat på län och kön samt jämföra den totala användningen per kommun.

Cykel -och mopedhjälmsmätning 2017

Cykel -och mopedhjälmsmätning 2017

Dokument   •   2017-09-07 07:08 CEST

När NTF nu presenterar sin årliga nationella cykelhjälmsmätning, som bygger på över 100 000 observationer över hela landet, kan vi återigen konstatera att cykelhjälmsanvändning inte ökar. Sedan 2013 har andelen som använder cykelhjälm inte förändrats nämnvärt. Det innebär fyra förlorade år för cykelsäkerheten.

Hastigheter på kommunala gator i tätort 2016

Syftet med studien är att följa upp förändringar av trafikanternas hastighetsval och hastighetsefterlevnad på det kommunala huvudvägnätet i tätort. 2012 var startår för mätserien och 2016 genomfördes den fjärde uppföljande mätningen. Det kommunala huvudvägnätet med hastighetsgränser mellan 40 km/tim och 70 km/tim studerades. Mätningarna genomfördes under september månad på 23 orter i Sverige.

Varför skiljer sig cykelhjälmsanvändningen åt mellan olika städer?

NTF Rapport 2016:2 Varför skiljer sig cykelhjälmsanvändningen åt mellan olika städer? För att ta reda på varför skillnaderna i cykelhjälmsanvändning är så stor mellan olika städer ställde NTF frågor till över 3 500 cyklister i tio svenska städer. Städerna valdes för att kunna undersöka attityderna till cykelhjälm där användningen redan är hög, representativ för landet samt låg.

NTF - Bältesmätning 2016

NTF - Bältesmätning 2016

Dokument   •   2016-11-15 07:05 CET

Redovisning av NTF:s årliga bältesmätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på nästan 340 000 observationer. Resultat per län och kommun.

Cykel -och mopedhjälmsmätning 2016

Cykel -och mopedhjälmsmätning 2016

Dokument   •   2016-09-15 07:56 CEST

Sedan 2012 har nästan 50 000 cyklister skadats och 108 dödats i den svenska trafiken. För tio år sedan införde Sverige cykelhjälmslag för barn upp till 15 år. Sedan dess har väldigt lite gjorts för att påverka cykelhjälmsanvändningen. NTF:s nationella cykel -och mopedhjälmsmätning, som bygger på över 100 000 observationer över hela landet, konstatera återigen att cykelhjälmsanvändning inte ökar.

Självförklarande gator

Självförklarande gator

Dokument   •   2016-04-22 07:44 CEST

En bidragande orsak till att varannan bilist kör för fort i tätort är gatornas utformning. Gator i tätort borde vara mer självförklarande så att bilister lättare kan avgöra vilken hastighet som gäller även om de inte sett skylten. En studie av NTF och forskare på VTI visar att det ibland är svårt även för en expert att avgöra vilken hastighetsbegränsning som råder på olika platser.

Hastigheter på kommunala gator i tätort

Hastigheter på kommunala gator i tätort

Dokument   •   2016-04-07 07:52 CEST

Resultatrapport från mätningar 2015. Under hösten genomförde NTF en tredje och uppföljande mätning av trafikanters hastighetsval i tätort. Sammanlagt kontrollerades hastigheten på cirka 1,5 miljoner fordon fördelade mellan 69 mätpunkter i 23 tätorter. VTI har analyserat resultaten som visar att bristande hastighetsefterlevnad fortfarande är ett problem och sämst är det på 40-vägar.

NTF:s mätning av bilbältesanvändningen 2015

För att nå målet om högst 220 dödade 2020 borde bältesanvändningen ligga på 97 procent idag. NTF:s bältesundersökning 2015, visar att bara förare i Halland, Jönköpings län och Västernorrlands län uppfyller det kravet. På många håll ligger man runt 95 procents användning och i Kalmar län, Norrbotten och Västerbotten saknar fortfarande var tionde förare eller mer bälte.

Mopedhjälmsmätning 2015

Mopedhjälmsmätning 2015

Dokument   •   2015-09-18 08:13 CEST

NTF mäter årligen cykelhjälmsanvändningen och mopedhjälmsanvändningen i landet. Mätningarna består totalt av över 100 000 observationer från så gott som samtliga kommuner. Mopedhjälmsanvändningen i Sverige ligger på 97 procent. Användningen varierar något över landet. Som sämst är den i Kalmar län med 88 procent.

NTF:s cykelhjälmsmätning 2015

NTF:s cykelhjälmsmätning 2015

Dokument   •   2015-08-28 08:29 CEST

NTF mäter årligen cykelhjälmsanvändningen i landet. Mätningen består av över 100 000 observationer från så gott som samtliga kommuner. Cykelhjälmsanvändingen varierar kraftigt beroende på var man bor. I Stockholm använder cirka sju av tio hjälm medans endast två av tio använder hjälm i Västmanland och Örebro län.

NTF:s kommunala trafikskadeindex 2015

NTF:s kommunala trafikskadeindex 2015

Dokument   •   2015-07-16 08:37 CEST

Hur många dödas och skadas i din kommun jämfört med riksgenomsnittet? Kommunernas roll i trafiksäkerhetsarbetet blir allt viktigare. Därför räknar NTF årligen fram ett kommunalt trafikskadeindex för samtliga kommuner baserat på folkmängd i förhållande till antal dödade och skadade utifrån inrapporterade skador i det nationella inrapporteringsverktyget STRADA.

Enkätundersökning om mopedåkning i åk. 9

Enkätundersökning om mopedåkning i åk. 9

Dokument   •   2015-05-18 09:33 CEST

Studien visar att problemet med mopeder som går fortare än de är konstruerade för fortfarande är stort, både att mopeder trimmas och att de går för fort utan att ungdomarna bedömer att deras moped är trimmad, så kallad självtrimning.

Livrädd för att halka!

Livrädd för att halka!

Dokument   •   2015-01-20 08:25 CET

- Rädsla för att halka begränsar vardagsrörligheten för var tredje äldre 65+. Enligt olycksstatistik från MSB skadas 20 000 fotgängare av fallolyckor på snö och is årligen. Många av dem som skadas är äldre 65+. I NTF:s undersökning uppger varannan att de vid minst ett tillfälle har ramlat omkull på snö eller is. Många så allvarligt att de har behövt uppsöka vårdcentral eller akutmottagning.

Bilbältesanvändning per län 2013/14

Bilbältesanvändning per län 2013/14

Dokument   •   2014-11-14 07:49 CET

NTF har för fjärde året i rad mätt bältesanvändningen i tätort i landets samtliga 290 kommuner. 332 700 förare och passagerare i personbil har observerats. I Halland är man bäst på att använda bältet, i Kalmar län är bältesanvändningen lägst men användningen måste öka i många län om trafiksäkerhetsmålet inför 2020 ska uppnås.

Statistik över cykelhjälmsanvändningen 2014

NTF:s årliga mätning av cykelhjälmsanvändningen som genomförs i landets samtliga kommuner består av drygt 113 800 observationer. Användningen totalt ligger på 41 % vilket är en procentenhet mindre än 2013. Stockholm är den region i Sverige som är bäst på att använda hjälm med sina 67 %. I Västmanland når användningen bara upp till 22 %.