Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 10 träffar

Nästan 4 av 10 omkomna bilförare saknar bälte…

Nästan 4 av 10 omkomna bilförare saknar bälte…

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 07:22 CET

Totalt ligger bältesanvändningen i tätort kvar på 95 procentenheter visar NTF:s årliga bältesmätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på över 350 000 observationer. Bältesanvändningen bland kvinnliga förare ökade till 98 procent samtidigt som männen ligger kvar på 94 procent. Trots den relativt höga bältesanvändningen saknade 39 procent av de omkomna personbilsförarna bälte.

Fler män använder bilbältet...

Fler män använder bilbältet...

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 06:40 CET

Totalt ökar bältesanvändningen i tätort från 94 till 95 procent visar NTF:s bältesmätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på nästan 340 000 observationer av förare och framsätespassagerare. Användningen bland kvinnor ligger kvar på 97 procent men ökar bland männen från 93 till 94 procent. Trots den höga bältesanvändningen saknade var tredje omkommen förare bälte 2016.

Trots fler bältespåminnare ökar inte användningen…

Trots fler bältespåminnare ökar inte användningen…

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 07:04 CET

Det svenska trafiksäkerhetsarbetet har stor tilltro till teknikutvecklingen. Tanken är att säkrare bilar och intelligenta påminnande system ska vara högst bidragande till en ökad trafiksäkerhet totalt, men trots att andelen bilar med bältespåminnare årligen ökar på grund av att nya bilar ersätter äldre så ökar inte bältesanvändningen.

Alltför många glömmer använda bältet...

Alltför många glömmer använda bältet...

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2016 08:32 CET

Ökat fokus på bälte denna vecka... Vid NTFs senaste mätning använde 94 procent bilbälte i framsätet. Andelen är stor, men ungefär en tredjedel av de som dog i fjol i trafikolyckor saknade trots detta bälte – flera av dem hade sannolikt överlevt om de använt bälte. I baksätet är bältesanvändningen lägre och i lastbilar och bussar ännu lägre.

Dokument Visa alla 5 träffar

Kommunal bältesanvändning 2018

Kommunal bältesanvändning 2018

Dokument   •   2018-12-06 07:22 CET

Totalt ligger bältesanvändningen i tätort kvar på 95 procentenheter visar NTF:s årliga bältesmätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på över 350 000 observationer. Här kan ni ta del av diagram som visar bältesanvändningen fördelat på län och kön samt jämföra användningen per kommun.

NTF - Bältesmätning 2017

NTF - Bältesmätning 2017

Dokument   •   2017-11-20 06:40 CET

Totalt ökar bältesanvändningen i tätort från 94 till 95 procent visar NTF:s årliga bältesmätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på nästan 340 000 observationer av förare och framsätespassagerare. Här kan ni ta del av diagram som visar bältesanvändningen fördelat på län och kön samt jämföra den totala användningen per kommun.

NTF - Bältesmätning 2016

NTF - Bältesmätning 2016

Dokument   •   2016-11-15 07:05 CET

Redovisning av NTF:s årliga bältesmätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på nästan 340 000 observationer. Resultat per län och kommun.

NTF:s mätning av bilbältesanvändningen 2015

För att nå målet om högst 220 dödade 2020 borde bältesanvändningen ligga på 97 procent idag. NTF:s bältesundersökning 2015, visar att bara förare i Halland, Jönköpings län och Västernorrlands län uppfyller det kravet. På många håll ligger man runt 95 procents användning och i Kalmar län, Norrbotten och Västerbotten saknar fortfarande var tionde förare eller mer bälte.