Cheferna största säkerhetsrisken enligt cheferna själva

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 06:57 CEST

Cheferna och ledningen är den största IT-säkerhetsrisken – enligt dem själva. Det visar NTT Securitys nya Risk:Value Report 2018 som baseras på svar från 1 800 beslutsfattare internationellt, varav 100 svenska.

Årets rapport visar att drygt en av tre (36 procent) svenska beslutsfattare anser att cheferna och ledningen är den största IT-säkerhetsrisken. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2017. Medarbetarna som vanligtvis ses som den största säkerhetsrisken hamnar först på andra plats (26 procent).

– Den gängse bilden i dag är att medarbetarna betraktas som den största säkerhetsrisken. Men attackerna riktar sig i allt högre utsträckning mot befattningshavare på företagen. Detta är fullt rimligt med tanke på att dessa sitter på mer affärskritisk information. Samtidigt ser vi att IT-skyddet och kunskapen ofta är bristfällig hos dessa, säger Henrik Davidsson, försäljningschef på NTT Security.

Enligt rapporten uppger knappt fyra av tio (38 procent) av de svenska beslutsfattarna att all affärskritisk data är helt säkrad i deras organisation. Den siffran sjunker ytterligare till endast 24 procent när det handlar om organisationens all data. Fyra av tio uppger även att de inte har tillräckliga resurser och kompetens att hantera antalet säkerhetshot i dag.

– Det är alarmerande att så många anser att affärskritisk data inte är helt säkrad. Det krävs kontinuerlig utbildning av ledning och medarbetare kring IT-policys och regelefterlevnad. Dessutom måste företagen ta ett helhetsgrepp kring säkerheten för att proaktivt täppa igen potentiella säkerhetshål. Annars kan det bli en dyr och utdragen historia, säger Henrik Davidsson.

I genomsnitt kostar ett dataintrång 10 miljoner kronor och det tar i snitt 47 dagar att återhämta sig fullt ut, enligt rapporten.

Risk:Value Report 2018 kan du ladda ner på: www.nttsecurity.com/sv-se/risk-value-2018

Om undersökningen
Undersökningen i Risk:Value Report 2018 genomfördes i februari och mars 2018 av Vanson Bourne på uppdrag av NTT Security. 1800 beslutsfattare (ej inom IT) tillfrågades i USA, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Benelux, Sverige, Norge, Hong Kong, Singapore och Australien. Huvudsakligen var det organisationer och företag med fler än 500 anställda och som har valts ut från en rad olika branscher. 100 svenska respondenter är inkluderat i undersökningen.

Om Vanson Bourne
Vanson Bourne är en oberoende specialist på marknadsundersökningar inom teknologisektorn, kända för att göra robusta, trovärdiga och forskningsbaserade analyser som grundar sig på strikta forskningsprinciper. De har en förmåga att finna de ledande beslutsfattarnas åsikter inom tekniska affärsfunktioner, inom alla affärsområden och på större marknader. För mer information besök www.vansonbourne.com

Om NTT Security
NTT Security är NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag. Med inbäddad säkerhet ger vi koncernens företag (Dimension Data, NTT Communications och NTT Data) möjlighet att leverera robusta och säkra affärslösningar för våra kunders behov av digital förvandling. NTT Security har tio säkerhetsdriftcenter, sju forsknings- och utvecklingscenter och fler än 1 500 säkerhetsexperter, samt hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter årligen på sex kontinenter.

NTT Security ser till att resurserna används effektivt genom att leverera rätt blandning av konsulttjänster och hanterade tjänster till bolagen i NTT Group. Vi använder lokala resurser på bästa sätt och utnyttjar vår globala kapacitet. NTT Security ingår i NTT Group (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), ett av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Besök nttsecurity.com om du vill veta mer.

Cheferna och ledningen är den största IT-säkerhetsrisken – enligt dem själva. Det visar NTT Securitys nya Risk:Value Report 2018 som baseras på svar från 1 800 beslutsfattare internationellt, varav 100 svenska.

Läs vidare »

Så mycket kostar en cyberattack svenska företag

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 09:02 CEST

Stockholm, Sverige; 6 september 2017 – Ett svenskt företag spenderar i snitt mer än 7 miljoner kronor för att kunna återhämta sig efter ett dataintrång och det tar i genomsnitt 66 dagar innan allt är helt återställt. Det visar en ny global undersökning från säkerhetsföretaget NTT Security.

Att råka ut för ett dataintrång kan bli en mycket kostsam historia. I snitt räknar svenska beslutsfattare att ett dataintrång skulle kunna minska deras intäkter med 9,40 procent (globalt 9,95 procent). Det skulle i genomsnitt ta 66 dagar att bli helt återställda och det skulle kosta mer än 7 miljoner kronor ($ 847 616) för organisationen. Det är något mindre än de övriga länderna i den globala studien, där beslutsfattarna i genomsnitt tror att det kommer att kosta mer än 11 miljoner kronor ($1.3m) och ta 74 dagar.

Det är tredje året i rad som NTT Security presenterar sin rapport Risk:Value Report. Undersökningen genomfördes av Vanson Bourne mellan mars och maj i år, på uppdrag av NTT Security, där svar från totalt 1 350 beslutsfattare (ej inom IT) globalt, varav 100 från Sverige, har analyserats.

51 procent av de tillfrågade i Sverige tror att det inte går att undvika att någon gång drabbas av ett säkerhetsintrång (globalt 57 procent). Samtidigt säger nära hälften, 42 procent av de svenska företagen att de lägger mindre än 8 procent av sin IT-budget på säkerhet. Det är betydligt mindre än de andra företagen i den globala studien (24 procent).

- Företagen har all rätt att vara oroliga. Om ett dataintrång sker kommer deras verksamhet med all säkerhet att påverkas mer eller mindre. Både deras intäkter och varumärke riskerar att drabbas. Attackerna blir dessutom alltmer avancerade och riktade, vilket kan ge långtgående konsekvenser för organisationen. Det som är oroväckande med rapporten är att enbart 30 procent (56 procent globalt) av de tillfrågade i Sverige säger att de har en formell informationssäkerhetspolicy på plats, säger Henrik Davidsson, försäljningsdirektör på NTT Security i Norden, och fortsätter.

- Trots att mer än hälften tror att de mycket väl kan drabbas och att det skulle påverka dem mycket negativt, så lägger de en mycket liten del av sin IT-budget på säkerhet.

FAKTA FRÅN UNDERSÖKNINGEN

 • De svenska beslutsfattarna uppskattar att det i genomsnitt skulle kosta mer än 7 miljoner kronor ($ 847 616) för organisationen att återhämta sig efter ett dataintrång. Det globala genomsnittet låg på mer än 11 miljoner kronor ($ 1,3 m).
 • Om de skulle drabbas av ett dataintrång tror de att intäkterna riskerar att minska med 9,40 procent (globalt 9,95 procent).
 • Beslutsfattarna uppskattar att det skulle i genomsnitt ta 66 dagar att återhämta sig från attacken (globalt 74 dagar).
 • Om företagen skulle råka ut för ett dataintrång skulle de främst drabbas av ett dåligt rykte (47 procent), förlora kundernas förtroende (43 procent) men också av bortfall av direkta intäkter (38 procent).
 • Enligt de tillfrågade svenska beslutsfattarna har bara 63 procent aktivt kommunicerat om den interna säkerhetspolicyn till de anställda (globalt 79 procent).
 • Bara 23 procent av de anställda är medvetna om organisationens säkerhetspolicy. Sverige ligger sämst till av alla länder i studien (globalt 39 procent).
 • 51 procent av de tillfrågade i Sverige tror att det inte går att undvika att de någon gång drabbas av ett säkerhetsintrång (globalt 57 procent).
 • 42 procent av de svenska beslutsfattarna tror att de lägger mindre än 8 procent av sin IT-budget på säkerhet (globalt 24 procent).

För mer information:
NTT Security
2017 Risk:Value Report

Presskontakter:
Ann Hennerfors, marknadsdirektör, NTT Security
ann.hennerfors@nttsecurity.com
Tlf: + 46 709 150 728

Yvonne Edenholm, Spotlight PR 
yvonne.edenholm@spotlightpr.se
Tlf: + 46 739 42 73 11

Om Undersökningen
Undersökningen, 2017 Risk:Value Report, genomfördes av Vanson Bourne mellan mars och maj 2017, på uppdrag av NTT Security, bland totalt 1 350 beslutsfattare (ej inom IT) globalt, varav totalt 100 svenska respondenter. Totalt var 11 länder med i studien USA, Storbritannien, Tyskland, Österrike Schweiz, Frankrike, Sverige, Norge, Hong Kong, Australien och Singapore. De svenska beslutsfattarna återfinns på organisationer med 250 – 1 000 anställda (57 procent), 1 001 – 3 000 anställda (20 procent), 3 001 – 5 000 anställda (12 procent) och 5 000 anställda eller fler (11 procent).

Om NTT Security
NTT Security är NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag. NTT Security levererar säkra och motståndskraftiga lösningar för att möjliggöra våra kunders behov av digital transformation. NTT Security har tio Security Operations Centres, sju forsknings- och utvecklingscenter, över 1 500 säkerhetsexperter och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter årligen på sex kontinenter.

NTT Security i Norden kombinerar lokala resurser med global leveranskapacitet och säkerställer att resurser används effektivt genom att leverera rätt mix av konsulttjänster, managerade tjänster och teknologilösningar. NTT Security ingår i NTT Group (Nippon Telegraph och Telephone Corporation), ett av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Besök nttsecurity.com om du vill veta mer.

Ett svenskt företag spenderar i snitt mer än 7 miljoner kronor för att kunna återhämta sig efter ett dataintrång och det tar i genomsnitt 66 dagar innan allt är helt återställt. Det visar en ny global undersökning från säkerhetsföretaget NTT Security.

Läs vidare »

Få svenska beslutsfattare tror att de påverkas av GDPR

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2017 08:59 CEST

Stockholm, Sverige; 24 augusti 2017 – Färre än hälften av de svenska beslutsfattarna tror att de påverkas av den nya dataskyddsförordningen, GDPR och bara en tredjedel tror att all deras data sparas säkert. Det visar en ny studie från säkerhetsföretaget NTT Security.

En ny global undersökning från NTT Security visar att var sjätte svensk beslutsfattare inte vet vilka regler och förordningar som deras företag kommer att påverkas av framöver. Enbart 42 procent av de tillfrågade tror att de påverkas av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).

GDPR eller General Data Protection Regulation är den dataskyddsförordning som kommer att gälla för alla företag och organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och gäller även för alla organisationer utanför unionen som har data på EU-medborgare, oavsett var organisationen har sitt säte.

Undersökningen, Risk:Value Report, genomfördes av Vanson Bourne mellan mars och maj i år, på uppdrag av NTT Security, bland totalt 1 350 beslutsfattare (ej inom IT) globalt, varav 100 från Sverige. De svenska beslutsfattarna återfinns hos organisationer med 250 anställda eller fler.

- Resultatet är mycket förvånande då nästan alla företag mer eller mindre kommer att påverkas av det nya direktivet. Undersökningen innebär i princip att hela 58 procent av de tillfrågade som sitter i beslutande ställning, inte vet om de behöver eller kommer att följa direktivet som träder i kraft redan i maj nästa år. Det är mindre än ett år tills de strängare bestämmelserna kring datasäkerhet träder i kraft, säger Henrik Davidsson, försäljningsdirektör på NTT Security i Norden, och fortsätter.

- Även om deltagarna i undersökningen inte befinner sig i en IT-funktion borde de ändå vara medvetna om hur de nya reglerna påverkar företagets verksamhet, särskilt då konsekvenserna av att bryta mot dessa regler är mycket allvarliga.

EU-direktivet kring GDPR gäller alla företag och organisationer i världen som samlar in data om medborgare i Europa. Men enligt undersökningen verkar många beslutsfattare i USA och Australien inte heller vara medvetna om att de kommer att påverkas. Bara 25 procent av de svarande i USA anser att detta gäller dem (26 procent vet inte) och 26 procent i Australien (19 procent vet inte). Om reglerna inte följs kan det leda till straff på upp till 20 miljoner euro.

Undersökningen visar också att bara en tredjedel av de svenska beslutsfattarna tror att all deras data i organisationen lagras på ett säkert sätt (32 procent). Det kan jämföras med 47 procent globalt. Endast Singapore visar sämre siffror (29 procent).

Fem råd för att komma igång med GDPR
1. Vänta inte
– Kom igång med förberedelserna för att följa det nya direktivet på en gång. GDPR är en betydande förändring av den nuvarande dataskyddsförordningen och gäller redan i maj nästa år.

2. Få en överblick av din data – Det största jobbet relaterat till GDPR är att få en helhetsbild av din data, dataflöden och operativa processer. Det gäller särskilt komplexa organisationer där system har vuxit fram stegvis.

3. Skaffa kunskap – De som är ansvariga för företagets regelefterlevnad bör gå de utbildningar som krävs. De behöver också se till att flera i organisationen får förståelse för hur reglerna ska följas, speciellt de i ledande funktioner.

4. Se över dina system – Enligt GDPR kan personer kräva att information om sig själva som ska raderas eller överföras. Organisationen eller företaget måste då hinna radera eller överföra informationen inom en viss tid. Därför gäller det att organisationen använder lämpliga format och att gamla system har uppdaterats. Det här gäller all form av information som röst, text, bilder med mera.

5. Skapa en incidentprocess – Om ett säkerhetsbrott sker, måste du inom 72 timmar meddela detta till Datainspektionen samt de som kan ha påverkats. Brott sker inte nödvändigtvis under kontorstid och du har ingen tid att förlora när något händer. Rutiner är därför mycket viktiga att ha på plats.


För mer information:
NTT Security
2017 Risk:Value Report

Presskontakter:

Ann Hennerfors, marknadsdirektör, NTT Security
anna.hennerfors@nttsecurity.com
Tlf: +46 709 15 07 28

Yvonne Edenholm, Spotlight PR
yvonne.edenholm@spotlightpr.se
Tlf: +46 739 42 73 11

Om Undersökningen
Undersökningen, 2017 Risk:Value Report, genomfördes av Vanson Bourne mellan mars och maj 2017, på uppdrag av NTT Security, bland totalt 1 350 beslutsfattare (ej inom IT) globalt, varav totalt 100 svenska respondenter. De svenska beslutsfattarna återfinns på organisationer med 250 – 1 000 anställda (57 procent), 1 001 – 3 000 anställda (20 procent), 3 001 – 5 000 anställda (12 procent) och 5 000 anställda eller fler (11 procent).

Om NTT SecurityNTT Security är NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag. NTT Security levererar säkra och motståndskraftiga lösningar för att möjliggöra våra kunders behov av digital transformation. NTT Security har tio Security Operations Centres, sju forsknings- och utvecklingscenter, över 1 500 säkerhetsexperter och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter årligen på sex kontinenter.

NTT Security i Norden kombinerar lokala resurser med global leveranskapacitet och säkerställer att resurser används effektivt genom att leverera rätt mix av konsulttjänster, managerade tjänster och teknologilösningar. NTT Security ingår i NTT Group (Nippon Telegraph och Telephone Corporation), ett av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Besök nttsecurity.com om du vill veta mer.

Stockholm, Sverige; 24 augusti 2017 – Färre än hälften av de svenska beslutsfattarna tror att de påverkas av den nya dataskyddsförordningen, GDPR och bara en tredjedel tror att all deras data sparas säkert. Det visar en ny studie från säkerhetsföretaget NTT Security.

Läs vidare »

NTT Security lanserar ett nordiskt Innovationsprogram för att öka cybersäkerhet

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 10:00 CEST

NTT Security i Norden lanserar ett nordiskt innovationsprogram kring cybersäkerhet för att hjälpa kunder att höja motståndskraften mot de allt mer avancerade cyberattackerna. Till en början har fyra företag valts ut som partners på de nordiska marknaderna som arbetar med ny teknik som maskininlärning och artificiell intelligens.
Fyra av de tio största existerande industrierna kommer troligtvis inte att finnas inom fem år. Det kommer hela tiden nya sätt att tillverka tjänster, produkter och att bedriva handel. Även marknaden inom cybersäkerhet påverkas av detta och branschen behöver mer innovation, för att balansera mellan investeringsviljan och det ökade antalet cyberincidenter. För att lyckas och för att ha det bästa skyddet på plats måste företag och organisationer investera i människor, processer och teknik. Men det är inte alltid lätt att veta vilka nya lösningar som fungerar bäst och vilka som ger det bästa skyddet. NTT Security lanserar nu därför ett program på den nordiska marknaden för att identifiera ny teknik i kombination med innovativa tjänster som ska hjälpa företag att bli motståndskraftiga när det gäller cybersäkerhet.

- I kölvattnet av de senaste cyberattackerna kan vi se att det är viktigare än någonsin att ha ett större och holistiskt helhetstänk kring säkerhet. Vi arbetar mycket nära våra kunder för att omvandla en mängd spetsteknologier till en hållbar förmåga att skydda verksamheten med kontinuerlig utveckling. Vi är övertygade om att innovativa lösningar och nya tillvägagångssätt för att motarbeta cyberbrott är kärnan i säkerhetsbranschen framöver. Ny och framväxande avancerad teknik gör vår data säkrare, säger Henrik Davidsson, försäljningsdirektör på NTT Security i Norden, och fortsätter

- Vi har analyserat en uppsjö av lösningar då vi vill vara säkra på att vi kan ge våra kunder långsiktiga lösningar och har därför till en början valt ut ett antal exklusiva leverantörer som vi kommer att jobba med. På sikt kommer antalet partners i programmet att öka, då vi kontinuerligt utvärderar marknaden efter nya lösningar.

I det nordiska programmet har initialt fyra leverantörer blivit en del av Innovationsprogrammet. En viktig komponent när man gjort urvalet är att NTT Security har testat innovationerna i verkliga miljöer för att säkerställa att de fungerar och levererar värde i den verkliga världen. Huvudsakligen har de bolag som valts ut arbetat inom maskinbaserad inlärning samt isolering, bedrägeri och lösningar kring hotinformation, så kallad threat intelligence.

De bolag som valts ut hittills är FireEye som bland annat arbetar med threat intelligence för att spåra och övervaka olika hotbilder och hackargrupperingar. Vectra Networks använder nätverksbaserad och realtidsautomatiserad artificiell intelligens som upptäcker och svarar på hot i realtid. Cylance, vars teknologi är endpoint-baserad, arbetar med artificiell intelligens och maskinbaserad inlärning för datorer och servrar och har byggt en lösning som stoppar skadlig programvara som används av angripare och andra avancerade attacker, innan de händer. Illusive Networks som skickar ut data som förvillar angriparen helt transparent över nätverket för att fånga och lura en angripare.

Affärsnyttan av innovativa cybersäkerhetslösningar kan sammanfattas i följande hörnstenar:

Relevans – Det gäller att använda exakt den mängd information som är relevant och med rätt arkitektur på plats för att kunna göra riktade insatser och ta hand om de hot som finns just i den specifika organisationen.

Noggrannhet – Med en kombination av ny innovativ teknik och tjänster kan man noggrant förhindra stor del av de kända hoten som finns och dessutom utöka kunskapen av säkerhetshoten.

Effektivitet – Även när man saknar resurser ska olika verktyg enkelt och lätt kunna förbättra säkerheten men det ska inte behöva kräva mer jobb av organisationen.

Förtroende – När det värsta händer ska fokus vara på att hitta lösningar och svara på frågor som vem, vad, när och varför när man blir angripen så att organisationen kan återhämta sig snabbt och effektivt samt att dra lärdom av detta.

För mer information:
Blogg “The four pillars of innovation"
NTT Security
FireEye
Cylance

Illusive Networks
Vectra Networks

Presskontakter:
Ann Hennerfors, marknadsdirektör, NTT Security, Norra Europa
ann.hennerfors@nttsecurity.com
Tlf: + 46 709 150 728

Yvonne Edenholm, Spotlight PR
yvonne.edenholm@spotlightpr.se
Tlf: +46 739 427 311 

Om NTT Security

NTT Security är NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag. NTT Security levererar säkra och motståndskraftiga lösningar för att möjliggöra våra kunders behov av digital transformation. NTT Security har tio Security Operations Centres, sju forsknings- och utvecklingscenter, över 1 500 säkerhetsexperter och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter årligen på sex kontinenter.

NTT Security i Norden kombinerar lokala resurser med global leveranskapacitet och säkerställer att resurser används effektivt genom att leverera rätt mix av konsulttjänster, managerade tjänster och teknologilösningar. NTT Security ingår i NTT Group (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), ett av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Besök nttsecurity.com om du vill veta mer.

Läs vidare »

2017 Global Threat Intelligence Report: 77 % av alla ransomware upptäcktes i fyra branscher - tjänsteföretag, myndigheter, sjukvård och detaljhandeln

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 10:01 CEST

NTT Groups rapport visar att 25 lösenord har använts för en tredjedel av alla inloggningsförsök och nätfiskeattacker står för tre fjärdedelar av alla skadliga program

Stockholm, 25 April 2017NTT Security, NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag, har nu presenterat rapporten ”2017 Global Threat Intelligence Report (GTIR)”. Rapporten analyserar globala säkerhetshot baserat på loggar, händelser, attacker, incidenter och sårbarheter som de upptäckt mellan 1 oktober 2015 till 31 september 2016. Analysen omfattar data från alla NTT Groups företag som NTT Security, Dimension Data, NTT Communications och NTT Data samt data från the Global Threat Intelligence Center (tidigare känt som SERT). Rapporten belyser de senaste trenderna kring ransomware, nätfiske och DDoS-attacker och visar på den påverkan som dagliga hot har på globala organisationer.

Idag används nätfiske ofta för att distribuera ransomware(en form av skadlig kod utformad till att hålla data eller enheter som gisslan). Rapporten visar att 77 % av alla ransomware globalt finns inom fyra huvudsektorer; tjänsteföretag (28 %), myndigheter (19 %), sjukvård (15 %) och detaljhandeln (15 %).

Media har en tendens att belysa de allra senaste tekniska angreppen men de flesta attacker som sker är egentligen mycket mindre tekniskt avancerade. Enligt GTIR, stod nätfiskeattacker för nära tre fjärdedelar (73 %) av alla skadliga program som attackerade organisationer. Myndigheter (65 %) och tjänstesektorn (25 %) var de branscher som mest sannolikt skulle kunna angripas på global nivå. USA (41 %), Nederländerna (38 %) och Frankrike (5 %) var de främsta källorna till nätfiskeattacker.

Rapporten visar också att bara 25 lösenord står för nästan 33 % av alla inloggningsförsök mot NTT Securityshoneypots under förra året. I över 76 % av inloggningsförsöken ingår ett lösenord som är känt för att ha implementerats även i ”Mirai botnet” (Mirai var ett botnät som bestod av IoT-enheter och som användes för att utföra en av de största DDoS-attackerna någonsin).

DDoS-attacker representerade mindre än 6 % av alla globala attacker men stod för över 16 % av alla attacker från Asien och 23 % av alla attacker från Australien.

Finanssektorn (14 %), myndigheter (14 %) och tillverkningsindustrin (13 %) var de branscher som var mest attackerade. Finanssektorn var den enda bransch som återfanns bland topp tre, i alla de geografiska områdena som analyserats. Industrisektorn fanns med bland topp tre i fem av de sex geografiska områdena.

Steven Bullitt, Vice President Threat Intelligence & Incident Response, GTIC, NTT Security, säger: “GTIR är den mest omfattande rapporten i sitt slag, baserat på analys av biljoner av säkerhetsloggar från det senaste året. Vi har identifierat mer än sex miljarder attackförsök över en 12-månadersperiod. Det är runt 16 miljoner attacker per dag. Vi har bevakat hot som använder nästan alla typer av attacker. Vi har hjälpt organisationer med dataintrångsutredningar, samlat och analyserat information om globala hot och utfört vår egen säkerhetsforskning. Lärdomarna från detta återspeglas direkt i rekommendationerna i den här rapporten.”

“Vårt slutmål är inte att skapa rädsla, osäkerhet och tvivel eller att komplicera hotlandskapet. Det handlar om att göra cybersäkerhet intressant och inkluderande för alla som står inför utmaningar kring säkerhetsattacker och inte bara de som jobbar med säkerhet. Vi vill säkerställa att alla har kunskap om dessa problem och förstår att de har ett personligt ansvar när det handlar om att skydda deras organisationer och att deras organisation har skyldighet att se till de tar detta ansvar.”

För att få reda på mer om de viktigaste globala hoten och hur ledningen, tekniker och användare ska agera för att förbättra deras säkerhetstänkande,klicka här för att läsa rapporten ”NTT Security 2017 GTIR”.

Sammanfattning av andra viktiga slutsatser:

 • De länder som var den främsta källan till attacker var USA (63 %), Storbritannien (4 %) och Kina (3 %).
 • 32 % av alla organisationer hade en formell incidenthanteringsplan, en ökning från ett genomsnitt på 23 % under tidigare år.
 • 59 % av alla incidentåtgärder fanns bland fyra branscher – sjukvård (17 %), finans (16 %), tjänstesektorn (14 %) och detaljhandeln (12 %).
 • Över 60 % av alla incidentåtgärder var relaterade till nätfiskeattacker.
 • Incidentåtgärder relaterade till ransomware var de vanligaste incidenterna (22 %).
 • 56 % av alla incidenter inom finansiella organisationer var relaterade till skadlig kod.
 • 50 % av alla incidenter inom sjukvården var relaterade till ransomware-incidenter.

Med insyn i 40 % av världens internettrafik, sammanfattar NTT Security data från över 3500 miljarder loggar och 6,2 miljarder attacker i 2017 Global Threat Intelligence Report (GTIR). Analysen baseras på loggar, händelser, attacker, incidenter och sårbar data. Den innehåller också detaljer från NTT Securitys forskningskällor, inklusive globala honeypots och sandboxar från över 100 olika länder i oberoende miljöer från institutionella infrastrukturer.

Presskontakter:
Ann Hennerfors, marknadsdirektör, NTT Security, Northern Europe
ann.hennerfors@nttsecurity.com
Tlf: + 46 709 150 728

Yvonne Edenholm, Spotlight PR
yvonne.edenholm@spotlightpr.se
Tlf: +46 (0)73 942 73 11

Om NTT Security
NTT Security är NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag. NTT Security levererar säkra och motståndskraftiga lösningar för att möjliggöra våra kunders behov av digital transformation. NTT Security har tio Security Operations Centres, sju forsknings- och utvecklingscenter, över 1 500 säkerhetsexperter och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter årligen på sex kontinenter.

NTT Security i Norden kombinerar lokala resurser med global leveranskapacitet och säkerställer att resurser används effektivt genom att leverera rätt mix av konsulttjänster, managerade tjänster och teknologilösningar. NTT Security ingår i NTT Group (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), ett av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Besök nttsecurity.com om du vill veta mer

NTT Groups rapport visar att 25 lösenord har använts för en tredjedel av alla inloggningsförsök och nätfiskeattacker står för tre fjärdedelar av alla skadliga program

Läs vidare »

NTT utser ny Nordenchef

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2019 09:00 CEST

Efter att NTT omlanserades globalt den 1 juli 2019 är det nu klart att Fredrik Olsson blir ny Nordenchef med ansvar för den svenska marknaden. 

Stockholm, Sverige – 1 oktober 2019 – I dag meddelar NTT Ltd., som är en världsledande tekniktjänsteleverantör, att NTT Sverige kommer ledas av Nordenchefen Fredrik Olsson. Fredrik rapporterar direkt till Paul Cooper, Regional Director Europe NTT Ltd. och kommer ansvara för att säkra de ambitiösa mål som har satts upp av NTT Ltd. och dess kunder.

När NTT Ltd. lanserades den 1 juli 2019 samlades 40 000 personer från 28 varumärken, bland annat NTT Communications, Dimension Data och NTT Security, under ett och samma företag. De samarbetar redan med över 10 000 kunder runt om i världen, inklusive ledande organisationer inom finans, läkemedel, telekommunikation, energi och verktyg, fordon och teknik. Med denna omprofilering av NTT Ltd., kommer NTT Sverige kunna erbjuda sina kunder ett brett utbud av produkter och tjänster inom en rad olika teknologier till sina kunder.

Varumärkena och företagen som kommer bilda NTT Ltd. sker etappvis och inkluderar i dag: Arkadin, CAPSiDE, Communications Lifecycle Management (CLM), DPA, DTSI Group, Emerio, e-shelter, Euricom, e2y, Global IP Network (GIN), Gyron, Netmagic Solutions, NTT Communications Cloud Infrastructure Services (NTT Com CIS), NTT Communications Managed Services, NTT Global Networks, NTT Indonesia Nexcenter (NTTI Nexcenter), Oakton, RagingWire, Secure-24, SQL Services, Symmetry, Training Partners, Transatel, Viiew and WhiteHat Security.

Förutom att kunna erbjuda mer djupgående industrilösningar för sina kunder, kommer NTT Ltd. kunna dra nytta av NTT:s innovationscenter i Japan och sitt fullständiga partnerskapsnätverk.

– Vi är glada att se alla dessa varumärken samlas under NTT och jag vet att teamet kommer att spela en stor roll i att hjälpa våra kunder att göra fantastiska saker varje dag. Det gläder mig också att meddela att Fredrik Olsson blir chef för Sveriges verksamhet. Han har blivit vald att leda NTT Sverige på grund av hans exceptionella bakgrund och jag är övertygad om att verksamheten ligger i trygga händer. Vi skapade NTT Ltd. för att kunna leverera lösningar som möter alla våra kunders digitala utmaningar över hela världen där både Sverige och Fredrik kommer att vara avgörande för att uppnå det, säger Andrew Coulsen, CEO Europe för NTT Ltd.

Fredrik Olsson tillägger: – Det är en ära att få leda NTT Ltd. Sverige in i denna nya spännande era. NTT är ett välrespekterat varumärke – och gör otroliga saker för sina kunder och samhället i stort. Vi är så glada att kunna erbjuda lokala kunder tillgång till all den kompetens som finns inom företaget. Tillsammans gör vi fantastiska saker.

Fredrik har över 12 års erfarenhet av IT med fokus på IT-säkerhet i olika ledande befattningar. Innan IT arbetade han inom finans- och transportsektorn. Fredrik har varit ansvarig för NTT Securitys regionala verksamhet i Norden, som inkluderar Sverige, Norge, Danmark och Finland sedan 2012. Fredrik har en kandidatexamen i finans och redovisning.

Mer information hittar du på vår nya hemsida – www.hello.global.ntt

Presskontakt:

Ann Hennerfors
Marketing Director Nordics
Mobil: + 46 (0) 709 150 728
E-post: ann.hennerfors@global.ntt

Joakim Goding
Spotlight
Mobil: +46 (0) 70 714 15 45
E-post: Joakim.goding@spotlightpr.se 

Om NTT Ltd.

NTT Ltd. är ett ledande globalt tekniktjänsteföretag. Vi samarbetar med organisationer runt om i världen för att forma och uppnå resultat genom intelligenta tekniklösningar. För oss betyder intelligent datadriven, ansluten, digital och säker. Som en global IKT-leverantör sysselsätter vi mer än 40 000 personer på en dynamisk arbetsplats som präglas av mångfald och som sträcker sig över 57 länder och regioner, handlar i 73 länder och regioner samt levererar tjänster i över 200 länder och regioner. Tillsammans möjliggör vi den sammankopplade framtiden. Besök oss på vår nya hemsida www.hello.global.ntt

Stockholm, Sverige – 1 oktober 2019 – I dag meddelar NTT Ltd., som är en världsledande tekniktjänsteleverantör, att NTT Sverige kommer ledas av Nordenchefen Fredrik Olsson. Fredrik rapporterar direkt till Paul Cooper, Regional Director Europe NTT Ltd. och kommer ansvara för att säkra de ambitiösa mål som har satts upp av NTT Ltd. och dess kunder.

Läs vidare »

Dataintrång slår mot företagens vinster

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2019 09:57 CEST

Närmare tre av fyra svenska företag har drabbats av dataintrång det senaste året. Under samma period har kostnaden för att återhämta sig efter en cyberattack trefaldigats. Det visar NTT Securitys rapport Risk;Value Report för 2019.

I rapporten framgår att det kostar svenska företag i genomsnitt 30 miljoner kronor (3,01 miljoner dollar) att återhämta sig efter ett säkerhetsintrång, vilket kan jämföras med förra årets siffra på 10 miljoner kronor (1,06 miljoner dollar). Nästan tre av fyra svenska företag (73 %) uppger att de har haft ett säkerhetsintrång det senaste året, vilket är betydligt högre än genomsnittet för de 20 länder som ingår i rapporten (44 %). Cirka fyra av tio företag (39 %) säger att intrånget haft en direkt negativ påverkan på resultatet med i genomsnitt 12 procent. De vittnar också om att attackerna hämmat bolagens respektive tillväxt med 34 procent, vilket över tid kan få en ännu större finansiell påverkan.

– Nu gäller det att omgående sätta säkerhetsfrågan högre upp på agendan och öka investeringarna i förebyggande syfte. Annars riskerar de reaktiva kostnaderna att öka ännu mer vid ett säkerhetsintrång, säger Björn Lantto, säkerhetsexpert på NTT Security och fortsätter:

– Svenska företag har under det senaste året varit duktiga på att ta fram processer för incidenthantering vid säkerhetsintrång. Trots det saknar nästan 40 procent av företagen detta helt. Det är ett område som de måste börja prioritera framöver.

Rapporten visar även att företagens budget för att förebygga dataintrång varit oförändrade det senaste året, sett i förhållande till den totala budgeten (13 %). Därmed har investeringarna i it-säkerhet inte följt utvecklingen med de ökade cyberriskerna.

Rapporten kan du ladda ner här: https://www.nttsecurity.com/sv-se/risk-value-report-2019 

För mer information, vänligen kontakta:

Ann Hennerfors
Marknadsdirektör Norden, NTT Security
ann.hennerfors@global.ntt
Telefon: +46 (0) 709 150 728

Joakim Goding, Spotlight
joakim.goding@spotlightpr.se
Telefon: + 46 707 141 545


Om undersökningen
Undersökningen i Risk:Value Report 2019 genomfördes i februari 2019 av JGSAW Research på uppdrag av NTT Security. 2256 beslutsfattare (ej inom IT) tillfrågades i USA, Chile, Indien, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Benelux, Sverige, Norge, Hong Kong, Singapore, Brasilien och Australien. Huvudsakligen var det organisationer och företag med fler än 500 anställda och som har valts ut från en rad olika branscher. 100 svenska respondenter är inkluderat i undersökningen.

Om NTT:s säkerhetsdivision
Vi är den specialiserade säkerhetsdivisionen och centrum för spetskompetens inom säkerhet för NTT. Med inbyggd säkerhet gör vi det möjligt för NTT att leverera motståndskraftiga affärslösningar för kundernas behov av digital transformation. Med flera Security Operation Centers (SOC), sju FoU-centra och över 2 000 säkerhetsexperter, hanterar vi hundratusentals säkerhetsincidenter varje år.

Om NTT Ltd.

NTT Ltd. är ett ledande globalt tekniktjänsteföretag som för samman 28 varumärken inklusive NTT Communications, Dimension Data och NTT Security. Vi samarbetar med organisationer runt om i världen för att forma och uppnå resultat genom intelligenta tekniklösningar. För oss betyder intelligent datadriven, ansluten, digital och säker. Som en global IKT-leverantör sysselsätter vi mer än 40 000 personer på en dynamisk arbetsplats som präglas av mångfald och som sträcker sig över 57 länder och regioner, handlar i 73 länder och regioner samt levererar tjänster i över 200 länder och regioner. Tillsammans möjliggör vi den sammankopplade framtiden.

Besök oss på vår nya webbplats www.hello.global.ntt

Närmare tre av fyra svenska företag har drabbats av dataintrång det senaste året. Under samma period har kostnaden för att återhämta sig efter en cyberattack trefaldigats. Det visar NTT Securitys rapport Risk;Value Report för 2019.

Läs vidare »

NTT Security inleder samarbete med Europol för att förbättra cybersäkerheten

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2019 15:46 CEST

Avtalet är ett ytterligare steg i parternas arbete med att dela med sig av strategisk information till partners och myndigheter.

London; Stockholm; 13 augusti 2019 - NTT Security, det specialiserade säkerhetsföretaget inom NTT Group, har tecknat ett samförståndsavtal med Europols European Cybercrime Centre (EC3). Avtalet är ett initiativ inom ramen för NTT Securitys arbete med att dela sin strategiska analys av hotbilder med branschpartners och brottsbekämpande organ, för att därigenom lyckas förhindra cyberbrott över hela världen.

Det nya samförståndsavtalet sätter ramarna för hur NTT Security och Europol ska utbyta strategisk information och data om hot med varandra, samt hur de ska dela information om trender inom cybersäkerhet eller bästa praxis inom branschen. Att bygga förtroende genom partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn är viktigt för NTT Security, som vill stärka sin relation till EC3 där Global Threat Intelligence Center (GTIC), numera ingår.

Som en del av avtalet kommer NTT Security att stödja EC3:s uppdrag att stärka bekämpningen av cyberbrott, och engagera sig i en rad relevanta områden. Till dessa hör att kunna bidra med insikter till Europols flaggskeppsrapport Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA). Det är en strategisk rapport om nya hot och utvecklingen inom cyberbrott. Rapporten innehåller också de viktigaste rekommendationerna för brottsbekämpning, så att beslutsfattare och tillsynsmyndigheter kan svara på cyberbrott på ett effektivt och samordnat sätt.

Vid undertecknandet av samförståndsavtalet säger Kai Grunwitz, Senior Vice President EMEA vid NTT Security: ”Europol arbetar med alla aspekter av cyberbrott – från att bekämpa botnät och spjutfiske (spear fishing) till cryptomining, cryptojacking och dark web. Därför förlitar sig Europol på samarbetet med säkerhetsspecialister från privata sektorn, så som NTT Security, för förbättrad strategisk information om säkerhetshot. Vårt partnerskap med Europol förstärker den avgörande roll som underrättelsetjänsten spelar i kampen mot cyberattacker och hur vi, genom att arbeta tillsammans, kan göra den digitala världen säkrare för individer, företag och regeringar.”

Steven Wilson, chef för EC3 vid Europol, tillägger: ”Eftersom brottslingar i allt högre grad hotar medborgarnas och företagens digitala liv är det viktigt för det brottsbekämpande samhället att arbeta nära den globala industrins aktörer för att skapa en säker miljö på internet. Det är en ära att samarbeta med en av de bästa globala telekommunikationsaktörerna för att bekämpa cyberbrott. Jag är övertygad om att den höga tekniska kompetensen som NTT Security för med sig kommer att innebära en betydande fördel för vårt arbete. Den här typen av samarbete mellan Europol och privata aktörer i branschen är det mest effektiva sättet att säkra cyberrymden för europeiska medborgare och företag.”

Europol är en av många partners som NTT Security samarbetar med. Andra partners inkluderar bland annat National Cyber Forensics and Training Alliance (NCFTA); Council of Registered Ethical Security Testers (CREST); Cyber Threat Alliance (CTA) samt Forum for Incident Response Team (FIRST).

Om NTT:s säkerhetsdivision

Vi är den specialiserade säkerhetsdivisionen och centrum för spetskompetens inom säkerhet för NTT. Med inbyggd säkerhet gör vi det möjligt för NTT att leverera motståndskraftiga affärslösningar för kundernas behov av digital transformation. Med flera Security Operation Centers (SOC), sju FoU-centra och över 2 000 säkerhetsexperter, hanterar vi hundratusentals säkerhetsincidenter varje år.

Om Europol

Europol är Europeiska unionens brottsbekämpande organ. Med huvudkontor i Haag, Nederländerna, stöder Europol de 28 EU-länderna i deras kamp mot terrorism, cyberbrott och andra allvarliga och organiserade former av brottslighet. Med över 1 200 anställda använder Europol de mest moderna verktyg för att stödja cirka 40 000 internationella utredningar varje år. Europol fungerar som ett centrum för brottsbekämpningssamarbete, analytisk expertis och brottslig underrättelse. Mer information finns på www.europol.europa.eu

Om NTT Ltd.

NTT Ltd. är ett ledande globalt tekniktjänsteföretag som för samman 28 varumärken inklusive NTT Communications, Dimension Data och NTT Security. Vi samarbetar med organisationer runt om i världen för att forma och uppnå resultat genom intelligenta tekniklösningar. För oss betyder intelligent datadriven, ansluten, digital och säker. Som en global IKT-leverantör sysselsätter vi mer än 40 000 personer på en dynamisk arbetsplats som präglas av mångfald och som sträcker sig över 57 länder och regioner, handlar i 73 länder och regioner samt levererar tjänster i över 200 länder och regioner. Tillsammans möjliggör vi den sammankopplade framtiden.

Besök oss på vår nya webbplats www.hello.global.ntt

Stockholm; 13 augusti 2019 - NTT Security, det specialiserade säkerhetsföretaget inom NTT Group, har tecknat ett samförståndsavtal med Europols European Cybercrime Centre (EC3). Avtalet är ett initiativ inom ramen för NTT Securitys arbete med att dela sin strategiska analys av hotbilder med branschpartners och brottsbekämpande organ, för att därigenom lyckas förhindra cyberbrott över hela världen.

Läs vidare »

​Fem enkla sätt för chefer som vill slippa bli hackade

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2019 15:27 CEST

Personer som befinner sig i företagets ledningsnivå är en lukrativ måltavla för cyberkriminella. It-säkerhetsföretaget NTT Security, har tagit fram fem enkla säkerhetsåtgärder som kan förhindra en cyberattack i sommar.

Det finns ett antal orsaker till varför just ledningen ofta hamnar i fokus för cyberkriminella. Ledningspersoner sitter exempelvis på mer känslig företagsinformation jämfört med övriga medarbetare. Chefer är också generellt sett mindre tekniskt skolade, hanterar en större mängd information och de gör det under tidspress – vilket gör att de inte alltid läser e-post lika noga.

- Med företagsledare upptagna, stressade och med krav på att ta snabba beslut är det ingen överraskning att de har blivit ett mål för hackare, säger Björn Lantto, säkerhetsexpert på NTT Security.

För att underlätta för alla chefer att undgå en cyberattack har NTT Security identifierat fem enkla åtgärder.

1. Var aktsam med sociala medier 

I dag är det viktigt att synas i sociala kanaler som Facebook, Linkedin och Twitter men det kräver i sin tur en sociala medier-strategi kombinerat med varsam styrning. Sociala plattformar används i stor utsträckning av cyberkriminella för lösenordsfiske (phishing attacks) för att få tillgång till person- eller företagsinformation. Chefer bör därför dela så lite uppgifter om sig själva som möjligt.

2. Säkra nätverket

Undvik publika och kostnadsfria nätverk – Hackare använder sig ofta av nätverk på exempelvis tågstationer, flygplatser, caféer och hotell för att ta sig in i mobila enheter. Just därför bör man undvika offentliga nätverk. Telefonsamtal i dessa miljöer bör också undvikas om samtalet rör känslig företagsinformation.

Säkra också nätverket i hemmet – Privata nätverk med låg säkerhetsnivå är en klassisk passage för riktade cyberattacker. Därför bör de utrustas med samma säkerhetsåtgärder som är standard för företagets nätverk.

3. Höja beredskapen bland närmsta medarbetarna 

Fejksamtal där man exempelvis utger sig för att ringa från en helpdesk är fortfarande ett vanligt sätt att komma åt information. För att det inte ska ske bör medarbetare och andra i ledningens närhet utbildas i att vara uppmärksamma på och hantera detta.

4. Tydliga regler för mejlhantering 

Riktade attacker används för att skapa fiktiva mejl från ”vänner”, ”kollegor” som ska få chefer att öppna en fil eller klicka på en länk. En chef bör aldrig öppna ett mejl som man inte vet ska komma eller som man inte har validerat källan till.

5. Säkra lösenord 

Det är helt avgörande att lösenord är säkra och skyddade. En lösenordshanterare är att rekommendera i samtliga fall. Den gör det möjligt för chefer att skapa egna komplexa lösenord för varje inloggning. Om lösenordet en webbsida avslöjats drabbas ”bara” just den inloggningen och en hackare kan inte använda lösenordet i andra system eller webbsidor.

Om NTT Security
NTT Security är NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag och kompetenscentrum inom säkerhet för NTT Group. NTT Security levererar säkra och motståndskraftiga lösningar för att möjliggöra våra kunders behov av digital transformation. NTT Security har tio Security Operations Centres, sju forsknings- och utvecklingscenter, över 1 500 säkerhetsexperter och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter årligen på sex kontinenter.

NTT Security i Norden kombinerar lokala resurser med global leveranskapacitet och säkerställer att resurser används effektivt genom att leverera rätt mix av konsulttjänster, managerade tjänster och teknologilösningar. NTT Security ingår i NTT Group (Nippon Telegraph och Telephone Corporation), ett av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Besök nttsecurity.com om du vill veta mer eller www.ntt.co.jp/index_e.html för mer information om NTT Group. För säljrelaterade frågor, besök www.nttsecurity.com/sv-se eller prata med din kontakt på NTT Security för mer information.

Personer som befinner sig i företagets ledningsnivå är en lukrativ måltavla för cyberkriminella. It-säkerhetsföretaget NTT Security, har tagit fram fem enkla säkerhetsåtgärder som kan förhindra en cyberattack i sommar.

Läs vidare »

NTT slår ihop ledande expertföretag och lanserar ny global tjänsteleverantör inom teknologi

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2019 17:43 CEST

Stockholm/ London – 1 juli 2019 – I dag lanserade Nippon Telegraph och Telephone Corporation en ny världsledande global tjänsteleverantör inom teknologi; NTT Ltd. Det nya företaget för samman 28 företag, inklusive NTT Security, NTT Communications och Dimension Data till en enda stor teknologijätte på 11 miljarder dollar.

Med huvudkontor i London och med omkring 40 000 anställda i över 70 länder och regioner levererar det nya NTT företaget stora möjligheter på global nivå med fokus på att åstadkomma och göra bra saker för människor, företag och samhälle.

President och CEO för NTT Corporation, Jun Sawada säger, ”Jag är glad att kunna meddela att vi lanserade NTT Ltd. i dag. När vi kombinerar NTT Ltd: s nya möjligheter tillsammans med NTT DATA, skapar vi en av de topp fem världsledande leverantörerna inom globala teknologier och affärslösningar utanför Japan, med intäkter på 20 miljarder dollar. Fortsatt kommer vi att påskynda genomförandet av ett NTT, för att bidra till en smartare och bättre värld genom digital transformation.

Vi är även glada att bekräfta att vårt globala huvudkontor för NTT Ltd. kommer att finnas i London och att vårt förtroende för Storbritannien fortfarande är extremt starkt. Vi valde mellan flera alternativ för huvudkontoret och gjorde ett välgrundat beslut att välja London. Det har många fördelar, bland annat en stabil ekonomi, den stora tillgången på kompetens, en mångfald i befolkning och tänkande, stark infrastruktur, skolor och bostäder till globala talanger som flyttar till staden. Kort sagt, det är en fantastisk stad att leva och arbeta i, och vi är glada att vi gör det till vårt hem för vår nya verksamhet”.

Storbritanniens premiärminister, Theresa May säger, ”Storbritannien har ett långvarigt och stolt rykte som global teknisk ledare och det är fantastiskt att NTT Ltd. har valt London som hem för det globala huvudkontoret. En viktig del av vår moderna industriella strategi är att sätta Storbritannien i framkant av teknik- och datarevolutionen, och de kommer att ansluta sig till många andra världsledande företag som kallar Storbritannien sitt hem”.

Genom att slå ihop de här företagen erbjuder NTT Ltd.:

 • Tillgång för kunder till ett mer omfattande sortiment och djupare kompetens och expertis inom olika teknologier och discipliner
 • Globala tekniska möjligheter och managerade tjänster som är världsledande, både i skala och djup
 • Förbättrad förmåga att leverera mer djupgående branschlösningar för våra kunder
 • Utvecklade tjänsteplattformar i världsklass med förmåga att leverera lokala anpassningar för att möta kundernas behov på varje marknad
 • Ökad satsning på innovation och FoU

Det nya företaget samarbetar redan med över 10 000 kunder runt om i världen, inklusive världens ledande organisationer inom den finansiella tjänstesektorn, läkemedelssektorn, telekommunikation, energi, tillverkningssektorn, bilindustrin och tekniksektorn. Företag som redan gynnas av NTTs intelligenta tekniklösningar för en ansluten framtid är bland annat Tour de France, ALMA, staden Las Vegas, Connected Conservation, ISPPC, Alcatel och NXP.

Chairman för NTT Ltd. och Executive Vice President för NTT Corporation, Tsunehisa Okuno säger, ”I dag fortsätter NTT sitt 120-åriga arv av att alltid lyssna på och skapa innovativa lösningar för våra kunder. Utöver att skapa en väldigt stark leverantör av teknik och managerade tjänster i NTT Ltd. har vi också ökat vårt engagemang för att investera mer i FoU och uppstartsföretag med fokus på teknologi genom vår riskkapitalfond samt utveckla vårt eget affärsteam inom innovation. Vi ser möjligheten att hjälpa våra kunder och samhällen mer effektivt när vi tar med alla dessa möjligheter tillsammans”.

CEO för NTT Ltd., Jason Goodall säger, ”Jag är extremt stolt över att leda NTT in i en ny era. I dag har vi skapat en global leverantör av teknologitjänster som levererar en hel bredd av branschledande produkter, lösningar och managerade tjänster som tillgodoser våra kunders affärsbehov. Vi vet att tekniken inte står stilla. Och det gör inte vi heller. Vi kommer att fortsätta att driva vårt företag framåt för att leverera lösningar som är relevanta i dag och imorgon. Vi är glada att vara med i en av världens största leverantörer av teknik och affärslösningar och ser fram emot att samarbeta med våra kunder runt om i världen med vårt fulla utbud av möjligheter”.

Vice President for Enterprise Infrastructure and Communications på IDC, Chris Barnard säger, ”Organisationer över hela världen letar efter teknikföretag som kan anpassa och stödja dem över en rad snabba utmaningar. Samhällen, jordbruk och tillverkning behöver fullt ut integrerade lösningar som hjälper dem att utnyttja styrkan i IoT, ”edge analytics” och samarbetsplattformar. Genom att samla NTT under ett företag har vi insett att en samlad bild av hela organisationen ger bättre insikter som hjälper dem att omvandla och dra nytta av förändringarna".

Besök hello.global.ntt för mer information.

Om NTT

NTT Ltd. är ett ledande globalt teknologitjänsteföretag. Vi samarbetar med organisationer runt om i världen för att forma och uppnå resultat genom intelligenta tekniska lösningar. För oss betyder intelligent att den är datadriven, ansluten, digital och säker. Som global ICT leverantör har vi mer än 40 000 personer anställda på en mångsidig och dynamisk arbetsplats som finns i över 57 länder. Vi driver handel i 73 länder och levererar tjänster i över 200 länder. Tillsammans möjliggör vi den anslutna framtiden.

Besök oss på hello.global.ntt 

Stockholm/ London – 1 juli 2019 – I dag lanserade Nippon Telegraph och Telephone Corporation en ny världsledande global tjänsteleverantör inom teknologi; NTT Ltd. Det nya företaget för samman 28 företag, inklusive NTT Security, NTT Communications och Dimension Data till en enda stor teknologijätte på 11 miljarder dollar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadsdirektör, Norden
 • Marknadsföring, PR
 • annxn.gqhelknnrtersufoegrsac@ndtttdxsedccunrrirytydc.cqqomap
 • +46 (0)709 150 728

Om NTT Ltd.

Om NTT Ltd.

Adress

 • NTT Ltd.
 • Råsundavägen 12
 • 169 67 Solna
 • Sverige
 • Vår hemsida

Länkar