Usecu7mq3fk5txgq6cg6

Så mycket kostar en cyberattack svenska företag

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 09:02 CEST

Ett svenskt företag spenderar i snitt mer än 7 miljoner kronor för att kunna återhämta sig efter ett dataintrång och det tar i genomsnitt 66 dagar innan allt är helt återställt. Det visar en ny global undersökning från säkerhetsföretaget NTT Security.

Rgfccfzdw9hj5oled5mp

Få svenska beslutsfattare tror att de påverkas av GDPR

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2017 08:59 CEST

Stockholm, Sverige; 24 augusti 2017 – Färre än hälften av de svenska beslutsfattarna tror att de påverkas av den nya dataskyddsförordningen, GDPR och bara en tredjedel tror att all deras data sparas säkert. Det visar en ny studie från säkerhetsföretaget NTT Security.

Rgfccfzdw9hj5oled5mp

NTT Security lanserar ett nordiskt Innovationsprogram för att öka cybersäkerhet

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 10:00 CEST

Media no image

2017 Global Threat Intelligence Report: 77 % av alla ransomware upptäcktes i fyra branscher - tjänsteföretag, myndigheter, sjukvård och detaljhandeln

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 10:01 CEST

NTT Groups rapport visar att 25 lösenord har använts för en tredjedel av alla inloggningsförsök och nätfiskeattacker står för tre fjärdedelar av alla skadliga program

Stockholm, 25 April 2017NTT Security, NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag, har nu presenterat rapporten ”2017 Global Threat Intelligence Report (GTIR)”. Rapporten analyserar globala säkerhetshot baserat på loggar, händelser, attacker, incidenter och sårbarheter som de upptäckt mellan 1 oktober 2015 till 31 september 2016. Analysen omfattar data från alla NTT Groups företag som NTT Security, Dimension Data, NTT Communications och NTT Data samt data från the Global Threat Intelligence Center (tidigare känt som SERT). Rapporten belyser de senaste trenderna kring ransomware, nätfiske och DDoS-attacker och visar på den påverkan som dagliga hot har på globala organisationer.

Idag används nätfiske ofta för att distribuera ransomware(en form av skadlig kod utformad till att hålla data eller enheter som gisslan). Rapporten visar att 77 % av alla ransomware globalt finns inom fyra huvudsektorer; tjänsteföretag (28 %), myndigheter (19 %), sjukvård (15 %) och detaljhandeln (15 %).

Media har en tendens att belysa de allra senaste tekniska angreppen men de flesta attacker som sker är egentligen mycket mindre tekniskt avancerade. Enligt GTIR, stod nätfiskeattacker för nära tre fjärdedelar (73 %) av alla skadliga program som attackerade organisationer. Myndigheter (65 %) och tjänstesektorn (25 %) var de branscher som mest sannolikt skulle kunna angripas på global nivå. USA (41 %), Nederländerna (38 %) och Frankrike (5 %) var de främsta källorna till nätfiskeattacker.

Rapporten visar också att bara 25 lösenord står för nästan 33 % av alla inloggningsförsök mot NTT Securityshoneypots under förra året. I över 76 % av inloggningsförsöken ingår ett lösenord som är känt för att ha implementerats även i ”Mirai botnet” (Mirai var ett botnät som bestod av IoT-enheter och som användes för att utföra en av de största DDoS-attackerna någonsin).

DDoS-attacker representerade mindre än 6 % av alla globala attacker men stod för över 16 % av alla attacker från Asien och 23 % av alla attacker från Australien.

Finanssektorn (14 %), myndigheter (14 %) och tillverkningsindustrin (13 %) var de branscher som var mest attackerade. Finanssektorn var den enda bransch som återfanns bland topp tre, i alla de geografiska områdena som analyserats. Industrisektorn fanns med bland topp tre i fem av de sex geografiska områdena.

Steven Bullitt, Vice President Threat Intelligence & Incident Response, GTIC, NTT Security, säger: “GTIR är den mest omfattande rapporten i sitt slag, baserat på analys av biljoner av säkerhetsloggar från det senaste året. Vi har identifierat mer än sex miljarder attackförsök över en 12-månadersperiod. Det är runt 16 miljoner attacker per dag. Vi har bevakat hot som använder nästan alla typer av attacker. Vi har hjälpt organisationer med dataintrångsutredningar, samlat och analyserat information om globala hot och utfört vår egen säkerhetsforskning. Lärdomarna från detta återspeglas direkt i rekommendationerna i den här rapporten.”

“Vårt slutmål är inte att skapa rädsla, osäkerhet och tvivel eller att komplicera hotlandskapet. Det handlar om att göra cybersäkerhet intressant och inkluderande för alla som står inför utmaningar kring säkerhetsattacker och inte bara de som jobbar med säkerhet. Vi vill säkerställa att alla har kunskap om dessa problem och förstår att de har ett personligt ansvar när det handlar om att skydda deras organisationer och att deras organisation har skyldighet att se till de tar detta ansvar.”

För att få reda på mer om de viktigaste globala hoten och hur ledningen, tekniker och användare ska agera för att förbättra deras säkerhetstänkande,klicka här för att läsa rapporten ”NTT Security 2017 GTIR”.

Sammanfattning av andra viktiga slutsatser:

 • De länder som var den främsta källan till attacker var USA (63 %), Storbritannien (4 %) och Kina (3 %).
 • 32 % av alla organisationer hade en formell incidenthanteringsplan, en ökning från ett genomsnitt på 23 % under tidigare år.
 • 59 % av alla incidentåtgärder fanns bland fyra branscher – sjukvård (17 %), finans (16 %), tjänstesektorn (14 %) och detaljhandeln (12 %).
 • Över 60 % av alla incidentåtgärder var relaterade till nätfiskeattacker.
 • Incidentåtgärder relaterade till ransomware var de vanligaste incidenterna (22 %).
 • 56 % av alla incidenter inom finansiella organisationer var relaterade till skadlig kod.
 • 50 % av alla incidenter inom sjukvården var relaterade till ransomware-incidenter.

Med insyn i 40 % av världens internettrafik, sammanfattar NTT Security data från över 3500 miljarder loggar och 6,2 miljarder attacker i 2017 Global Threat Intelligence Report (GTIR). Analysen baseras på loggar, händelser, attacker, incidenter och sårbar data. Den innehåller också detaljer från NTT Securitys forskningskällor, inklusive globala honeypots och sandboxar från över 100 olika länder i oberoende miljöer från institutionella infrastrukturer.

Presskontakter:
Ann Hennerfors, marknadsdirektör, NTT Security, Northern Europe
ann.hennerfors@nttsecurity.com
Tlf: + 46 709 150 728

Yvonne Edenholm, Spotlight PR
yvonne.edenholm@spotlightpr.se
Tlf: +46 (0)73 942 73 11

Om NTT Security
NTT Security är NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag. NTT Security levererar säkra och motståndskraftiga lösningar för att möjliggöra våra kunders behov av digital transformation. NTT Security har tio Security Operations Centres, sju forsknings- och utvecklingscenter, över 1 500 säkerhetsexperter och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter årligen på sex kontinenter.

NTT Security i Norden kombinerar lokala resurser med global leveranskapacitet och säkerställer att resurser används effektivt genom att leverera rätt mix av konsulttjänster, managerade tjänster och teknologilösningar. NTT Security ingår i NTT Group (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), ett av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Besök nttsecurity.com om du vill veta mer

NTT Groups rapport visar att 25 lösenord har använts för en tredjedel av alla inloggningsförsök och nätfiskeattacker står för tre fjärdedelar av alla skadliga program

Läs vidare »
Usecu7mq3fk5txgq6cg6
Usecu7mq3fk5txgq6cg6

Tre av tio använder färre än tre lösenord på internet

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 07:00 CET

De flesta svenskar nätshoppar, använder banktjänster på internet och är anslutna till olika sociala nätverk – tjänster som kräver lösenord. Ändå uppger tre av tio att de har färre än tre lösenord till alla sina olika tjänster på internet, enligt en ny Sifo-undersökning. Det innebär stora säkerhetsrisker, enligt Henrik Davidsson på IT-säkerhetsföretaget NTT Security.

Usecu7mq3fk5txgq6cg6

Fyra säkerhetstrender för IT-året 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 07:00 CET

2017 går mot sitt slut och IT-säkerhetsföretaget NTT Security listar här fyra trender för ett säkrare 2018.

Usecu7mq3fk5txgq6cg6

8 av 10 företag behöver hjälp med IT-säkerheten

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 09:00 CET

80 procent av de svenska företagen öppnar upp för att lägga ut IT-säkerheten på tredjepartsleverantörer. De främsta anledningarna är bland annat bristen på inten kompetens och resurser. Det visar NTT Securitys Risk:Value Report, där 1350 beslutsfattare (ej inom IT) varav 100 i Sverige svarar på frågor om företagets datasäkerhet.

Usecu7mq3fk5txgq6cg6

Många känner oro för kortbedragare inför julhandeln

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 07:00 CET

Julhandeln väntas slå rekord i år igen och nu uppger var tredje svensk att de är oroliga för att kreditkortsuppgifterna ska hamna hos bedragare. Samtidigt har var tionde råkat ut för skimning. Det visar en Sifo-undersökning beställd av IT-säkerhetsföretaget NTT Security.

Rgfccfzdw9hj5oled5mp

Palo Alto Networks utser NTT Security till Nextwave Diamond Partner i Norden

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 10:03 CEST

NTT Security är utsedd till Palo Alto Networks® NextWave Diamond Channel Partner. Partnerskapet innebär att NTT Security blir del av en exklusiv grupp av partners som samarbetar med Palo Alto Networks och hjälper deras gemensamma kunder att förhindra cyberbrott, genom att använda Palo Alto Networks Next-Generation Security Platform.

Zo0n0xr8b4orch9aflnj

Henrik Davidsson ny försäljningsdirektör på NTT Security i Norden

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 13:37 CET

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadsdirektör, Norden
 • Marknadsföring, PR
 • ann.hennerfors@nttcomsecurity.com
 • +46 (0)709 150 728

Om NTT Security

Om NTT Security

NTT Security stärker kundens skydd mot cyberattacker genom att bygga de mest robusta och effektiva system som ökar säkerheten och minskar riskerna. Genom att ta ansvar för hela säkerhetslivscykeln kan man bättre möta de ökande säkerhetsproblemen i en digitaliserad och nätbaserad ekonomi. Med hjälp av våra konsulter, produkter och driftstjänster , som levereras av lokala experter med tillgång till globala resurser, kan vi erbjuda en kostnadseffektiv och effektiv leverans av rådgivning och tjänster i egen infrastruktur som tjänst eller i hybrida kombinationer. NTT Security är en del av NTT Group (Nippon Telegraph & Telephone Corporation), en av världens största IT-organisationer. Läs mer på www.nttgroupsecurity.com.

Adress

Länkar