Skip to main content

Säkerhetsincidenterna hos svenska företag har dubblats under 2013 - Här är hoten att ha koll på inför det nya året

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 13:00 CET

NTT Com Security, tidigare Secode, sammanfattar året som ett ganska turbulent på säkerhetsfronten. Sammanfattningsvis har antalet incidenter som NTT Com Security hanterat i sina Security Operation Centers i Sverige och Norge dubblerats under året.

Anna Barkvall, säkerhetsexpert och affärsutvecklare på NTT Com Security analyserar situationen så här:

”Orsaken till att antalet incidenter vi hanterat under 2013 ökat i så stor omfattning, är alla de problem vi haft med Java under året. Utmaningen är samtidigt att Java är så pass utbrett och välanvänt både av privat-och företagsanvändare”.

Framför allt är det Windowsdatorer som drabbats när många företag och organisationers användare inte hinner med att uppdatera i den takt som krävs för att ha ett något så när bra skydd.

”Man får inte glömma att de som skapar den skadliga koden ligger steget före, så att enbart hålla sig till uppdateringarna räcker inte. Man måste ha ett bra skydd och en proaktiv strategi med kontinuerlig övervakning för att upptäcka problemen, säger Anna Barkvall.”

Men det är inte bara problemen med Java som ökat för svenska företag och organisationer. Incidenterna blir mer sofistikerade och inte sällan ligger organiserad brottslighet bakom. Så här sammanfattar NTT Com Security de tydligaste IT-säkerhetstrenderna just nu, baserat på informationen i sina Security Operation Centers:

1.  Server-angrepp minskar, klient-angrepp ökar; idag är företags och organisationers servrar relativt bra skyddade. Därför försöker hackare att ta sig in i företagets system via klienterna (datorerna) i stället. Ofta sker detta via webbläsaren genom att sårbarheter i program som Java, Flash och Adobe Reader utnyttjas. Väl inne på klienten får man nätverksaccess, CPU-kraft och tillgång till viktig information och lösenord.

2.  Ökad teknisk förmåga hos de som utvecklar skadlig kod; Hackarnas nätverk är mycket avancerade och liknar i stor utsträckning företagens egna nätverk till sin struktur och förmåga. Dessutom har både nätverk och angreppsmetoder blivit väldigt dynamiska, vilket gör de ännu svårare att upptäcka och stoppa.

3.  Hackermetoderna har blivit användarvänliga; samtidigt som ett ökat tekniskt kunnande och mer sofistikerade metoder förekommer, är det också en trend med enklare program och tillvägagångssätt som inte kräver att du är ingenjör för att använda, vilket gör att de får stor spridning. Phising är ett känt exempel som fortfarande existerar, även om metoden har utvecklats. Till exempel att användaren blir uppringd av ”Microsoftsupporten” för att avkrävas användaruppgifter.

4.  Ransom ware; En ny skrämmande utveckling är Ransom ware som vi sett en del av under 2013. Här kan exempelvis användaren få ett meddelande om att datorn är spärrad och för att låsa upp den ska en lösensumma utbetalas. Organiserad brottslighet ligger bakom denna utveckling.

5.  Tempot är högre än någonsin; teknikutvecklingen går snabbare än någonsin, vilket ger hackarna nya möjligheter varje dag att utveckla lösningar som försvårar upptäckt, vilket i sin tur ställer ännu högre krav på proaktivitet och innovation från säkerhetshåll.

”Vi vill inte måla upp bilden av att det är omöjligt att skydda sin organisation idag, för det är det inte. Det viktiga är att man förstår sin egen organisations hotbild och anpassar säkerhetsarbetet utifrån den. Målet är att hitta rätt balans mellan risker man kan ta, och den verkliga hotbilden, avslutar Anna Barkvall”.

Om NTT Com Security 
NTT Com Security är ett världsomspännande företaget för riskhantering och informationssäkerhet med global leveranskapacitet och lokal expertis. Genom sin tjänsteportfölj WideAngle, kan NTT Com Security tillhandahålla en unik kombination av tjänster inom säkerhet såsom säkerhetstester, rådgivning samt övervakning och riskanalys, globalt och lokalt. Inom ramen för dessa tjänster kan NTT Com Security hantera sina kunders totala behov av informationssäkerhet och riskhantering. NTT Com Security AG har huvudkontor i Ismaning i Tyskland och är en del av NTT Communications Group som ägs av NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), ett av världens största telekombolag. För mer information, gå till http://www.nttcomsecurity.com.