Skip to main content

Om ålder på ensamkommande – Rättsmedicinalverkets rapport visar att de ensamkommande är ungefär så gamla som de uppgivit

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2017 22:55 CEST

Det blev närmast total moralpanik i media när Rättsmedicinalverket (RMV) förra veckan släppte sin rapport om de första medicinska åldersbedömningarna. Det visade sig att 75% av de 581 ensamkommande ungdomarna som testats bedömdes vara över 18 år. Indignationen visste inga gränser och politiker, ledarskribenter och etablerade kommentatorer överträffade varandra i att dra avancerade slutsatser av rapporten. 

Ivar Arpi i SvD hade följande rubrik i sin ledare: "Nej, vuxna män är inte ensamkommande barn". Ledaren i Tranås tidning ansåg att RMV:s rapport "visar haveriet i den svenska mottagningsapparaten". Expressens politiske kommentator K-G Bergström spekulerade rent av i att RMV:s rapport kommer att resultera i att "Sverige kommer att ta emot färre ensamkommande flyktingbarn".

På sociala medier har RMV:s rapport inneburit en formidabel tsunami av misstänkliggöranden och hat mot ensamkommande unga. Men vad är det egentligen rapporten visar? Jo, att barn blir ungdomar under den utdragna asylprocessen och att de generellt har talat sanning om den ålder de själva uppgivit.

Fakta är följande:

 1. De 581 ensamkommande ungdomar som nu ålderstestas av RMV har i snitt varit i Sverige i 539 dagar, d.v.s. ganska exakt 1.5 år.
 2. 452 ensamkommande har av RMV bedömts vara över 18. Den snittålder de själva angivit var vid tillfället för den medicinska åldersprövningen 17,33 år.
 3. Felmarginalen i de metoder som RMV använder är enl. många forskare, tandläkare, läkare och osteologer ungefär +/- 3 år. 

Av detta kan man alltså dra två huvudsakliga slutsatser:

 1. RMV anger ingen exakt ålder i sitt utlåtande men även om ungdomarna hade bedömts vara 19 år idag så var de barn när de anlände till Sverige. Att Sveriges enormt utdragna asylprocesser gör att barn hinner fylla 18 under tiden borde naturligtvis inte påverka möjligheterna till asyl. I alla fall inte om man följer barnkonventionen.
 2. Det stora flertalet av de ensamkommande ungdomarna bedömdes efter de medicinska ålderstesterna vara ungefär lika gamla som de själv uppgav. Det dryga halvår som skiljer den ålder de själva uppgivit och myndighetsåldern faller inom felmarginalen och det går inte att dra några som helst växlar av den diskrepansen.

Det enda som kan anses uppseendeväckande i RMV:S rapport är att så många som 23% bedömts vara under 18 trots att de som ingick i de här första testerna valts ut för att Migrationsverket ansåg att det fanns skäl att misstänka att de var över 18 år.

De självklara frågorna som infinner sig efter den här mediala urladdningen är vilket ansvar våra myndigheter har att presentera resultat av det här slaget i en kontext som möjliggör en korrekt tolkning, och vilket ansvar medierna har att göra egna uppföljningar när en rapport kringgärdas av så många uppenbara frågetecken som denna?

Vänligen rörelsen #vistårinteut

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kommentarer (2)

  Ingen människa, vuxen eller barn, mår bra av att känna sig jagad. Förflyttningar från plats till plats, hem till hem, skola till skola, jobb till jobb kanske medför skador som varken kan helas, läkas eller medicineras bort. Har EU medlemsländer något att vinna på att ta farväl av unga män eller kvinnor i ett sämre skick än när de kom? Demokratin är skör och jag som Svenska vill varje dag påminna mig själv att varken jag eller någon annan är skyldig att maka på oss, ur vägen eller lämna fältet fritt. Svenska medborgare, ung och gammal, är skyldiga vår nation att inte bidra till att vi blir hatade av människor med begränsad förmåga att påverka sin, eller sina familjers levnadsvillkor. Ideologi och säkerhet, inklusive brottsförebyggande åtgärder i all ära, viktigast är att främlingar aldrig någonsin övertygar sig själva om att de har blivit missförstådda, ej blivit hörda eller att vi Svenskar struntar i deras välfärd, bara de försvinner ut ur vårt land så fort som möjligt. Mvh, Annelie 💚

  - Annelie Cooper - 2017-06-06 17:20 CEST

  Företagsamma, driftiga och djärva barn som företar sig en så lång livsfarlig resa? Så ledsna över att behöva fly från familj och sitt land för att överleva! Barn, som vi inte kan behandla på detta vidrigt omänskliga sätt vi gör nu. Efter upp emot två år har många kommit långt med svenska och skola, varför inte ta vara på denna tillgång i arbetslivet?

  - Kari Johansson - 2017-06-08 01:08 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.