Feigadzngkgfaeoszrlc

Moretime Sundsvalls mål är att skapa mer tid för business

Nyheter   •   2015-10-29 10:42 CET

Moretime Sundsvalls mål är att skapa mer tid för business. Med digitala och analoga tjänster ser de till att vardagen för entreprenören blir mer business och mindre administration. Moretime vill vara det bästa alternativet för den lilla entreprenören med det stora affärerna, nu och i framtiden.

I26mvmk38nnbjqugs4vq

NHI flyttar in på Åkorken Science Park

Nyheter   •   2015-10-02 16:18 CEST

​De senaste veckorna har det flyttat in ett helt gäng nya spännande företag i vår science park. Ett av dem är NHI, ett företag som har 20 års praktisk erfarenhet av distansteknik och virtuell hälsovård i extrem glesbygd. De lanserar nu virtuella hälsorum, där läkare eller annan vårdpersonal vid behov kan kopplas upp via videolänk.

Media-no-image

Idag nyinvigds Åkroken Science Park

Pressmeddelanden   •   2015-03-18 12:03 CET

Idag bjuder Åkroken Science Park in till nyinvigning och öppet hus i sina lokaler i Metropolhuset i Sundsvall. Under kvällen kommer ett 100-tal gäster att kunna mingla i lokalerna, träffa de företag som finns i parken och ta del av de visioner som finns för en växande science park miljö.

– Åkroken Science Park har ambitionen att bli en ledande aktör för att få utveckling att hända i regionen, säger Peter Ekdahl, ansvarig för science parkutvecklingen.

Åkroken Science Park är en miljö för företag på tillväxt, eller för verksamheter under utveckling. Målsättningen är dock att på sikt samla fler aktörer, både stora och små företag, offentliga verksamheter och forskningsmiljöer i en gemensam miljö där de kan mötas och samarbeta på nya sätt.

– Vi inviger inte bara en kontorslokal idag. Vi ser hela den här västra stadsdelen som ett alternativt centrum som kan bli en styrkeposition för hela regionen. Här ska idébärare kunna möta företagare eller forskare, innovatörer ska kunna få hjälp att utveckla sina idéer och offentliga verksamheter ska kunna få stöd att utvecklas, säger Peter Ekdahl.

Satsningen på en science park i Sundsvall har också ett stort stöd från universitetet.

– Det behövs en kraftfull miljö som kan ta goda innovativa idéer från någon form av abstrakt stadium till tillväxt. Då behöver man den typen av miljöer som en science park representerar. Det man skulle vilja se om man blickar framåt några år är en tätare och mer dynamisk miljö där både företag och forskning umgås under samma tak och bidrar till regionens långsiktiga tillväxt, säger Anders Söderholm, rektor på Mittuniversitetet.

Betydelsen av en science park som ett viktigt verktyg i regional utveckling bekräftas också av Sundsvalls politiska ledning.

– Åkroken Science Park är en viktig organisation och verksamhet för innovation och möjligheten att skapa nya jobb vår region. Att hela regionen nu sluter upp bakom inkubatorn tror jag är viktigt och avgörande, menar Peder Björk, ordförande i kommunstyrelsen.

Kontaktinformation

Peter Ekdahl, affärsområdeschef Science Park

070-515 14 43

peter.ekdahl@akroken.se

Åkroken Science Park erbjuder företag, projekt, avknoppningar och innovativa affärsidéer en unik möjlighet att etablera sig, utvecklas och växa i en kreativ miljö. Här finns både fysiska förutsättningar i lokaler, kreativt klimat och engagerade människor samt resurser och verktyg som stimulerar tillväxt och framgång.

Idag bjuder Åkroken Science Park in till nyinvigning och öppet hus i sina lokaler i Metropolhuset i Sundsvall. Under kvällen kommer ett 100-tal gäster att få ta del av de visioner som finns för en växande science park miljö. – Åkroken Science Park har ambitionen att bli en ledande aktör för att få utveckling att hända i regionen, säger Peter Ekdahl, ansvarig för science parkutvecklingen.

Läs vidare »
Vs0t7sgvs53azkcuybdp

Unikt traineeprogram stärker kompetensförsörjning i Västernorrland

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 11:01 CET

Idag går ett unikt traineeprogram i mål, vilket betyder en kickstart ut i arbetslivet för samtliga traineer som deltagit. Under 18 månader har de fått möjligheten att fördjupa sig i och bidra till utvecklingen hos fyra företag i Västernorrland – AkzoNobel, Eurocon, Metsä Board Husum och SCA – ett samarbete som ska främja tillväxten på ung välutbildad arbetskraft i regionen.

Uhfgxankxcx0ykeqnb52

Mats Ullmar ny vd för Åkroken Science Park

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 08:30 CET

Mats Ullmar har utsetts till ny vd på Åkroken Science Park. Mats har haft rollen som tillförordnad vd under det senaste halvåret och har sedan tidigare lång erfarenhet som utvecklingschef inom skogsindustrin. – Efter en turbulent tid vågar jag säga att organisationen nu funnit ett lugnare läge, vilket också är en förutsättning för det hårda arbete vi gör nu i utvecklingsfasen, säger Mats

Media-no-image
Uhfgxankxcx0ykeqnb52

Sundsvall får besök av internationella ledare inom biobaserad Forskning och Utveckling

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 11:25 CEST

En del av den prestigefyllda grupperingen från amerikabaserade TAPPI’s International
Research Management Committee besöker Sundsvall 25-26 september. Tappi IRMC är en internationell branschförening för papper och massa och består av utvecklingschefer, ansvariga för forskningscenters eller närliggande ledare inom bioprodukter, papper och massa från hela världen.
 

Tappimötet börjades redan på måndagskväll när ca 30 Tappi IRMC-deltagare anslöt till Markus Wallenbergpriset (MWP) som delades ut av Kung Carl Gustaf på Grand Hotel i Stockholm. MWP är skogsbranschens ”nobelpris” och har hög status i hela världen.  Tillställningen var en bra start på en intensiv vecka där idéer, grupparbeten och presentationer växlades om vartannat.

Mats Ullmar, tillförordnad vd på Åkroken Science Park samt affärsområdeschef på BioBusiness Arena ansvarade denna gång för programmet och valde att fokusera kring två huvudteman: Hur lyckade samarbeten leder till både radikala förändringar och framgång samt Market Outlook.

Tappimötet tog sedan sin fortsättning på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, i Stockholm där Generaldirektör Charlotte Brogren berättade om Vinnovas verksamhet. Innventia, ett branschforskningsinstitut i Stockholm agerade under ett dygn värd när deltagarna genomförde flera grupparbeten och lyssnade på presentationer.

Torsdag 25 september samlas grupperingen på Knaust Hotel i Sundsvall
Mats Ullmar berättar då om Åkrokens Science Parks verksamhet men framförallt om BioBusiness Arena - ett initiativ som strävar mot förnyelse med skogen och skogsindustrin som utgångspunkt, där vikten av samarbete och möjligheten att finna nya värdekedjor är en drivkraft. 

Under dagen berättar även Clas Engström, som leder ett liknande initiativ i Örnsköldsvik, om sina erfarenheter och vad som krävs av ett samarbete för att det skall lyckas. Mats Magnusson som är Professor i Innovation på KTH kommer även att ha ett interaktivt inslag i gruppen där han delar med sig av sin forskning gällande hur stora bolag skall uppnå radikal förändring eller genomföra stora teknikkliv.

Veckan avslutas med studiebesök på Valmet och AkzoNobel innan deltagarna beger sig till sina respektive hemländer.

För mer information, kontakta:
Mats Ullmar - 070-399 93 68, mats.ullmar@akroken.se
affärsområdeschef BioBusiness Arena
t.f vd, Åkroken Science Park

Läs om Tappi-konferensen:
https://www.eiseverywhere.com/ehome/97005

Länk till programmet:
https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/a21398af18f6af54ce9f88ec1e7b01ad_TAPPIIRMCFall2014PreliminaryProgram-7-9-14.pdf


_____________________________
BioBusiness Arena
är en regional kraftsamling där företag, universitet och kommuner samverkar i syfte att nå kommersialisering av hållbara produkter och tjänster som bygger på förnybart materiel eller förnybar energi. BioBusiness Arena är en stark innovationsarena där processer och metoder förtydligas, utvecklas och verifieras.  Vi driver projekt, sprider kunskap samt mäter och följer upp framstegen. Välkommen till framtiden.Åkroken Science Park erbjuder företag, projekt, avknoppningar och innovativa affärsidéer en unik möjlighet att etablera sig, utvecklas och växa i en kreativ miljö. Här finns både fysiska förutsättningar i lokaler, kreativt klimat och engagerade människor samt resurser och verktyg som stimulerar tillväxt och framgång.

En del av den prestigefyllda grupperingen från amerikabaserade TAPPI’s International Research Management Committee besöker Sundsvall på torsdag och fredag. Tappi IRMC är en internationell branschförening för papper och massa och består av utvecklingschefer, ansvariga för forskningscenters eller närliggande ledare inom bioprodukter, papper och massa från hela världen.

Läs vidare »
Media-no-image

Förändringar i ledningen på Åkroken Science Park AB

Pressmeddelanden   •   2014-06-05 10:15 CEST

”Jag vill tacka Agneta Lindemo Larsson för hennes insatser för Åkroken Science Park. Bolaget har under hennes tid som VD utvecklats positivt inom flera områden. Jag vill särskilt peka på att Åkroken Science Park under fjolåret tilldelades fyra miljoner kronor av Vinnova för att utveckla Bio Business Arena. Det är av stor vikt för regionens utveckling”, säger Örjan Petterson, styrelseordförande för Åkroken Science Park AB.

”Det har varit intensiva och utvecklande år på Åkroken Science Park. Bolaget har tagit flera viktiga steg framåt, och vi har i dag tre starka och tydliga affärsområden med nationell spets i form av Åkroken Business Incubator, Åkroken Packbridge och BioBusiness Arena. Vi har också startat ett uppskattat traineeprogram tillsammans med regionens industrier och sjösatt arbetet med etablerande av en ny science park-miljö. Jag känner mig stolt över att ha bidragit till detta. När bolaget nu är i en process där nya ägardirektiv och nya arbetsformer ska tas fram så vill jag ge utrymme för förändring, samtidigt som jag känner att jag vill söka nya utmaningar”, säger Agneta Lindemo Larsson.

Som tillförordnad VD har Mats Ullmar utsetts. Mats Ullmar är affärsområdeschef för Bio Business Arena, ett uppdrag han behåller.

”Vi kommer att genomföra rekrytering av ny VD i samband med att de nya ägardirektiven för Åkroken Science Park fastställs under hösten. Vi har stort förtroende för att Mats Ullmar tillsammans med den övriga personalen på Åkroken Science Park kommer att fortsätta driva verksamheten på ett utvecklande sätt för regionens bästa”, avslutar Örjan Petterson. 

Vid frågor nås Örjan Petterson, Styrelseordförande Åkroken Science Park AB

 på tfn 070-58 05 606


Agneta Lindemo Larsson lämnar på egen begäran sin tjänst som VD på Åkroken Science Park. Som tillförordnad VD tillträder Mats Ullmar.

Läs vidare »
Zbn7yww1lvzzvywblmdk

Mats Ullmar ny processledare på Åkroken Science Park (ÅSP)

Pressmeddelanden   •   2013-10-11 07:00 CEST

En viktig kugge är nu på plats för att driva och utveckla ÅSPs stora satsning Biobusiness Arena! - Jag ser det här uppdraget som fantastiskt stimulerande; att tillsammans med kollegorna på ÅSP och alla de parter som står bakom den här satsningen, kraftsamla regionen och konkretisera de unika förutsättningar som finns här, säger Mats Ullmar.

Crn3r4gwabjedbwtvi1u

USA:s ambassadör välkomnar trainees till Sundsvall

Pressmeddelanden   •   2013-09-18 09:36 CEST

Som första kommun i Sverige tar Sundsvall emot tre unga amerikanska trainees inom ramen för SAGA-projektet (Swedish American Green Alliance). De tre (Rachel Agnew, Erica Restich och Marie Vasallo) ska under tre månader arbeta med frågor som rör socialt ansvarstagande i allmänhet och hållbarhetsfrågor i synnerhet. Värdföretagen i Sundsvall är SCA, Åkroken Science Park och Standard Solutions Group.

O8onudwksntelkjudp3rg

Number One News # 4 2013

Nyheter   •   2013-09-06 14:21 CEST

Nu är det senaste numret av Number One News ute! Ta del av de senaste nyheterna inom regionens skogsbransch och läs mer om vad som händer inom nätverket - Number One Forest Industry Network.

Bilder & Videor 1 bild

Om Åkroken Science Park

Vi gör innovativa företag etablerade. Och etablerade företag innovativa.

Åkroken Science Park erbjuder företag, projekt, avknoppningar och innovativa affärsidéer en unik möjlighet att etablera sig, utvecklas och växa i en kreativ miljö. Här finns både fysiska förutsättningar i lokaler, kreativt klimat och engagerade människor samt resurser och verktyg som stimulerar tillväxt och framgång.

Adress

  • Åkroken Science Park
  • Åkroken Science Park
  • 851 71 Sundsvall

Koncern