Media-no-image

Förändringar i ledningen på Åkroken Science Park AB

Pressmeddelanden   •   2014-06-05 10:15 CEST

”Jag vill tacka Agneta Lindemo Larsson för hennes insatser för Åkroken Science Park. Bolaget har under hennes tid som VD utvecklats positivt inom flera områden. Jag vill särskilt peka på att Åkroken Science Park under fjolåret tilldelades fyra miljoner kronor av Vinnova för att utveckla Bio Business Arena. Det är av stor vikt för regionens utveckling”, säger Örjan Petterson, styrelseordförande för Åkroken Science Park AB.

”Det har varit intensiva och utvecklande år på Åkroken Science Park. Bolaget har tagit flera viktiga steg framåt, och vi har i dag tre starka och tydliga affärsområden med nationell spets i form av Åkroken Business Incubator, Åkroken Packbridge och BioBusiness Arena. Vi har också startat ett uppskattat traineeprogram tillsammans med regionens industrier och sjösatt arbetet med etablerande av en ny science park-miljö. Jag känner mig stolt över att ha bidragit till detta. När bolaget nu är i en process där nya ägardirektiv och nya arbetsformer ska tas fram så vill jag ge utrymme för förändring, samtidigt som jag känner att jag vill söka nya utmaningar”, säger Agneta Lindemo Larsson.

Som tillförordnad VD har Mats Ullmar utsetts. Mats Ullmar är affärsområdeschef för Bio Business Arena, ett uppdrag han behåller.

”Vi kommer att genomföra rekrytering av ny VD i samband med att de nya ägardirektiven för Åkroken Science Park fastställs under hösten. Vi har stort förtroende för att Mats Ullmar tillsammans med den övriga personalen på Åkroken Science Park kommer att fortsätta driva verksamheten på ett utvecklande sätt för regionens bästa”, avslutar Örjan Petterson. 

Vid frågor nås Örjan Petterson, Styrelseordförande Åkroken Science Park AB

 på tfn 070-58 05 606


Agneta Lindemo Larsson lämnar på egen begäran sin tjänst som VD på Åkroken Science Park. Som tillförordnad VD tillträder Mats Ullmar.

Läs vidare »
Zbn7yww1lvzzvywblmdk

Mats Ullmar ny processledare på Åkroken Science Park (ÅSP)

Pressmeddelanden   •   2013-10-11 07:00 CEST

En viktig kugge är nu på plats för att driva och utveckla ÅSPs stora satsning Biobusiness Arena! - Jag ser det här uppdraget som fantastiskt stimulerande; att tillsammans med kollegorna på ÅSP och alla de parter som står bakom den här satsningen, kraftsamla regionen och konkretisera de unika förutsättningar som finns här, säger Mats Ullmar.

Crn3r4gwabjedbwtvi1u

USA:s ambassadör välkomnar trainees till Sundsvall

Pressmeddelanden   •   2013-09-18 09:36 CEST

Som första kommun i Sverige tar Sundsvall emot tre unga amerikanska trainees inom ramen för SAGA-projektet (Swedish American Green Alliance). De tre (Rachel Agnew, Erica Restich och Marie Vasallo) ska under tre månader arbeta med frågor som rör socialt ansvarstagande i allmänhet och hållbarhetsfrågor i synnerhet. Värdföretagen i Sundsvall är SCA, Åkroken Science Park och Standard Solutions Group.

O8onudwksntelkjudp3rg

Number One News # 4 2013

Nyheter   •   2013-09-06 14:21 CEST

Nu är det senaste numret av Number One News ute! Ta del av de senaste nyheterna inom regionens skogsbransch och läs mer om vad som händer inom nätverket - Number One Forest Industry Network.

Hmcy2wn7cmiqa9oxgwbf

Kompetensförsörjning - en fråga om överlevnad för skogsbranschen. Nu startar ett nytt traineeprogram med målet att bygga för framtiden.

Pressmeddelanden   •   2013-09-03 11:54 CEST

I dagarna startar Åkroken Science Park i Sundsvall och Processum i Örnsköldsvik ett gemensamt traineeprogram för att stärka skogsbranschen. I programmet deltar fyra av regionens stora företag; AkzoNobel, Eurocon, Metsä Board och SCA Forest Products.

Hmcy2wn7cmiqa9oxgwbf

Nu är studenterna till Number One Forest Industry Networks traineeprogram utvalda!

Pressmeddelanden   •   2013-07-01 07:07 CEST

Vi är stolta och glada över att kunna presentera de traineer som har blivit utvalda att vara med i vårt traineeprogram som startar till hösten. I programmet deltar fyra av regionens stora företag; AkzoNobel, Eurocon, Metsä Board och SCA Forest Products. Programmet samordnas av Number One och Processum och är en 18 månader lång utbildning med lön.

O8onudwksntelkjudp3rg

Number One News # 3 2013

Nyheter   •   2013-06-28 09:15 CEST

Nu är det senaste numret av Number One News ute! Ta del av de senaste nyheterna inom regionens skogsbransch och läs mer om vad som händer inom nätverket - Number One Forest Industry Network. Number One News innehåller mängder av spännande och intressant information om forskning och trender, nya affärer och aktuella events.

Media-no-image

Miljonbidrag från VINNOVA till Åkroken Science Park

Pressmeddelanden   •   2013-06-27 09:15 CEST

Åkroken Science Park har idag beviljats fyra miljoner kronor i utvecklingsbidrag från VINNOVA, Sveriges myndighet för innovationsutveckling. Därmed kan arbetet påbörjas med att förverkliga de idéer och strategier som Åkroken Science Park under våren har arbetat fram tillsammans med ett antal företag med koppling till regionens skogsindustri, Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.  

- Bidraget är ett besked om att vi är på rätt väg i vårt arbete för att förnya regionens skogliga näringsliv. Vi har tagit ytterligare ett steg mot visionen att skapa nya produkter, nya jobb och fler företag baserade på den förstklassiga råvara som finns i våra skogar, säger Agneta Lindemo Larsson, vd Åkroken Science Park.

Att denna vision förverkligas är viktig för att skogen ska fortsätta att skapa tillväxt och välfärd i Sundsvallsregionen. Skogsindustrin har varit och kommer under överskådlig tid att vara en av Sveriges viktigaste basindustrier. De globala hoten mot den traditionella svenska skogsindustrin blir dock snabbt allt starkare. Därför är det nödvändigt att utveckla nya produkter och tjänster med skogen som resurs.

Målet med vårens arbete har varit en ansökan till VINNVÄXT - Vinnovas nationella tävling för Sveriges främsta innovationsmiljöer. Ansökan, kallad BioBusiness Arena - en global nod för bioekonomins förnyelse, lämnades in i maj, men nådde tyvärr inte ända fram som VINNVÄXT-vinnare. De nu beviljade miljonerna signalerar ändå en stark tilltro till potentialen i Sundsvallsregionens biobaserade innovationssystem.

VINNVÄXT är en nationell tävling med syfte att utveckla Sveriges konkurrenskraft inom specifika regionala tillväxtområden. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.

Urvalet görs med hjälp av en intern och en extern bedömningspanel. Programmet har pågått sedan 2001 och omfattar idag 11 initiativ runt om i landet.

Tre nya vinnare är idag utsedda, vilka kommer att få finansiering under tio år. VINNOVA beviljar dessutom utvecklingsbidrag till sex initiativ som bedömts ha god tillväxtpotential, varav Åkroken Science Park är ett.

För mer information kontakta:

Agneta Lindemo Larsson, vd Åkroken Science Park

060-17 87 87, agneta.lindemolarsson@akroken.se


Number One Forest Industry Network verkar för en förnyad skogsbransch i Mittsverige. Med medlemmarna i fokus, arbetar vi strategiskt för att främja kunskapsutbyte och samverkan. Våra kreativa mötesplatser skapar möjligheter – till nya relationer, nya innovationer och gemensam nytta för nätverket. Number One består av ett 80-tal företag och organisationer med koppling till skogsbranschen.

Åkroken Science Park har idag beviljats fyra miljoner kronor i utvecklingsbidrag från VINNOVA, Sveriges myndighet för innovationsutveckling. Därmed kan arbetet påbörjas med att förverkliga de idéer och strategier som Åkroken Science Park under våren arbetat fram tillsammans med ett antal företag med koppling till regionens skogsindustri, Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.

Läs vidare »
Crn3r4gwabjedbwtvi1u

Åkroken Science Park erbjuder praktikplats inom CSR

Nyheter   •   2013-06-10 10:45 CEST

Nu lanserar Sveriges Ambassad i Washington, D.C. och Amerikanska Ambassaden i Stockholm ett nytt traineeprogram för amerikanska studenter och ”young professionals", och Åkroken Science Park (ÅSP) är ett av de företag som kommer att erbjuda en praktikplats.

Dvzpykeksrj8xkddosbi

BioBusiness Arena – ett ekosystem för smart förnyelse och globalt fokus

Nyheter   •   2013-06-10 10:19 CEST

Vi är väldigt glada över att ha gått vidare till steg 2 gällande den VINNVÄXT-ansökan som lämnades in till VINNOVA i början av maj! Av 23 ansökningar gick 9 vidare till en intervju. Ett flertal representanter för ansökan kommer att medverka då VINNOVA 12 juni har en utfrågning kring ansökan och dess innehåll.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig Åkroken Science Park
  • tinasw.szptwtjernbtdert@akdbroken.hnyyse
  • 070-610 44 83

Om Number One Forest Industry Network

Tillsammans skapar vi möjligheter.

Number One är ett nätverk av ett 80-tal företag och organisationer med koppling till skogsbranschen. Vår bas finns i Mittsverige, men vi arbetar gränslöst och kreativt med att skapa gemensam nytta för våra medlemmar. Utveckling, tillväxt och konkurrenskraft är våra mål och drivkrafter.

När näringsliv, universitet och det omgivande samhället arbetar tillsammans skapas helt nya förutsättningar för utveckling. Det visar både internationell forskning och våra regionala erfarenheter. Därför är Number One en viktig brobyggare. Genom att främja kunskapsutbytet mellan regionens aktörer inom cellulosa- och fiberteknik, finna former för kompetenssamverkan, skapa förutsättningar för nya produkter och tjänster, skapa förutsättningar för att starta nya företag i branschen, kan vi bidra till regionens tillväxt och utveckling. I stort och smått.

Adress

  • Number One Forest Industry Network
  • c/o Åkroken Science Park
  • 851 70 Sundsvall

Länkar