Uhfgxankxcx0ykeqnb52

Mats Ullmar ny vd för Åkroken Science Park

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 08:30 CET

Mats Ullmar har utsetts till ny vd på Åkroken Science Park. Mats har haft rollen som tillförordnad vd under det senaste halvåret och har sedan tidigare lång erfarenhet som utvecklingschef inom skogsindustrin. – Efter en turbulent tid vågar jag säga att organisationen nu funnit ett lugnare läge, vilket också är en förutsättning för det hårda arbete vi gör nu i utvecklingsfasen, säger Mats

Media-no-image

Sundsvall får besök av internationella ledare inom biobaserad Forskning och Utveckling

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 11:25 CEST

En del av den prestigefyllda grupperingen från amerikabaserade TAPPI’s International
Research Management Committee besöker Sundsvall 25-26 september. Tappi IRMC är en internationell branschförening för papper och massa och består av utvecklingschefer, ansvariga för forskningscenters eller närliggande ledare inom bioprodukter, papper och massa från hela världen.
 

Tappimötet börjades redan på måndagskväll när ca 30 Tappi IRMC-deltagare anslöt till Markus Wallenbergpriset (MWP) som delades ut av Kung Carl Gustaf på Grand Hotel i Stockholm. MWP är skogsbranschens ”nobelpris” och har hög status i hela världen.  Tillställningen var en bra start på en intensiv vecka där idéer, grupparbeten och presentationer växlades om vartannat.

Mats Ullmar, tillförordnad vd på Åkroken Science Park samt affärsområdeschef på BioBusiness Arena ansvarade denna gång för programmet och valde att fokusera kring två huvudteman: Hur lyckade samarbeten leder till både radikala förändringar och framgång samt Market Outlook.

Tappimötet tog sedan sin fortsättning på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, i Stockholm där Generaldirektör Charlotte Brogren berättade om Vinnovas verksamhet. Innventia, ett branschforskningsinstitut i Stockholm agerade under ett dygn värd när deltagarna genomförde flera grupparbeten och lyssnade på presentationer.

Torsdag 25 september samlas grupperingen på Knaust Hotel i Sundsvall
Mats Ullmar berättar då om Åkrokens Science Parks verksamhet men framförallt om BioBusiness Arena - ett initiativ som strävar mot förnyelse med skogen och skogsindustrin som utgångspunkt, där vikten av samarbete och möjligheten att finna nya värdekedjor är en drivkraft. 

Under dagen berättar även Clas Engström, som leder ett liknande initiativ i Örnsköldsvik, om sina erfarenheter och vad som krävs av ett samarbete för att det skall lyckas. Mats Magnusson som är Professor i Innovation på KTH kommer även att ha ett interaktivt inslag i gruppen där han delar med sig av sin forskning gällande hur stora bolag skall uppnå radikal förändring eller genomföra stora teknikkliv.

Veckan avslutas med studiebesök på Valmet och AkzoNobel innan deltagarna beger sig till sina respektive hemländer.

För mer information, kontakta:
Mats Ullmar - 070-399 93 68, mats.ullmar@akroken.se
affärsområdeschef BioBusiness Arena
t.f vd, Åkroken Science Park

Läs om Tappi-konferensen:
https://www.eiseverywhere.com/ehome/97005

Länk till programmet:
https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/a21398af18f6af54ce9f88ec1e7b01ad_TAPPIIRMCFall2014PreliminaryProgram-7-9-14.pdf


_____________________________
BioBusiness Arena
är en regional kraftsamling där företag, universitet och kommuner samverkar i syfte att nå kommersialisering av hållbara produkter och tjänster som bygger på förnybart materiel eller förnybar energi. BioBusiness Arena är en stark innovationsarena där processer och metoder förtydligas, utvecklas och verifieras.  Vi driver projekt, sprider kunskap samt mäter och följer upp framstegen. Välkommen till framtiden.Åkroken Science Park erbjuder företag, projekt, avknoppningar och innovativa affärsidéer en unik möjlighet att etablera sig, utvecklas och växa i en kreativ miljö. Här finns både fysiska förutsättningar i lokaler, kreativt klimat och engagerade människor samt resurser och verktyg som stimulerar tillväxt och framgång.

En del av den prestigefyllda grupperingen från amerikabaserade TAPPI’s International Research Management Committee besöker Sundsvall på torsdag och fredag. Tappi IRMC är en internationell branschförening för papper och massa och består av utvecklingschefer, ansvariga för forskningscenters eller närliggande ledare inom bioprodukter, papper och massa från hela världen.

Läs vidare »
Media-no-image

Förändringar i ledningen på Åkroken Science Park AB

Pressmeddelanden   •   2014-06-05 10:15 CEST

”Jag vill tacka Agneta Lindemo Larsson för hennes insatser för Åkroken Science Park. Bolaget har under hennes tid som VD utvecklats positivt inom flera områden. Jag vill särskilt peka på att Åkroken Science Park under fjolåret tilldelades fyra miljoner kronor av Vinnova för att utveckla Bio Business Arena. Det är av stor vikt för regionens utveckling”, säger Örjan Petterson, styrelseordförande för Åkroken Science Park AB.

”Det har varit intensiva och utvecklande år på Åkroken Science Park. Bolaget har tagit flera viktiga steg framåt, och vi har i dag tre starka och tydliga affärsområden med nationell spets i form av Åkroken Business Incubator, Åkroken Packbridge och BioBusiness Arena. Vi har också startat ett uppskattat traineeprogram tillsammans med regionens industrier och sjösatt arbetet med etablerande av en ny science park-miljö. Jag känner mig stolt över att ha bidragit till detta. När bolaget nu är i en process där nya ägardirektiv och nya arbetsformer ska tas fram så vill jag ge utrymme för förändring, samtidigt som jag känner att jag vill söka nya utmaningar”, säger Agneta Lindemo Larsson.

Som tillförordnad VD har Mats Ullmar utsetts. Mats Ullmar är affärsområdeschef för Bio Business Arena, ett uppdrag han behåller.

”Vi kommer att genomföra rekrytering av ny VD i samband med att de nya ägardirektiven för Åkroken Science Park fastställs under hösten. Vi har stort förtroende för att Mats Ullmar tillsammans med den övriga personalen på Åkroken Science Park kommer att fortsätta driva verksamheten på ett utvecklande sätt för regionens bästa”, avslutar Örjan Petterson. 

Vid frågor nås Örjan Petterson, Styrelseordförande Åkroken Science Park AB

 på tfn 070-58 05 606


Agneta Lindemo Larsson lämnar på egen begäran sin tjänst som VD på Åkroken Science Park. Som tillförordnad VD tillträder Mats Ullmar.

Läs vidare »
Zbn7yww1lvzzvywblmdk

Mats Ullmar ny processledare på Åkroken Science Park (ÅSP)

Pressmeddelanden   •   2013-10-11 07:00 CEST

En viktig kugge är nu på plats för att driva och utveckla ÅSPs stora satsning Biobusiness Arena! - Jag ser det här uppdraget som fantastiskt stimulerande; att tillsammans med kollegorna på ÅSP och alla de parter som står bakom den här satsningen, kraftsamla regionen och konkretisera de unika förutsättningar som finns här, säger Mats Ullmar.

Crn3r4gwabjedbwtvi1u

USA:s ambassadör välkomnar trainees till Sundsvall

Pressmeddelanden   •   2013-09-18 09:36 CEST

Som första kommun i Sverige tar Sundsvall emot tre unga amerikanska trainees inom ramen för SAGA-projektet (Swedish American Green Alliance). De tre (Rachel Agnew, Erica Restich och Marie Vasallo) ska under tre månader arbeta med frågor som rör socialt ansvarstagande i allmänhet och hållbarhetsfrågor i synnerhet. Värdföretagen i Sundsvall är SCA, Åkroken Science Park och Standard Solutions Group.

O8onudwksntelkjudp3rg

Number One News # 4 2013

Nyheter   •   2013-09-06 14:21 CEST

Nu är det senaste numret av Number One News ute! Ta del av de senaste nyheterna inom regionens skogsbransch och läs mer om vad som händer inom nätverket - Number One Forest Industry Network.

Hmcy2wn7cmiqa9oxgwbf

Kompetensförsörjning - en fråga om överlevnad för skogsbranschen. Nu startar ett nytt traineeprogram med målet att bygga för framtiden.

Pressmeddelanden   •   2013-09-03 11:54 CEST

I dagarna startar Åkroken Science Park i Sundsvall och Processum i Örnsköldsvik ett gemensamt traineeprogram för att stärka skogsbranschen. I programmet deltar fyra av regionens stora företag; AkzoNobel, Eurocon, Metsä Board och SCA Forest Products.

Hmcy2wn7cmiqa9oxgwbf

Nu är studenterna till Number One Forest Industry Networks traineeprogram utvalda!

Pressmeddelanden   •   2013-07-01 07:07 CEST

Vi är stolta och glada över att kunna presentera de traineer som har blivit utvalda att vara med i vårt traineeprogram som startar till hösten. I programmet deltar fyra av regionens stora företag; AkzoNobel, Eurocon, Metsä Board och SCA Forest Products. Programmet samordnas av Number One och Processum och är en 18 månader lång utbildning med lön.

O8onudwksntelkjudp3rg

Number One News # 3 2013

Nyheter   •   2013-06-28 09:15 CEST

Nu är det senaste numret av Number One News ute! Ta del av de senaste nyheterna inom regionens skogsbransch och läs mer om vad som händer inom nätverket - Number One Forest Industry Network. Number One News innehåller mängder av spännande och intressant information om forskning och trender, nya affärer och aktuella events.

Media-no-image

Miljonbidrag från VINNOVA till Åkroken Science Park

Pressmeddelanden   •   2013-06-27 09:15 CEST

Åkroken Science Park har idag beviljats fyra miljoner kronor i utvecklingsbidrag från VINNOVA, Sveriges myndighet för innovationsutveckling. Därmed kan arbetet påbörjas med att förverkliga de idéer och strategier som Åkroken Science Park under våren har arbetat fram tillsammans med ett antal företag med koppling till regionens skogsindustri, Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.  

- Bidraget är ett besked om att vi är på rätt väg i vårt arbete för att förnya regionens skogliga näringsliv. Vi har tagit ytterligare ett steg mot visionen att skapa nya produkter, nya jobb och fler företag baserade på den förstklassiga råvara som finns i våra skogar, säger Agneta Lindemo Larsson, vd Åkroken Science Park.

Att denna vision förverkligas är viktig för att skogen ska fortsätta att skapa tillväxt och välfärd i Sundsvallsregionen. Skogsindustrin har varit och kommer under överskådlig tid att vara en av Sveriges viktigaste basindustrier. De globala hoten mot den traditionella svenska skogsindustrin blir dock snabbt allt starkare. Därför är det nödvändigt att utveckla nya produkter och tjänster med skogen som resurs.

Målet med vårens arbete har varit en ansökan till VINNVÄXT - Vinnovas nationella tävling för Sveriges främsta innovationsmiljöer. Ansökan, kallad BioBusiness Arena - en global nod för bioekonomins förnyelse, lämnades in i maj, men nådde tyvärr inte ända fram som VINNVÄXT-vinnare. De nu beviljade miljonerna signalerar ändå en stark tilltro till potentialen i Sundsvallsregionens biobaserade innovationssystem.

VINNVÄXT är en nationell tävling med syfte att utveckla Sveriges konkurrenskraft inom specifika regionala tillväxtområden. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.

Urvalet görs med hjälp av en intern och en extern bedömningspanel. Programmet har pågått sedan 2001 och omfattar idag 11 initiativ runt om i landet.

Tre nya vinnare är idag utsedda, vilka kommer att få finansiering under tio år. VINNOVA beviljar dessutom utvecklingsbidrag till sex initiativ som bedömts ha god tillväxtpotential, varav Åkroken Science Park är ett.

För mer information kontakta:

Agneta Lindemo Larsson, vd Åkroken Science Park

060-17 87 87, agneta.lindemolarsson@akroken.se


Number One Forest Industry Network verkar för en förnyad skogsbransch i Mittsverige. Med medlemmarna i fokus, arbetar vi strategiskt för att främja kunskapsutbyte och samverkan. Våra kreativa mötesplatser skapar möjligheter – till nya relationer, nya innovationer och gemensam nytta för nätverket. Number One består av ett 80-tal företag och organisationer med koppling till skogsbranschen.

Åkroken Science Park har idag beviljats fyra miljoner kronor i utvecklingsbidrag från VINNOVA, Sveriges myndighet för innovationsutveckling. Därmed kan arbetet påbörjas med att förverkliga de idéer och strategier som Åkroken Science Park under våren arbetat fram tillsammans med ett antal företag med koppling till regionens skogsindustri, Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.

Läs vidare »

Om Åkroken Science Park

Vi gör innovativa företag etablerade. Och etablerade företag innovativa.

Åkroken Science Park erbjuder företag, projekt, avknoppningar och innovativa affärsidéer en unik möjlighet att etablera sig, utvecklas och växa i en kreativ miljö. Här finns både fysiska förutsättningar i lokaler, kreativt klimat och engagerade människor samt resurser och verktyg som stimulerar tillväxt och framgång.

Adress

  • Åkroken Science Park
  • Åkroken Science Park
  • 851 71 Sundsvall