Gr3mz3vzasproftafdfk

Nutida Svenskt Silver önskar Gott Nytt År

Nyheter   •   2015-01-02 16:58 CET

Ett händelserikt 2015: NationalMuseum design 4-25 mars Vida Museum 1maj-21 juni Nivå125Båstad 4 juli-31augusti Svenskt Tenn 8 okt-8 nov.

Ur0fbggamxbmpuavkcax

Klara Erikssons Columbi Ägg, har premierats med Design S 2014

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 10:52 CET

Design S premierade den 26 november silversmeden Klara Erikssons Columbi Ägg – bunke i siver - I kategorin HANTVERK & KONSTHANTVERK . Klara Eiksson är en av Nutida Svenskt Silvers skickliga smeder.

Media-no-image

Sommarens utställningar

Nyheter   •   2014-07-01 13:23 CEST

Utställningarna är en mycket viktig del av Nutida Svenskt Silvers verksamhet. Smederna får då tillfälle att testa nya idéer, ta ut svängarna, överraska, beröra och förtrolla. Publiken får i sin tur även tillfälle att ta del av en fantastisk hantverksskicklighet. I sommar möter man våra smeder bland annat på:

Liljevalchs, Stockholm, Attention: Craft pågår 26 juni – 7 september

Nivå125 Båstad. Swedish Contemporary Art Jewellery pågår 7 juni – 31 augusti

Vida konsthall på Öland har varje sommar en silverutställning, i år med tema "Tidlöst".

Varmt välkomna!

Utställningarna är en mycket viktig del av Nutida Svenskt Silvers verksamhet. Smederna får då tillfälle att testa nya idéer, ta ut svängarna, överraska, beröra och förtrolla. Publiken får i sin tur även tillfälle att ta del av en fantastisk hantverksskicklighet.

Läs vidare »
Wiyetsxt6ocjqh4st2fm

Elisabeth Alsheimer Evenstedt tar över i Nutida Svenskt Silver

Pressmeddelanden   •   2014-06-13 10:10 CEST

Föreningen Nutida Svenskt Silver har hållit sitt årsmöte. Till ny ordförande valdes Elisabeth Alsheimer Evenstedt, Intendent vid Konstakademien och till vice ordförande Oscar Fuentes, Creative Director*.

Media-no-image

Vi söker en ny styrelseordförande

Nyheter   •   2014-01-30 14:25 CET

Nutida Svenskt Silver är en ideell föreningsom sedan 1963 arbetar för att främja medlemmarnas
intressen genom att skapa en marknadsplats för svenskt corpus & smycken av högsta kvalitet.
Bland de idag 40 medlemmarna märks flera av Sveriges skickligaste ädelmetallsmeder.

År 2013 var ett omvälvande år för Nutida:under sommaren avvecklades galleriet/butiken på
Arsenalsgatan, vilket inneburit attNutidas verksamhet är under omstrukturering och just nu
planerar pop-up-utställningar på alternativa platser. Ett första steg i den riktningen var den
lyckade 50-årsjubileumsutställningen på Halwylska museet hösten 2013, som sedan
vandrade vidare till Galleri NP33 i Norrköping.

Nutida står inför flera stora utmaningar under 2014; men det är mycket som ännu befinner sig i
sin vagga. Att arbeta inom styr elsen är därför minst sagt spännande. Nu söker vi Dig som har god organisationsförmåga, struktur, visioner och stort engagemang, gärna med erfarenhet av försäljning ochpersonalledning. En lagledare som tillsammans med övriga styrelsen har vilja och kraft att driva föreningen i rätt riktning framåt. Du är även ”hands on”, tillgänglig och självklart intresserad av konsthantverk med hållbara värden. Intresserad?


Kul, hör av Dig på en gång till:

Maria Elmqvist, tel 076-768 10 34
(guld- och silversmed samt medlem av styrelsen)
eller mejla till nutida@nutida.nu med rubrikrad Styrelseordförande.

www.nutida.nu

Nutida Svenskt Silver söker ny styrelseordförande.

Läs vidare »
Media-no-image

Aktuell information om Föreningen Nutida Svenskt Silver

Nyheter   •   2013-11-01 15:10 CET

Alldeles nyss var vi på väg mot konkurs – därefter har mycket skett, bland annat har vi visat världen vår fina 50-årsjubileumsutställning på Hallwylska museet. Så här är läget i ögonblicket:

Lokalen på Arsenalsgatan är såld och personalen är uppsagd (men Dorota Liszke hjälper till under vårt 50-årsjubileum, med många specialvisningar bland annat). Vi har packat ihop allt i lokalerna och har det vi tror kan komma till användning i närheten då vi behöver det igen.

Vår ekonomiska situation är just nu sådan att vi lyckades bromsa in ordentligt och har pengar kvar på kontot. Vilket kommer att behövas för att få igång allt på ett mer hållbart sätt och för att ha chansen att starta om.

Just nu arbetar styrelsen med att ta fram en handlingsplan för verksamheten.

Det är många bollar i luften och vårt mål är hållbarare utveckling med både möjligheten att sälja mer och att synas bättre (därtill med en ny lokal så fort vi har ekonomisk möjlighet).

Vi har nya utställningsmöjligheter på gång, vi har alternativa försäljningsställen också. Planen är att inom snar framtid kunna visa fram ett antal projekt som alla smedsmedlemmar på olika sätt kan bli involverade i – allt för att få snurr på hjulen på ett mer hållbart sätt så fort som möjligt.
Vi har också insett att då lokal och personal är borta måste vi informera tydligare. Detta brev är ett första steg i den riktningen.

Här är ett axplock av vad som pågår just nu:

50-årsutställningen vandrar vidare till galleriet NP33 i Norrköping efter avslutningen på Hallwylska. Utställningen i Norrköping pågår 30 november 2013–18 januari 2014.

Posten förhandlar med Nutida om att göra frimärken med alster från Nutida Svenskt Silver på.

Swedavia med flera vill sälja våra saker (förhandlingar pågår).

Vi får besök från Musée des Arts Decoratifs i Paris som bett att få titta på de smeders smycken de identifierat från vår hemsida och sett i jubileumskatalogen. (Det kan betyda inköp till samlingarna.)

Blås & Knåda har bjudit in till en samutställning i maj månad 2014. (Blås & Knåda står för urvalet, med 7–10 medlemmar ur varje kollektiv.)

Vi har ett projekt ihop med designstrategen Oscar Fuentes (går att googla om man vill se hur han hjälpte till att väcka liv i Kaj Frank och lanserade Hackman Tools) för att finna fler och rätt försäljnings- och marknadsföringskanaler.

Under varje punkt finns säkert miljoner detaljfrågor. Men att svara på alla dem tar tid vi inte har i ögonblicket. Därför skall vi organisera ett nytt smedsmöte där alla kan ställa frågor och säja sitt, men först då verksamhetsplanerna tagit mer tydlig form. Grovplanerat kan det handla om januari 2014.

På 50-års-vernissagen och i gemenskapen efteråt hörde vi många prata om den stolthet de kände. Skönt! Låt oss ta fasta på det och kämpa på, tillsammans! Mot 50 nya år.

För styrelsen
Ann Adelsson


Läs vidare »
Tldqyui3lhzbdrdobthv

Välkommen till tre seminariekvällar på tema silversmide och smyckekonst på Hallwylska museet i Stockholm.

Pressmeddelanden   •   2013-09-19 20:54 CEST

Tldqyui3lhzbdrdobthv

VERNISSAGE: "Dåtida Nutida Framtida. Nutida Svenskt Silver fyller 50 år"

Pressmeddelanden   •   2013-09-04 23:44 CEST

Qgfcujeszov8p0rxbzjd

Vernissage: "Dåtida Nutida Framtida. Nutida Svenskt Silver fyller 50 år"

Pressmeddelanden   •   2013-09-04 09:01 CEST

Media-no-image

Nutida Svenskt Silver firar 50 år med utställning på Hallwylska museet

Pressmeddelanden   •   2013-08-26 13:25 CEST

Hallwylska har öppet tisdag–söndag 12–16, onsdagar 12–19; museet ligger på Hamngatan 4. www.hallwylskamuseet.se. Utställningen pågår 13 september–17 november 2013. 

Det är lätt att ta till ord som ”exklusivt” och ”kontroversiellt” när det gäller den kommande utställningen på Hallwylska museet som celebrerar föreningen Nutida Svenskt Silvers 50-årsjubileum: exklusivt i mening att det är exklusiva, ibland även extraordinära, föremål av yppersta hantverksskicklighet som visas i utställningen; kontroversiellt därför att objekten i så hög grad kontrasterar mot de högvälborna miljöer i salongerna där utställningen förevisas – men här möts nutid och dåtid i ett unikt samförstånd, gestaltat av utställnings-curator (tillika silversmeden) Anders Ljungberg.

Det mötet var en av anledningarna till att Nutida valde att fråga Hallwylska om ett samarbete, som de bejakade. Hallwylska har de senaste två–tre åren utmärkt sig genom överraskande och även kontroversiella utställningar, vilket visade sig passa Nutida som ”hand i handske”; sedan starten 1963 har Nutida alltid haft ambitionen att överraska, och så har skett i en mängd utställningar i egen regi.

Silversmide i sig är dessutom en kontroversiell konstart, liksom ett speciellt konsthantverk som visat sig vara extremt känsligt för tidsströmningar – men märkligt oberoende av modetrender; just som Kerstin Wickman beskriver i jubileumskatalogen: ”en skål är inte längre blott en skål, den äger inte bara en personlighet, den kan ha en rad olika uttryck och funktioner”; detsamma gäller för smycken, ”bärbarhet” kan idag definitivt både teoretiseras och ifrågasättas … Varför inte profetera på Keats’ så ofta återbrukade diktstrof om att skönheten ligger i betraktarens ögon?

På många sätt och vis är detta essensen i Nutidas jubileumsutställning.

Hela idén med utställningstiteln Dåtida Nutida Framtida är att visa det breda spektra smedsmedlemmarna i Nutida står för. Tidsspannet blir ganska intressant: Nutidas äldsta medlem Heinz Decker är 94 år, den yngsta, Maki Okamoto, är 30 år; bland de 42 smeder som deltar i utställningen var tre stycken med på Nutidas allra första utställning Ungt Silver, år 1963 – Heinz Decker, Kerstin Öhlin-Lejonklou och Inga Lagervall Ringbom; den senast invalda medlemmen (Kuki Constaninescu) har ”bara” arbetat som professionell sedan två år. Gemensam nämnare har nog så viktigt varit att visa ”det absolut bästa” i den egna produktionen, och samtidigt det mest representativa för Nutida Svenskt Silver i gemen, vilket för utställningen i sin helhet ger en överblick av hur corpus-tradition, smyckekonst och silver/guldsmide hantverksmässigt och konstnärligt sett har utvecklats från att vara designrelaterat (det äldsta föremålet är en fickplunta från 60-talet) till att bli konceptuellt och närma sig konstobjekt – ett av de senast gjorda föremålen är i princip en ”installation”, bestående av fem objekt som berättar en historia om hur vi förhåller oss till vardagsföremål bundna till den bostad vi lever i; bara där ifrågasätts, teoretiseras och analyseras ett av de fenomen som är grundläggande inom silversmidet – corpus; corpus, av latin för ”kropp”, som relaterar till begreppet ”bruksföremål smidda i silver” …

Den som kan sin slöjd-, konsthantverks- och designhistoria vet att detta handlar om förädling: de första bruksartiklarna var koppen, tallriken och skeden, täljda och formade av trä, vilka långt senare tillverkades i silver för att markera högre sociala skillnader men som även markerar tillkomsten av skickligt hantverk. Det allra finaste på middagsbordet (hos storbonden, adelsmannen, kungen osv) var serveringsfatet, fruktskålen och kannan i ädelmetallen silver; det är det som är början till corpus. (Att utvecklingen, genom massproduktion, och maskinellt formbara material som stål, konkurrerat ut hantverket är en annan historia.)

Tillverkningen av smycken är en annan, men väsentligt äldre del, av silver- och guldsmideshistorien. Inte mindre viktig i det här sammanhanget. Det inte ett dugg överraskande är att människan väldigt tidigt blev fåfäng: en fint formad sten, funnen i naturen, med allt vad taktil känsla innebar, kändes fin att hänga runt halsen fäst i en muskelsena … redan under stenåldern. Eller tänk på forntidens tro på lyckobärande amuletter? Någonstans där börjar smyckekonstens historia, som i sin tur förädlades tack vare skickliga hantverkare (och statusbemedlade beställare) och den fåfängliga önskan att äga och bära utsmyckningar man var ensam om – den absolut personliga aspekten finns fortfarande. Det intressanta idag är kanhända att både smeden som skapar smycket och kunden som köper det är ute efter den individuella designen. (Inemellan sluts cirkeln; idag är strandfynd, som av havet mjukt formade stenar eller koraller, lika begärliga dekorationer i smycken som ädla stenar var på Kleopatras tid.)

I den här utställningen finns flera exempel på corpus-arbeten som är användbara eller helt obrukbara, och det finns smycken som är bärbara eller svåra att bära – allt är i betraktarens ögon, till lyst och lust. I utställningen syns även flera bra exempel på mångfald, kulturellt som spirituellt.

Nutida Svenskt Silver bär på en unik historia, vilket redovisas i den katalog som kompletterar jubileumsutställningen. Där nämner Kerstin Wickman i sin text att ”jubileumsutställningen inbegriper även äldre verk för att ge besökarna perspektiv på varje smeds formspråk och konstnärskap; den höga kvaliteten på dessa olikartade verk visar smedernas professionalism”.

Förhoppningen är att besökarna verkligen förstår och uppskattar de vackra, berörande och konstnärligt högtstående corpus-arbeten och smycken som utställningen består av – det är också ett unikt tillfälle att stifta bekantskap med vad svenskt, samtida silver- och guldsmide idag står för; den smideskonst som danades av, och vann internationellt erkännande, genom föregångare som Wiven Nilson, Sigurd Persson och Torun Vivianna Bülow-Hübe, namn som idag står mycket högt i kurs på auktionsverken. Men här syns fortsättningen, som är minst lika fantasifull, revolutionerande och överraskande. Det är t.o.m på sin plats att nämna att silversmide aldrig varit så spännande och kreativt som just nu!


Guidade visningar: Allas vår sakkunniga Dorota Liszke gör speciella guidade visningar på Hallwylska för större grupper. Anmäl intresse till oss på Nutida!

Utställningen kompletteras även med tre intressanta seminarier, som hålls onsdagarna 2, 9 och 16 oktober kl 17:30–20. Tema är Rötterna, Samlande och Nya Arenor. Det är vi på Nutida som står som arrangörer, men anmälningar sker på Hallwylskas hemsida: www.hallwylskamuseet.se

Den stiliga katalogen kommer att finnas till försäljning i butiken på Hallwylska, pris 120 kr/st. Intresserade kan också beställa katalogen genom Nutida: www.nutida.nu  


PS:

Det har pratats en hel del om att Nutida Svenskt Silver har ”lagt ner”. Vilket är överdrivet. Det är helt riktigt att lokalen på Arsenalsgatan är stängd, men verksamheten för galleriet ska tillfälligt drivas på ett annat sätt efter pop-up-principen; Nutida ska fortsätta att göra utställningar typ c/o i andra lokaler. Försäljning sker via hemsidan www.nutida.nu där intressenter slussas vidare direkt till smederna. Information om vad som är på gång sker också via hemsidan, och facebook. Så up-to-date är vi! 


Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • ritatl.platzzaer@rmmppr.swse
  • +46 8 54529250
  • +46 708 85 54 58

Om Nutida Svenskt Silver

Nutida Svenskt Silver har som uppgift att stödja och stimulera det samtida silversmidet i Sverige

Föreningen för NUTIDA SVENSKT SILVER bildades 1963 och har som uppgift att stödja och stimulera det samtidiga silversmidet i Sverige. Ett granskningsråd väljer ut de konstnärliga och hantverksmässigt yppersta föremålen av de 60 smeder som idag är föreningens aktiva medlemmar.

NUTIDA SVENSKT SILVER driver ett galleri på Arsenalsgatan 3 i Stockholm - en viktig kontaktpunkt för silver- och guldsmederna för att nå ut till publiken. I galleriet finns en ständigt växlande försäljningsutställning som gör att man kan se vad som händer inom svenskt silver- och guldsmide. Här arrangeras kontinuerligt även separatutställningar, liksom samlings- och temautställningar.

Adress

  • Nutida Svenskt Silver
  • Arsenalsgatan 3
  • 103 89 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar