Media no image

Trafikverkets förslag innebär färre tåg till Nyköping och hämmar Skavstas utveckling

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 11:55 CET

Trafikverkets förslag är sämre för Nyköpingsborna, sämre för miljön och sämre för hela Mälardalen.

Det menar Nyköpings kommun i sitt remissvar på Trafikverkets förslag om stationsläge på bibanan vid Stockholm Skavsta flygplats.

- Med Trafikverkets förslag förlängs restider till Stockholm Skavsta flygplats och även söderut från Nyköping till Norrköping och Linköping, skriver Nyköpings kommun i remissvaret. Vi anser att det är en stor risk att tågtrafik till Nyköping minskar när storregionala tåg riskerar att välja bort att passera Skavsta och Nyköping på grund av det stora tidstillägget på resan mot Stockholm.

Nyköpings kommun menar att ett stationsläge på huvudbanan är viktigt för utvecklingen av Stockholm Skavsta flygplats.

- Nyköpings kommun ser att vi har en roll att komplettera Arlanda och på så sätt också främja regionens och landets utveckling, säger kommunalrådet Urban Granström (S). Tätare och snabbare tågtrafik är det viktigaste samtidigt som Skavstaområdet utvecklas med fler arbetstillfällen. Därför fortsätter vi att förorda det förslag som vi tidigare varit överens med Trafikverket om.

Nyköpings kommun menar att Trafikverkets utredning inte räknar med hur tåg, flyg och andra transportmedel kan samverka eller tar hänsyn till hur utvecklingen i regionen ser ut. Att Skavsta kompletterar Arlanda och bidrar till förbättrad internationell tillgänglighet i Stockholm - Mälardalen har Trafikverket helt bortsett ifrån.

I remissvaret pekar Nyköpings kommun på att Trafikverket och kommunen utgår ifrån helt olika siffror för resandet framöver. Nyköpings målsättning är att skapa effektiva resor för flygplatsens cirka 6 miljoner årsresenärer medan Trafikverkets förslag till trafikering riskerar att ge en sämre turtäthet för orterna utmed Ostlänken. Istället fokuserar Trafikverket på trafikeringen Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg.

Trafikverkets förslag till ny bibana skapar även en stor barriär som spärrar av flygplatsen och hindrar utvecklingen av det planerade verksamhetsområdet vid Skavsta. Detta hämmar i sin tur utvecklingen i hela regionen.

- Trafikverkets alternativ minskar inte bara Nyköpings kommuns nyttor med Ostlänken utan är även miljömässigt sämre eftersom tidsvinsten med att ta tåget jämfört med bilen inte blir så tydlig, skriver kommunen.

När Trafikverket bearbetat synpunkterna från remissinstanserna kommer Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon runt årsskiftet att lämna förslaget vidare till regeringen som sedan tar ställning till förslaget.

Kontaktperson Urban Granström 073 - 773 79 83

Trafikverkets förslag är sämre för Nyköpingsborna, sämre för miljön och sämre för hela Mälardalen.

Läs vidare »
Media no image

Gästabudsåret på Lördagsöppet i Stadshuset

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 10:50 CET

Media inbjuds till Lördagsöppet i Stadshuset 2 december.

Bland annat kommer Gästabudstäcket som kom till under StickLan 7 - 8 oktober att överlämnas till kommunen. Då stickade 40 deltagare under ett helt dygn ett vackert lappäcke.

Under lördagen innan portarna slås upp för allmänheten firas Gästabudsåret med fikakalas för representanter för föreningar som bidragit med evenemang under året. Det blir också underhållning av musikanter som ska vara med på nästa års Street Music Festival.

Besökarna på Lördagsöppet inbjuds också till fikakalas och flera efterfrågade visningar av konsten i Stadshuset, Rådhuset och Stadshusets arkitektritade lokaler.

11.00 Guidad visning av textilierna i Stadshusets hörsalar 

12.00 Guidad visning av Rådhuset 

13.00 Guidad visning av Stadshuset Utställning om årets höjdpunkter och Nyköpings historia.

Stora Torget Sörmlandskustens räddningstjänst informerar om hur du firar en säker jul. Sopsaltningsmaskinen visas som håller cykelbanorna halkfria.

Gästabudsåret avslutas med den traditionella Nyårspromenaden. Fram till 21 december pågår tävlingen ”Sätt ljus på Nyköping”. Vinnaren utses på Nyårspromenaden 31 december. Läs mer på www.gastabudsaret2017.se

Som vanligt finns politiker på plats på Lördagsöppet för att svara på frågor om kommunens verksamhet.

För frågor om Gästabudsåret kontaka Ulf Westman, 0155 - 24 84 81, ulf.westman@nykoping.se

Välkommen!

Media inbjuds till Lördagsöppet i Stadshuset 2 december.

Läs vidare »
Media no image

Nyckelfärdiga hus byggs vid Ängstugevägen

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 11:18 CET

För att minska på trycket på bostadsmarknaden i Nyköping kommer Nyköpings kommun under den närmaste tiden att bygga ett antal nyckelfärdiga hus med totalt 96 lägenheter. I slutet av november monteras de första husen utmed Ängstugevägen.

Media inbjuds till montaget och information om bygget. Vägbeskrivning bifogas också.

Tid: Onsdag 22 nov kl 10.15 

Plats: Ängstugevägen, Nyköping 

På plats finns bland annat kommunalrådet Urban Granström (S) och representanter för Hjältevadshus.

Med vänliga hälsningar 

Lars-Göran Bergman 

kommunikationsavdelningen 

tfn 073 - 773 72 85


För att minska på trycket på bostadsmarknaden i Nyköping kommer Nyköpings kommun under den närmaste tiden att bygga ett antal nyckelfärdiga hus med totalt 96 lägenheter. I slutet av november monteras de första husen utmed Ängstugevägen.

Läs vidare »
Media no image

Information om 6-timmars arbetsdag

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 13:38 CEST

Ett förslag är på väg fram till kommunstyrelsen som gäller 6-timmars arbetsdag i Nyköpings kommun.

Media inbjuds till information om förslaget. 

Tid: Måndag 30 oktober kl 10.30 

Plats: Hållets äldreboende, Fåfängans väg 7, Nyköping 

På plats finns bland annat kommunalråden Nicklas Franzén (V), Malin Hagerström (MP) och Vård- och omsorgsnämndens ordförande Veronica Andersson (S). 

Med vänliga hälsningar 

Lars-Göran Bergman kommunikationsavdelningen 

tfn 073 - 773 72 85

Ett förslag är på väg fram till kommunstyrelsen som gäller 6-timmars arbetsdag i Nyköpings kommun.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Information om betygen i Nyköpings skolor

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 15:58 CEST

Den 28 september släppte Skolverket sin statistik för slutbetyg årskurs 9 gällande läsåret 2016/2017.

Torsdag 26 oktober presenteras statistiken för grundskolan årskurs 6.

Vi vill därför bjuda in till en träff för att besvara frågor kring statistik, resultat och kvalitet som rör slutbetygen för årskurs 6 och årskurs 9.

Tid: Fredag 27 oktober klockan 11.15
Plats: Barn Utbildning Kultur, Östra Rundgatan 11, Nyköping

På plats är utbildningschef för grundskolan F-6, Anci Stierna samt rektor för Nyköpings högstadium, Peter Sund.

Var vänligen anmäl om ni kommer till kommunikatör Annika Broman på epost annika. broman@nykoping.se senast klockan 08.30 fredag 27/10.

Med vänliga hälsningar
Lars-Göran Bergman
kommunikationsavdelningen
tfn 073 - 773 72 85 

​Den 28 september släppte Skolverket sin statistik för slutbetyg årskurs 9 gällande läsåret 2016/2017. Torsdag 26 oktober presenteras statistiken för grundskolan årskurs 6. Vi vill därför bjuda in till en träff för att besvara frågor kring statistik, resultat och kvalitet som rör slutbetygen för årskurs 6 och årskurs 9.

Läs vidare »
Dsua90wyxft5hkp3yluw

Pressinbjudan: Invigning Dino-lekplatsen

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 08:53 CEST

Nu börjar allt bli färdigt i Nyköpings nyaste lekplats som har tema dinosaurier. Vi uppmärksammar detta genom en invigning där kommunstyrelsens ordförande Urban Granström invigningstalar.

Media no image

Fokus på skola och bostäder i budget 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 15:35 CEST

Nyköpings befolkning växer och det innebär att kommunen behöver fler bostäder och platser inom förskolan och skolan samtidigt som insatserna för äldre behöver utökas.

Det framgår av Nyköpings kommuns förslag till budget 2018 som nu är på väg fram till kommunfullmäktige för beslut

- För att även fortsättningsvis klara av utmaningarna som tillväxten innebär måste vi sätta av resurser för planering av nya bostäder och verksamhetsområden, säger kommunalrådet Urban Granström (S). Vi satsar också resurser på att förbättra resultaten i skolan och ge en bra service till våra äldre som har behov av hjälp.

De närmaste åren investerar Nyköpings kommun mycket i i nya förskoleplatser och skolor. Ett särskilt fokus läggs på kunskapsresultaten i grundskolan. Under 2018 färdigställs om- och tillbyggnaden av Nyköpings gymnasium.

Planeringen inför Ostlänken och arbetet med Nyköpings resecentrum och ombyggnaden av Brunnsgatan intensifieras under året. Arbetet med att förtäta, omvandla och utveckla redan bebyggd mark fortsätter. Resultatet av Sverigeförhandlingen innebär att det ska byggas 7 400 bostäder i kommunen fram till 2035.

I en hållbart växande stad behöver infrastrukturen anpassas.

 - De närmaste åren satsar vi 100 miljoner kronor på att förbättra säkerhet och framkomlighet för gångare, cyklister och kollektivtrafik, säger kommunalrådet Malin Hagerström (MP). Högsta prioritet är transporter till och från våra förskolor och skolor. 

I budgetförslaget får kommundirektören i uppdrag att utreda hur kommunen kan bli självförsörjande på el. En utredning som ska svara på vad det kostar att minska på inköp av el och istället investera i exempelvis vindkraft och solceller. Kommundirektören ska också utreda och visa på goda exempel för byggnation i några av kommunens mindre tätorter exempelvis i form av modulhus. En utredning ska också klargöra behov och erfarenheter av att införa en kommunal bostadsförmedling.

Under hösten 2018 invigs det nya Sörmlands museum i Spelhagen. Nyköpings kommun deltar i Landstingets satsning och kommer bland annat att flytta Företags- och bildarkivet och Gripes modellteatersamling hit. En stadshistorisk utställning kommer också att färdigställas i det nya museet.

Under de närmaste åren behöver fler platser för äldre byggas samtidigt som tillgängligheten förbättras i befintliga lägenheter. 

- För att minska behovet av ekonomiskt stöd fortsätter satsningen på att ge personer med försörjningsstöd anställning i kommunen, säger kommunalrådet Nicklas Franzén (V).

Prioriterade målområden som nämnderna får i uppdrag att förbättra är hållbar tillväxt, grön omställning, social sammanhållning, kommunal organisation och hållbar ekonomi.

Axplock ur budgetförslaget:
- Utbyggnad av Kommunservice lokaler i Brandkärr.
- Fortsatt utveckling av Nyköpings kulturskola.
- Kvalitetsförbättringar inom äldre- och demensvården bland annat genom ytterligare ett nattlag.
- Utökning av ungdoms- och familjestöd för att möta ökat behov av missbruksvård.
- Fortsatt arbete med att möta behovet av bostäder, sysselsättning och integration.
- Fler studerande på Campus Nyköping som läser bland annat svenska för invandrare (sfi).
- Ökade resurser för skötsel av naturen runt Åpromenaden och Stadsfjärden.
- Sopsaltning fortsätter för att främja cykling året runt.
-Den miljöstyrande renhållningstaxan ses över eftersom den inte fått förväntad effekt.
- Förnyelsen av ledningsnätet fortsätter för att minska antalet vattenläckor.
- Översynen av enskilda avlopp fortsätter med målet att förbättra miljön 

Budgetens omslutning är på drygt 3,1 miljarder kronor och överskottet planeras till 48 miljoner kronor. Under 2018 beräknas nettoinvesteringarna till 865 miljoner varav stora delar går till investeringar i skolor och förskolor. Förslaget till budget innebär oförändrad kommunalskatt. VA-taxan föreslås höjas med tre procent och renhållningstaxan med två procent.

Nyköpings befolkning växer och det innebär att kommunen behöver fler bostäder och platser inom förskolan och skolan samtidigt som insatserna för äldre behöver utökas.

Läs vidare »
Media no image

Nyköpings integrationspris till Fritidsbanken och Fokusskolan

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 10:17 CEST

I anslutning till Forum Nyköping delade Nyköpings kommun ut 2016 års integrationspris till Fritidsbanken och Fokusskolan. Hedersdiplom gick till Lasätters gård.

Priset delades ut av ordföranden i utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden Gunilla Andersson.
Integrationspriset delas ut årligen och allmänheten nominerar verksamheter som bidrar till integration och ett mångkulturellt samhälle. Det kan vara en skola, skolklass, förening eller annan organisation som är verksam i Nyköpings kommun.

Fritidsbanken

Motivering: Fritidsbankens koncept att samla in, förvara och avgiftsfritt låna ut sport- och fritidsartiklar, ungefär som ett bibliotek är strålande. Genom fritidsbanken har barn, unga och vuxna getts möjlighet att prova på sport- och fritidsverksamhet som annars inte varit möjligt. Verksamheten stärker sammanhållningen i Nyköping och bidrar till integration på bästa sätt genom sin enkelhet.

Fokusskolan:

Motivering: Fokusskolan har en allsidig elevsammansättning vilket gör att människor med olika bakgrund möts. Skolan ser att detta är en tillgång i det pedagogiska arbetet och att det bidrar till goda resultat. Skolan strävar efter att vara välkomnande och individbejakande. Alla får känna att de får vara med. Skolan arbetar varje dag aktivt med värdegrundsfrågor där allas lika värde och hur vi människor bör vara mot varandra lyfts.

Hedersdiplom Lasätters gård:

Motivering: Lasätter gård visar på stort engagemang för att integrera nyanlända i Sverige. De prövar nya vägar genom att bland annat anordna julmarknad med tema Möte och Mångfald. Där förenar de olika kulturer genom att bjuda sina besökare på svensk julkänsla blandad med mat och smaker från andra länder. Detta visar även på ett kreativt sätt att utveckla en mötesplats mellan landsbygd och stad.

I anslutning till Forum Nyköping delade Nyköpings kommun ut 2016 års integrationspris till Fritidsbanken och Fokusskolan. Hedersdiplom gick till Lasätters gård.

Läs vidare »
Media no image

Förslag till budget 2018 med flerårsplan 2019-2020

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 13:35 CEST

Förslaget till budget 2018 för Nyköpings kommun är nu på väg fram för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förslaget till budget 2018 för Nyköpings kommun är nu på väg fram för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Media inbjuds till information om förslaget. 

Tid: Måndag 18 september kl 11.00 

Plats: C-salen, Stadshuset, Nyköping 

På plats finns bland annat kommunalråden Urban Granström (S), Malin Hagerström (MP) och Nicklas Franzén (V). 

Förslaget till budget kan hämtas på ekonomkontoret fredag 15 sep, under förutsättning att ingen publicering sker förrän efter måndagens presskonferens.

 Med vänliga hälsningar 

Lars-Göran Bergman 

kommunikationsavdelningen 

tfn 073 - 773 72 85

Förslaget till budget 2018 för Nyköpings kommun är nu på väg fram för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Läs vidare »
Media no image

Forum Nyköping blev uppskattad samtalsfestival

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 08:48 CEST

Tusentals människor följde samtalen på Forum Nyköping 7 – 9 september om populism, demokrati och det inkluderande samhället. Förutom alla som samlades på Stora Torget sågs samtalen av över 5 000 personer via livesändningar på Facebook och ännu fler via direktsändningar via SVT Forum.

Torsdagens inslag med radions utrikes korrespondenter följdes av särskilt många intresserade, liksom fredagens samtal om det inkluderande samhällets grundstenar med bland annat Nalin Pekgul, Amineh Kakabaveh och Per Westerberg - Hur ska vi göra för att få våra invandrare att vara stolta över den svenska flaggan? Att förstå att svenskhet inte är något fult? Medborgarskapsceremonier och delaktighet är viktigt, sa Nalin Pekgul. 

Amine Kakabaveh, riksdagsledamot (V) fyllde på med att vi måste kämpa för allas lika värde utan skygglappar.
- Vi har kämpat i våra hemländer tidigare mot religiösa fanatiker och fundamentalister, fortsatte hon. Varför kan vi inte göra det i Sverige, ett demokratiskt land? Årets samtalsfestival spände över en rad olika områden. Ett spännande samtal handlade om det nya medielandskapets påverkan på bilden av samhället. 

Panelen konstaterade att den stora skillnaden är att fler kan publicera information och sina åsikter nu än för 25 år sedan. I dag kan 95 procent av svenska folket göra sig hörda jämfört med några få procent innan Internets genombrott. De nya medierna har gett möjlighet till kommunikation som inte tidigare var möjligt. Panelen var enig om att det nya medielandskapet har inneburit en framgång för det demokratiskasamtalet, att alla röster måste få höras men att vi behöver tänka källkritiskt och bli bättre på att lyssna och ifrågasätta vår egen åsikt eller uppfattning i en fråga. 

Stort intresse var det också för den kvinnliga danska imamen Sherin Khankan. Som en av flera kvinnliga imamer i Mariammoskén i Köpenhamn, utmanar Sherin Khankan de patriarkala strukturerna. Det gör att hon både kritiseras och hotas. 
- Kvinnliga imamer är inget nytt och borde inte vara hotfullt, sa Sherin Khankan. Jag är övertygad om att den kunskap som nu växer fram hos många unga muslimer kommer att leda till förändring. Många föreställningar om hur islam ska utövas bygger på okunskap. Vår moské utgår från legitima muslimska källor som Koranen och äldre muslimsk litteratur som få känner till. Många föreställningar som sprids bygger på okunskap och myter. 

Lördagen handlade mycket om hur man kan bygga mer inkluderande och attraktivare städer. Här handlar det om allt från att skapa nya mötesplatser till att få till bättre samråd med invånarna när man planerar och bygger nytt. - Vi behöver närhet och bättre mötesplatser i städerna, sa stadsplaneraren Alexander Ståhle. Bättre blandning mellan hyresrätter och bostadsrätter och barnvänligare områden är också viktiga. Forum Nyköpings moderatorer Navid Modiri och Anna Lindman var märkbart nöjda med alla intressanta samtal som fördes på Stora Torget och nu ska fortsätta i hemmen och på andra platser. 

Tanken med samtalsfestivalen är att Nyköping vill skapa en plats för viktiga samtal. En plats där man får tala till punkt och där man inte alltid serverar lösningar utan ställer svåra frågor. Forum Nyköping handlar om att öka förståelsen för svåra frågor och lyssna på varandra. Samtal och dialog är modellen som ska föra diskussionen framåt. 

Samtalen har spelats in och du kan lyssna på dem om du går in på www.nykoping.se/forum

Tusentals människor följde samtalen på Forum Nyköping 7 – 9 september om populism, demokrati och det inkluderande samhället. Förutom alla som samlades på Stora Torget sågs samtalen av över 5 000 personer via livesändningar på Facebook och ännu fler via direktsändningar via SVT Forum.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • pajjgvlaemoeona.mortavsalecbhgnzdzeyjzrnkrer@ndsykatoping.se
 • 0155-24 83 89
 • 073-773 79 13

 • Presskontakt
 • Pressredaktör
 • larsgoran.bergman@nykoping.se
 • 0155-24 80 02

Om Nyköpings kommun

En modern kuststad

Nyköping är en modern kuststad en timmes bil- eller tågresa söder om Stockholm och trettio minuter norr om Norrköping.
I tätorten bor ungefär 35.000 personer och i hela kommunen drygt 50.000. Småorterna runt Nyköping heter Stigtomta, Nävekvarn, Jönåker, Tystberga, Stavsjö och Ålberga. Var och en med sin karaktär och sina fördelar.
Europas snabbast växande flygplats, Stockholm Skavsta flygplats, ligger fem minuter från centrala Nyköping.

Adress

 • Nyköpings kommun
 • Stadshuset, Stora Torget
 • 611 83 Nyköping
 • Vår hemsida