Skip to main content

Lagliga dödsdroger på internet: TV4 Fakta söndag 12 september kl. 20.00

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 12:41 CEST

De är unga, nyfikna och villiga att utmana ödet med livet som insats.
– Man ser sin kropp som ett laboratorium och det är med sin kropp man forskar.

Missbruket av lagliga dödsdroger från Internet har ökat explosionsartat i Sverige.
– Många ungdomar vill prova av nyfikenhet, säger kriminalinspektör Cecilia Fant på rikskriminalen
i Stockholm.
Nätdrogerna skördar också allt fler unga dödsoffer. Isabelle Grönroos har förlorat sin pojkvän.
– Folk visste om att han missbrukade DMX, men de lät det bara ske.
Emma Sulkakoski (070-448 35 39) har gjort det till sitt livsprojekt att jobba mot nätdrogerna.
– Jag vet att det här är en strid som jag aldrig någonsin kommer att kunna
vinna. Det är en oändlig strid.
http://www.youtube.com/watch?v=rxB6WiYx4rM

Treårigt projekt
Nu tar fem organisationer ett samlat grepp för att komma till rätta med
det här växande samhällsproblemet i ett landsomfattande och
treårigt projekt.
– Insatser måste ske mot såväl efterfrågan som utbudssidan, säger
projektsamordnaren Linda Nilsson och generalsekreteraren Per
Johansson (08-714 81 15) på Riksförbundet Narkotikafritt
Samhälle i Stockholm.
– Redan under hösten 2010 drar studieförbundet NBV igång och
ska sprida information till föräldrar ute i landet i ett pilotprojekt,
berättar Ann-Sofie Roberntz (0733-72 63 27) på förbundet.

Organisationer i samverkan:
RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle)
NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet)
CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)
FMN (Föräldraföreningen mot narkotika)
AMD (Anhöriga Mot Droger)

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV, är nykterhetsrörelsens studieförbund. Verksamheten grundar sig på ett demokratiskt folkbildningsperspektiv och är öppen för alla. Vi tror på bildning som grund för samhällsförändring.

NBV, Box 12825, 112 97 Stockholm
Tel: 08-672 61 00, Fax: 08-672 61 20, E-post: info@nbv.se, Web: www.nbv.se