Skip to main content

Nya VHC skapar kreativa krockar i unik byggnad

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 09:31 CEST

Närhet och transparens är ledord för nya VHC-projektet på Sveriges lantbruksuniversitet i  Ultuna. Här skapas ett nationellt centrum för veterinärmedicin, husdjursvetenskap och djursjukvård, som kommer att vara en av världens modernaste anläggningar i sitt slag.

Onsdagen den 10 september invigs Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, VHC, för Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna. Den unika anläggningen förenar vitt skilda behov hos studenter, forskare och djur. På uppdrag från Akademiska Hus och SLU har Nyréns Arkitektkontor ansvarat för arkitektur, inredningsarkitektur och landskapsarkitektur.

VHC mäter 53 000 kvadratmeter och inrymmer Sveriges enda universitetsdjursjukhus och universitetsutbildningar av veterinärer, husdjursvetare och angränsande yrken. Byggnaden har kapacitet för 1 000 studenter, 700 forskare, lärare och kliniker samt mottagning för 7 000 hästar och 24 000 smådjur per år.

Tidigare var verksamheten utspridd på flera håll i Uppsala. Som en av brukarna utryckte det: ”Man kunde gå en hel yrkeskarriär utan att stöta ihop med konkurrenten”. Med nya VHC är däremot alla delar samlade under ett och samma tak vilket ger många tillfällen för kreativa möten och gränsöverskridande konstellationer.

- Den stora ljusgården utgör en naturlig mötesplats för spontana möten och samtal, konstaterar Dag Beskow som är ansvarig arkitekt hos Nyréns.

Överhuvudtaget har möten, närhet, öppenhet och transparens varit ledord i arbetet med VHC. Visionen har varit att tillsammans med övriga nybyggnadsprojekt i området skapa en tät campusstruktur. Akademiska Hus gjorde en stor undersökning inför arbetet med VHC som visade att studenter, lärare och forskare alla efterfrågade ”en hög spaningsfaktor”, möjligheten att naturligt kunna se och få kontakt med kamrater, lärare, kollegor och professorer. Det har arkitekterna tagit fasta på.

En viktig aspekt av projektet har också varit att skapa möjligheter till samarbete och resursdelning, för att stärka SLU i den internationella konkurrensen inom biomedicinsk och husdjursvetenskaplig forskning. I VHC:s runda laboratoriebyggnad finns stora möjligheter att effektivt samutnyttja
ytor, utrustning och personal, genom att exempelvis avancerad utrustning placeras i centrum så att den kan delas mellan olika forskarlag.

Även för beställaren Akademiska Hus har projektet varit ett unikt projekt.

- Vi är nöjda med det samarbete vi haft med Nyréns Arkitektkontor under hela projektets gång och vi har fått ett välfungerande hus, säger Peter Bohman, regiondirektör på Akademiska Hus i Uppsala.

Det första spadtaget togs för fyra år sedan, och när VHC invigs på onsdag är det resultatet av ett nära samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Akademiska Hus, Skanska och Nyréns Arkitektkontor.

-Det här är ett unikt projekt på många sätt. Dels är projektstorleken unik för Uppsala, dels ställer byggnadens form och tekniska innehåll speciella krav på oss som byggentreprenör och samarbetspartner, säger Patrik Toresäter, Skanska Sverige AB.

Och på SLU pågår nu de sista förberedelserna inför invigningen.

 - VHC har en spännande arkitektur som syftar till inspirerande möten och ökat samarbete mellan olika forskargrupper, säger dekanus Karin Östensson, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Nyréns Arkitektkontor är ett av Sveriges största arkitektkontor med ca 115 medarbetare i Stockholm och Malmö. Med utgångspunkt i människans behov skapar vi miljöer med höga krav på funktion, skönhet, ekonomi och hållbarhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy