Skip to main content

Åtta av tio bönder vill sänka sitt klimatavtryck

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2019 13:14 CET

Att hitta mer klimatsmarta sätt att producera mat står högt på dagordningen hos svenska bönder. Åtta av tio svenska bönder tycker att det är viktigt att bedriva ett lantbruk som ger ett lågt klimatavtryck och två av tre arbetar aktivt för att sänka sin klimatpåverkan. Allra viktigast är frågan för yngre bönder.

Jordbruket och livsmedelsproduktionen står för 20–30 procent av världens totala koldioxidutsläpp och att kunna producera livsmedel mer klimatsmart är därför en förutsättning för att nå de globala klimatmålen. Enligt en färsk Novus-undersökning som gjorts bland svenska bönder på uppdrag av Oatly, anser åtta av tio att det är viktigt att deras lantbruk bedrivs på ett hållbart sätt och ger ett lågt klimatavtryck. Två av tre arbetar aktivt för att deras verksamhet ska lämna ett lägre klimatavtryck än vad det gör idag. Men attityderna skiljer sig – unga bönder tycker det är viktigare att driva klimatvänliga jordbruk än äldre, 86 procent jämfört med 77 procent.

Ett sätt för bönder att minska klimatpåverkan från sin produktion är att öka odling av grödor för humankonsumtion, det vill säga mat för människor, och minska på kött- och mjölkproduktion. Undersökningen visar att drygt varannan kött- och mjölkbonde idag odlar grödor för humankonsumtion och sex av tio kan tänka sig att göra en omställning i samma riktning.

– För att nå klimatmålen måste vi få ner animaliekonsumtionen och på sikt även produktionen. Resultatet av undersökningen visar att frågan om en mer hållbar svensk livsmedelsproduktion är viktig, både för konsumenter och Sveriges lantbrukare. Våra bönder är nyckelpersoner för att sänka klimatavtrycket för den mat vi producerar, säger Carina Tollmar, hållbarhetschef på Oatly.

Sveriges konsumenter är redo för ett klimatneutralt jordbruk
En annan undersökning bland konsumenter (allmänheten 18-79 år) visar också att fler än nio av tio konsumenter tycker det är viktigt att deras mat kommer från svenskt jordbruk – men också att man vill att svenskt jordbruk ska ha låg klimatpåverkan, det svarar 82 procent.

Om forskningsprojektet
Oatly har varit med i pilotprojektet ”Den hållbara gården” som startade 2015. I ett nästa steg kopplat till ett EU-projekt söker nu forskare från SLU och Oatly efter tio gårdar som vill utöka sin vegetabiliska livsmedelsproduktion, sänka sitt klimatavtryck och arbeta för att utveckla hållbara odlingssystem. På bara en vecka har nästan 80 intresseanmälningar från bönder kommit in.

Om undersökningen
Två undersökningar har genomförts av Novus på uppdrag av Oatly. Den ena under perioden 16-31 januari, 2019 där 300 lantbrukare som bedriver kött/mjölk-produktion eller växtodling som huvudsaklig verksamhet har tillfrågats via telefonintervjuer. Den andra undersökningen är genomförd mot allmänheten under perioden 18-23 januari, 2019 via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

För mer info eller intervumöjligheter vänligen kontakta:
Ulrika Enström, PR Manager Oatly 073-332 85 15 ulrika.enstrom@oatly.com 

För mer information om Oatly, följ oss på:

Newsroom
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Linkedin


Oatly grundades på 90-talet efter att forskare vid Lunds universitet gjorde den revolutionerande upptäckten att naturliga enzymer kan omvandla fiberrik havre till näringsriktig flytande föda, perfekt anpassad för människor. Sedan dess har allt kretsat kring havre. Innovation finns i vårt DNA och idag har vi en unik tillverkningsprocess med flertalet patent. Med huvudkontor i Malmö och produktions- och utvecklingsanläggning i Landskrona har vi södra Sverige som hemmaplan. Samtidigt expanderar vi globalt - våra produkter finns numera i över 20 länder i Europa, Nordamerika, Australien och Asien. Efterfrågan på produkterna ökar snabbt i takt med att fler och fler människor väljer att övergå till en växtbaserad kost för hälsans och klimatets skull.