Skip to main content

Oatly begär att Konkurrensverket granskar skolmjölksstödet: Låt barnen få bestämma själva!

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2017 10:15 CEST

På internationella skolmjölksdagen begär Oatly att Konkurrensverket granskar EU:s skolmjölksstöd.

- Skolmjölksstödet är en omodern företeelse som innebär en otillåten snedvridning av konkurrensen på bekostnad av klimatet. Dessutom begränsar det elevernas möjligheter att själva bestämma, kommenterar Toni Petersson, vd på Oatly.

- EU:s skolmjölksstöd konserverar en ohållbar norm som motverkar klimatmålen och snedvrider konkurrensen. Det gynnar animalisk jordbruksproduktion framför vegetabilisk, trots att forskning tydligt pekar på att vi behöver ställa om för att klara klimatutmaningen. Att skolmjölksstödet dessutom villkoras med krav på skolan att göra reklam för mjölk är orimligt, förklarar Toni Petersson.

Enligt FN står den animaliska produktionen för 14,5 % av världens utsläpp av växthusgaser, vilket är mer än all världens samlade transporter. Medvetenheten kring detta ökar och idag är det fler och fler unga som visar vägen och väljer klimatsmart kost för planetens skull. Men som det ser ut idag i de flesta skolor, är läget ett annat när det gäller skolmåltiden.

En undersökning som Oatly tagit fram med hjälp av Inizio visar att 74 % av landets kostchefer kräver intyg från läkare, skolsköterska eller målsman/lärare för att elever ska kunna få dricka ett vegetabiliskt alternativ till skollunchen.

- Vi tycker att det är både märkligt och otidsenligt att det ska krävas ett intyg för att man som skolelev ska kunna välja klimatsmart kost, särskilt när kosten spelar så stor roll vad gäller utsläpp av växthusgaser, påpekar Toni Petersson.

Skolmjölksstödet uppgår till 1,80 kr per liter och betalas ut av EU genom Jordbruksverket. Dess uttalade syfte är ”att varaktigt öka andelen av [mjölk och mjölkprodukter] i barns kosthållning i den ålder då deras matvanor grundläggs, och därmed bidra till att den gemensamma jordbrukspolitikens mål uppnås”.* Skolor som erhåller stödet måste också sätta upp en plansch som ska vara väl synlig. Den är framtagen av EU och tar upp skolmjölksstödet samt informerar om mjölkens hälsofördelar. Skolor som erhåller skolmjölksstöd kan bli återbetalningsskyldiga om de tar ner planschen. Planschen går att ladda ner via Jordbruksverkets hemsida.

Mer information:

Läs mer om skolmjölksstödet på EU:s hemsida: https://ec.europa.eu/agriculture/milk/school-milk-scheme_sv , eller på Jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/marknadsstod/skolmjolksstod/vadarskolmjolksstod.4.2c4b2c401409a334931b7e6.html

Reklam för mjölken i skolan:

http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/plansch-skolmjolksstod.html

* EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1308/2013

Preambel (24)

Kontaktperson:

Cecilia Sjöholm, Corporate Communications Director, Oatly, 0708-359969 eller Cecilia.sjoholm@oatly.com

För mer information om Oatly, följ oss på:

Newsroom
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Linkedin


Oatly grundades på 90-talet efter att forskare vid Lunds universitet gjorde den revolutionerande upptäckten att naturliga enzymer kan omvandla fiberrik havre till näringsriktig flytande föda, perfekt anpassad för människor. Idag är metoden patenterad och hela vårt produktsortiment hämtar sin kraft från svensk havre. Vi har huvudkontoret i Malmö och produktions- och utvecklingsanläggning i Landskrona. Varumärket Oatly finns i fler än 20 länder i Europa och Asien, och efterfrågan på våra produkter ökar snabbt.