Skip to main content

Oatly satsar på förnybar energi

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2017 07:00 CET

Oatly går över helt till fossilfri produktion i sin fabrik i Landskrona. Genom att byta ut naturgas mot biogas minskar företaget sin klimatpåverkan med 28% per producerad liter havredryck.

- Det är ett betydande steg i rätt riktning som fler bör ta – all produktion, oavsett bransch, måste investera i förnybara energikällor om vi ska klara av att uppfylla klimatmålen, kommenterar produktionsdirektör Fia Lindgren.

2013 genomförde Oatly en livscykelanalys för att kartlägga sin miljöpåverkan genom hela värdekedjan. Analysen visade att en knapp tredjedel av Oatlys klimatpåverkan kommer från fabriken i Landskrona där havredrycken produceras. Företagsledningen har därför prioriterat en successiv övergång från naturgas till biogas i fabriken i Landskrona. Nu används enbart förnybara energikällor i produktionen i Landskrona. All el som företaget använder är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

- Med biogas och förnybar el minskar utsläppet av växthusgaser från vår produktion till 7 g per liter berikad havredryck istället för som tidigare 110 g, förklarar Fia Lindgren. 

80% lägre klimatpåverkan jämfört med komjölk

Människans klimatpåverkan är en av vår tids största utmaningar. Livsmedelsproduktion svarar för ca en tredjedel av världens totala utsläpp av växthusgaser. Ungefär hälften av dessa (eller 14,5% totalt) kommer från animalieproduktion vilket är mer än utsläppen från alla transporter. Genom att ställa om till en växtbaserad kost kan man som individ mer än halvera sin klimatpåverkan från kosten.

- Genom att vi nu gått över till att enbart ha förnybara energikällor i vår fabrik är utsläppet av växthusgaser från en liter havredryck 80% lägre än från en motsvarande liter komjölk. Tidigare var skillnaden 69%, förklarar hållbarhetschef Carina Tollmar, och tillägger:

- Vi kommer fortsätta arbeta för en hållbar livsmedelskedja. Vi vill ta ytterligare steg och också påverka våra samarbetspartners att gå i samma riktning. Hållbara transporter är ett annat viktigt prioriterat område för oss, liksom att verka för hållbart jordbruk.

Oatlys fabrik i Landskrona växer

I Oatlys fabrik i Landskrona produceras havrebas av svensk havre enligt patenterad metod. Efterfrågan på växtbaserade livsmedel ökar starkt och Oatly investerar nästan en halv miljard kronor i fabriken i Landskrona fram till 2020 för att öka produktionskapaciteten från dagens 40 miljoner liter till 100 miljoner liter.

Kontaktperson:

Cecilia Sjöholm, Corporate Communications Director, 0708-359969, Cecilia.sjoholm@oatly.com

För mer information om Oatly, följ oss på:

Newsroom
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Linkedin


Oatly grundades på 90-talet efter att forskare vid Lunds universitet gjorde den revolutionerande upptäckten att naturliga enzymer kan omvandla fiberrik havre till näringsriktig flytande föda, perfekt anpassad för människor. Idag är metoden patenterad och hela vårt produktsortiment hämtar sin kraft från svensk havre. Vi har huvudkontoret i Malmö och produktions- och utvecklingsanläggning i Landskrona. Varumärket Oatly finns i fler än 20 länder i Europa och Asien, och efterfrågan på våra produkter ökar snabbt.