Skip to main content

Oatly söker bönder som vill ställa om för klimatet

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2019 07:00 CET

Adam Arnesson, bonde på Jannelunds Gård i Mullhyttan och huvudperson i Bonde söker Bönder, Oatlys projekt för att rekrytera bönder.

Förra årets låga skördar till följd av sommarens torka har resulterat i en akut brist på svensk havre och andra grödor. Detta samtidigt som fler konsumenter vill äta mer klimatsmart och efterfrågan på växtbaserade produkter ökar. Klimatförändringarna är ett faktum och med det krävs nya sätt att tänka kring livsmedelsproduktion. Nu söker Oatly tillsammans med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) efter lantbrukare som, inom ramen för ett EU-finansierat projekt, vill ställa om till att odla större andel grödor för humankonsumtion. 

Den svenska sommaren 2018 går inte bara till historien som en av de varmaste någonsin, den slår också rekord som året med den lägsta spannmålsskörden sedan 1959 – 43 procent mindre än genomsnittet för de senaste fem åren. Samtidigt ökade, i takt med att allt fler konsumenter vill äta klimatsmart, försäljningen av växtbaserade mejeriprodukter under 2018 med 20 procent jämfört med 2017. Extremväder i klimatförändringarnas spår kommer vi att se mer av framöver och i ett nytt EU-projekt tillsammans med SLU söker nu Oatly svenska lantbrukare som vill öka sin produktion av grödor för humankonsumtion. Projektet syftar till att på samma yta men med minskat klimatavtryck producera mat åt fler människor.

- Efter torkan har Sverige gått från att vara en exportör till att bli en importör av havre. Konsumenter är dessutom i full gång att ställa om sin livsmedelskonsumtion till mer hållbara alternativ så livsmedelsindustrin och jordbruket behöver ta ledningen. Vi önskar att fler bönder ska odla grödor för humankonsumtion, de är nyckelpersoner för att vi ska kunna rädda klimatet, säger Carina Tollmar, hållbarhetschef på Oatly.

Ökande behov av spannmål
Med klimatförändringar kommer fler extremväder och osäkrare skördar framöver. Idag uppger 53% av de svenska bönderna att de odlar grödor för humankonsumtion**, av dessa kan drygt hälften tänka sig att öka den delen av sitt lantbruk framöver. Samtidigt tycker 81% av Sveriges bönder enligt en ny undersökning att det är viktigt att driva ett jordbruk med lågt klimatavtryck, detsamma gäller för svenskarna generellt. Adam Arnesson, lantbrukare på Jannelunds Gård utanför Örebro, är en föregångare och driver sin gård med visionen om att skapa framtidens hållbara lantbruk.

- Att minska på djurhållningen och öka odlingen av grödor för humankonsumtion är vägen framåt – både för klimatet och jordbruket. Därför är det viktigt att lyfta bönders betydelse och att vi blir fler lantbrukare som odlar grödor för humankonsumtion. Jag har gjort enomställning, halverat vårt klimatavtryck och dubblat vår matproduktion - med bibehållenbiologisk mångfald och öppna landskap, säger Adam Arnesson, bonde på JannelundsGård i Mullhyttan och huvudperson i Bonde söker Bönder, Oatlys projekt för att rekrytera bönder.

För mer information och/eller intervjuförfrågningar, kontakta gärna:
Ulrika Enström, PR Manager Oatly 073-332 85 15, ulrika.enstrom@oatly.com

Om projektet:
Projektet handlar om att hitta en modell där animalieproduktion kan kombineras med ökad odling av vegetabilier. Utgångspunkten är mer mat med mindre klimatpåverkan. Grunden i omställningen mot en mer hållbar gård handlar om att utnyttja mer av marken för odling av vegetabiliska livsmedel istället för foder. För mer information och att ansöka: bondesökerbönder.se

Fakta: Nästan 3 miljoner ton lägre spannmålsskörd
Årets totala skörd av spannmål beräknas preliminärt uppgå till 3 254 400 ton. Den är 45 % lägre än 2017 års spannmålsskörd, 43 % lägre än genomsnittet för de fem senaste åren och den lägsta skörden sedan år 1959. Jämfört med föregående år är det en minskning med så mycket som 2,7 miljoner ton. *Det finns 63 000 lantbruk i Sverige.Odlingen av vall, spannmål och andra grödor är totalt sett ungefär lika stor som produktionen av kött, mjölk och ägg. Vete, oljeväxter och sockerbetor odlas i söder, medan korn och havre är viktiga grödor längre norrut. 70 procent av all den havre som idag odlas används till djurfoder.

Källa: Jordbruksverket

* Jordbruksverket

** Enligt en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Oatly där man frågat 300 lantbrukare om sin framtid och synen på klimat.         

För mer information om Oatly, följ oss på:

Newsroom
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Linkedin


Oatly grundades på 90-talet efter att forskare vid Lunds universitet gjorde den revolutionerande upptäckten att naturliga enzymer kan omvandla fiberrik havre till näringsriktig flytande föda, perfekt anpassad för människor. Sedan dess har allt kretsat kring havre. Innovation finns i vårt DNA och idag har vi en unik tillverkningsprocess med flertalet patent. Med huvudkontor i Malmö och produktions- och utvecklingsanläggning i Landskrona har vi södra Sverige som hemmaplan. Samtidigt expanderar vi globalt - våra produkter finns numera i över 20 länder i Europa, Nordamerika och Asien. Efterfrågan på produkterna ökar snabbt i takt med att fler och fler människor väljer att övergå till en växtbaserad kost för hälsans och klimatets skull.