Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Blodgivare räddar liv flera gånger om!

Blodgivare räddar liv flera gånger om!

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2016 09:43 CEST

Media no image
Läkemedelsföretaget Octapharma nyanställer 120 personer på Kungsholmen

Läkemedelsföretaget Octapharma nyanställer 120 personer på Kungsholmen

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2016 09:15 CET

Octapharma AB har idag en kapacitet att producera proteinläkemedel som utvinns från blodplasma på 1 500 ton per år. Det nu beviljade produktionstillståndet innebär att produktionen kan öka till 3 500 ton per år och företaget räknar med att nå en kapacitet på 2 700 ton på årsbasis under 2017. Octapharma kan fortsatta sin expansion och planerar anställa ca 120 nya medarbetare redan under 2016.

Media no image

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) antar positivt utlåtande om Octapharmas rekombinanta FVIII från en human cellinje (Nuwiq®) för barn och vuxna med hemofili A

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2014 12:26 CEST

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har antagit ett positivt utlåtande om Nuwiq®, en rekombinant human FVIII framställd i en human cellinje. Utlåtandet rekommenderar att läkemedlet ges försäljningsgodkännande för profylax och behandling av blödningar (även under och efter kirurgiska ingrepp) hos pediatriska och vuxna patienter med hemofili A (medfödd FVIII-brist).

Media no image

Europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar att återkalla indragningen av octagam®

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2011 10:15 CEST

En genomförd utredning av det ökade antalet rapporter om blodproppsbildning efter administrering av octagam® visar att orsaken var förekomst av koagulationsfaktor XIa i produkten. Flera åtgärder har vidtagits av Octapharma i samråd med berörda läkemedelsmyndigheter och CHMP, den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, rekommenderar nu att octagam® åter godkänns för försäljning.

Octapharma får amerikanskt godkännande för wilate® som särläkemedel med exklusiv marknadsrätt

Octapharma får amerikanskt godkännande för wilate® som särläkemedel med exklusiv marknadsrätt

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2010 17:23 CET

- den första substitutionsbehandlingen utvecklad särskilt för von Willebrands sjukdom Milstolpe för Octapharmas inträde på den amerikanska marknaden för koagulations produkter