Skip to main content

Ungdomar sommarjobbar med slöjd

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 13:28 CEST

För fjärde året erbjuder Örebro läns museum kultursommarjobb för ungdomar inom slöjdområdet. Årets arbete går ut på att tillverka föremål av trä och textila material som kan ersätta olika saker som vanligtvis är av plast.

- I uppdraget ungdomarna får ingår att reflektera över vår tids konsumtion och användandet av plast, berättar Lars Petersson som är slöjdkonsulent på länsmuseet. Tillsammans med tre olika handledare kommer sommarjobbarna att fundera på vad som kan göras i trä och textila material som kan ersätta plast i vardagen. Vi tänker oss att det blir vardagsföremål som används dagligen. 

- Exakt vilka saker det blir kommer ungdomarna att bestämma tillsammans med handledarna berättar Lars.
Inom slöjden arbetar vi med händerna i trä och textila material. Furu, björk och några andra av våra vanliga träslag bearbetas varsamt med enkla verktyg. Vi kommer också att ha ett stort inslag av återbruk av textila material. Bland de textila materialen är det framför allt lin och ekologisk/återbrukad bomull som vi använder. Vi eftersträvar att göra tillverkningsprocessen resurssnål och hälsovänlig. Resultatet blir rena och vänliga saker som tål att användas och är möjliga att reparera. Enkelheten i utrustningen och metoderna utmanar kreativiteten. Fokus är att undersöka vad en kan göra med sina egna händer utan avancerade maskiner och syntetiska material. Våra handledare är erfarna inom området och de förmedlar kunskaper till ungdomarna som efter perioden har insikter om att den egna förmågan och det egna skapandet räcker långt för att klara sig själv.

Kultursommarjobb slöjd ingår i det samlade utbudet av Region Örebro läns feriepraktik. Man vänder sig till ungdomar i länet som har gått ut grundskolan, första eller andra året på gymnasiet. I år anordnas feriepraktiken inom kulturformerna film, dans, litteratur, teater, konst och slöjd. Utvecklingsledare/ konsulent inom varje kulturform är anordnare av respektive verksamhet. I år hade slöjden ca 70 sökande till tio platser. Ett urval görs och ett drygt dussin sökande kallas till intervjuer. Därefter erbjuds 10 personer slöjdsommarjobb.

Sommarjobb – slöjd startar 18 juni och pågår till den 9 juli.

Sommarjobbarna håller till i en lokal på Länsarvet, Kaserngården 6, Örebro. Här finns Länsmuseet samlingar av äldre föremål och det kan inspirera till utformandet av uppdraget.

Media välkomnas att kontakta oss om för att boka in ett besök och träffa ungdomarna, eller få mer information!

Lina Jatko Länshemslöjdskonsulent, textilslöjd
lina.jatko@olm.se,  tel 019-602 87 66

Lars Petersson Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd
lars.petersson@olm.se,  tel 019-602 87 67

Örebro läns museum är en levande mötesplats för alla åldrar! Genom möte med konst och kulturhistoria vill vi att besökare ska få nya perspektiv på sig själva och omvärlden. På museet finns utställningar, men vi erbjuder också barnverksamhet, workshops, föreläsningar och mycket annat. Vi arbetar i hela Örebro län med bred kulturhistorisk kompetens inom områden som slöjd, kulturmiljö och arkeologi. Vi har stora samlingar av konst och kulturhistoriska föremål som vi visar både i utställningar och på Digitalt Museum.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy