Fdb6mncjgs7dcjdkloo7

​Örebroporten redovisar en vinst på 33 mkr för 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 10:00 CET

Örebroporten Fastigheter redovisar i bokslutet för 2017 en vinst på 32,9 mkr (42,7) före skatt. Omsättningen låg på 382 mkr (369). Vid årets slut var den ekonomiska vakansgraden låg, 1,0%. Driftnettot uppgår till 265 mkr (262) och direktavkastningen på samma nivå som 2017, 7,8%. Investeringsnivån låg på 238 mkr (158), varav 147 är hyrespåverkande.

Zlhiw2sbncvnf4k6at7w

Modernt LED-ljus på Behrn Arena

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 17:06 CET

Nu plockas de drygt 40 år gamla och 40 meter höga belysningsmasterna på Behrn Arena ner och ersätts med ny modern LED-belysning till nästa säsong.

Fxem5zg2o4qd6eb6btag

Modernt LED-ljus på Behrn Arena

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 16:58 CET

Nu plockas de drygt 40 år gamla och 40 meter höga belysningsmasterna på Behrn Arena i Örebro ner och ersätts med ny modern LED-belysning till nästa säsong.

Iiyinkivfutr47xercjm

Örebroporten har utsett byggentreprenör till Kulturkvarteret

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 11:50 CEST

Örebroporten har fått uppdraget från Örebro kommun att bygga Kulturkvarteret. Wingårdhs arkitekter har ritat det vinnande förslaget i den genomförda arkitekttävlingen. Planarbetet pågår och byggstart är planerad tidig höst 2018. Invigning av Kulturkvarteret planeras till höst/vinter 2020/2021. Huset som bland annat ska innehålla verksamhet för Kulturskola och Bibliotek har en yta på ca 15 500 m2.

Onywu3o1p6c8dwawezkw

Oerhört hög uthyrningsgrad hos Örebroporten

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 09:20 CEST

Örebroporten Fastigheter redovisar i bokslutet en vinst på 46,7 mkr (39,8) efter skatt. Omsättningen låg på 369 mkr (344). Vid årets slut var den ekonomiska vakansgraden rekordlåg, 0,7%. - Vi känner oss tillfredställda med året som gått. Resultatet i sig är inte ett övergripande mål, i stället ett medel för att kunna fullgöra vårt uppdrag, säger Jeanette Berggren, VD för Örebroporten.

Wk0cvryfdxqpaopag0nl

Zastell utsedd till kampanjledare för Black Box i Kulturkvarteret

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 14:36 CET

Arbetet med Örebros kommande Kulturkvarter pågår för fullt och beräknas stå färdigt 2020. I kulturkvarteret kommer finnas både folkbibliotek och kulturskola. Åza Zastell har fått uppdraget som kampanjledare för att samla in resurser från näringsliv och stiftelser för att möjliggöra även en Black Box i Kulturkvarteret.

Lnx5znbq5tv38eo2oiy9

Landsbygdsministern engagerar sig i Örebrotravets och Kvinnerstas utveckling

Nyheter   •   Mar 03, 2017 14:47 CET

Fettisdagen bjöd på en god blandning av Örebrotravets och Örebroportens utvecklingsidéer, tillsammans med några nya inspel och hejarop från landsbygdsminister S-E Bucht, riksdagsledamot Matilda Ernkrans och kommunstyrelsen ordförande Kenneth Nilsson.

L5dcnmzesvlc5dvupgo9

Vi vill veta vad våra kunder tycker om sin lokal och om Örebroporten!

Nyheter   •   Feb 28, 2017 11:25 CET

Örebroporten genomför nu vår första hyresgästenkät någonsin. Uppdraget genomförs av Marknadskraft. - Vi vill förstås ligga i framkant vad gäller både våra lokalers beskaffenhet och vår servicenivå. Vi ber därför våra kunder ge oss feedback på hur deras lokal fungerar utifrån respektive verksamhets behov, och var vi eventuellt har förbättringspotential säger Örebroportens VD Jeanette Berggren

Vilbm73igzvmfnmlgy5u

”Flygplatsen ska vara en generator för tillväxt och offensivitet i regionen”

Nyheter   •   Dec 01, 2016 16:54 CET

Intervju med Mikael Smedberg, VD Örebro Airport​ Under sina år som vd för Örebro Airport har Mikael Smedberg fått se en stark utveckling på många plan. Flygplatsen har blivit en viktig faktor för regionen och för det svenska samhället i stort. Men vi har bara sett starten, mycket potential finns kvar, säger Smedberg i den här intervjun.

G2ucxjsge2dnt4sdmqug

Klimatsatsning vid Behrn Arena Ishall - sparar 400 ton CO2 varje år!

Nyheter   •   Nov 08, 2016 14:53 CET

Vi ville tillvara på den värme som kylmaskinerna alstrar och som tidigare ventilerats bort. E.ON har arbetat fram en ny lösning som kyler bort värmen för att kunna återanvändas som fjärrvärme. Dessutom försvinner både utsläpp och den bullrande ventilationen. Det är den första i sitt slag och innebär att Örebroporten dels köper fjärrkyla av E.ON, dels säljer lågtempererad värme till E.ON.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Örebroporten Fastigheter AB

Örebroporten utvecklar miljöer som stärker Örebro.

Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Vår affärsidé är att aktivt utveckla miljöer som stärker Örebro. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB och förvaltar en uthyrbar area om cirka 400 000 kvm.

Örebroporten erbjudet ett rikt utbud av lokaler till verksamheter med lokalisering i Örebro kommun. Vi har både gammalt och nytt i vårt bestånd och strävar efter att skräddarsy lokaler efter kundens behov.

Vårt fastighetsbestånd har ett marknadsvärde på ca 4,2 Mdr och ett bokfört värde på 3,6 Mdr.
201 omsatte vi 369 mkr.

Adress

  • Örebroporten Fastigheter AB
  • Box 33520 - besöksadressen är Orvar Bergmarks Plats 2B
  • 701 35 Örebro
  • Sverige