Testerna inom MinePap har gett ny kunskap till branschen

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 08:50 CEST

​Med syfte att undersöka om Aspa Bruks grönslutsslam (GLS) hade förutsättningar att minska damning från Zinkgruvan Minings anrikningssandmagasin, inleddes det Vinnovafinansierade projektet MinePap. Vidare avsåg projektet att utveckla en cirkulär affärsmodell baserad på behoven hos medverkande parter, Zinkgruvan Mining och Aspa Bruk.

Ger foodtechföretag chans att slå i Hongkong

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 15:43 CEST

Inom en femtimmarsradie runt Hongkong bor en tredjedel av världens befolkning. Nu erbjuder Alfred Nobel Science Park foodtechföretag i regionen en chans att få åka dit och pitcha sina varor och tjänster. "Det är en fantastisk möjlighet", säger Annika Grälls på Alfred Nobel Science Park.

Samarbete mellan Schweiz och Sverige inom Industriellt AM-program - SWII

Nyheter   •   Sep 26, 2018 13:48 CEST

​Alfred Nobel Science Park modereras AM-konferensen Additive Manufacturing & Lightweight Technologies. I oktober 2012 lanserade Schweiz och Sverige det industriella FoU-partnerskapsprogrammet Schweiz-Swedish Innovation Initiative (SWII). Målet är att öka antalet industriella FoU-partnerskap och antalet gemensamma FoU-projekt mellan länderna.

Örebroregionen sätter sensorik i fokus under finalen av Årets Kock

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 09:36 CEST

När finalen av Årets kock går av stapeln på Kungliga Tennishallen i Stockholm i helgen finns Örebroregionen representerad både genom forskare från Örebro universitet och Annika Grälls från Alfred Nobel Science Park.

Vi behöver en innovationsagenda för Bergslagens gruvindustri

Nyheter   •   Sep 17, 2018 14:50 CEST

Publik vid seminariet Vår framtida gruva del 2. Föreläser gör Morgan Rody, Epiroc/SIMS.

Bild: Morgan Rody, Epiroc/SIMS.

-Det är lite av en framgångssaga att de Svenska gruvorna är bäst i världen, säger Lars Bergkvist vid Epiroc.

Projektsamarbetet Vår framtida gruva ägnade en heldag åt att följa upp de möjligheter, och utmaningar som framkom vid det inledande seminariet i maj. Några av de mest framträdande möjligheterna är bland annat den starka forskning som finns vid Örebro universitet, där man är ledande inom robotik och AI-teknik samt att vi är demografiskt centralt placerade och har en väl utbyggd infrastruktur.

-En framgångsfaktor för vårt arbete är att det finns konkurrenter som drivkraft för att vi ska leverera ännu bättre produkter. Vi berättar dessutom gärna för universitetet vilka våra utmaningar är, i alla fall delar av dem, så att forskningen ännu bättre kan matchas mot dem, berättar Magnus Karlberg vid Epiroc.

Starka samarbeten kan bli ännu starkare kluster

Under dagen framkom att vi har starka samarbeten och påbörjade kluster i vår region, bland annat med Örebro universitet och Robotdalen. Ett starkt och etablerat kluster skulle dock göra att utmaningar och forskningsinriktningar blir väl kända både inom och utanför regionen. Ett starkt kluster skulle dessutom kunna jobba med EU-direktiv och hur man ska göra för att anpassa sig till deras riktlinjer och krav. 

-Den regionala innovationsförmågan är avgörande för om ett land blir rikt och framgångsrikt. Bergslagen anses vara en av de mest innovativa regionerna i världen, det är något måste vi ta vara på och utnyttja säger Göran Bäckblom i sin omvärldsanalys.

Bild: Omvärldsanalys presenterad av Göran Bäckblom, KAWANO.

Gruvindustrin är en skattkista

Om man ser till omvärlden så identifierades just okunskapen bland allmänheten som en stor utmaning. Vi behöver få omvärlden att förstå vilken skattkista gruvindustrin är och vad den betyder för regionen idag och i framtiden. Göran lyfter också fram i sin analys att det handlar om förståelse för metallernas användning och hur de är kopplade till vår välfärd i form av telefoner, Internet och andra maskiner och bekvämligheter vi har vant oss vid. 

-Vi behöver öka förståelsen för hur gruvindustrin idag kan vara med och starta en utveckling. Exempelvis så behövs ständigt nya metaller och energisystemen behöver ställas om för att matcha miljöanpassningarna och vägen mot ett hållbart samhälle menar Göran.

Nya kompetensförsörjningskrav skapar möjligheter till samarbeten och utveckling

Kommande nya krav på kompetensförsörjning ger stora möjligheter till samarbeten och utveckling i regionen för att kunna fortsätta driva en fruktbar gruvnäring i 160 år till. Inom SIP STRIM* finns en nationell agenda, där fler aktörer från Bergslagen borde finnas med. Samarbetet kring Vår framtida gruva är ett sätt att aktivera detta, det är inte bara Malmfälten och Norra Sverige som ska finnas på agendan för gruvindustrin. De gruvor man hittar i Bergslagen idag är små malmkroppar och den teknikutveckling av maskiner och utrustning som är anpassade för dem behöver ske hela tiden. Deras utmaningar ligger bland annat i att göra det ekonomiskt möjligt att ta till sig automatiseringar och digitaliseringar.

-Kanske kan ett fokusområde för satsningen i Bergslagen vara de små gruvorna som ständigt kämpar med säkerhet, teknik och utveckling, säger Mikael Ramström vid Epiroc.

Parallellt med satsningen på ett gruvkluster pågår en rad innovationsprojekt- eller program, varav fyra stycken lyftes under dagen för att visa på den drivkraft, vilja och förmåga som finns i regionen. Fler av projekten har möjliggjorts tack vare finansiering från EU och Horizon 2020. I projekten finns samarbeten mellan nationella företag men också mellan flera europeiska länder. Fokus i projekten ligger i huvudsak på säkerhet, minskad manuell hantering, tidsbesparingar, miljö och hållbarhet samt teknikutveckling. 

-Kent Tano, anlitad av Svemin (på uppdrag av SIP STRIM) och projektledare för den Nationella forsknings- och innovationsagendan vision 2030, vill poängtera att gruvdriften kan vara en möjlighet för en grönare, säkrare och mer hållbar omställning. Ambitionen i agendan är att titta fram emot 2045, när vi har för avsikt att vara fossilfria.

Bild: Magnus Lofstrand Örebro universitet, Ingemar Haslinger Erica Mining Services och Sigun Sjöberg Alfred Nobel Science Park inför rundvandringen på Epiroc.

Nästa steg i arbetet med mot ett starkt gruvkluster i Bergslagen är att genomföra ytterligare tre workshops med fokus på industri, akademi och samhället. Det ger möjlighet för varje gruppering att specifikt inrikta sig mot ett avgränsat område. Övergripande kan vi se att en gemensam definition och samsyn av nuläge, strategiska val och framtida vision är avgörande för innovation Bergslagen.

För mer information om projektet: Pär Lundström, par@alfrednobelsp.se alt 076-580 91 47

* Projektet Vår framtida Gruva är ett samarbete emellan Epiroc, Zinkgruvan Mening, Örebro universitet och Alfred Nobel Science Park. Finansieringen kommer från det strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri (STRIM) som är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden (SIP) samt Region Örebro län.

Programmet STRIM är ett nationellt program med partners från hela landet, även Bergslagen. Såväl Epiroc och Örebro universitet driver flera projekt. Boliden, som ju bl a har verksamhet i Garpenberg, är just nu det företag som är mest engagerat i programmet. 

Text och bild: Helena Stenhem

Bilderna är ok att använda för vidare publicering. Hör av dig om du önskar dem högupplösta.
Helena Stenhem, helena@alfrednobelsp.se

Projektsamarbetet Vår framtida gruva ägnade en heldag åt att följa upp de möjligheter, och utmaningar som framkom vid det inledande seminariet i maj. Några av de mest framträdande möjligheterna är bland annat den starka forskning som finns vid Örebro universitet, där man är ledande inom robotik och AI-teknik samt att vi är demografiskt centralt placerade och har en väl utbyggd infrastruktur.

Läs vidare »

Örebroregionen inspirerar om framtidens mat i Hongkong

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 07:44 CEST

I veckan reser Annika Grälls från Alfred Nobel Science Park till Hongkong för att medverka i en internationell konferens om framtidens mat. – Det känns både roligt och hedrande att få berätta om hur vi jobbar med hållbar mat här i region Örebro och i Sverige, säger Annika Grälls.

Gråärtan gör comeback i regionens skolor

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 07:36 CEST

Fem skolor i Örebro län kommer i oktober att delta i ett samarbete om hållbar mat. Eleverna ska serveras filodegsrullar av gråärta till lunch. Deras åsikter kommer sedan att användas i forskning vid Örebro universitet.

Framtidens teknologi i Karlskoga inspirerar ingenjörer

Nyheter   •   Aug 22, 2018 15:59 CEST

3D-printing och artificiell intelligens stod i fokus när ett femtiotal ingenjörer och en handfull politiker besökte Alfred Nobel Science Park i veckan.

Nordiskt samarbete kan lyfta 3D-printingbranschen

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 10:04 CEST

De nordiska aktörerna inom 3D-printing upplever samma sak; att deras respektive marknader är för små. Nu har ett första steg tagits mot att samarbeta och skapa en större, nordisk marknad. Alfred Nobel Science Park är en del av satsningen. – Det handlar om att hitta praktiska, tydliga och konkreta samarbeten, säger Mikael Melitshenko.

AutoHIC ska få robotar att ta över tunga arbetet i värmepannan

Nyheter   •   Aug 20, 2018 11:40 CEST

Termisk sprutning av värmepannor är ett tungt och inte minst varmt arbete. Nu utvecklar robotforskare vid Örebro universitet, i samarbete med Alfred Nobel Science Park och företaget MH Engineering, en lösning på problemet. – Vi vill göra det möjligt för operatören att göra det här tunga arbetet genom fjärrstyrning, säger forskaren Andrey Kiselev.

Kommande evenemang 1 evenemang

08 Nov 13:30

Visning i forsknings- och innovationslägenheten på Ängen 8 november!

2018-11-08, 13:30 - 11:20 CET
Ängens forsknings- och innovationslägenhet Landbotorpsallén 17 E, Ladugårdsängen i Örebro Ingång från gården, 1 tr upp

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Projektledare och kommunikatör
 • hegolevenaao@ahhlfidreprdnsmobuzelsfspov.skmerw
 • +46(0) 70 606 50 48

 • Presskontakt
 • VD
 • kjgqeljbl@zvalgjfremedaunotlbezwlsirp.akselu
 • +46(0) 70 570 59 45

Om Alfred Nobel Science Park

VI HJÄLPER DET BÄSTA FRÅN NÄRINGSLIVET ATT MÖTA DET BÄSTA FRÅN FORSKNINGEN.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande profil- och kompetensområden är inom Hälsa, vård och omsorg, Autonoma system, Avancerad tillverkning samt Mat och måltid. Inom området för Avancerad tillverkning har vi ett nationellt center (Tillverkningstekniskt Centrum, TTC) beläget i Karlskoga.

Adress

 • Alfred Nobel Science Park
 • Fakultetsgatan 1
 • 702 81 Örebro
 • Sverige