Dfg7yinmd6rypq4ykgbc

Världens första gränsregionala CO2-sammanställning

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 11:36 CET

Öresundsregionen blir världens första gränsregion som tar fram en gemensam standard för redovisning för utsläpp av växthusgaser. I två olika sammanställningar ska både direkta och indirekta orsaker till CO2-utsläpp visas.Sammanställningen bygger på ny och befintlig statistik från flera olika håll som insamlas och publiceras av Örestat.

Sildaud1bfckghtgby9r

Få känner till Sanna Nielsen i final-landet

Pressmeddelanden   •   2014-03-12 09:30 CET

Lördagens vinnare i Melodifestivalen är ett obekant namn i värdlandet för Eurovision Song Contest, Danmark. I en enkät som YouGov gjort på uppdrag av Öresundskomiteen svarade 83 procent av danskarna att de inte hört talas om Sanna Nielsen. Å andra sidan känner danskarna väl till en annan svensk kvinna, Liza Marklund. Fyra av fem danskar har hört talas om Marklund.

Media-no-image

Öresundståg är en gemensam fråga för Skåne och Danmark

Pressmeddelanden   •   2014-02-08 07:00 CET

- Jag är mycket förvånad och bekymrad över hotet att bryta trafiken helt över bron, säger Öresundskomiteens ordförande Pia Kinhult  om förslaget att stoppa Öresundstågens trafik i Danmark.

Det var tidigare i veckan som den danska transportministern Magnus Heunicke (S) gjorde utspel kring de danska tågförseningarna. Han menar att de till stor del beror på de svenska Öresundstågen och tog som exempel att 56 tåg blivit försenade eller ställts in på grund av krockar med älgar.

Ett påstående som orsakar stor förvåning hos Öresundskomiteens ordförande.

- Jag tror att ministern har fått felaktiga uppgifter i detta fall. Just älgar utgör inte ett speciellt stort hinder för vår tågtrafik. Men jag vill understryka att vi ser mycket allvarligt på hans utspel kring att bryta trafiken över bron.

Transportminister Magnus Heunickes förslag är att de danska Öresundstågen inte längre ska fortsätta till Sverige, utan i stället svänger västerut i Köpenhamn och ut på Själland. Vilket bland annat skulle skära av danskarnas möjlighet att ta tåget till Kastrup.

Frågan är så pass allvarlig att Öresundskomiteen ser ett behov av att snabbt mötas öga mot öga och reda ut frågan kring tågtrafiken i Öresundsregionen.

– Vi vill bjuda in Magnus Heunicke till ett krismöte tillsammans med alla aktörer för tågtrafiken över Öresund. Just nu är behovet av ett sådant möte mycket stort, säger Pia Kinhult.

– Vi måste diskutera hur vi ska utveckla trafiken över Öresund, inte hur vi ska avveckla den, säger hon.

Kontakt:
Pia Kinhult nås genom pressekreterare Johan Folin Tel: +46 44-309 30 52

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

- Jag är mycket förvånad och bekymrad över hotet att bryta trafiken helt över bron, säger Öresundskomiteens ordförande Pia Kinhult om förslaget att stoppa Öresundstågens trafik i Danmark. – Vi vill bjuda in Magnus Heunicke till ett krismöte tillsammans med alla aktörer för tågtrafiken över Öresund. Just nu är behovet av ett sådant möte mycket stort, säger Pia Kinhult.

Läs vidare »
Media-no-image

Priset till Årets Öresundare 2013 går till…

Pressmeddelanden   •   2014-01-22 12:00 CET

Årets pristagare är en engagerad grupp som sedan år 2000 har medverkat till att tusentals svenska och danska elever har träffats och fått kulturella upplevelser från grannlandet:
Helsingör-Helsingborg Skolegrupp

Skolegruppen är ett gemensamt projekt mellan Helsingör kommun och Helsingborg stad och tar varje år fram ett program med aktiviteter för elever och skolpersonal.  Ulf Hedén från Helsingborg stad har själv arbetat i gruppen sedan starten år 2000 och han berättar att närmare 3 000 elever från grundskolorna deltog i aktiviteter under 2013.

– Vi märker ett allt större engagemang från skolor och beslutsfattare kring vårt arbete. Det är viktigt att vi skapar nyfikenhet och en känsla av samhörighet hos de unga i regionen, säger Ulf Heden.

Juryns arbete gick snabbt i år och det var en stor samstämmighet kring vinnaren.

– Att ge unga en chans att lära känna grannlandet på detta sätt är oerhört värdefullt. Vi är imponerade av engagemanget och den omfattning som gruppens arbete har, säger Pia Kinhult ordförande i Öresundskomiteen.

– Vi har satsat på att skolsamarbete över sundet ska kryddas med konst och kultur, och att det ska finnas ett lärande mål med verksamheten. Båda städerna har så mycket att erbjuda inom konst och kultur och på så sätt får studenterna fler "språk" för att prata med varandra, säger Anne-Mette Hermansen från Helsingör kommun.

Pressen är välkommen när priset, en designad Öresundsstol, ges till representanter för HH-Skolegruppen på Öresundskomiteens Nytårskur i Köpenhamn kl 17, onsdag den 22 januari.

Juryns motivering lyder:
Med stort engagemang, utöver det förväntade, har gruppen under många år drivit integrationsarbetet framåt med utgångspunkt från våra yngsta medborgare. HH-Skolegruppen har medverkat till att tusentals skolbarn varje år från Sverige och Danmark fått känna av livet i Öresund på riktigt. Att gruppen dessutom funnits sedan år 2000 och fortfarande utvecklas är inspirerande för alla som jobbar med integrationsfrågor i vår region.”

Juryn består av Pia Kinhult, ordförande Öresundskomiteen. Sophie Hæstorp Andersen, vice ordförande Öresundskomiteen. Finn Lauritzen, direktör Öresundskomiteen och Lars Dahmén VD Sydsvenskan.

Mer information:Pia Kinhult, ordförande Öresundskomiteen.
Tel (via pressansvarig Johan Folin) +46 44 309 30 52

Ulf Heden, Chef Skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborg Kommun.
Mobil: +46 70 210 72 47

Anne-Mette Hermansen, Helsingör kommun.
Tel: +45 28 76 30 45

Press och mediafrågor:
Klas Andersson, Öresundskomiteen: Mobil: +45 30 66 38 68


Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Årets pristagare är en engagerad grupp som sedan år 2000 har medverkat till att tusentals svenska och danska elever har träffats och fått kulturella upplevelser från grannlandet: Helsingör-Helsingborg Skolegrupp. Pressen är välkommen när priset, en designad Öresundsstol, ges till representanter för HH-Skolegruppen på Öresundskomiteens Nytårskur i Köpenhamn kl 17, onsdag den 22 januari.

Läs vidare »
Media-no-image

Danska och svenska språket får en viktigare roll i barnens skolgång i Öresundsregionen.

Pressmeddelanden   •   2013-10-24 12:15 CEST

Öresundskomiteens politiker har idag skakat hand på att arbeta för att stärka barn och ungas förståelse för grannspråket – danska och svenska – i Öresundsregionen.
 Nya politiska initiativ ska vända trenden och förbättra barn och ungas allt sämre förståelse för danska och svenska i regionen. Nya kreativa projekt mellan skolor i Öresund och profilskolor med fokus på grannlandets språk och kultur, är några av de verktyg som politikerna vill använda sig av.– Vi kan konstatera att språkförståelsen i Öresundsregionen inte är bra, när över 60 procent av svenska ungdomar säger att de inte förstår danska. Vi måste kunna förstå varandra för att ha en sammanhängande arbetsmarknad i Öresundsregionen. Våra ungdomar måste bli bättre rustade för att kunna söka utbildning och jobb på andra sidan Öresund, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande i Malmö Stad och ledamot i Öresundskomiteen.

Öresundskomiteen har idag, som ett led i initiativen, delat ut pengar till olika skolprojekt som arbetar med undervisning i grannspråken på nya sätt. Projekten ska väcka de ungas intresse för Öresundsregionen.

– De utvalda projekten använder kreativitet, kultur och natur som grund för språkinlärning och möten. Den kreativa ingångsvinkeln kan öppna upp för nya erfarenheter hos barnen. Och så kan personliga möten skapa en helt annan förståelse. I ett av projekten saknar en dansk pojkklass flickor till deras Luciatåg och vill därför bjuda in en svensk klass till gemensamt Luciafirande. Det tycker jag är ett bra exempel, säger Abbas Razvi, ledamot i Öresundskomiteen för Region Hovedstaden.

Läs mera om Öresundsregionala skolprojekt och Öresundskomiteens olika initiativ för att stärka dansk och svensk språkförståelse på http://www.oresundskomiteen.org/?p=6548

Kontakt:
Katrin Stjernfeldt Jammeh
V. Åsa Waldemarsson, pressekreterare 
Telefon: +46 (0) 40-34 11 06

Abbas Razvi
Telefon: +45 26 89 9482

Fakta om tävlingen  
Anette Vedel, Öresundskomiteen
Telefon: +45 31 31 72 52 


Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Öresundskomiteens politiker har idag skakat hand på att arbeta för att stärka barn och ungas förståelse för grannspråket – danska och svenska – i Öresundsregionen. Öresundskomitten har idag, som ett led i initiativen, delat ut pengar till olika skolprojekt som på nya sätt arbetar med undervisning i grannspråken. Projekten ska vara med till att väcka de ungas intresse för Öresundsregionen.

Läs vidare »
Nwp6v5arzh45howncm9a

Toppmöte om Öresundsregionen

Pressmeddelanden   •   2013-10-21 15:21 CEST

Sveriges och Danmarks EU-kommissionärer Cecilia Malmström och Connie Hedegaard kommer till Öresundskomiteens ”Öresundsting 2013” på torsdag den 24 oktober. Övriga gäster är bland annat Sveriges och Danmarks ministrar för nordiska frågor, Ewa Björling, Sverige och Manu Sareen, Danmark. Årets Öresundsting hålls i Köpenhamn, på DGI Byen, en stenkast från Huvudbangården, med start kl 12.30.

Wlvqmwkt2izzqbsbou5l

Studerende løser kompleks samfundsudfordring

Pressmeddelanden   •   2013-10-10 22:14 CEST

- ”Hvorfor har jeg som minister for nordisk samarbejde taget tid til at komme idag? Det er fordi det er vigtigt! Jeg er stolt over at være her. Jeg ser Øresundsregionen som et forbillede for hele Norden, når det gælder innovative løsninger og vil tage forslagene med mig, når de nordiske statsledere mødes sidst på måneden på Nordisk Råds session i Oslo”, siger Manu Sareen.

Wlvqmwkt2izzqbsbou5l

Minister prisar studenters idéer

Pressmeddelanden   •   2013-10-10 19:38 CEST

Den danska ministern för Nordiska frågor, Manu Sareen, prisade på torsdagskvällen nio studenter för deras utvecklingsidé för Öresundsregionen. Studenternas bidrag i tävlingen Next Gen 2013, gick ut på att starta ett utbyte av elever mellan klasser redan i grundskolan.

Media-no-image

Svenska och danska studenter löser samhällsproblem tillsammans

Pressmeddelanden   •   2013-10-09 17:02 CEST

Pressinbjudan Next Gen 2013

Den 10 oktober ska regionens ledande studenter, företagsledare och politiker lösa följande uppgift: ”Skapa ett konkret projekt, initiativ, aktivitet, investering som kan lyfta vår region i en global kontext”

Det vinnande bidraget presenteras för de Nordiska statsledarna under nästa session med Nordiska Rådet av den danska ministern Manu Sareen.

Hur skapas tillväxt?
Vad bestämmer var nästa Europiska tillväxtcentrum ligger?
Vad är mest värt för en region. Ett huvudkontor eller en toppstudent?

Vi tror att studenter, beslutsfattare från näringsliv, politik och universitet tillsammans kan presentera lösningar på några av alla de utmaningar vi har framför oss.

Så på torsdag den 10 oktober sätter vi 70 svenska och danska toppstudenter, tillsammans med politiker och beslutsfattare verksamma i Öresundsregioner att ta fram förslag på skarpa projekt för regionens utveckling.

Temat är livsstil – den livsstil och de livsbetingelser som gör vår region till något helt speciellt.

Vinnarna belönas med både pengar och uppmärksamhet av de samlade Nordiska statsledarna meddelar den danska ministern för nordiska frågor, Manu Sareen.

- Jag ser fram emot att få lyssna på studenternas förslag om hur vi kan hitta innovativa lösningar i Öresundsregionen och i samband med det dela ut pris till det bästa förslaget. Jag ser Öresundsregionen som en förebild för hela Norden när det gäller innovativa lösningar. Därför kommer jag ta med mig förslag härifrån, till de nordiska statsledarnas möte under Nordiska Rådets session i Oslo, säger Manu Sareen.

Next Gen som initiativ och koncept lanserades av Öresundskomiteen år 2011. Tanken bakom konceptet är att ge den kommande generationen en chans att diskutera sina framtidsvisioner för regionen.

Fakta:
70 studenter, 14 politiker och 14 företagsrepresentanter indelas i 7 grupper på 14 personer. Varje grupp består av 10 studenter, 2 politiker och 2 företagsrepresentanter. Det formuleras en konkret uppgift, som alla grupper ska lösa genom att aktivt dra in 7 teman: Innovation och business. Mobilitet. HR och talent. Design. Kunskap och utbildning. Kultur. Stad och rum

Plats
Dansk Design center, Design Society
H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V

Datum och tid
Workshops startar kl 10.00 , prisutdelning från kl. 18.00-19.00

Presskontakt:
Öresundskomiteen:
Klas Andersson
E-mail: kan@oresundskomiteen.dk.
Tlf. +45 306 63 868

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Den 10 oktober ska regionens ledande studenter, företagsledare och politiker lösa följande uppgift: ”Skapa ett konkret projekt, initiativ, aktivitet, investering som kan lyfta vår region i en global kontext”. Det vinnande bidraget presenteras för de Nordiska statsledarna under nästa session med Nordiska Rådet av den danska ministern Manu Sareen.

Läs vidare »
Jn5bgnvnudijtzcbdhgk

Öresundshuset årets opinionsbildare i Almedalen 2013

Pressmeddelanden   •   2013-07-05 17:26 CEST

Öresundshuset blev under fredagen utsett till årets opinionsbildare i Almedalen. Priset togs emot av Öresundskomiteens vice ordförande Pia Kinhult. - Vi är mycket glada och stolt över priset. Alla medarbetare har jobbat mycket hårt med detta, säger Pia Kinhult.

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

Om Öresundskomiteen

Stärker samarbetet över Öresund

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Hur vill vi att Öresundsregionen ska utvecklas och hur kan vi främja denna utveckling?

Dessa frågor var centrala när Öresundskomiteen bildades 1993 av bland andra Joakim Ollén, kommunalråd i Malmö och Jens Kramer Mikkelsen, borgmästare i Köpenhamn. Två år tidigare hade Sverige och Danmark fattat ett gemensamt beslut om att bygga Öresundsbron och politiker på båda sidor av Sundet förstod hur viktigt det var att öka samarbetet redan innan bron invigdes i juni 2000.

Öresundskomiteens 12 medlemsorganisationer utser själva vilka politiker som ska vara ordinarie representanter och suppleanter i kommittén. Varje medlem har en röst och beslut fattas oftast med enkel majoritet. Öresundskomiteens verksamhet finansieras genom medlemsbidrag som är relaterat till antalet invånare hos respektive medlem.

Adress

  • Öresundskomiteen
  • Nørregade 7b, 3. sal
  • 1165 København K
  • Vår hemsida