Media-no-image
Djpft0qu9lae1tja0xay Bfsbntvofvpypn8igpwm

Dagens beslut ett steg mot Greater Copenhagen & Skåne Committee

Pressmeddelanden   •   2015-11-04 12:12 CET

Öresundskomiteen har idag fattat ett första beslut om etablering av Greater Copenhagen & Skåne Committee genom sammanslagning av Öresundskomiteen och Greater Copenhagen. Beslutet togs av Komiteens ledamöter idag i Malmö.

Dagens beslut är ett steg mot etableringen av Greater Copenhagen & Skåne Committee, som blir namnet på det förnyade Öresundssamarbete som startar när Öresundskomiteen och Greater Copenhagen slås samman den 1 januari 2016. De nya stadgarna för samarbetet antogs med kvalificerad majoritet. Ett andra och slutligt beslut om stadgarna kommer att tas av Öresundskomiteen den 2 december. 

FAKTA:

Tidplan och beslut:

 • Öresundskomiteens verkställande utskott har den 19 oktober beslutat att till Öresundskomiteen framlägga förslaget om fusion av Öresundskomiteen och Greater Copenhagen till Greater Copenhagen & Skåne Committee, genom en ändring av Öresundskomiteens stadgar.
 • Beslut om stadgeändring ska, enligt nuvarande stadgar, beslutas av Öresundskomiteen, i egenskap av högsta beslutande organ, vid två på varandra följande möten, och med kvalificerad majoritet, det vill säga 3/4 av ledamöterna.
 • Det första beslutet togs idag, och ett andra beslut är planerat till ett extraordinarie möte den 2 december.
 • Greater Copenhagen & Skåne Committee planeras träda i kraft 1 januari 2016.

Om Greater Copenhagen & Skåne Committee:

Greater Copenhagen & Skåne Committee ska, i enlighet med de nya stadgarna, ha till huvudsyfte att öka hållbar tillväxt och sysselsättning i regionen. Kommitténs arbetsuppgifter omfattar:

 • Stödja den gemensamma marknadsföringen av ”Greater Copenhagen”
 • Arbeta för en stark internationell infrastruktur
 • Stödja till att locka investerare, turister, företag och talanger
 • Arbeta för en integrerad och hållbar tillväxtregion, bland annat genom att understödja integreringen av arbetsmarknaden och försöka påverka den lagstiftning och de gränshinder som bedöms utgöra hinder för tillväxt
 • Skapa gemensamma strategiska näringslivssatsningar

Greater Copenhagen & Skåne Committee ska ledas av en styrelse med ledamöter från båda sidor av Öresund. I dagsläget är det klart att Region Hovedstaden, Region Själland, Region Skåne och samtliga 46 kommuner på Själland deltar i samarbetet, och 27 skånska kommuner har gett förhandsbesked om medlemskap.

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel. Under 2016 kommer Öresundskomiteen att fusionera med Greater Copenhagen och byta namn till Greater Copenhagen & Skåne Committee.

​Öresundskomiteen har idag fattat ett första beslut om etablering av Greater Copenhagen & Skåne Committee genom sammanslagning av Öresundskomiteen och Greater Copenhagen. Beslutet togs av Komiteens ledamöter idag i Malmö.

Läs vidare »
Bbfhvkl0p3bwjpfo1vtw
Djpft0qu9lae1tja0xay Bfsbntvofvpypn8igpwm

Öresundskomiteens direktør Finn Lauritzen slutter

Pressmeddelanden   •   2015-10-27 14:58 CET

Ved udgangen af dette år slutter Öresundskomiteens direktør, Finn Lauritzen. Det har han aftalt med komiteens formandskab, Sophie Hæstorp Andersen (formand for Hovedstadsregionen) og Henrik Fritzon (formand for Region Skåne).

Media-no-image
Djpft0qu9lae1tja0xay Bfsbntvofvpypn8igpwm

Samarbete med Nöjesguiden och AOK för bättre vardagsintegration

Pressmeddelanden   •   2015-10-20 11:25 CEST

Öresundskomiteen inleder ett samarbete med Nöjesguiden och Allt om Köpenhamn/AOK för att ge Öresundsmedborgarna bättre tillgång till det breda kulturutbudet i hela Öresundsregionen.

I det nya samarbetet kommer medborgare på båda sidor av Öresund att kunna ta del av bättre information om ett större kulturutbud. Initiativet är ett led i Öresundskomiteens arbete med kultursamarbete över Öresund och bättre vardagsintegration.

Samarbetet innebär att Nöjesguiden varje vecka kommer att guida svenska läsare till det bästa Köpenhamn har att erbjuda. Samtidigt tar Allt om Köpenhamn/AOK vid fyra tillfällen under 2016 ta fram tematiska subsites kring Malmö och Lunds nöjes- och kulturliv. Modellen att samarbeta med etablerade digitala plattformar, är vald för att nå fler medborgare, än som skulle nås om en ny plattform skulle upprättas. Öresundskomiteen bidrar med 250.000 DKK, för att understödja den redaktionella produktionen i en uppstartsfas.

- När människor i vardagen tar del av varandras språk och kultur, stärker vi integrationen i Öresundsregionen. Vi bidrar också till att utveckla de kulturella näringarna, som stärks av att få en större och gränsöverskridande publik. Vi ser positivt på möjligheten att den förbättrade information som nu etableras, ska kunna fortsätta på marknadsvillkor, säger Finn Lauritzen, Öresundskomiteens direktör.

- Det finns ett överflöd av spännande kultur i Köpenhamn, Malmö och Lund, och utbudet blir större, när vi får upp ögonen för vad som sker på andra sidan Öresund, säger Charlotte Hansen, som är Öresundskomiteens senior advisor.

Nöjesguiden startade 1982 i just Malmö/Lund, men finns numera också i Stockholm och Göteborg. Över en månads tid når publikationen 600 000 läsare. Av de ungefär 150 000 som besöker NG.se varje vecka bor cirka 30 000 i Malmö.

Allt om Köpenhamn (AOK) såg dagens ljus 1998 och är idag den största internetguiden till kultur och nöje i Danmarks huvudstad. På AOK.dk finns över 3500 artiklar som guidar till stadens kulturutbud, och tipsar om bland annat teatrar, krogar och barer. Dessutom kan du läsa AOK:s texter i Berlingske Tidende. AOK når en bred målgrupp, med runt 150.000 prenumeranter enbart på AOK:s nyhedsbrev.

Öresundskomiteen är plattformen för det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som verkar för en mer integrerad Öresundsregion, ett närmare samarbete över Sundet och för att ta tillvara Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU. I januari 2016 kommer Öresundskomiteen att slås samman med Greater Copenhagen-initiativet och byta namn till Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Öresundskomiteen inleder ett samarbete med Nöjesguiden och Allt om Köpenhamn/AOK för att ge Öresundsmedborgarna bättre tillgång till det breda kulturutbudet i hela Öresundsregionen.

Läs vidare »
Media-no-image
Djpft0qu9lae1tja0xay Bfsbntvofvpypn8igpwm

Öresundsbarriärer: Utan hinder kunde arbetspendlingen öka med mer än 350 %

Pressmeddelanden   •   2015-10-06 07:00 CEST

Mer än 350 % fler skulle kunna arbeta på andra sidan Öresund om alla barriärer mellan Skåne och Själland kunde undanröjas. I den första omfattande analysen av arbetspendlingen över Öresund, gör Öresundskomitten den första samlade kartläggningen av samtliga så kallade Öresundsbarriärer. Slutsatsen är att vi är mycket långt från att utnyttja hela potentialen för jobb och tillväxt i Öresundsregionen.

De så kallade Öresundsbarriärerna omfattar inte bara juridiska gränshinder kring skatter och socialförsäkringar, utan även de höga transportkostnaderna och olika kulturskillnader. Dessa har stor påverkan på viljan att arbeta på andra sidan Öresund. Om inga barriärer existerade mellan Skåne och Själland, skulle antalet personer som arbetspendlar över Öresund öka från dagens 15.500 personer till cirka 70.000 personer, det vill säga en ökning med mer än 350 %.

Den slutsatsen dras i den första kartläggningen av samtliga Öresundsbarriärer, som tagits fram av Öresundskomiteen. I analysen ”Ett hav av hinder. En analys av barriäreffekten för pendlingen över Öresund”, som också är den första omfattande analysen av Öresundspendlingen, förklars variationen i pendlingen till och från de mer än 70 kommunerna i Öresundsregionen.

Fler slutsatser från analysen:

 • Utan några barriärer, skulle pendlingen från Sverige till Danmark öka från 15.000 till runt 60.000 pendlare, vilket motsvarar en fyrdubbling.
 • Omvänt, skulle antalet pendlare från Danmark till Sverige öka från 800 till knappt 10.000 personer, det vill säga en tolvfaldig ökning.

- Det finns en mycket stor potential för fler jobb och bättre jobbmatchning i den Öresundsgemensamma arbetsmarknaden om dessa barriärer kan brytas ner. Då skulle vi få en betydligt större funktionell region, vilket automatiskt skapar fler jobb, säger Finn Lauritzen, Öresundskomiteens direktör.

- Arbetsmarknaden i Öresundsregionen behöver inte bara ekonomisk tillväxt, det behövs också en starkare insats för att bryta ner samtliga barriärer, som, gränshinder, transportbarriärer och kulturskillnader.

Arbetspendlingen mellan Danmark och Sverige är idag väsentligt större än innan Öresundsbron togs i drift 2000. Öresundspendlingen var som högst år 2008, med runt 20.000 dagliga pendlare. I takt med att skillnaderna i lön och boendekostnader minskat, har också pendlingen minskat. 

Läs hela rapporten:

Ett hav av hinder. En analys av barriäreffekten för pendlingen över Öresund.

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel. Under 2016 planeras att Öresundskomiteen och Greater Copenhagen fusionerar till en gemensam organisation, Greater Copenhagen & Skåne Committee.

​Mer än 350 % fler skulle kunna arbeta på andra sidan Öresund om alla barriärer mellan Skåne och Själland kunde undanröjas. I den första omfattande analysen av arbetspendlingen över Öresund, gör Öresundskomitten den första samlade kartläggningen av samtliga så kallade Öresundsbarriärer. Slutsatsen är att vi är mycket långt från att utnyttja hela jobbpotentialen i Öresundsregionen.

Läs vidare »
Wndgsmmievlpolyqsl1m
Bfsbntvofvpypn8igpwm Gztrl3rcnyjttljh1xd8

Vinnaren körde 9 mil på vad som motsvarar 1l bensin

Pressmeddelanden   •   2015-09-21 16:35 CEST

​Det blev ett erfaret danskt team som tog hem segern när världens snålaste elbilsrally, Oresund Electric Car Rally, avgjordes i helgen. Med bil från Frederiksberg (Köpenhamn) till Helsingborg på bara 10,2 kWh, motsvarande 1 liter bensin. För en sträcka på hela 9 mil.

Hvilxglnsiajk0ukk11q
Bfsbntvofvpypn8igpwm Gztrl3rcnyjttljh1xd8

Elbilsrally fyller 5 år – fem personer vann elbilar

Pressmeddelanden   •   2015-09-03 08:00 CEST

Med anledning av det femte elbilsrallyt i Öresundsregionen, vann fem vinnare vars sin elbil. De ska nu prova hur det är att köra elbil i vardagen, och samtidigt ska de köra Öresund Electric Car Rally, som genomförs den 19-20 september, med start i Köpenhamn lördagen den 19 september kl 10.00 och slutar i Malmö den 20 september.

Media-no-image
Djpft0qu9lae1tja0xay Bfsbntvofvpypn8igpwm

Ny analys: Flera orsaker till högre tillväxt i Stockholm än Köpenhamn

Pressmeddelanden   •   2015-07-04 13:06 CEST

I 20 år har Stockholmsregionen haft nästan dubbelt så hög tillväxt som Köpenhamnsregionen. Tillväxtgapet beror bland annat på att Stockholm haft högre produktivitet inom till exempel IT och telekom, högre sysselsättningstillväxt, och en högre befolkningstillväxt, samt på nedgången i danska bostadspriser. Detta framgår i en ny ekonomisk tillväxtanalys som Öresundskomiteen publicerar idag.

Under perioden 1993 till 2013 var tillväxten, mätt som BRP (bruttoregionalprodukt) i snitt 2.2 procent per år i Region Hovedstaden, och 3.5 procent i Stockholms län. Det är en signifikant skillnad, mot bakgrund av tillväxtutvecklingen i Europas huvudstadsregioner. Skillnaden beror framför allt på att den danska huvudstadsregionen haft en svagare tillväxt i såväl produktivitet, sysselsättning och befolkningsutveckling än sin svenska motsvarighet. De är några av de slutsatser som dras i den ekonomiska studien "KPH - STHLM. En analys av tillväxtskillnaderna mellan Stockholms- och Köpenhamnsregionerna, 1993-2013", som Öresundskomiteen publicerar idag.

Skillnaderna i tillväxttakt beror huvudsakligen på flera olika faktorer. Stockholm har haft en högre produktivitetstillväxt än Köpenhamnsregionen, vilket beror på:

- Stockholmsregionen har gynnats av en stark position inom den högproduktiva IT- och telekomrelaterade varuproduktionen.

- Investeringarna i immateriella tillgångar, som FoU, patent, mjukvara och varumärken, har varit högre i Stockholms län än i Region Hovedstaden.

- Utvecklingen mot ökad storskalighet och internationalisering inom detaljhandeln har gått snabbare i Stockholms län än i Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden har haft lägre befolkningstillväxt än Stockholm, vilket inneburit svagare utveckling av sysselsättningen. Detta beror på:

- Lägre barnafödande i Region Hovedstaden.

- Lägre inflöde av arbetskraft från utlandet.

Skillnaderna i ekonomisk tillväxt mellan den danska och svenska huvudstadsregionen har också förstärkts under åren efter den globala finanskrisens utbrott, vilket bland annat beror på utvecklingen på bostadsmarknaden:

- Medan Region Hovedstaden drabbades av ett kraftigt boprisfall så har priserna fortsatt att stiga till mycket höga nivåer i Stockholms län.

I rapporten lyfts det fram ett brett batteri av åtgärder som skulle kunna bidra till att sluta tillväxtgapet gentemot Stockholm, bland annat:

- Omreglera ramverket för detaljhandelsetableringar i Hovedstadsområdet;

- Stärk produktiviteten genom ökad IT-användning

- Bygg ut transportinfrastrukturen

- Förbättra kopplingen mellan forskning, näringsliv och offentliga aktörer (så kallat triple helix-samarbete), inte minst över Öresund

- Öka integrationen över Öresund, bland annat genom att eliminera gränshinder

- På kort sikt behövs bättre och billigare transporter i Öresundsregionen. Kapaciteten behöver stärkas, punktligheten bli bättre, och biljettpriserna på Öresundstågen behöver sänkas. På längre sikt behöver infrastrukturen förstärkas med både en fast HH-förbindelse och en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn, säger Finn Lauritzen.

- En annan viktig framtidsutmaning är att öka inflödet av arbetskraft till regionen och en del av lösningen finns på andra sidan Öresund. Det finns en mycket stor tillväxtpotential i att få den unga och snabbt växande befolkningen i Skåne att i större utsträckning pendla till arbete i Köpenhamn, säger Öresundskomiteens direktör Finn Lauritzen.

Ladda ner analysen:

Analysen KPH - STHLM. En analys av tillväxtskillnaderna mellan Stockholms- och Köpenhamnsregionerna, 1993 - 2013." kan laddas ner från Öresundskomiteens hemsida:

Om författaren Tore Englén:

Analysens har tagits fram av Tore Englén, Öresundskomiteens senioranalytiker. Han har en bakgrund som analytiker i Sveriges riksdag, på Tillväxtverket och på Nutek.

Om serien Öresundsperspektiv:

Öresundsperspektiv är Öresundskomiteens serie av rapporter, analyser om PM. Öresundsperspektiv syftar till att ge ett fördjupande perspektiv på en aktuell Öresundsregional fråga.

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel. Under 2016 kommer Öresundskomiteen att byta namn till Greater Copenhagen & Skåne Committee.

I 20 år har Stockholmsregionen haft nästan dubbelt så hög tillväxt som Köpenhamnsregionen. Tillväxtgapet beror bland annat på att Stockholm haft högre produktivitet inom till exempel IT och telekom, högre sysselsättningstillväxt, och en högre befolkningstillväxt, samt på nedgången i danska bostadspriser. Detta framgår i en ekonomisk tillväxtanalys som Öresundskomiteen publicerar idag.

Läs vidare »
Cymil8y0q1oqdlvavpss
Djpft0qu9lae1tja0xay Qqzdltaycaynci24hfyd

Fem ministrar i Öresundshuset och nominering för bästa genomslag i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2015-07-03 14:26 CEST

Öresundshuset blev under fredagen nominerade till att vara en av de fem bästa på att göra avtryck i sociala medier under Almedalsveckan. Det är för tredje året i rad som det Öresundsgemensamma projektet blir nominerade, 2013 vann Öresundshuset utmärkelsen "Årets opinionsbildare". Veckan avslutas med rekord i antalet ministerbesök - totalt har fem ministrar deltagit i husets programmet.

Bdeptjzj2v4vq5rv0vnh
Djpft0qu9lae1tja0xay Qqzdltaycaynci24hfyd

Två ministrar medverkar i Öresundshusets dag om infrastruktur

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 09:10 CEST

Satsningar på infrastruktur är kanske det kommande decenniets allra viktigaste utmaning. Därför ägnar Öresundshuset hela måndagen den 29 juni åt Sveriges kommande infrastrukturutmaningar. Öresundsregionen är Sveriges viktigaste länk till världen. Höghastighetståg och finansieringsmodeller är några fokusområden.

Media-no-image
Djpft0qu9lae1tja0xay Ivekbwyl4xu3czsnufbh

Starkare insats mot fler gränshinder i Öresundsregionen

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 08:30 CEST

Öresundskomiteen stärker nu sitt arbete mot gränshinder. En ny kartläggning av gränshinder har tagits fram, och en ny gränshindersstrategi har antagits. Gränshindersarbetet kommer nu att bygga på en bredare ansats, och närmare samarbete med de svenska och danska regeringarna.

Öresundskomiteen har gjort en ny kartläggning av gränshinder, och antagit en ny gränshindersstrategi. Till den existerande kartläggningen av juridiska gränshinder, lägger Öresundskomiteen nu en lista över upplevda gränshinder. Strategin har nyligen beslutats av Öresundskomiteens verkställande utskott, det vill säga kommunstyrelseordförandena och regionstyrelseordförandena i medlemsorganisationerna.

Öresundskomiteen arbetar kontinuerligt med att lösa gränshinder. Målet är att lösa tre gränshinder per år, och under 2014 löstes fyra. Komiteen samarbetar bland annat med Nordiska Ministerrådet, och deltar i den gränshindersarbetsgrupp som tillsatts av de svenska och danska Nordenministrarna.

- Öresundsregionen är redan en förebild för andra gränsregioner.Om vi ska lösa gränshinder krävs både kunskap, analys, medvetandegörande och nära samarbete med nationella beslutsfattare. Nu stärker vi ytterligare vårt arbete mot gränshinder, säger Öresundskomiteens direktör Finn Lauritzen.

- Ibland kan man få uppfattningen att det inte löses några hinder alls. Men det stämmer inte. Under 2013 och 2014 löstes fler gränshinder än vi hade som målsättning. 2015 har vi dessutom redan sett två gränshinder lösta, så vi har gott hopp om att även detta år med råge komma upp i vår målsättning om minst tre lösta gränshinder.

Den nya gränshindersstrategin bygger bland annat på:

 • Ny kartläggning: 40 gränshinder prioriteras, varav två är nya. Totalt är 16 gränshinder lösta.
 • Större närvaro i huvudstäderna Stockholm och Köpenhamn
 • Samarbete med näringslivet och fackföreningarna
 • Samarbete med andra gränsorganisationer i Europa
 • Aktivitet i Interregprojekt
 • Mer samarbete med EU:s institutioner i arbetet mot gränshinder
 • Utarbetande av möjliga lösningsförslag
 • Ny insats mot upplevda gränshinder
 • Synliggörande av gränshindersproblematiken

I den nya strategin betonas särskilt vikten av lobbyarbete gentemot huvudstäderna:

- Redan i dag arbetar Öresundskomiteen aktivt gentemot centrala myndigheter i båda länderna. Det ger, och har gett, resultat. Men det behövs en mer konsekvent närvaro och det kommer vi att inleda nu, säger Johan Tiedemann, Senior Advisor på komiteen och ansvarig för gränshindersarbetet.

- I den nya strategin har vi också kartlagt som kallas upplevda gränshinder, fortsätter Finn Lauritzen. Dessa handlar om allt från tågpriser och förseningar till språkliga och kulturella skillnader. Meningen är att vi skall arbeta mer för att rasera denna typ av hinder. Här handlar det om att informera och upplysa.

FAKTA: Arbetet mot gränshinder

Öresundskomiteen arbete kring gränshinder bygger på en detaljerad kartläggning av existerande gränshinder. Idag finns 40 gränshinder, varav 16 har lösts helt eller delvis. Målet är att 3 gränshinder per år ska avskaffas. Arbetet mot gränshinder bedrivs genom analys, påverkansarbete och nära samarbete med andra organisationer och med beslutsfattare. Öresundskomiteen för en nära dialog med de danska och svenska utrikesdepartementen.

FAKTA: Exempel på gränshinder som lösts 2013 - 2015

 • möjlighet till arbete i två länder
 • möjlighet att jämföra skatter
 • rätt till fullt danskt barnbidrag
 • möjlighet att ha dansk tjänstebil mer än ett år om man bor i Sverige men arbetar i Danmark
 • möjlighet att ha svensk inkomstbortfallsförsäkring om man arbetar i Danmark och att avgångsvederlag från Danmark inte innebär att den enskilde endast får garantibelopp i a-kassan i Sverige
 • förbättrad information för bornholmspendlare
 • rätt till medlemskap i a-kassa efter 64 års ålder

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel. Under 2016 kommer Öresundskomiteen att byta namn till Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Öresundskomiteen stärker nu sitt arbete mot gränshinder. En ny kartläggning av gränshinder har tagits fram, och en ny gränshindersstrategi har antagits. Gränshindersarbetet kommer nu att bygga på en bredare ansats, och närmare samarbete med de svenska och danska regeringarna.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • mek@oeresund.org
 • +45 3326 8905
 • +45 3066 3868

Om Öresundskomiteen

Stärker samarbetet över Öresund

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Hur vill vi att Öresundsregionen ska utvecklas och hur kan vi främja denna utveckling?

Dessa frågor var centrala när Öresundskomiteen bildades 1993 av bland andra Joakim Ollén, kommunalråd i Malmö och Jens Kramer Mikkelsen, borgmästare i Köpenhamn. Två år tidigare hade Sverige och Danmark fattat ett gemensamt beslut om att bygga Öresundsbron och politiker på båda sidor av Sundet förstod hur viktigt det var att öka samarbetet redan innan bron invigdes i juni 2000.

Öresundskomiteens 12 medlemsorganisationer utser själva vilka politiker som ska vara ordinarie representanter och suppleanter i kommittén. Varje medlem har en röst och beslut fattas oftast med enkel majoritet. Öresundskomiteens verksamhet finansieras genom medlemsbidrag som är relaterat till antalet invånare hos respektive medlem.

Adress

 • Öresundskomiteen
 • Nørregade 7b, 3. sal
 • 1165 København K
 • Vår hemsida