Bf00jvf3akjapjhlqx9w

Ny rapport: HH-förbindelsen är lönsam, även utan godståg

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 10:23 CET

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är lönsam och kan användarfinansieras, även utan godståg. Den kan betalas tillbaka på endast 24 år, och ge en samhällsekonomisk vinst på 46 miljarder kronor enbart genom kortare restid. Det visar en ny rapport, som tagits fram av Öresundskomiteen på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Y3d5ei5t7ylocmxd8mww

Årets Öresundare ger unga praktik över Sundet

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 16:11 CET

Årets Öresundare blir tre personer som bedrivit pionjärarbete för att ge unga chansen till praktik på andra sidan Öresund. Samarbetet mellan Airlog, Roskilde Handelsskole och Arbetsförmedlingen kan bli ett föregångsexempel, som kan stärka Öresundsintegrationen båda idag och i framtiden.

Media-no-image

Ny statistik över förseningar i Öresundstrafiken

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 13:13 CET

Från och med idag publicerar Öresundskomiteen varje vecka unik statistik över förseningarna i Öresundstågen, både tågen mot Danmark och tågen mot Sverige. Mot bakgrund av den offentliga debatt som pågår kring förseningar, underhåll, kapacitet och så vidare, vill Öresundskomiteen som en service till resenärer och medborgare i Öresundsregionen bidra genom att offentliggöra aktuell statistik.

Under 2014 var i genomsnitt 12,5 procent av tågen från Sverige mot Danmark försenade, medan 12,8 procent av tågen från Danmark mot Sverige var försenade. Öresundskomiteens statistik är mer realistisk än annan statistik, eftersom vi också räknar inställda tåg som försenade tåg.


Tågtrafiken över Öresund har mycket stor betydelse för integration och samarbete mellan Sverige och Danmark. Inte minst för att få en effektiv, sammanhängande arbetsmarknad är det viktigt att tågen är punktliga och inte blir inställda i tid och otid. Det är inte hållbart om man i rädsla över att tåget ska bli försenat eller inställt tvingas ta en tidigare avgång för att vara säker på att komma i tid till jobbet eller ett viktigt affärsmöte. Därför sätter nu Öresundskomiteen fokus på hur väl Öresundstrafiken fungerar. Tyvärr finns det idag ingen riktigt bra statistik som beskriver detta. Den statistik som fram till nu varit tillgänglig har enbart innehållit försenade tåg. Däremot har inställda tåg inte räknats med. Det innebär att inställda avgångar inte påverkat förseningsstatistiken.

Öresundskomiteen kommer därför, med start idag, publicera förseningsstatistik som också tar hänsyn till inställda avgångar.Om man inte räknar in inställda avgångar så har cirka 12 procent av tågen under de senaste tre åren varit minst fem minuter försenade. Inkluderas inställda avgångar så ökar andelen försenade tåg med omkring en halv procentenhet. 2014 var ett sämre år för Öresundstågen än de två föregående. Andelen försenade tåg, inklusive inställda avgångar, uppgick till över 13 procent – om man inte räknar in de 17 dagar i juni då en strejk lamslog trafiken. Om man räknar in strejkdagarna blev mer än 5 procent av avgångarna under 2014 inställda och den totala andelen försenade tåg uppgick till över 17 procent.

Det enda positiva som statistiken visar är att Sverige och Danmark är i princip lika dåliga på att få tågen att gå i tid. Förseningarna är ungefär lika många, oavsett om tågen kör över Bron mot öst eller väst.

Så när Henrik Fritzon, Region Skånes nya styrelseordförande, och den danska transportministern Magnus Heunicke idag möts så är det inte för att peka finger åt varandra utan för att finna gemensamma lösningar.

För mer information, kontakta:

Marianne Ekdahl, Kommunikationsstrateg, Öresundskomiteen

Tel: +45 3066 3868

Epost: mek@oeresund.org

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny statistik över förseningarna i Öresundstrafiken

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 12:57 CET

Från och med idag publicerar Öresundskomiteen varje vecka unik statistik över förseningarna i Öresundstågen, både tågen mot Danmark och tågen mot Sverige. Mot bakgrund av den offentliga debatt som pågår kring förseningar, underhåll, kapacitet och så vidare, vill Öresundskomiteen som en service till resenärer och medborgare i Öresundsregionen bidra genom att offentliggöra aktuell statistik.

Under 2014 var i genomsnitt 12,5 procent av tågen från Sverige mot Danmark försenade, medan 12,8 procent av tågen från Danmark mot Sverige var försenade. Öresundskomiteens statistik är mer realistisk än annan statistik, eftersom vi också räknar inställda tåg som försenade tåg.


Tågtrafiken över Öresund har mycket stor betydelse för integration och samarbete mellan Sverige och Danmark. Inte minst för att få en effektiv, sammanhängande arbetsmarknad är det viktigt att tågen är punktliga och inte blir inställda i tid och otid. Det är inte hållbart om man i rädsla över att tåget ska bli försenat eller inställt tvingas ta en tidigare avgång för att vara säker på att komma i tid till jobbet eller ett viktigt affärsmöte. Därför sätter nu Öresundskomiteen fokus på hur väl Öresundstrafiken fungerar. Tyvärr finns det idag ingen riktigt bra statistik som beskriver detta. Den statistik som fram till nu varit tillgänglig har enbart innehållit försenade tåg. Däremot har inställda tåg inte räknats med. Det innebär att inställda avgångar inte påverkat förseningsstatistiken. 

Öresundskomiteen kommer därför, med start idag, publicera förseningsstatistik som också tar hänsyn till inställda avgångar.Om man inte räknar in inställda avgångar så har cirka 12 procent av tågen under de senaste tre åren varit minst fem minuter försenade. Inkluderas inställda avgångar så ökar andelen försenade tåg med omkring en halv procentenhet. 2014 var ett sämre år för Öresundstågen än de två föregående. Andelen försenade tåg, inklusive inställda avgångar, uppgick till över 13 procent – om man inte räknar in de 17 dagar i juni då en strejk lamslog trafiken. Om man räknar in strejkdagarna blev mer än 5 procent av avgångarna under 2014 inställda och den totala andelen försenade tåg uppgick till över 17 procent.

Det enda positiva som statistiken visar är att Sverige och Danmark är i princip lika dåliga på att få tågen att gå i tid. Förseningarna är ungefär lika många, oavsett om tågen kör över Bron mot öst eller väst.

Så när Henrik Fritzon, Region Skånes nya styrelseordförande, och den danska transportministern Magnus Heunicke idag möts så är det inte för att peka finger åt varandra utan för att finna gemensamma lösningar.

För mer information, kontakta:

Marianne Ekdahl, Kommunikationsstrateg, Öresundskomiteen

Tel: +45 3066 3868

Epost: mek@oeresund.org

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Från och med idag publicerar Öresundskomiteen varje vecka unik statistik över förseningarna i Öresundstågen. Mot bakgrund av debatten kring förseningar, underhåll, kapacitet, vill Öresundskomiteen som en service till medborgarna bidra genom att offentliggöra aktuell statistik. Under 2014 var 12,5 procent av tågen från Sverige mot Danmark, och 12,8 procent av tågen i motsatt riktning försenade.

Läs vidare »
Media-no-image

Första Öresundsregionala jobbmässan ska ge fler jobbmöjligheter för unga

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 14:20 CEST

Imorgon den 17 oktober hålls den första Öresundsregionala arbetsmarknadsdagen, Career Days - Bridging Opportunities, där studenter och nyutexaminerade möter arbetsgivare från hela Öresundsregionen. På Öresundskomiteens scen kommer politiker, företagsledare och studenter att diskutera framtidens arbetsmarknad i regionen.

Under temat ”Bridging Opportunies” deltar Öresundskomiteen i jobbmässan Career Days på Malmö Arena. Siktet är inställt på att öka medvetenheten hos unga och bland arbetsgivare om betydelsen av att se hela Öresundsregionen som en arbetsmarknad. Fler unga Öresundare kan få jobb och fler valmöjligheter om vi kan få Öresundsregionen att fungera som en stor, gemensam arbetsmarknad. Sverige har haft högre tillväxt, bl. a tack vare den flytande svenska kronan, medan Danmark har lägre ungdomsarbetslöshet.

Integrationen i Öresundsregionen har stärkts sedan Öresundsbron öppnade, och fler och fler väljer att arbeta på andra sidan Öresund. Men med en mer integrerad arbetsmarknad, vidgas jobbmöjligheterna för enskilda jobbsökande, samtidigt som det skapas fler jobb och mer tillväxt. Med en bättre fungerande arbetsmarknad och bättre ”matchning” mellan företag och arbetstagare ökar tillväxten och antalet arbetsplatser. All ekonomis  vetenskap säger också att en större arbetsmarknadsregion ger en bättre arbetsmarknad.

- Vi vill att denna första Öresundsregionala jobbmässa ska bli ett föredöme, och följas av flera! Det borde vara lika självklart att pendla mellan öster och väster i Öresundsregionen som inom Skåne och inom Själland, säger Sophie Haestorp-Andersen, regionrådsordförande i Region Hovedstaden, och vice ordförande i Öresundskomiteen.

- Idag har många nyutbildade svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. I Skåne och på Själland kan en mer integrerad Öresundsarbetsmarknad bidra till att få fler unga i arbete, säger Andreas Schönström, arbetsmarknadskommunalråd i Malmö stad.

På Öresundskomiteens scen kommer politiker och företagsledare att diskutera och ge sin syn på arbetsmarknaden i regionen. Några punkter ur programmet:

 • Panelsamtal med Andreas Schönström, arbetsmarknadskommunalråd, Malmö stad, Sophie Haestorp Andersen, regionrådsordförande, Region Hovedstaden, Lars Wetterberg, Vice President HR, Alfa Laval, Tine Horwitz, CEO på Consortium For Global Talents (TBC), Morten Overgaard, chef för Internationella kontoret på DTU, samt studenterna Julius Sjögren och Michella Lescher.

 • Jens Erik Ebbesen,Vice President, TeliaSonera: ”Var kommer framtidens IT-jobb att finnas?

 • Mats Lindroos, acceleratorchef på European Spallation Source, berättar hur det är att arbeta som ingenjör på Europas största forskningsprojekt

 • Louise Ahokas, innehållsansvarig, Nordic e-Commerce Knowledge

 • Martin Walfisz, VD för spelutvecklingsbolaget Planeto

 • Vi kommer också att tävla i att bygga forskningsanläggningen ESS i LEGO. Det blir världens första tredimensionella ”bygge” av ESS!

Tid: 11.00 – 17.00

Plats: Malmö ArenaKontakt:

Patrik Widerberg, senior advisor och projektledare för Bridging Opportunities

Tel: +45 3131 8092

Marianne Ekdahl, kommunikationsstrateg, Öresundskomiteen

Tel: +45 3066 3868

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Imorgon den 17 oktober hålls den första Öresundsregionala arbetsmarknadsdagen, Career Days - Bridging Opportunities, där studenter och nyutexaminerade möter arbetsgivare från hela Öresundsregionen. På Öresundskomiteens scen kommer politiker, företagsledare och studenter att diskutera framtidens arbetsmarknad i regionen.

Läs vidare »
Media-no-image

Samarbete kring smart parkering ska bygga framtidens cykelvänliga och gröna Öresundsregion

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 13:31 CEST

I ett nytt samarbete vill kommuner och högskolor i Öresundsregionen tillsammans utveckla intelligenta parkeringslösningar för framtidens cyklister. Samarbetet är ett led i arbetet att främja mer hållbara transportsystem. Idag går startskottet när den första Öresundsgemensamma konferensen kring cykelparkering hålls i Köpenhamn. 

Hållbara transportsystem är högt på agendan för alla städer, och cykling framhålls ofta som det bästa sättet att uppnå grönare och mer hållbara transportsystem i växande städer. Cykling minskar miljöpåverkan från resandet, det håller bullernivåerna nere, det stärker folkhälsan och det sociala nätverket.

I Malmö, Lund och Köpenhamn sker redan uppemot 40% av alla resor med cykel. Med siktet inställt på att fortsätta att stärka cykeln som transportmedel, har kommunerna runt Öresund identifierat bristen på cykelparkering som den största flaskhalsen för ökat cyklande. Framför allt är det bristen på säker och bekväm cykelparkering i stationsnära lägen som hindrar cyklandet från att öka.

Kommuner och högskolor i Öresundsregionen har därför startat ett samarbete för att utveckla nya, innovativa lösningar för framtidens intelligenta cykelparkering. Idag hålls den första Öresundsgemensamma konferensen om framtidens smarta cykelparkering, när kommuner, universitet och företag samlas för Aalborgs universitet i Köpenhamn.

 - När kommunerna och högskolorna idag möts för att rita upp framtidens smarta lösningar är det för att vi i Öresundsregionen är självklara samarbetspartners. Vi har en stark cykelkultur på båda sidor av Öresund, och tillsammans kan vi nå betydligt längre när vi samarbetar och lär av varandra. Vi hoppas också att fler aktörer vill delta i samarbetet, både offentliga och privata, säger Karolina Skog, stadsbyggnadskommunalråd i Malmö stad.

En stor utmaning är den stora infrastrukturutveckling som skett i Öresundsregionen under drygt ett decennium. Flera nya knytpunkter för kollektivtrafik har skapats genom Öresundsbron, Citytunneln, den nya metrolinjen i Köpenhamn och ombyggnaden av Nørreports station. Mer är på gång, bland annat i form av spårvagnsplaner i flera skånska städer. Men att parkera hundratals cyklar vid de stora knutpunkterna i staden är en utmaning.

En annan utmaning är en existerande praxis, där planeringen av nya bostadskvarter, shoppingcenter och kollektivtrafikspunkter ofta sker enbart med bilistens behov i centrum. Bilparkering styrs av lagkrav, affärsidéer och kollektivtrafikplaner, men motsvarande gäller sällan för cykelparkering:

- Här behövs mycket nytänkande. Om Köpenhamns gator inte ska korkas igen av stillastående biltrafik, måste vi prioritera cyklisterna och deras behov. Det är bara genom att får fler bilister att välja kollektivtrafik och cykel som det blir plats till den nödvändiga biltrafiken på gatorna. Om det ska lyckas, krävs det reella alternativ till bilen, det får vi till exempel genom att erbjuda stadscyklar som är både nutids- och framtidssäkrade och samtidigt skapar bättre plats till cyklisterna med breda cykelvägar och ordentliga parkeringsmöjligheter i hela staden. Om vi ska öka framkomligheten, måste vi sätta bilarna i sista rummet, säger Morten Kabell, teknik- och miljöborgmästare i Köpenhamns kommun. 

- Öresundsregionen är redan en av världens ledande cykelregioner. Genom att samarbeta kring smart stadsplanering, inte minst inom cykelparkering, kan vi bli ett föredöme även här. Vi ska bli en smart, grön region och ett föredöme inom Smart City!, säger Finn Lauritzen, Öresundskomiteens direktör. 


Om Öresund Smart City Hub:

Dagens konferens ”Smartere cykelparkering i Öresundsregionen” sker inom projektet Öresund Smart City Hub, som Öresundskomiteen driver tillsammans med Malmö, Köpenhamn, Lunds universitet, Aalborgs universitet, Copenhagen Cleantech Cluster, Region Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet, Region Hovedstaden och Region Skåne. Begreppet Smart City omfattar olika frågor för utvecklingen av gröna, hållbara städer. Den gemensamma nämnaren är integrationen av IT-lösningar och stadsplanering. Öresund Smart City Hub fokuserar på tre Smart City-frågor: cykling, gatubelysning och vattenhantering.

 

För mer information, kontakta:

Finn Lauritzen, direktör Öresundskomiteen

Fl@oeresund.org

Marianne Ekdahl, Kommunikationsstrateg, Öresundskomiteen

Mobile: +45 3066 3868

Mek@oeresund.org

Karolina Huss, projektledare Öresund Smart City Hub

Kah@oeresund.org

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Läs vidare »
I7c1yaksm2vx0afngwqj

Rekordmånga körde elbilsrally för bättre laddmöjligheter runt Öresund

Pressmeddelanden   •   2014-09-21 16:16 CEST

Helgens elbilsrally gick i mål vid Malmö Arena på söndag eftermiddag med ett rekordstort antal deltagare. Tävlingen Öresund Electric Car Rally har i två dagar kört runt hela Öresund, med siktet inställt på en utbyggd laddinfrastruktur. För att fler ska välja att köra grönt runt hela Öresund, behöver man kunna ladda sin elbil på båda sidor av sundet.

Ddhikttfgiwn4nuhirdh

Pressinbjudan: Öresund Electric Car Rally

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 13:38 CEST

Med energisnåla bilar mot en klimatsmart region! Världens snålaste elbilsrally hålls den 20-21 september, och lockar i år rekordmånga deltagare. Tävlingen hålls för fjärde året i rad, för att uppmuntra smartare privatbilism och utbyggd laddinfrastruktur. Siktet är inställt på att bli världens mest klimatsmarta region 2020. Media är välkommen till en pressträff vid med målgången i Malmö.

Media-no-image

Pressinbjudan: Visioner om Öresundsregionen - vad vill politikerna inför valet?

Pressmeddelanden   •   2014-08-14 15:02 CEST

Det svenska valet närmar sig, men hur vill politikerna utveckla Öresundsregionen? Öresundskomiteen har frågat riksdagspartierna i en enkät, och presenterar deras svar i ett seminarium på Mötesplats Skåne.

Förutom att presentera partiernas svar, har vi bjudit in ledande politiker från regional, lokal och nationell nivå att diskutera den mest aktuella Öresundsfrågan, nämligen visionerna för infrastrukturen i regionen. I en paneldiskussion utvecklar politikerna sina visioner för regionen, med fokus på behovet av effektiva transporter och god infrastruktur. Hur kan vi genom bättre tillgänglighet och mobilitet öka tillväxten och jobben – till gagn för hela Sverige? Vilka visioner har våra folkvalda och näringslivet? När Öresundsbron slår i kapacitetstaket, behövs nya fasta förbindelser?

Media är välkomna att delta i seminariet och ta del av enkäten:

Visioner, kommunikationer och ny infrastruktur i Öresundsregionen - vad vill politikerna inför valet?

Tid: 15 augusti 14.00 – 14.45

Plats: Mötesplats Skåne, Dockplatsen

Lokal: Stora scenen

Medverkande:

Finn Lauritzen, direktör, Öresundskommiteén

Mats Persson (FP), regionråd, ordförande i kollektivtrafiknämnden, 1:a på riksdagslistan Skåne södra

Milan Obradovic (S), kommunalråd Malmö stad, ordförande tekniska nämnden

Karin Svensson Smith (MP), klimat- och transportansvarig i MP:s partistyrelse, 1:a på riksdagslistan för MP Skåne södra

Magnus Jälminger (M), ordförande Stadsbyggnadsnämnden, Helsingborg

Richard Hultin, Director Business Development, SKANSKA, som tillsammans med Sweco tagit fram visionsrapporten "Öresund 2070"

Henrik Andersson, regionchef, Sweco Transportsystem

Moderator är Johan Wessman, tf direktör, Öresundsinstituttet, och chefredaktör för News Öresund


Kontakt (press och seminarium):

Marianne Ekdahl, kommunikationsstrateg, Öresundskomiteen

E-mail: mek@oeresund.org

Tel: +45 3066 3868

Kontakt (enkät):

Johan Tiedemannn, senior advisor, Öresundskomiteen

E-mail: jot@oresundskomiteen.dk

Mobil: +45 31 31 81 22Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Det svenska valet närmar sig, men hur vill politikerna utveckla Öresundsregionen? Öresundskomiteen har frågat riksdagspartierna i en enkät, och presenterar deras svar på ett seminarium på Mötesplats Skåne den 15 augusti. Särskilt fokus kommer vi att ha på infrastruktur, transporter och kommunikationer. Välkomna att möta ledande politiker som berättar om sina visioner för Öresundsregionen!

Läs vidare »
Media-no-image

Öresundskomiteens kulturundersökning 2014: En av sju skåningar vill se dansk tv, men kan inte

Pressmeddelanden   •   2014-08-14 14:33 CEST

Öresundskomiteens årliga kulturundersökning har genomförts av analysinstitutet YouGov i Skåne, Region Hovedstaden och Region Själland. Undersökningen mäter varför skåningar och själlänningar reser över sundet, deras köpvanor och konsumtion, TV-vanor, kännedom om kändisar, språkförståelse och inställning till studier på andra sidan sundet.

 • Var sjunde skåning vill se dansk tv, men kan inte.

Utvecklingen av tv-vanor är en av de markanta resultat som finns i undersökningen. Både i Danmark och i Sverige är det idag färre än för ett år sedan som tar del av grannlandets tv-utbud. Särskilt antalet skåningar som ser dansk tv har sjunkit markant under de senaste åren. 45% ser aldrig dansk tv, medan en tredjedel av dem vill, men kan inte. I Sverige har man inte som i Danmark ställt krav på kanalerna att erbjuda minst en grannlandskanal i utbudet:

 • Utvecklingen understryker behovet av att public service-kanalerna – särskilt SVT och DR – utvecklar sitt samarbete och kan erbjuda de program de själva producerar på andra sidan sundet, säger Finn Lauritzen, Öresundskomiteens direktör.

 • Bara en av tio studenter förverkligar tanken på studier på andra sidan sundet

Intresset för att studera på andra sidan sundet är betydligt större än antalet studenter som verkligen tar steget. Bland 18-25-åriga skåningar kan 28% tänka sig att studera i Danmark, medan bara 4% verkligen tar steget. Av studenterna på Själland kan 22% tänka sig studier i Sverige, men bara 2% förverkligar idén.

 • Fler Öresundsbor korsar sundet för att uppleva kultur

Att korsa sundet för att uppleva kultur har blivit vanligare än för 12 månader sedan. Idag är det för första gången lika vanligt att skåningar reser till Danmark för att uppleva kultur som för att shoppa.  För själlänningarna är det fortfarande shopping som är det främsta anledningen att åka över sundet.


Läs hela kulturundersökningen på www.oeresund.org

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Var sjunde skåning vill se dansk tv, men kan inte. Det visar Öresundskomiteens årliga kulturundersökning. Totalt har antalet skåningar som ser dansk tv sjunkit markant de senaste åren. Å andra sidan reser fler och fler öresundsbor över sundet för att uppleva kultur.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • mek@oeresund.org
 • +45 3326 8905
 • +45 3066 3868

Om Öresundskomiteen

Stärker samarbetet över Öresund

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Hur vill vi att Öresundsregionen ska utvecklas och hur kan vi främja denna utveckling?

Dessa frågor var centrala när Öresundskomiteen bildades 1993 av bland andra Joakim Ollén, kommunalråd i Malmö och Jens Kramer Mikkelsen, borgmästare i Köpenhamn. Två år tidigare hade Sverige och Danmark fattat ett gemensamt beslut om att bygga Öresundsbron och politiker på båda sidor av Sundet förstod hur viktigt det var att öka samarbetet redan innan bron invigdes i juni 2000.

Öresundskomiteens 12 medlemsorganisationer utser själva vilka politiker som ska vara ordinarie representanter och suppleanter i kommittén. Varje medlem har en röst och beslut fattas oftast med enkel majoritet. Öresundskomiteens verksamhet finansieras genom medlemsbidrag som är relaterat till antalet invånare hos respektive medlem.

Adress

 • Öresundskomiteen
 • Nørregade 7b, 3. sal
 • 1165 København K
 • Vår hemsida