Skip to main content

Taggar

energi

Övik

Fibernät

Elnät

Fjärrvärme

el

Övik 83 energi 81 Övik Energi 61 Fibernät 41 Elnät 21 Örnsköldsvik 18 Bredband 17 Fjärrvärme 15 el 14 örnsköldsviks kommun 8 Hållbarhet 6 Infrastruktur 5 ÖvikEnergi 4 gatubelysning 3 Dig2020 3 elbil 2 Fiberträff 2 givewatts 2 comhem 2 komtek 2 stadsnät 2 Hållbart 2 gräva 2 svenskenergi 2 resultat 2 ledningskollen 2 transformator 2 kraftvärmeverk 2 earth hour 2 kundundersökning 1 landsbygd 1 hållbar energi 1 Miljöpartiet 1 Telia 1 arbetsgivare 1 utbildning 1 elkraft 1 natur 1 2012 1 fiber 1 elmätare 1 elproduktion 1 hållbarhetsredovisning 1 fjärrkyla 1 faktura 1 kapitaltillskott 1 nyanställda 1 studievägledare 1 laddstolpe 1 fastighetsägare 1 studiebesök 1 Fastighetsmässa 1 elleverans 1 årets ledare 1 2011 1 kilowatt 1 fjärrvärmenät 1 föreläsare 1 Mina Sidor 1 Länsstyrelsen Västernorrland 1 Mellanstadiet 1 solcellslampor 1 öppet nät 1 Bredbyn 1 yrkesmässa 1 HING 1 kvartal 1 1 delårsresultat 1 Sidensjö 1 naturvådsverket 1 fiberutbyggnad 1 hörnett energi 1 rodret 1 byanät 1 Hörneborgsverket 1 elens dag 1 Högskoleingenjörsutbildning 1 elingenjör 1 Sagavägen 1 Nätra 1 anundsjö 1 elsam 1 släck här - tänd där 1 domsjö industriområde 1 domsjö kraftcentral 1 Tidningen7 1 hetautbildningar 1 Fastighet2016 1 örnen 1 faresta 1 stensöden 1 bredband2020 1 umeåuniversitet 1 luleåuniversitet 1 ISO:14001 1 ISO14001:2015 1 kraftkvinnorna 1 elsamverkan 1 örnskölsvik 1 bryggeriudden 1 Åretskraftkvinna 1 landbygdsprogrammet 1 Näske 1 Skorped 1 Köpmanholmen 1 robustfiber 1 Sörlidenskolan 1 Inframix 1 samarbete 1 samfakturering 1 trafik 1 framtid 1 klimatsmart 1 delårsrapport 1 konsert 1 unga 1 teknik 1 barn 1 sponsring 1 samverkan 1 ungdomar 1 Certifiering 1 miljöansvar 1 Härnösand 1 framtiden 1 mittuniversitetet 1 stipendier 1 hybridbil 1 solenergi 1 trafikljus 1 sommar 1 solceller 1 bostadsrättsföreningar 1 kvartalsrapport 1 välfärd 1 arbetskraft 1 länsstyrelsen 1 bokslut 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Nu påbörjas upptändning av gatubelysning på landsbygden

Nu påbörjas upptändning av gatubelysning på landsbygden

Nyheter   •   Okt 09, 2013 13:40 CEST

Övik Energi Nät AB har fått uppdrag från Örnsköldsviks kommun att tända upp gatubelysning på landsbygden. Arbetet innebär att 1 500 armaturer byts ut och tänds upp.

Bra delårsresultat för Övik Energi

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2013 08:16 CEST

Övik Energi redovisar ett resultat på plus 38 miljoner kronor efter finansnetto för januari-augusti 2013, vilket är drygt 40 miljoner kronor bättre än motsvarande period 2012.

Tack till alla som deltog i vår kundundersökning

Nyheter   •   Jul 03, 2013 10:39 CEST

I juni genomförde vi en kundundersökning för att få veta vad våra kunder tycker om vårt bemötande och vår service.

Övik Energi byter ut gatubelysning mot energieffektiva lampor

Övik Energi byter ut gatubelysning mot energieffektiva lampor

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2013 08:21 CEST

Under 2013 byter Övik Energi ut cirka 1 300 kvicksilverarmaturer i kommunens gatubelysningsnät mot moderna och energieffektiva LED-armaturer. Arbetet görs i samarbete med Örnsköldviks kommun. Investeringen under 2013 uppgår till 3,7 miljoner kronor. Den totala investeringen för att byta ut armaturerna är 20 miljoner kronor.

Övik Energi Nät delar ut stipendier

Nyheter   •   Jun 04, 2013 12:58 CEST

Den 7 juni delar Övik Energi Nät AB, E.ON Sverige AB och Vattenfall Eldistribution ut stipendier till fyra elever vid Parkskolan i Örnsköldsvik efter avslutad utbildning på el- och energiprogrammet.

Com Hem blir ny tjänsteleverantör i Örnsköldsviks stadsnät

Com Hem blir ny tjänsteleverantör i Örnsköldsviks stadsnät

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2013 08:17 CEST

Från och med den 3 juni etablerar sig Com Hem som tjänsteleverantörer i Örnsköldsviks stadsnät. För kunderna innebär det att nu finns totalt sex tjänsteleverantörer att välja bland för internet-, telefoni-, tv- och kabel-tv-tjänster via stadsnätet.

Fjärrkyla minskar koldioxidutsläpp i Örnsköldsvik

Fjärrkyla minskar koldioxidutsläpp i Örnsköldsvik

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2013 08:42 CEST

Naturvårdsverket har utsett Övik Energis nya anläggning för fjärrkylasom ett gott exempel på bra miljöarbete. Frikyleanläggningen är ett projekt inom klimatinvesterings-programmet som valts ut som ett demonstrationsprojekt. Meningen är att erfarenheter och resultat från projektet ska göras tillgängliga och spridas genom Naturvårdsverkets och andras arbete.

Övik Energis miljösatsning ger miljonvinst

Övik Energis miljösatsning ger miljonvinst

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2013 09:39 CEST

Övik Energi får ca en miljon kronor från Naturvårdsverket för att ha producerat energi med låga utsläpp av kväveoxider i Hörneborgsverket under 2012. Utsläppen har sjunkit från 150 ton under de första driftåren av pannan till 110 ton 2012.

Starkt första kvartal för Övik Energi

Starkt första kvartal för Övik Energi

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2013 08:42 CEST

Övik Energi redovisar ett resultat på plus 42 miljoner kronor efter finansnetto för det första kvartalet 2013, vilket är cirka 20 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet har bland annat påverkats positivt av ökad försäljning samt av en mycket kostnadseffektiv produktion. 

Ett resultat i rätt riktning

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2013 09:15 CET

Övik Energi redovisar för 2012 ett minusresultat efter finansiella poster på 18,2 miljoner kronor. Resultatet, som var 39,5 miljoner kronor bättre än budget, påverkades tydligt av förbättrat resultat i den operativa verksamheten samt av reavinster vid försäljningar. Det förbättrade rörelseresultatet bidrog till att lyfta koncernens kassaflöde.

Övik Energi släcker lampor under Earth Hour

Övik Energi släcker lampor under Earth Hour

Nyheter   •   Mar 04, 2013 11:08 CET

Lördagen den 23 mars klockan 20:30-21:30 genomförs världens största globala klimatmanifestation — Earth Hour. Övik Energi deltar i aktiviteten genom att släcka ner den fasta kontors- och fasadbelysning på Sjögatan 4A.

Övik Energi säljer Örnsat till Com Hem

Övik Energi säljer Örnsat till Com Hem

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2012 08:58 CET

Övik Energi har idag undertecknat avtal med Com Hem om försäljning av dotterbolaget Örnsat AB. Försäljningssumman uppgår till ca elva miljoner kronor. Försäljningen är en del i ett omstrukturerings-program och syftar till att renodla Övik Energi-koncernen. Verksamheten inom Örnsat består av att sälja tjänster inom kabel-tv och internet.

Pär Holmgren föreläser på träff för fjärrvärmekunder

Pär Holmgren föreläser på träff för fjärrvärmekunder

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2012 08:47 CEST

Meteorolgen Pär Holmgren, känd för sitt klimat- och miljöengagemang, föreläser på Övik Energis träff för fjärrvärmekunder.

Delårsrapport januari-augusti 2012 för Övik Energi

Delårsrapport januari-augusti 2012 för Övik Energi

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2012 11:27 CEST

Övik Energis delårsrapport för januari-augusti 2012 visar ett resultat på minus 2,6 miljoner kronor efter finansnetto. Det kan jämföras med resultatet motsvarande period förra året som var minus 37,4 miljoner kronor.

Hörnett Energi AB och Hörnett Produktion AB fusioneras med Övik Energi AB

Hörnett Energi AB och Hörnett Produktion AB fusioneras med Övik Energi AB

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2012 08:44 CEST

Övik Energis dotterbolag Hörnett Energi AB och Hörnett Produktion har fusionerats med moderbolaget Övik Energi AB. Syftet med fusionen är att nå minskad administration och förenklade affärsflöden inom koncernen.

Övik Energis bokslut för 2011

Övik Energis bokslut för 2011

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2012 09:42 CEST

Övik Energi redovisar för 2011 ett minusresultat efter finansiella poster på 121 miljoner kronor. Resultatet har påverkats negativt av nedskrivningar på tillgångar i moderbolaget med 233 miljoner kronor. Den temperaturmässigt mycket milda avslutningen av året och låga el- och elcertifikatspriser har också påverkat resultatet negativt.

Övik Energi lämnar rekommendation till Rodret

Övik Energi lämnar rekommendation till Rodret

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2012 09:09 CET

Styrelsen för Övik Energi har vid sitt styrelsemöte den 2 mars beslutat att rekommendera till moderbolaget Rodret att, inom ramen för de av kommunfullmäktige beslutade 300 miljoner kronorna, ge Övik Energi en marginal på 60 miljoner kronor utöver de 113,7 miljoner kronorna som en del av kapitaltäckningsgarantin.

Övik Energi säljer aktier i BioEndev

Övik Energi säljer aktier i BioEndev

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2012 12:17 CET

Styrelsen i Övik Energi har beslutat att avsluta engagemanget i BioEndev AB och sälja aktierna under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner försäljningen.

Övik Energi begär kapitaltillskott

Övik Energi begär kapitaltillskott

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2012 08:20 CET

Styrelsen för Övik Energi har vid sitt styrelsemöte den 20 januari beslutat att begära ett kapitalskott på totalt 900 miljoner kronor från moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB. Beloppet utgörs av ett tillskott via den så kallade kapitaltäckningsgarantin samt av en generell kapitalförstärkning.