Skip to main content

OFFECCT bidrar till det Allmänna Kontoret på Arkitekturmuseet

Press Release   •   Oct 30, 2012 14:49 CET

Det Allmänna Kontoret på Arkitekturmuseet i Stockholm är ett utvecklingsprojekt som undersöker hur man kan skapa demokratiskt tillgängliga strukturer för arbete där människor som frilansar, arbetar hemma eller studerar kan mötas för utbyta av erfarenheter och tankar. Det är även ett infrastrukturellt förslag och en vision som syftar till att möta upp nya behov på de arbetsmarknader som utgörs av en växande andel frilans- och hemarbete.

Det Allmänna Kontoret ska ge möjlighet till många olika aktiviteter, så som eget arbete, grupparbete, möten, föreläsningar med mera. Detta kräver aktivitetsbaserade arbetsplatser med lösningar för kreativa möten.

Offecct deltar som partner i projektet Allmänna Kontoret för att stödja utvecklingen och utforskningen av konceptet aktivitetsbaserade mötesplatser. Offeccts vision är att formge möbler som vitaliserar och stimulerar utbyte av idéer samt stödjer olika aktiviteter. Aktivitetsbaserade arbetsplatser är en lösning för kunskapsbaserade företag samt individer som frilansar eller på andra sett arbetar utanför kontoret.

Det Allmänna Kontoret ska kunna placeras i glesbygd för att skapa ett starkare lokalsamhälle och i storstäder för att skapa knytpunkter och levandegöra stadsdelar.

I samarbetet med Allmänna kontoret har Offecct bidragit med möbler som stödjer den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, såsom karmstolen LITE och fällbordet LITE som är formgivna av Broberg & Ridderstråle, samt soffsystemet SMALLROOM som formgivits av Ineke Hans. Samarbetet mellan Allmänna Kontoret och Offecct har även resulterat i ett idéutbyte, där Offecct bidragit med sina erfarenheter och visioner om framtidens arbets- och mötesplatser.

Dilettant, som driver Allmänna kontoret i samarbete med Arkitekturmuseet, EU-projektet Special Issue och Fabel Kommunikation AB, är glada över samarbetet med Offecct.

- Det är fantastiskt att Offecct valde att stödja det Allmänna kontoret, säger Johan Thelander, VD, Dilettant.

- Offeccts VD Kurt Tingdals tankar kring projektet har varit lika viktiga bidrag som möblerna, avslutar Johan Thelander.

– Det Allmänna Kontoret på Arkitekturmuseet är ett spännande projekt som ligger helt i linje med vårt ständigt pågående utvecklingsarbete kring framtidens arbets- och mötesplatser, säger Kurt Tingdal, VD, Offecct.

Tisdagen den 30 oktober är det invigning av utställningen på Arkitekturmuseet med föreläsningar, presentationer och mingel. Mer information finns på www.arkitekturmuseet.se.

Om OFFECCT

Offecct grundades 1990 av Kurt Tingdal, vd, och Anders Englund, designchef. Huvudkontor och produktion ligger i Tibro, Västra Götaland. Koncernen som har 42 anställda omsätter ca 115 miljoner kronor. Drygt 50 % av omsättningen utgörs av export till 55 länder.

Offecct har sedan starten vuxit kraftigt till att bli en betydande möbelproducent med höga designambitioner vilket inte minst visar sig i de många internationella designpris som Offecct tilldelats under åren. Offeccts grundkoncept är att genom väl utvecklade och designade möbler skapa miljöer som har en positiv påverkan på människor – i mötet, i hemmet och på arbetsplatsen. Offecct arbetar i nära samarbete med flera internationellt erkända formgivare.

För Offecct är socialt ansvarstagande (CSR) mycket viktigt, och man tar ansvar för att skapa såväl en god arbetsmiljö samt att minska miljöbelastningen inom alla områden som kan påverkas av verksamheten. En stor del av kollektionen är miljömärkt med SVANEN, och målet är att samtliga produkter skall uppgraderas efter de nya miljökraven som SVANEN 4.0 innebär. Offecct är ISO-certifierat enligt ISO 14001 (miljö) samt ISO 9001 (kvalitet).

Flera offentliga miljöer världen över har inretts med möbler från Offecct. Några exempel är Nobis Hotel, Skype och Sveriges Arkitekters kontor i Stockholm, MoMA och MTV studio i New York, Microsoft i Hong Kong, Schiphol i Holland, Statoil i Norge, samt BMW i Belgien.

Presskontakter och mer information

För ytterligare information och bilder, vänligen kontakta:

Ulrika Darheden, Marknadsassistent OFFECCT AB, tel: 0504-415 00, e-post: förnamn.efternamn@offecct.se

Kurt Tingdal, CEO OFFECCT AB, tel: 0504-415 00, e-post: förnamn.efternamn@offecct.se  

Hemsida: www.offecct.se
Blogg: blog.offecct.se
Facebook: facebook.com/OFFECCT
Twitter: twitter.com/offecct

###

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy