Skip to main content

Fler unga i jobb och utveckling av förnybara drivmedel – OKQ8 publicerar idag sin Sustainability Report för 2015/16

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 08:00 CEST

Ökad försäljning av biodrivmedel, minskade utsläpp från den egna verksamheten och fortsatt satsning för minskning av ungdomsarbetslöshet. Det är några av de hållbarhetsaspekter som redovisas i OKQ8 Scandinavias Sustainability Report 2015/16. För andra året i rad sker rapporteringen enligt GRI G4, det vill säga utifrån de identifierade aspekter som är viktigast för såväl OKQ8 Scandinavia som verksamhetens intressenter.

- Vi vill vara en möjliggörare för människor i rörelse – idag och imorgon. Vi strävar efter att underlätta för våra kunder att göra hållbara val samt bidra till en hållbar utveckling i branschen. Användningen av de drivmedel som vi på säljer står för över 99 procent av vår totala klimatpåverkan. Därför lägger vi stort fokus på att utveckla och öka andelen biodrivmedel och alternativa drivmedel såsom gas och el, säger Andréa Haag, Director Sustainability & Communication på OKQ8 Scandinavia.

Sustainability Report är gemensam för OKQ8 Sverige och Q8 Danmark och utgår från en väsentlighetsanalys med ägare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och intresseorganisationer som genomförts enligt Global Reporting Initiatives (GRI) senaste riktlinjer G4, på nivån ”Core”. Analysen visar att några av de viktigaste aspekterna just är arbetet med utveckling av hållbara drivmedel samt verksamhetens klimatpåverkan.

Ökad försäljning av biodrivmedel
OKQ8 Scandinavia erbjuder idag fem biodrivmedel: biogas, etanol, HVO, ladd-el och RME. Försäljningen av dessa har ökat med 15 procent sedan 2014 och stod under 2015 för 14 procent av den totala drivmedelsförsäljningen i OKQ8 Scandinavia. I Sverige var det totala genomsnittet för förnybar inblandning 26,5 procent i diesel och 4,95 procent i bensin under 2015. En anledning till den ökade försäljningen av biodrivmedel är den nya förbättrade diesel med hög inblandning av helt förnybara HVO i Sverige, men även utrullningen av Diesel Bio HVO för tung trafik, bestående av 100 procent förnybart bränsle.

Hållbara stationer och minskade koldioxidutsläpp
Hållbar utveckling är mycket viktig även i den egna verksamheten. Under det senaste året minskade OKQ8 Scandinavia sina totala CO2e-utsläpp från den egna verksamheten med 3,6 procent jämfört med föregående år. Minskningen är främst relaterad till en annorlunda sammansättning av elmixen i Danmark.

OKQ8 har också öppnat ytterligare två hållbara stationer i Sverige (i Malmö och Trelleborg). Det innebär att företaget nu har totalt sju runt om i landet. Ambitionen är att OKQ8:s hållbara stationer drivs med minsta möjliga miljöpåverkan och gör av med 50 procent mindre energi än traditionella stationer.

Fortsatt satsning på minskad ungdomsarbetslöshet
Utöver klimatfrågan har OKQ8 i Sverige och Q8 i Danmark fortsatt sitt gemensamma arbete för att minska ungdomsarbetslösheten. Under det senaste året hjälpte verksamheten totalt 224 unga utan jobb att bryta utanförskapet genom samhällsinitiativen Ung på väg och Bryd Unges Ledighed Nu!. I Sverige erbjuds praktikplatser med handledning som ger arbetslivserfarenhet och en fot in på arbetsmarknaden. I Danmark erbjuds ungdomar en mentor samt tillgång till så kallade bootcamps som ger insyn i hur arbetsmarknaden fungerar. Det primära syftet med initiativen är att ge ungdomar ökat självförtroende och bidra till minskad ungdomsarbetslöshet på sikt.

Hela hållbarhetsredovisningen finns att hämta på www.okq8.se.

För mer information vänligen kontakta:
Alexandra William Olsson, Head of Communication, OKQ8 Scandinavia
E-post: Alexandra.William-Olsson@okq8.se
Mobil: 070-168 19 27

Om årets hållbarhetsredovisning
Årets redovisning omfattar räkenskapsåret 1 mars 2015–29 februari 2016. Det är andra året i rad som OKQ8 Scandinavia tar fram en gemensam hållbarhetsredovisning för OKQ8 i Sverige och Q8 i Danmark. Hållbarhetsredovisningen är upprättad utifrån Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4, på nivån ”Core”. Rapporten har granskats av extern revisor för att säkerställa att den tillsammans med den danska årsredovisningen uppfyller kraven på CSR-rapportering i dansk lagstiftning (Årsregnskabsloven §99 a och b). Rapporten har inte genomgått någon ytterligare extern granskning. Under 2014 anslöt sig OKQ8 Scandinavia till UN Global Compact. Denna redovisning fyller funktionen som verksamhetens Communication on Progress.

För människor i rörelse
På OKQ8:s stationer finns produkter och tjänster som underlättar för människor i rörelse. OKQ8 tillhandahåller, förutom drivmedel, marknadens bästa service, tillgänglighet samt ett generöst sortiment av bilprodukter, dagligvaror, vällagad fräsch mat och ekologiskt kaffe. Den svenska verksamheten omfattar ca 750 stationer över hela landet för såväl personbil som tung trafik. Många av våra 350 bemannade servicestationer har biltvätt, tvätta-själv hallar, biluthyrning och bilverkstäder. I företagets utbud finns även produkter för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart, verkstäder och cykel. Vi erbjuder också ett av marknadens bästa kort, OKQ8 VISA.

OKQ8 arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer klimatanpassade och miljövänliga drivmedel och produkter. I fyra av de fem senaste åren har vi utsetts till Sveriges mest hållbara drivmedelsbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands och som medlem i samhällsinitiativet UN Global Compact stöder OKQ8 aktivt FN:s tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Läs mer på okq8.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy