Skip to main content

Lättja går före miljöhänsyn när svenskar tvättar bilen - 7 av 10 tvättar bilen på garageuppfarten trots att de känner till att det är förbjudet

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 08:00 CET

Merparten av Sveriges kommuner avråder svenskarna från att tvätta bilen hemma. I 17 kommuner är det till och med ett lagbrott. Så många som 7 av 10 känner till förbudet, men fortsätter av bekvämlighetsskäl att tvätta bilen på garageuppfarten. De flesta vet inte orsaken till förbudet och många är heller inte förändringsbenägna när de får reda på anledningen. Det framgår av en ny undersökning som Norm har genomfört på uppdrag av OKQ8.

När vi svenskar tvättar bilen hemma på garageuppfarten rinner gifter och tungmetaller från smuts som fastnat på bilarna direkt ner i dagvattnet. När OKQ8 ställde frågan till 605 bilägare hade endast 7 procent av de tillfrågade någon kunskap om hur en biltvätt på hemmaplan påverkar miljön.

Bilägarna är övertygade om att miljöpåverkan uteslutande har koppling till vilken typ av rengöringsmedel som används och att platsen där bilen tvättas har mindre betydelse. 1 av 4 tror inte heller att metod och val av plats för biltvätten spelar någon roll överhuvudtaget. De som tvättar bilen hemma tror dessutom i högre utsträckning än de som tvättar bilen på en station, att deras tillvägagångssätt är det bästa ur miljösynpunkt.

-       En stor del av det totala utsläppet av 2000 ton olja och över 5 ton tungmetaller som varje år rinner ut i våra vattendrag kan härledas från att vi tvättar bilen hemma. Att tvätta bilen i en biltvätt eller i en tvätta själv-hall är ett enkelt sätt att bidra till att skona miljön. Tillsammans med kommunerna har vi som branschaktör ett ansvar att upplysa bilägare om miljöföljderna av att tvätta bilen hemma, säger Andréa Haag, miljöchef på OKQ8.

Få backar och hälften struntar i hur miljön påverkas
Även om ett förbud skulle råda i den kommun man bor, uppger hälften av de tillfrågande att de ändå skulle fortsätta tvätta bilen hemma. Främsta skälet är att man upplever det enklare och mer bekvämt eftersom alla bilvårdsprodukter finns inom räckhåll.

När de tillfrågade i undersökningen som i dagsläget tvättar bilen hemma fick kunskap om orsakerna till förbudet att tvätta bilen hemma, kunde över 30 procent av bilägarna, troligen eller absolut tänka sig att tvätta bilen på en biltvättsanläggning istället. Samtidigt svarade 30 procent att de troligen inte kommer att tvätta bilen på en station trots vetskap om miljöeffekterna.

Den kvantitativa onlineundersökningen genomfördes med 605 respondenter i åldern 20 till 65 år av undersökningsföretaget Norm på uppdrag av OKQ8.  

För mer information vänligen kontakta:
Andréa Haag, miljöchef OKQ8
Mobil: 070 - 268 02 03
andrea.haag@okq8.se

Julie Chatterjee, Chef tjänsteorganisationen OKQ8
Mobil: 070- 268 00 17
julie.chatterjee@okq8.se


Om OKQ8
OKQ8 är Sveriges största drivmedelsbolag med cirka 800 stationer och ett komplett produkt- och serviceutbud. Företaget har som ambition att vara bäst inom förnybara drivmedel, såsom etanol och RME, och bygger nu även ut Sveriges mest heltäckande fordonsgasnät. Stationsbutikerna tillhandahåller, förutom FastFood, ett brett urval av produkter för bilen samt även hyrbilar. På många stationer finns biltvättar och Tvätta Själv-hallar liksom verkstäder och däcksservice. OKQ8 är marknadsledande vad gäller tillgänglighet, expertis och utbud för bilen.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy