Skip to main content

OKQ8 och E.ON invigde ny gasstation i Huddinge

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2015 15:41 CET

Den svenska vägtrafiken står i dag för en tredjedel av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp. Naturvårdsverket uppskattar att transportsektorns utsläpp av växthusgaser fortfarande kommer att vara större 2030 än 1990 – om inga drastiska åtgärder vidtas.

Energimyndigheten tror i sin långtidsprognos att användningen av förnybara biodrivmedel inte kommer att uppgå till mer än 7 TWh år 2030 – med dagens styrmedel. 7 TWh motsvarar mindre än 10 procent av den totala energianvändningen för transporter år 2030.

För att minska bilarnas klimatpåverkan arbetar E.ON och OKQ8 aktivt med utvecklingen av gasmarknaden och hållbara transporter, och med att förse Sveriges bilister med ett alternativt drivmedel. I september förra året utmanades kommunerna i Stockholms län till att öka andelen fordon som drivs med förnybara bränslen eller el.

- Kommunerna har en nyckelroll för att vi ska få växande marknad med fler gasbilar och fler gasstationer. Både som leverantörer av organiskt avfall till biogasproduktion, och genom satsningar på fler gasbilar i sina fordonsflottor, säger Tina Helin, VD E.ON Gas.

Någon större tillväxt har inte ägt rum inom Stockholms län det senaste året. Under 2014 ökade det totala antalet gasfordon från 13 161 till 13 268. Huddinge kommun är en av kommunerna som har en positiv utveckling, där antalet gasbilar det senaste året ökade från 419 till 525. Trots den långsamma utvecklingen är branschens aktörer fortsatt optimistiska.

– Med tanke på hur långt vi kommit idag, tänk vad vi kan åstadkomma med konkreta och långsiktiga styrmedel. Sverige har alla möjligheter att bli ett internationellt föredöme även inom hållbara transporter. Vi har såväl infrastrukturen och tekniken som de råvaror till biogas som EU:s regelverk vill premiera, säger Camilla Slunge Dowling, Hållbarhetsdirektör på OKQ8.

Sveriges energiminister, Ibrahim Baylan (S), och kommunstyrelseordförande Huddinge kommun, Daniel Dronjak (M), var på plats under invigningen och talade om omställningen till ett mer klimateffektivt samhälle.

– Transportsektorn är en hård nöt att knäcka, och det krävs både bilar och infrastruktur för att lyckas med omställningen. Biogasen har en viktig roll att spela och med rätt förutsättningar kan det skapa både jobb och tillväxt i Sverige. Det ska vara förmånligt att köra med förnybara drivmedel och vi jobbar aktivt för att skapa förutsättningar för biodrivmedel, som också överensstämmer med EU:s lagstiftning. Det är många kollegor ute i Europa som är imponerade över våra förutsättningar t ex med förgasningsteknik, säger Ibrahim Baylan.

– Huddinge kommun har som mål att minska koldioxidutsläppen med 60 procent till 2020. Tillsammans med övriga kommuner på Södertörn ska vi leda omställningen mot ett klimateffektivt samhälle och ta ett regionalt ledarskap, säger Daniel Dronjak.

Under 2014 såldes 159 miljoner kubikmeter fordonsgas varav 100 miljoner kubikmeter var biogas. Totalt ökade leveranserna med 8 procent under 2014 jämfört med 2013.

– Vi är många aktörer, både stora och små, och från olika branscher, som representerar hela värdekedjan – från tillverkning och försäljning av gasbilar, till produktion av biodrivmedel och distribution via tankställen. Tillsammans har vi redan satsat och är beredda att satsa mer på att förverkliga visionen om en fossiloberoende fordonsflotta, säger Tina Helin.

Utvecklingen av antalet gasdrivna personbilar i Stockholms kommuner.

Kommuner 2013 2014
UPPLANDS VÄSBY 145 149
VALLENTUNA 69 105
ÖSTERÅKER 101 104
VÄRMDÖ 92 105
JÄRFÄLLA 296 345
EKERÖ 91 122
HUDDINGE 419 525
BOTKYRKA 427 565
SALEM 35 51
HANINGE 267 304
TYRESÖ 90 114
UPPLANDS-BRO 49 80
NYKVARN 14 21
TÄBY 265 289
DANDERYD 233 245
SOLLENTUNA 427 470
STOCKHOLM 7 187 6 591
SÖDERTÄLJE 213 342
NACKA 1 153 1 047
SUNDBYBERG 168 201
SOLNA 962 989
LIDINGÖ 153 161
VAXHOLM 21 27
NORRTÄLJE 98 93
SIGTUNA 144 166
NYNÄSHAMN 42 57
STOCKHOLMS LÄN 13 161 13 268
HELA LANDET 37 328 40 095

Källa: Trafikanalys

För mer information vänligen kontakta:
Malin Eklund, Head of Communication & CSR på OKQ8 
Mobil: 070-268 00 95
E-post: press@okq8.se

Torbjörn Larsson, Kommunikationschef E.ON Gas
Mobil: 0706-37 32 77
E-post: torbjorn.larsson@eon.se 

För hela livet med bilen
På OKQ8:s stationer finns produkter och tjänster som gör livet med bilen enklare, roligare och mer hållbart. Hos OKQ8 finner du förutom drivmedel marknadens bästa service och bredaste sortiment av bilprodukter samt dagligvaror, vällagad fräsch mat och gott ekologiskt kaffe gjort på nymalda bönor. Den svenska verksamheten omfattar ca 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik. De flesta av våra 350 bemannade servicestationer har biltvätt, tvätta-själv hallar, biluthyrning och även bilverkstäder. I företagets utbud finns även produkter för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Vi erbjuder också ett av marknadens bästa kort, OKQ8 VISA.

OKQ8 arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer klimatanpassade och miljövänliga drivmedel och produkter. Fyra år i rad har vi utsetts till Sveriges mest hållbara drivmedelsbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands och som medlem i samhällsinitiativet UN Global Compact stöder vi aktivt FN:s tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Läs mer på okq8.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.